loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1301 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1302 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1303 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1304 Sáu Tước 500.000đ  
1305 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1306 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1307 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1308 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1309 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1310 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1311 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1312 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1313 Thái Bình 400.000đ  
1314 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1315 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1316 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1317 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1318 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1319 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1320 Cương + Hảo 50Usd  
1321 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1322 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1323 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1324 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
1325 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1326 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1327 Huy + Thục 100.000đ  
1328 Mai Ngọc 100.000đ  
1329 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1330 Thanh Hạnh 50.000đ  
1331 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1332 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1333 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1334 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1335 Pháp Chân 30.000.000đ  
1336 Liễu Minh 2.000.000đ  
1337 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1338 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1339 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1340 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1341 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1342 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1343 Thanh & Hiếu 100Usd  
1344 Cô Tâm 700Usd  
1345 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1346 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1347 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1348 Bảo Tú 500.000đ  
1349 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1350 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1351 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1352 Lâm Thu Mười 500Aud  
1353 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1354 Tấn Căn 500.000đ  
1355 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1356 Thường Minh 1.050.000đ  
1357 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1358 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1359 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1360 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1361 Trang 10.000.000đ  
1362 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1363 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1364 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1365 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1366 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1367 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1368 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1369 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1370 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1371 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1372 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1373 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1374 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1375 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1376 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1377 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1378 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1379 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1380 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1381 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1382 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1383 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1384 Nguyên Đạo 200.000đ  
1385 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1386 Lan Anh 50.000đ  
1387 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1388 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1389 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1390 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1391 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1392 Một Phật tử 100.000đ  
1393 Diệu Từ 200.000đ  
1394 Quang Khanh 100.000đ  
1395 Chú Hiển 300.000đ  
1396 Trang 20.000.000đ  
1397 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1398 Như Nguyện 100Usd  
1399 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1400 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ