loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
902 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
903 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000  
904 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
905 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
906 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
907 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
908 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
909 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
910 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
911 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
912 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
913 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000  
914 Vô danh Thiền xá 500.000  
915 Lương Thị Tuyết Xây dựng chung 200.000  
916 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
917 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
918 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
919 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
920 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng chung 1.000.000  
921 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng chung 100.000  
922 Phạm Huyền Trang Xây dựng chung 500.000  
923 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng chung 200.000  
924 Phương Ngọc Xây dựng chung 200.000  
925 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
926 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
927 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
928 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
929 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
930 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
931 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.000.000  
932 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
933 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
934 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
935 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
936 Phạm Đức Huy Xây dựng chung 2.000.000  
937 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng chung 50.000.000  
938 Vô Danh Xây dựng chung 100Cad  
939 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 200.000  
940 Gđ. Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
941 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng chung 100Usd  
942 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng chung 100Usd  
943 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
944 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
945 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng chung 500Aud  
946 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
947 Tâm Thuần Khiết Xây dựng chung 4.000.000  
948 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng chung 500.000  
949 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
950 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
951 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng chung 5.000.000  
952 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
953 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
954 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng chung 500.000  
955 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng chung 20.000.000  
956 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng chung 100Usd  
957 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
958 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
959 Huỳnh Long Xây dựng chung 50.000  
960 Lê Văn Quốc Xây dựng chung 100.000  
961 Tống Thị Tuyết Xây dựng chung 50.000  
962 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
963 Ngô Thị Bích vân Xây dựng chung 1.200.000  
964 Tâm Ngọc Xây dựng chung 200.000  
965 Nhóm Phật Tử Xây dựng chung 600.000  
966 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
967 Le Van Phong Xây dựng chung 500.000  
968 Thu Nguyen Xây dựng chung 14.000.000  
969 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
970 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
971 Vu Phuc Quang Xây dựng chung 3.000.000  
972 Le Dinh Chung Xây dựng chung 20.000.000  
973 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng chung 100.000  
974 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
975 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
976 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
977 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
978 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng chung 2.000.000  
979 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
980 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
981 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng chung 600Aud  
982 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
983 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
984 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
985 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng chung 3.000.000  
986 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
987 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng chung 12.000.000  
988 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
989 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
990 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
991 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
992 Hạnh Như Xây dựng chung 41.800.000  
993 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng chung 500.000  
994 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
995 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
996 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
997 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
998 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng chung 33.400.000  
999 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
1000 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000