loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Bảo Tú 500.000đ  
902 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
903 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
904 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
905 Lâm Thu Mười 500Aud  
906 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
907 Tấn Căn 500.000đ  
908 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
909 Thường Minh 1.050.000đ  
910 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
911 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
912 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
913 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
914 Trang 10.000.000đ  
915 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
916 Gđ. Như Tâm 500Usd  
917 Lê Thị Hồng 500.000đ  
918 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
919 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
920 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
921 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
922 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
923 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
924 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
925 Minh Tuệ 5.000.000đ  
926 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
927 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
928 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
929 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
930 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
931 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
932 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
933 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
934 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
935 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
936 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
937 Nguyên Đạo 200.000đ  
938 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
939 Lan Anh 50.000đ  
940 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
941 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
942 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
943 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
944 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
945 Một Phật tử 100.000đ  
946 Diệu Từ 200.000đ  
947 Quang Khanh 100.000đ  
948 Chú Hiển 300.000đ  
949 Trang 20.000.000đ  
950 Tuệ Quang 5.000.000đ  
951 Như Nguyện 100Usd  
952 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
953 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
954 Ngọc Tốn 10.300Aud  
955 Như Như 8.000.000đ  
956 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
957 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
958 Liễu Tánh 100Aud  
959 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
960 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
961 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
962 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
963 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ