loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng chung 100Usd  
902 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
903 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
904 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng chung 500Aud  
905 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
906 Tâm Thuần Khiết Xây dựng chung 4.000.000  
907 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng chung 500.000  
908 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
909 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
910 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng chung 5.000.000  
911 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
912 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
913 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng chung 500.000  
914 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng chung 20.000.000  
915 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng chung 100Usd  
916 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
917 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
918 Huỳnh Long Xây dựng chung 50.000  
919 Lê Văn Quốc Xây dựng chung 100.000  
920 Tống Thị Tuyết Xây dựng chung 50.000  
921 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
922 Ngô Thị Bích vân Xây dựng chung 1.200.000  
923 Tâm Ngọc Xây dựng chung 200.000  
924 Nhóm Phật Tử Xây dựng chung 600.000  
925 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
926 Le Van Phong Xây dựng chung 500.000  
927 Thu Nguyen Xây dựng chung 14.000.000  
928 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
929 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
930 Vu Phuc Quang Xây dựng chung 3.000.000  
931 Le Dinh Chung Xây dựng chung 20.000.000  
932 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng chung 100.000  
933 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
934 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
935 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
936 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
937 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng chung 2.000.000  
938 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
939 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
940 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng chung 600Aud  
941 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
942 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
943 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
944 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng chung 3.000.000  
945 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
946 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng chung 12.000.000  
947 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
948 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
949 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
950 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
951 Hạnh Như Xây dựng chung 41.800.000  
952 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng chung 500.000  
953 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
954 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
955 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
956 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
957 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng chung 33.400.000  
958 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
959 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
960 Do Thị Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
961 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng chung 5.000.000  
962 Gđ. Thu Hằng Xây dựng chung 3.000.000  
963 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng chung 700.000  
964 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
965 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng chung 1.000.000  
966 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
967 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
968 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
969 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
970 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
971 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
972 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng chung 500.000  
973 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng chung 3.000.000  
974 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
975 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
976 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng chung 200£  
977 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng chung 200£  
978 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng chung 300.000  
979 Cô Thanh Chung 1.000.000  
980 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng chung 1.000.000  
981 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng chung 600.000  
982 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
983 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
984 Như Phước Xây dựng chung 3.000.000  
985 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
986 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 15.000.000  
987 Tuệ Linh Xây dựng chung 20.000.000  
988 Pham Duc Thai Xây dựng chung 250.000  
989 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
990 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
991 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng chung 1.000.000  
992 Phan Van Quan Xây dựng chung 1.000.000  
993 Pham Duc Thai Xây dựng chung 200.000  
994 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
995 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
996 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
997 Dana Thiền xá 500.000  
998 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
999 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng chung 6.000.000  
1000 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng chung 3.000.000