loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1301 Tran Gia Quyet Xây dựng chung 5.000.000  
1302 Minh Ngọc Xây dựng chung 1.000.000  
1303 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
1304 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng chung 200Usd  
1305 Trần Thị Nhung Xây dựng chung 200Usd  
1306 Trần Thị Hậu Xây dựng chung 400Usd  
1307 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
1308 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
1309 Dinh Mai Huong Xây dựng chung 200.000  
1310 Vu Minh Tung Xây dựng chung 100.000  
1311 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng chung 3.000.000  
1312 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 1.000.000  
1313 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
1314 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
1315 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
1316 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 1.000.000  
1317 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
1318 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
1319 Hạnh Chân Xây dựng chung 500.000  
1320 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
1321 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
1322 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
1323 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
1324 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 100.000  
1325 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng chung 500.000  
1326 Quang Dung Xây dựng chung 300.000  
1327 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng chung 100.000  
1328 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng chung 200.000  
1329 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
1330 Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
1331 Phạm Minh Hoàng Xây dựng chung 200.000  
1332 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1333 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
1334 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng chung 100Aud  
1335 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng chung 100Aud  
1336 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng chung 100Aud  
1337 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng chung 100Aud  
1338 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 100Aud  
1339 Huệ Phương Xây dựng chung 10.000.000  
1340 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
1341 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
1342 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
1343 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 10.000.000  
1344 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
1345 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
1346 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
1347 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
1348 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
1349 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
1350 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
1351 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
1352 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
1353 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng chung 200.000  
1354 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng chung 500.000  
1355 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng chung 1.000.000  
1356 Nguyễn Trung Thông Xây dựng chung 500.000  
1357 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng chung 10.000.000  
1358 Nhóm Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
1359 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
1360 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng chung 5.000.000  
1361 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
1362 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng chung 10.000.000  
1363 Nguyễn Thị Danh Xây dựng chung 3.000.000  
1364 Diệu Huyền Xây dựng chung 1.000.000  
1365 Hồ Cao Cường Xây dựng chung 1.000.000  
1366 Nguyễn Mai Chính Xây dựng chung 500.000  
1367 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
1368 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1369 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
1370 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng chung 500.000  
1371 Lê Hòa Xây dựng chung 1.000.000  
1372 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
1373 Thảo - Thảo Xây dựng chung 1.000.000  
1374 Bùi Thị Phương Thảo Xây dựng chung 500.000  
1375 Chung - Yến Xây dựng chung 500.000  
1376 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
1377 Le Thi Thu ha Xây dựng chung 15.000.000  
1378 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000  
1379 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
1380 Như Vân Chung 10.000.000  
1381 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
1382 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
1383 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
1384 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
1385 Nguyễn Thị Yến Xây dựng chung 100.000  
1386 Ngô Thị Bé Xây dựng chung 100Usd  
1387 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
1388 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
1389 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng chung 500.000  
1390 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
1391 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 2.000.000  
1392 Phan Minh Thuy Xây dựng chung 1.000.000  
1393 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1394 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng chung 5.000.000  
1395 Thị Hạnh Xây dựng chung 200.000  
1396 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
1397 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
1398 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
1399 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
1400 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng chung 10.000.000