loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
901 Sư Tuệ Quang 9.000.000  
902 Thuy Nguyen (USA) 200Usd  
903 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
904 Pham Thanh Hang 100.000  
905 Vô danh 700.000  
906 Gđ. Dương Thiện Quý 55.000.000  
907 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) 8.000Usd + 60.000.000  
908 Gđ. Dinh Huynh Man 1.000.000  
909 Le Văn Phong 1.000.000  
910 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
911 Vô Danh 10.000.000  
912 Pham Duc Thai 1.500.000  
913 Truong Nhat Tan 200.000  
914 Chan Giac Duc 20.000.000  
915 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
916 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm 500.000  
917 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) 50.000.000  
918 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
919 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
920 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
921 Nguyễn Điều 1.000.000  
922 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
923 Diễm Trang 500.000  
924 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
925 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
926 Tiêu Nga 2.000.000  
927 Nguyễn Thị Thùy 10.000.000  
928 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) 100.000  
929 Sư Minh Đức 500.000  
930 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
931 Lương Chí Thanh 1.000.000  
932 Tỳ-khưu Pháp Thanh 4.000.000  
933 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) 50.000.000  
934 Gđ. Lê Thị Yến Chi 30.000.000  
935 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
936 Nguyen Tran Thanh 1.000.000  
937 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) 1.000.000  
938 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
939 Võ Thanh Phương 300.000.000  
940 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
941 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
942 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
943 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
944 Lê Thị Thu Hà 10.000.000  
945 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
946 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
947 Gđ. Lê Thị Trâm Anh 300.000.000  
948 Bác sĩ Lý Văn Kim 20.000Usd  
949 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân 5.000.000  
950 Vô Danh 600.000  
951 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
952 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
953 Chân Tâm Đạo 12.000.000  
954 Lê Thị Vinh 2.000.000  
955 Viên Tường (Sydney) 86.100.000  
956 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) 20.000.000  
957 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
958 Tâm Đạo 300.000  
959 Lương Thái Anh 200.000  
960 Lương Lê Minh Hà 100.000  
961 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
962 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
963 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
964 Gđ. Phương Anh 500.000  
965 Thiện Hữu 5.000.000  
966 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
967 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
968 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
969 Lê Thị Huệ 500.000  
970 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
971 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
972 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
973 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
974 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
975 Xuân Mai 400.000  
976 Tâm Đạo 1.040.000  
977 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
978 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
979 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
980 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
981 Xuân nhí 200.000  
982 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
983 Nguyễn Thị Thu 500.000  
984 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
985 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
986 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
987 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
988 Phạm Xuân Lan 100Usd  
989 Vô Danh 8.000.000  
990 Diệu Huệ 10.000.000  
991 Lê Minh Trường 1.000.000  
992 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
993 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
994 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
995 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
996 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
997 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
998 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
999 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
1000 Sư Tuệ Quang 3.000.000