loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1201 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng chung 100.000  
1202 Sư Minh Đức Xây dựng chung 500.000  
1203 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
1204 Lương Chí Thanh 1.000.000  
1205 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
1206 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng chung 50.000.000  
1207 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
1208 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
1209 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
1210 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1211 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
1212 Võ Thanh Phương 300.000.000  
1213 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
1214 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
1215 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
1216 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
1217 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
1218 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
1219 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
1220 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
1221 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
1222 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
1223 Vô Danh 600.000  
1224 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
1225 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
1226 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
1227 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
1228 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
1229 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
1230 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
1231 Tâm Đạo 300.000  
1232 Lương Thái Anh 200.000  
1233 Lương Lê Minh Hà 100.000  
1234 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
1235 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
1236 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
1237 Gđ. Phương Anh 500.000  
1238 Thiện Hữu 5.000.000  
1239 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1240 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1241 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
1242 Lê Thị Huệ 500.000  
1243 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
1244 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
1245 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
1246 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
1247 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
1248 Xuân Mai 400.000  
1249 Tâm Đạo 1.040.000  
1250 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
1251 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
1252 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
1253 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
1254 Xuân nhí 200.000  
1255 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
1256 Nguyễn Thị Thu 500.000  
1257 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
1258 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
1259 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
1260 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
1261 Phạm Xuân Lan 100Usd  
1262 Vô Danh 8.000.000  
1263 Diệu Huệ 10.000.000  
1264 Lê Minh Trường 1.000.000  
1265 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
1266 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
1267 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
1268 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
1269 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
1270 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
1271 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
1272 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
1273 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
1274 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
1275 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
1276 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
1277 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
1278 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
1279 Tú Uyên 2.000.000  
1280 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
1281 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
1282 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng chung 500.000.000  
1283 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
1284 Diệu Huệ 10.000.000  
1285 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
1286 Nguyên Giác 500.000  
1287 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
1288 Diệu Huệ 3.000.000  
1289 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
1290 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
1291 Gđ. Minh Lệ 200.000  
1292 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
1293 Quang Huy 1.000.000  
1294 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
1295 Hường (Hà Nội) 500.000  
1296 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
1297 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
1298 Hồng Phượng 5.000.000  
1299 Việt Hải 500.000  
1300 Việt Hải 1.500.000