loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
2 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
3 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
4 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
5 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
6 Tâm An Nguyên 55.000.000  
7 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
8 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
9 Tâm Đạo 1.000.000  
10 Tien Nguyen 500.000  
11 Đặng Trường An 5.000.000  
12 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
13 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
14 Đặng Minh Quang 20.000.000  
15 Đặng Văn Minh 50.000.000  
16 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
17 Diệu Huệ 4.000.000  
18 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
19 Mai Điệp 20Cad  
20 Ngọc Điệp 30Cad  
21 Diệu Hải 100Cad  
22 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
23 Vũ Bích Ngọc 50.000  
24 Bác sĩ Nam 5.000.000  
25 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
26 Tịnh Thanh 40.000.000  
27 Tịnh Thanh 33.000.000  
28 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
29 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
30 Minh Tịnh 1.000.000  
31 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
32 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
33 Xuân Hồng 200.000  
34 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
35 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
36 Bác sĩ Nam 2.500.000  
37 Sơn Thanh Hoài 200.000  
38 Sơn Thị Hoàng 500.000  
39 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
40 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
41 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
42 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
43 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
44 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
45 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
46 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
47 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
48 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
49 Sư Tường Nhân 1.000.000  
50 Duyên Anh 1.000.000  
51 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
52 Trần Thị Khứu 500.000  
53 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
54 Dương Văn Thảo 50.000  
55 Nam Thinh 100.000  
56 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
57 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
58 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
59 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
60 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
61 Thiện Minh 3.000.000  
62 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
63 Anh Tuấn 6.000.000đ  
64 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
65 Pauline Tanong 100Usd  
66 Linda Vo & family 100Usd  
67 Thuận Pháp 2.000Aud  
68 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
69 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
70 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
71 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
72 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
73 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
74 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
75 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
76 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
77 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
78 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
79 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
80 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
81 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
82 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
83 Sáu Tước 500.000đ  
84 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
85 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
86 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
87 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
88 Anh Tuấn 1.000.000đ  
89 Thuận Khiết 1.000.000đ  
90 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
91 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
92 Thái Bình 400.000đ  
93 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
94 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
95 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
96 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
97 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
98 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
99 Cương + Hảo 50Usd  
100 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ