loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1401 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng chung 20.000.000  
1402 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng chung 10.000.000  
1403 Gđ. Kim Hương Xây dựng chung 3.000.000  
1404 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
1405 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1406 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng chung 500Usd  
1407 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng chung 10.000.000  
1408 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
1409 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
1410 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng chung 100.000  
1411 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng chung 2.000.000  
1412 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng chung 500.000  
1413 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng chung 6.000.000  
1414 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
1415 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
1416 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
1417 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
1418 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
1419 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
1420 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1421 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
1422 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
1423 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng chung 500.000  
1424 Thị Hạnh Xây dựng chung 200.000  
1425 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
1426 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
1427 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng chung 20.000.000  
1428 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng chung 1.000Aud  
1429 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng chung 2.000.000  
1430 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng chung 2.000.000  
1431 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao Xây dựng chung 4.000.000  
1432 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
1433 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1434 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1435 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1436 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1437 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1438 TBS Group Xây dựng chung 1.000.000  
1439 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng chung 1.000Usd  
1440 Phan Thi Le Huong Xây dựng chung 100.000.000  
1441 Bui Thi My Huyen Xây dựng chung 2.000.000  
1442 Le Van Phong Xây dựng chung 600.000  
1443 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
1444 Giác Tâm An Xây dựng chung 2.000.000  
1445 Sư cô Trí Đoan Xây dựng chung 50.000.000  
1446 Chân Giác Pháp Xây dựng chung 1.000.000  
1447 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 200.000  
1448 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 200.000  
1449 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 800.000  
1450 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
1451 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
1452 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
1453 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
1454 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng chung 2.000.000  
1455 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
1456 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
1457 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1458 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
1459 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1460 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
1461 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 22.350.000  
1462 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
1463 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1464 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1465 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1466 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
1467 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
1468 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1469 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
1470 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1471 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1472 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
1473 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
1474 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1475 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1476 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
1477 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng chung 2.000.000  
1478 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
1479 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
1480 Lê Thị Sen Xây dựng chung 200.000  
1481 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng chung 300.000  
1482 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng chung 300.000  
1483 Trần Thị Sâm Xây dựng chung 200.000  
1484 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng chung 200.000  
1485 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng chung 1.000.000  
1486 Phan Quốc Toàn Xây dựng chung 100.000  
1487 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng chung 100.000  
1488 Nguyễn văn Lợi Xây dựng chung 100.000  
1489 Nguyễn Minh Cường Xây dựng chung 100.000  
1490 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng chung 100.000  
1491 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng chung 200.000  
1492 Hứa Phước Nhân Xây dựng chung 2.000.000  
1493 Mã Kim Lương Xây dựng chung 200.000  
1494 Ngô Thị Nhung Xây dựng chung 500.000  
1495 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng chung 500.000  
1496 Minh Tú Xây dựng chung 1.000.000  
1497 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
1498 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng chung 1.110.000  
1499 Tịnh Thanh Xây dựng chung 500.000  
1500 Trần Thị Kim Lang Xây dựng chung 100.000