loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1201 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng chung 500.000  
1202 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
1203 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
1204 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
1205 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
1206 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng chung 33.400.000  
1207 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
1208 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
1209 Do Thị Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
1210 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng chung 5.000.000  
1211 Gđ. Thu Hằng Xây dựng chung 3.000.000  
1212 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng chung 700.000  
1213 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
1214 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng chung 1.000.000  
1215 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
1216 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
1217 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
1218 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
1219 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
1220 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
1221 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng chung 500.000  
1222 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng chung 3.000.000  
1223 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1224 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
1225 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng chung 200£  
1226 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng chung 200£  
1227 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng chung 300.000  
1228 Cô Thanh Chung 1.000.000  
1229 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng chung 1.000.000  
1230 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng chung 600.000  
1231 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
1232 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
1233 Như Phước Xây dựng chung 3.000.000  
1234 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
1235 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 15.000.000  
1236 Tuệ Linh Xây dựng chung 20.000.000  
1237 Pham Duc Thai Xây dựng chung 250.000  
1238 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
1239 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
1240 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng chung 1.000.000  
1241 Phan Van Quan Xây dựng chung 1.000.000  
1242 Pham Duc Thai Xây dựng chung 200.000  
1243 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
1244 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
1245 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
1246 Dana Thiền xá 500.000  
1247 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
1248 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng chung 6.000.000  
1249 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng chung 3.000.000  
1250 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng chung 2.000.000  
1251 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
1252 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
1253 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng chung 400.000  
1254 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng chung 200.000  
1255 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng chung 3.500.000  
1256 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng chung 600.000  
1257 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
1258 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
1259 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
1260 Nguyen Thanh Binh Xây dựng chung 3.000.000  
1261 Mai Thi Lua Xây dựng chung 300.000  
1262 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
1263 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
1264 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
1265 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
1266 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng chung 2.000.000  
1267 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng chung 1.000.000  
1268 Diệu Huệ Xây dựng chung 10.000.000  
1269 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 2.000.000  
1270 Mai Chi Xây dựng chung 1.000.000  
1271 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
1272 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng chung 1.200.000  
1273 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
1274 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng chung 2.500.000  
1275 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng chung 1.000.000  
1276 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng chung 5.000.000  
1277 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
1278 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà Xây dựng chung 300.000  
1279 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng chung 2.000.000  
1280 Hạnh Tuyền Xây dựng chung 2.000.000  
1281 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
1282 Windy Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
1283 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng chung 1.000.000  
1284 Cô Diệu Thuận Xây dựng chung 500.000  
1285 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
1286 Gđ. Phương Quang Xây dựng chung 200.000  
1287 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng chung 5.000.000  
1288 Sư Giác Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
1289 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
1290 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
1291 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
1292 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000  
1293 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng chung 400.000  
1294 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
1295 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
1296 Nhóm giới tử Xây dựng chung 1.150.000  
1297 Dang Van Duy Xây dựng chung 5.000.000  
1298 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
1299 Pham Duc Thai Xây dựng chung 500.000  
1300 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000