loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1801 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
1802 Pauline Tanong 100Usd  
1803 Linda Vo & family 100Usd  
1804 Thuận Pháp 2.000Aud  
1805 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
1806 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
1807 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
1808 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
1809 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
1810 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
1811 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
1812 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
1813 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
1814 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
1815 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
1816 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
1817 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1818 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1819 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1820 Sáu Tước 500.000đ  
1821 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1822 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1823 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1824 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1825 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1826 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1827 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1828 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1829 Thái Bình 400.000đ  
1830 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1831 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1832 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1833 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1834 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1835 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1836 Cương + Hảo 50Usd  
1837 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1838 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1839 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1840 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
1841 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1842 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1843 Huy + Thục 100.000đ  
1844 Mai Ngọc 100.000đ  
1845 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1846 Thanh Hạnh 50.000đ  
1847 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1848 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1849 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1850 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1851 Pháp Chân 30.000.000đ  
1852 Liễu Minh 2.000.000đ  
1853 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1854 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1855 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1856 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1857 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1858 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1859 Thanh & Hiếu 100Usd  
1860 Cô Tâm 700Usd  
1861 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1862 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1863 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1864 Bảo Tú 500.000đ  
1865 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1866 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1867 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1868 Lâm Thu Mười 500Aud  
1869 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1870 Tấn Căn 500.000đ  
1871 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1872 Thường Minh 1.050.000đ  
1873 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1874 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1875 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1876 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1877 Trang 10.000.000đ  
1878 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1879 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1880 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1881 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1882 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1883 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1884 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1885 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1886 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1887 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1888 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1889 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1890 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1891 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1892 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1893 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1894 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1895 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1896 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1897 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1898 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1899 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1900 Nguyên Đạo 200.000đ