loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
2 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
3 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
4 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
5 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
6 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
7 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000  
8 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
9 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
10 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
11 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
12 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
13 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
14 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
15 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
16 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
17 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
18 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
19 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
20 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
21 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
22 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
23 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
24 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
25 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
26 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
27 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
28 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
29 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
30 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
31 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
32 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
33 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
34 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
35 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
36 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
37 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
38 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
39 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
40 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
41 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
42 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
43 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
44 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
45 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
46 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000  
47 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
48 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
49 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
50 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
51 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000  
52 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
53 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
54 Hạnh Chân Xây dựng 500.000  
55 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
56 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
57 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
58 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
59 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng 100.000  
60 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng 500.000  
61 Quang Dung Xây dựng 300.000  
62 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng 100.000  
63 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng 200.000  
64 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
65 Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
66 Phạm Minh Hoàng Xây dựng 200.000  
67 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng 1.000.000  
68 Tống Văn Hằng Xây dựng 100Aud  
69 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng 100Aud  
70 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng 100Aud  
71 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng 100Aud  
72 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng 100Aud  
73 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng 100Aud  
74 Huệ Phương Xây dựng 10.000.000  
75 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
76 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
77 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
78 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
79 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
80 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
81 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
82 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
83 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
84 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
85 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
86 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
87 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
88 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng 200.000  
89 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng 500.000  
90 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng 1.000.000  
91 Nguyễn Trung Thông Xây dựng 500.000  
92 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng 10.000.000  
93 Nhóm Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
94 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
95 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng 5.000.000  
96 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
97 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng 10.000.000  
98 Nguyễn Thị Danh Xây dựng 3.000.000  
99 Diệu Huyền Xây dựng 1.000.000  
100 Hồ Cao Cường Xây dựng 1.000.000