loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
2 Le Dinh Chung Xây dựng 2.000.000  
3 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
4 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng 1.000.000  
5 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
6 Minh Tâm Xây dựng 5.000.000  
7 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
8 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
9 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng 30.000.000  
10 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
11 Gđ. Diệu Từ Xây dựng 500.000  
12 Sư Minh Tuệ Xây dựng 10.000.000  
13 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng 10.000.000  
14 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 5.000.000  
15 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
16 Sư Tuệ Quang Xây dựng 10.000.000  
17 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng 500.000  
18 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
19 Kim Xuyen Xây dựng 1.000.000  
20 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
21 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
22 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng 10.000.000  
23 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 200.000.000  
24 Hà Thị Bông Xây dựng 500.000.000  
25 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
26 Kim Binh Thiền xá 500.000  
27 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
28 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng 10.000.000  
29 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng 100.000  
30 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
31 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng 5.000.000  
32 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng 2.000.000  
33 Con Phật tử Minh Xây dựng 300.000  
34 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
35 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng 1.000.000  
36 Minh Bá Xây dựng 300Usd  
37 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng 5.000.000  
38 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
39 Sư Tuệ Quang Xây dựng 30.000.000  
40 Sư Nguyên An Xây dựng 5.000.000  
41 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
42 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng 300.000  
43 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
44 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
45 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng 2.000.000  
46 Minh Hiển Xây dựng 3.000.000  
47 Ta Thi Tuoi Xây dựng 500.000  
48 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng 1.000.000  
49 Phung Ngoc Tam Xây dựng 10.000.000  
50 Vô danh Thiền xá 500.000  
51 Lương Thị Tuyết Xây dựng 200.000  
52 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
53 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
54 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
55 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
56 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng 1.000.000  
57 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng 100.000  
58 Phạm Huyền Trang Xây dựng 500.000  
59 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng 200.000  
60 Phương Ngọc Xây dựng 200.000  
61 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
62 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
63 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
64 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
65 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
66 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
67 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.000.000  
68 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
69 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
70 Do Thi Thu Hien xây dựng 500.000  
71 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
72 Phạm Đức Huy Xây dựng 2.000.000  
73 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng 50.000.000  
74 Vô Danh Xây dựng 100Cad  
75 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng 200.000  
76 Gđ. Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
77 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng 100Usd  
78 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng 100Usd  
79 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
80 Tống Văn Hằng xây dựng 100Aud  
81 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng 500Aud  
82 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
83 Tâm Thuần Khiết Xây dựng 4.000.000  
84 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng 500.000  
85 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
86 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
87 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng 5.000.000  
88 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
89 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
90 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng 500.000  
91 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng 20.000.000  
92 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng 100Usd  
93 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
94 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
95 Huỳnh Long Xây dựng 50.000  
96 Lê Văn Quốc Xây dựng 100.000  
97 Tống Thị Tuyết Xây dựng 50.000  
98 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
99 Ngô Thị Bích vân Xây dựng 1.200.000  
100 Tâm Ngọc Xây dựng 200.000