loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng chung 2.000.000  
902 Hạnh Tuyền Xây dựng chung 2.000.000  
903 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
904 Windy Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
905 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng chung 1.000.000  
906 Cô Diệu Thuận Xây dựng chung 500.000  
907 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
908 Gđ. Phương Quang Xây dựng chung 200.000  
909 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng chung 5.000.000  
910 Sư Giác Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
911 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
912 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
913 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
914 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000  
915 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng chung 400.000  
916 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
917 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
918 Nhóm giới tử Xây dựng chung 1.150.000  
919 Dang Van Duy Xây dựng chung 5.000.000  
920 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
921 Pham Duc Thai Xây dựng chung 500.000  
922 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
923 Tran Gia Quyet Xây dựng chung 5.000.000  
924 Minh Ngọc Xây dựng chung 1.000.000  
925 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
926 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng chung 200Usd  
927 Trần Thị Nhung Xây dựng chung 200Usd  
928 Trần Thị Hậu Xây dựng chung 400Usd  
929 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
930 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
931 Dinh Mai Huong Xây dựng chung 200.000  
932 Vu Minh Tung Xây dựng chung 100.000  
933 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng chung 3.000.000  
934 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 1.000.000  
935 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
936 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
937 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
938 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 1.000.000  
939 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
940 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
941 Hạnh Chân Xây dựng chung 500.000  
942 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
943 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
944 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
945 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
946 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 100.000  
947 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng chung 500.000  
948 Quang Dung Xây dựng chung 300.000  
949 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng chung 100.000  
950 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng chung 200.000  
951 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
952 Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
953 Phạm Minh Hoàng Xây dựng chung 200.000  
954 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng chung 1.000.000  
955 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
956 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng chung 100Aud  
957 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng chung 100Aud  
958 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng chung 100Aud  
959 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng chung 100Aud  
960 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 100Aud  
961 Huệ Phương Xây dựng chung 10.000.000  
962 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
963 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
964 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
965 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 10.000.000  
966 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
967 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
968 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
969 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
970 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
971 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
972 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
973 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
974 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
975 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng chung 200.000  
976 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng chung 500.000  
977 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng chung 1.000.000  
978 Nguyễn Trung Thông Xây dựng chung 500.000  
979 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng chung 10.000.000  
980 Nhóm Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
981 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
982 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng chung 5.000.000  
983 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
984 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng chung 10.000.000  
985 Nguyễn Thị Danh Xây dựng chung 3.000.000  
986 Diệu Huyền Xây dựng chung 1.000.000  
987 Hồ Cao Cường Xây dựng chung 1.000.000  
988 Nguyễn Mai Chính Xây dựng chung 500.000  
989 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
990 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
991 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
992 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng chung 500.000  
993 Lê Hòa Xây dựng chung 1.000.000  
994 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
995 Thảo - Thảo Xây dựng chung 1.000.000  
996 Bùi Thị Phương Thảo Xây dựng chung 500.000  
997 Chung - Yến Xây dựng chung 500.000  
998 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
999 Le Thi Thu ha Xây dựng chung 15.000.000  
1000 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000