loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1701 Diệu Từ 200.000đ  
1702 Quang Khanh 100.000đ  
1703 Chú Hiển 300.000đ  
1704 Trang 20.000.000đ  
1705 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1706 Như Nguyện 100Usd  
1707 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1708 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1709 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1710 Như Như 8.000.000đ  
1711 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1712 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1713 Liễu Tánh 100Aud  
1714 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1715 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1716 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1717 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1718 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ