loading
Xây Dựng
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
902 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
903 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
904 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
905 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
906 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
907 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng chung 200.000  
908 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng chung 500.000  
909 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng chung 1.000.000  
910 Nguyễn Trung Thông Xây dựng chung 500.000  
911 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng chung 10.000.000  
912 Nhóm Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
913 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
914 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng chung 5.000.000  
915 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
916 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng chung 10.000.000  
917 Nguyễn Thị Danh Xây dựng chung 3.000.000  
918 Diệu Huyền Xây dựng chung 1.000.000  
919 Hồ Cao Cường Xây dựng chung 1.000.000  
920 Nguyễn Mai Chính Xây dựng chung 500.000  
921 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
922 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
923 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
924 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng chung 500.000  
925 Lê Hòa Xây dựng chung 1.000.000  
926 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
927 Thảo - Thảo Xây dựng chung 1.000.000  
928 Bùi Thị Phương Thảo Xây dựng chung 500.000  
929 Chung - Yến Xây dựng chung 500.000  
930 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
931 Le Thi Thu ha Xây dựng chung 15.000.000  
932 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000  
933 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
934 Như Vân Chung 10.000.000  
935 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
936 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
937 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
938 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
939 Nguyễn Thị Yến Xây dựng chung 100.000  
940 Ngô Thị Bé Xây dựng chung 100Usd  
941 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
942 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
943 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng chung 500.000  
944 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
945 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 2.000.000  
946 Phan Minh Thuy Xây dựng chung 1.000.000  
947 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
948 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng chung 5.000.000  
949 Thị Hạnh Xây dựng chung 200.000  
950 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
951 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
952 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
953 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
954 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng chung 10.000.000  
955 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng chung 20.000.000  
956 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng chung 10.000.000  
957 Gđ. Kim Hương Xây dựng chung 3.000.000  
958 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
959 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
960 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng chung 500Usd  
961 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng chung 10.000.000  
962 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
963 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
964 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng chung 100.000  
965 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng chung 2.000.000  
966 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng chung 500.000  
967 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng chung 6.000.000  
968 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
969 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
970 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
971 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
972 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
973 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
974 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
975 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
976 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
977 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng chung 500.000  
978 Thị Hạnh Xây dựng chung 200.000  
979 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
980 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
981 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng chung 20.000.000  
982 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng chung 1.000Aud  
983 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng chung 2.000.000  
984 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng chung 2.000.000  
985 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao Xây dựng chung 4.000.000  
986 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
987 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
988 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
989 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
990 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
991 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
992 TBS Group Xây dựng chung 1.000.000  
993 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng chung 1.000Usd  
994 Phan Thi Le Huong Xây dựng chung 100.000.000  
995 Bui Thi My Huyen Xây dựng chung 2.000.000  
996 Le Van Phong Xây dựng chung 600.000  
997 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
998 Giác Tâm An Xây dựng chung 2.000.000  
999 Sư cô Trí Đoan Xây dựng chung 50.000.000  
1000 Chân Giác Pháp Xây dựng chung 1.000.000