loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
902 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
903 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
904 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
905 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
906 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
907 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
908 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
909 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
910 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
911 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
912 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
913 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
914 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
915 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
916 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
917 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
918 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
919 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
920 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
921 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
922 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
923 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
924 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
925 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
926 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
927 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
928 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
929 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
930 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
931 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
932 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
933 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
934 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
935 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
936 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
937 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
938 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
939 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
940 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
941 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
942 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
943 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
944 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
945 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
946 Kim Binh Thiền xá 500.000  
947 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
948 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000  
949 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
950 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
951 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
952 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng chung 2.000.000  
953 Con Phật tử Minh Xây dựng chung 300.000  
954 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
955 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
956 Minh Bá Xây dựng chung 300Usd  
957 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
958 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
959 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000  
960 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
961 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
962 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
963 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
964 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
965 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
966 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
967 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
968 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
969 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000  
970 Vô danh Thiền xá 500.000  
971 Lương Thị Tuyết Xây dựng chung 200.000  
972 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
973 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
974 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
975 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
976 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng chung 1.000.000  
977 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng chung 100.000  
978 Phạm Huyền Trang Xây dựng chung 500.000  
979 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng chung 200.000  
980 Phương Ngọc Xây dựng chung 200.000  
981 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
982 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
983 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
984 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
985 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
986 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
987 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.000.000  
988 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
989 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
990 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
991 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
992 Phạm Đức Huy Xây dựng chung 2.000.000  
993 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng chung 50.000.000  
994 Vô Danh Xây dựng chung 100Cad  
995 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 200.000  
996 Gđ. Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
997 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng chung 100Usd  
998 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng chung 100Usd  
999 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
1000 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud