loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1201 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1202 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1203 Huy + Thục 100.000đ  
1204 Mai Ngọc 100.000đ  
1205 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1206 Thanh Hạnh 50.000đ  
1207 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1208 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1209 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1210 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1211 Pháp Chân 30.000.000đ  
1212 Liễu Minh 2.000.000đ  
1213 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.050.000  
1214 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1215 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1216 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1217 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1218 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1219 Thanh & Hiếu 100Usd  
1220 Cô Tâm 700Usd  
1221 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1222 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1223 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1224 Bảo Tú 500.000đ  
1225 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1226 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1227 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1228 Lâm Thu Mười 500Aud  
1229 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1230 Tấn Căn 500.000đ  
1231 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1232 Thường Minh 1.050.000đ  
1233 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1234 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1235 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1236 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1237 Trang 10.000.000đ  
1238 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1239 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1240 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1241 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1242 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1243 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1244 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1245 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1246 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1247 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1248 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1249 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1250 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1251 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1252 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1253 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1254 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1255 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1256 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1257 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1258 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1259 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1260 Nguyên Đạo 200.000đ  
1261 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1262 Lan Anh 50.000đ  
1263 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1264 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1265 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1266 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1267 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1268 Một Phật tử 100.000đ  
1269 Diệu Từ 200.000đ  
1270 Quang Khanh 100.000đ  
1271 Chú Hiển 300.000đ  
1272 Trang 20.000.000đ  
1273 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1274 Như Nguyện 100Usd  
1275 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1276 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1277 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1278 Như Như 8.000.000đ  
1279 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1280 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1281 Liễu Tánh 100Aud  
1282 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1283 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1284 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1285 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1286 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ