loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
901 Hậu 10.000.000  
902 Gđ. Liễu Huệ 450.000  
903 Diệu Đức 4.000.000  
904 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
905 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
906 Lâm Kim Anh Thư 3.000.000  
907 Cô Phùng 4.000.000  
908 Ngô Đức Hiền 500.000  
909 Trần Thị Ái Thụy 100.000  
910 Lê Hồng Vương 1.500.000  
911 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc 1.000.000  
912 Uyên Tâm 500.000  
913 Dao Minh 500.000  
914 Chân Giác Nhiên 2.000.000  
915 Nguyên Hương 800Usd  
916 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA 600Usd  
917 Thanh Lương (Kim Long) 10.000.000  
918 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) 1.000.000  
919 Diệu Tường - Diệu Châu 100Usd  
920 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang 1.000.000  
921 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) 5.000.000  
922 Gđ. Trần Cát Phượng 500.000  
923 Nhóm Phỉ Trí 600.000  
924 Chân Giác Pháp 2.000.000  
925 Nguyễn Thị Hoài Thương 2.000.000  
926 Ngô Quang Vinh 2.000.000  
927 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
928 Gđ. Như Thể 3.000.000  
929 Nguyễn Văn Cường 500.000  
930 Khưu Thị Ngọc cát 3.000.000  
931 Le Van Phong 1.000.000  
932 Ngo Thi My Le 1.000.000  
933 Dao Thi Thuong Huyen 1.000.000  
934 Nguyễn Phương Chi 2.000.000  
935 Vô danh 6.000.000  
936 Trần Lê Khánh 5.000.000  
937 Nguyễn Xuân Sơn 20.000.000  
938 Gđ. Lê Quang Quảng 1.000.000  
939 Trần Thị Ái Thụy 100.000  
940 Phan Thị Thanh Hien 2.000.000  
941 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên 400.000.000  
942 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) 2.500.000  
943 Quang Giao - Uyen Nguyen 1.500.000  
944 Sư Tuệ Quang 9.000.000  
945 Thuy Nguyen (USA) 200Usd  
946 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
947 Pham Thanh Hang 100.000  
948 Vô danh 700.000  
949 Gđ. Dương Thiện Quý 55.000.000  
950 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) 8.000Usd + 60.000.000  
951 Gđ. Dinh Huynh Man 1.000.000  
952 Le Văn Phong 1.000.000  
953 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
954 Vô Danh 10.000.000  
955 Pham Duc Thai 1.500.000  
956 Truong Nhat Tan 200.000  
957 Chan Giac Duc 20.000.000  
958 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
959 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm 500.000  
960 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) 50.000.000  
961 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
962 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
963 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
964 Nguyễn Điều 1.000.000  
965 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
966 Diễm Trang 500.000  
967 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
968 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
969 Tiêu Nga 2.000.000  
970 Nguyễn Thị Thùy 10.000.000  
971 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) 100.000  
972 Sư Minh Đức 500.000  
973 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
974 Lương Chí Thanh 1.000.000  
975 Tỳ-khưu Pháp Thanh 4.000.000  
976 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) 50.000.000  
977 Gđ. Lê Thị Yến Chi 30.000.000  
978 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
979 Nguyen Tran Thanh 1.000.000  
980 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) 1.000.000  
981 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
982 Võ Thanh Phương 300.000.000  
983 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
984 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
985 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
986 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
987 Lê Thị Thu Hà 10.000.000  
988 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
989 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
990 Gđ. Lê Thị Trâm Anh 300.000.000  
991 Bác sĩ Lý Văn Kim 20.000Usd  
992 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân 5.000.000  
993 Vô Danh 600.000  
994 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
995 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
996 Chân Tâm Đạo 12.000.000  
997 Lê Thị Vinh 2.000.000  
998 Viên Tường (Sydney) 86.100.000  
999 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) 20.000.000  
1000 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000