loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1701 Gđ. Minh Lệ 200.000  
1702 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
1703 Quang Huy 1.000.000  
1704 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
1705 Hường (Hà Nội) 500.000  
1706 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
1707 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
1708 Hồng Phượng 5.000.000  
1709 Việt Hải 500.000  
1710 Việt Hải 1.500.000  
1711 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
1712 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
1713 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
1714 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
1715 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng chung 1.000.000  
1716 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng chung 5.000.000  
1717 Vô Danh 3.500.000  
1718 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng chung 3.000.000  
1719 Lương Thanh Thành 300.000  
1720 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng chung 500.000  
1721 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
1722 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
1723 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) Xây dựng chung 2.500Euro  
1724 Như Phước Tăng xá 200Aud  
1725 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng chung 2.000Usd  
1726 Lan Nguyên Xây dựng chung 2.000Usd  
1727 Nguyên Thể Xây dựng chung 500.000  
1728 Ngô Thị Phương 700.000  
1729 Lê Văn Lam 300.000  
1730 Lê Thị Thu 3.000.000  
1731 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
1732 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
1733 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
1734 Lương Đức Tâm 5.000.000  
1735 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
1736 Phạm Việt Khánh 100.000  
1737 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
1738 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
1739 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
1740 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
1741 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
1742 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
1743 Tâm An Nguyên 55.000.000  
1744 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
1745 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
1746 Tâm Đạo 1.000.000  
1747 Tien Nguyen 500.000  
1748 Đặng Trường An 5.000.000  
1749 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
1750 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
1751 Đặng Minh Quang 20.000.000  
1752 Đặng Văn Minh 50.000.000  
1753 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
1754 Diệu Huệ 4.000.000  
1755 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
1756 Mai Điệp 20Cad  
1757 Ngọc Điệp 30Cad  
1758 Diệu Hải 100Cad  
1759 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
1760 Vũ Bích Ngọc 50.000  
1761 Bác sĩ Nam 5.000.000  
1762 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
1763 Tịnh Thanh 40.000.000  
1764 Tịnh Thanh 33.000.000  
1765 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
1766 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
1767 Minh Tịnh 1.000.000  
1768 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
1769 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
1770 Xuân Hồng 200.000  
1771 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
1772 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
1773 Bác sĩ Nam 2.500.000  
1774 Sơn Thanh Hoài 200.000  
1775 Sơn Thị Hoàng 500.000  
1776 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
1777 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
1778 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
1779 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
1780 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
1781 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
1782 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1783 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
1784 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1785 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
1786 Sư Tường Nhân 1.000.000  
1787 Duyên Anh 1.000.000  
1788 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
1789 Trần Thị Khứu 500.000  
1790 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1791 Dương Văn Thảo 50.000  
1792 Nam Thinh 100.000  
1793 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1794 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
1795 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
1796 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
1797 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
1798 Thiện Minh 3.000.000  
1799 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
1800 Anh Tuấn 6.000.000đ