loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Vô Danh 3.500.000  
902 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng 3.000.000  
903 Lương Thanh Thành 300.000  
904 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng 500.000  
905 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
906 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
907 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
908 Như Phước Tăng xá 200Aud  
909 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
910 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
911 Nguyên Thể Xây dựng 500.000  
912 Ngô Thị Phương 700.000  
913 Lê Văn Lam 300.000  
914 Lê Thị Thu 3.000.000  
915 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
916 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
917 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
918 Lương Đức Tâm 5.000.000  
919 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
920 Phạm Việt Khánh 100.000  
921 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
922 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
923 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
924 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
925 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
926 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
927 Tâm An Nguyên 55.000.000  
928 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
929 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
930 Tâm Đạo 1.000.000  
931 Tien Nguyen 500.000  
932 Đặng Trường An 5.000.000  
933 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
934 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
935 Đặng Minh Quang 20.000.000  
936 Đặng Văn Minh 50.000.000  
937 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
938 Diệu Huệ 4.000.000  
939 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
940 Mai Điệp 20Cad  
941 Ngọc Điệp 30Cad  
942 Diệu Hải 100Cad  
943 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
944 Vũ Bích Ngọc 50.000  
945 Bác sĩ Nam 5.000.000  
946 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
947 Tịnh Thanh 40.000.000  
948 Tịnh Thanh 33.000.000  
949 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
950 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
951 Minh Tịnh 1.000.000  
952 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
953 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
954 Xuân Hồng 200.000  
955 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
956 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
957 Bác sĩ Nam 2.500.000  
958 Sơn Thanh Hoài 200.000  
959 Sơn Thị Hoàng 500.000  
960 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
961 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
962 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
963 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
964 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
965 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
966 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
967 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
968 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
969 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
970 Sư Tường Nhân 1.000.000  
971 Duyên Anh 1.000.000  
972 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
973 Trần Thị Khứu 500.000  
974 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
975 Dương Văn Thảo 50.000  
976 Nam Thinh 100.000  
977 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
978 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
979 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
980 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
981 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
982 Thiện Minh 3.000.000  
983 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
984 Anh Tuấn 6.000.000đ  
985 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
986 Pauline Tanong 100Usd  
987 Linda Vo & family 100Usd  
988 Thuận Pháp 2.000Aud  
989 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
990 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
991 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
992 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
993 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
994 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
995 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
996 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
997 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
998 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
999 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
1000 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ