loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1401 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
1402 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
1403 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
1404 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
1405 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
1406 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1407 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1408 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1409 Sáu Tước 500.000đ  
1410 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1411 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1412 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1413 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1414 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1415 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1416 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1417 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1418 Thái Bình 400.000đ  
1419 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1420 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1421 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1422 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1423 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1424 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1425 Cương + Hảo 50Usd  
1426 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1427 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1428 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1429 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
1430 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1431 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1432 Huy + Thục 100.000đ  
1433 Mai Ngọc 100.000đ  
1434 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1435 Thanh Hạnh 50.000đ  
1436 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1437 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1438 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1439 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1440 Pháp Chân 30.000.000đ  
1441 Liễu Minh 2.000.000đ  
1442 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1443 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1444 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1445 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1446 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1447 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1448 Thanh & Hiếu 100Usd  
1449 Cô Tâm 700Usd  
1450 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1451 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1452 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1453 Bảo Tú 500.000đ  
1454 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1455 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1456 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1457 Lâm Thu Mười 500Aud  
1458 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1459 Tấn Căn 500.000đ  
1460 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1461 Thường Minh 1.050.000đ  
1462 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1463 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1464 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1465 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1466 Trang 10.000.000đ  
1467 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1468 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1469 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1470 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1471 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1472 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1473 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1474 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1475 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1476 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1477 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1478 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1479 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1480 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1481 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1482 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1483 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1484 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1485 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1486 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1487 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1488 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1489 Nguyên Đạo 200.000đ  
1490 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1491 Lan Anh 50.000đ  
1492 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1493 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1494 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1495 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1496 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1497 Một Phật tử 100.000đ  
1498 Diệu Từ 200.000đ  
1499 Quang Khanh 100.000đ  
1500 Chú Hiển 300.000đ