loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng 500.000  
2 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
3 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
4 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng 5.000.000  
5 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
6 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
7 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng 500.000  
8 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng 20.000.000  
9 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng 100Usd  
10 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
11 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
12 Huỳnh Long Xây dựng 50.000  
13 Lê Văn Quốc Xây dựng 100.000  
14 Tống Thị Tuyết Xây dựng 50.000  
15 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
16 Ngô Thị Bích vân Xây dựng 1.200.000  
17 Tâm Ngọc Xây dựng 200.000  
18 Nhóm Phật Tử Xây dựng 600.000  
19 Tran Lan Anh xây dựng 10.000.000  
20 Le Van Phong Xây dựng 500.000  
21 Thu Nguyen Xây dựng 14.000.000  
22 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
23 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
24 Vu Phuc Quang Xây dựng 3.000.000  
25 Le Dinh Chung Xây dựng 20.000.000  
26 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng 100.000  
27 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
28 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
29 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
30 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
31 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng 2.000.000  
32 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
33 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
34 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng 600Aud  
35 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
36 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
37 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
38 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng 3.000.000  
39 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
40 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng 12.000.000  
41 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
42 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
43 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
44 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
45 Hạnh Như Xây dựng 41.800.000  
46 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng 500.000  
47 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
48 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
49 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
50 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
51 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng 33.400.000  
52 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
53 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
54 Do Thị Thu Hien Xây dựng 500.000  
55 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng 5.000.000  
56 Gđ. Thu Hằng Xây dựng 3.000.000  
57 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng 700.000  
58 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
59 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng 1.000.000  
60 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
61 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
62 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
63 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
64 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
65 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
66 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng 500.000  
67 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng 3.000.000  
68 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
69 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
70 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng 200£  
71 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng 200£  
72 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng 300.000  
73 Cô Thanh Chung 1.000.000  
74 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng 1.000.000  
75 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng 600.000  
76 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
77 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
78 Như Phước Xây dựng 3.000.000  
79 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
80 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 15.000.000  
81 Tuệ Linh Xây dựng 20.000.000  
82 Pham Duc Thai Xây dựng 250.000  
83 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
84 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
85 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng 1.000.000  
86 Phan Van Quan Xây dựng 1.000.000  
87 Pham Duc Thai Xây dựng 200.000  
88 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
89 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
90 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
91 Dana Thiền xá 500.000  
92 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
93 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng 6.000.000  
94 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng 3.000.000  
95 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng 2.000.000  
96 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
97 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
98 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng 400.000  
99 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng 200.000  
100 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng 3.500.000