loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1301 Thanh & Hiếu 100Usd  
1302 Cô Tâm 700Usd  
1303 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1304 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1305 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1306 Bảo Tú 500.000đ  
1307 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1308 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1309 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1310 Lâm Thu Mười 500Aud  
1311 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1312 Tấn Căn 500.000đ  
1313 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1314 Thường Minh 1.050.000đ  
1315 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1316 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1317 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1318 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1319 Trang 10.000.000đ  
1320 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1321 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1322 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1323 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1324 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1325 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1326 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1327 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1328 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1329 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1330 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1331 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1332 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1333 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1334 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1335 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1336 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1337 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1338 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1339 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1340 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1341 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1342 Nguyên Đạo 200.000đ  
1343 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1344 Lan Anh 50.000đ  
1345 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1346 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1347 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1348 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1349 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1350 Một Phật tử 100.000đ  
1351 Diệu Từ 200.000đ  
1352 Quang Khanh 100.000đ  
1353 Chú Hiển 300.000đ  
1354 Trang 20.000.000đ  
1355 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1356 Như Nguyện 100Usd  
1357 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1358 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1359 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1360 Như Như 8.000.000đ  
1361 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1362 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1363 Liễu Tánh 100Aud  
1364 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1365 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1366 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1367 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1368 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ