loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1701 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1702 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1703 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1704 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1705 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1706 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1707 Thanh & Hiếu 100Usd  
1708 Cô Tâm 700Usd  
1709 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1710 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1711 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1712 Bảo Tú 500.000đ  
1713 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1714 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1715 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1716 Lâm Thu Mười 500Aud  
1717 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1718 Tấn Căn 500.000đ  
1719 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1720 Thường Minh 1.050.000đ  
1721 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1722 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1723 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1724 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1725 Trang 10.000.000đ  
1726 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1727 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1728 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1729 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1730 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1731 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1732 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1733 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1734 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1735 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1736 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1737 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1738 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1739 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1740 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1741 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1742 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1743 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1744 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1745 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1746 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1747 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1748 Nguyên Đạo 200.000đ  
1749 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1750 Lan Anh 50.000đ  
1751 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1752 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1753 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1754 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1755 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1756 Một Phật tử 100.000đ  
1757 Diệu Từ 200.000đ  
1758 Quang Khanh 100.000đ  
1759 Chú Hiển 300.000đ  
1760 Trang 20.000.000đ  
1761 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1762 Như Nguyện 100Usd  
1763 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1764 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1765 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1766 Như Như 8.000.000đ  
1767 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1768 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1769 Liễu Tánh 100Aud  
1770 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1771 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1772 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1773 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1774 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ