loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
2 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
3 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
4 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
5 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
6 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
7 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
8 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
9 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
10 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
11 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
12 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.500Usd  
13 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
14 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
15 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
16 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
17 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
18 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
19 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
20 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
21 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
22 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
23 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
24 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
25 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
26 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
27 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
28 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
29 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
30 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
31 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
32 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
33 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
34 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
35 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
36 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
37 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
38 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
39 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
40 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
41 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
42 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
43 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
44 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
45 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
46 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
47 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
48 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
49 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
50 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
51 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
52 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
53 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
54 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
55 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
56 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
57 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
58 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
59 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
60 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
61 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
62 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
63 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
64 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
65 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
66 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
67 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
68 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
69 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
70 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
71 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
72 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
73 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
74 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
75 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
76 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
77 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
78 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
79 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
80 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
81 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
82 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
83 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
84 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
85 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
86 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
87 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
88 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
89 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
90 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000  
91 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
92 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng 20.000.000  
93 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng 2.000.000  
94 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
95 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng 50.000  
96 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng 100.000  
97 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây Dựng 500.000  
98 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng 500.000  
99 Gđ. Cô Sang Xây dựng 1.000.000  
100 Cô Diệu Thành Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000