loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
901 Trần Thị Kim Xuân 200.000  
902 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp 5.000.000  
903 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
904 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
905 Bui Phong Chau 2.000.000  
906 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) 300.000  
907 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) 500.000  
908 Thị Hạnh 200.000  
909 Diệu Huệ 9.000.000  
910 Lê Đức Hậu 20.000.000  
911 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) 20.000.000  
912 Gđ. Như Tuệ (Sydney) 1.000Aud  
913 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) 2.000.000  
914 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái 2.000.000  
915 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao 4.000.000  
916 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm 1.500.000  
917 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền 1.000.000  
918 Gđ. Tuyết Mai 500.000  
919 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) 1.000.000  
920 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) 1.000.000  
921 Trinh Nguyen Nhat Binh 1.000.000  
922 TBS Group 1.000.000  
923 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1.000Usd  
924 Phan Thi Le Huong 100.000.000  
925 Bui Thi My Huyen 2.000.000  
926 Le Van Phong 600.000  
927 Ha Bich Thủy 3.000.000  
928 Giác Tâm An 2.000.000  
929 Sư cô Trí Đoan 50.000.000  
930 Chân Giác Pháp 1.000.000  
931 Vô Danh (Hà Nội) 200.000  
932 Vô Danh (Hà Nội) 200.000  
933 Vô Danh (Hà Nội) 800.000  
934 Vô Danh (Hà Nội) 500.000  
935 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) 200.000  
936 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) 200.000  
937 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) 5.000.000  
938 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000  
939 Vô Danh (Hà Nội) 2.000.000  
940 Nguyễn Liên Hương 2.000.000  
941 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng 400.000.000  
942 Vũ - Mỹ 1.000.000  
943 Diệu Thường (Thu) 1.000.000  
944 Gđ. Liễu Huệ 4.700.000  
945 Sư Nguyên Bảo 22.350.000  
946 Gđ. Hồ Thị Lê 5.000.000  
947 Tu nữ Diệu Minh 500.000  
948 Gđ. Hạnh Vi 500.000  
949 Ngô Thị Hồng Hoa 1.000.000  
950 Cô Như Hóa 950.000  
951 Sư Trung Thiện 800.000  
952 Gđ. Dương Thanh Vân 500.000  
953 Gđ. Thiện Nghiệp 200.000  
954 Gđ. Sư Viên Y 500.000  
955 Gđ. Sư Viên Lạc 1.000.000  
956 Gđ. Trần Ky 100.000  
957 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ 300.000  
958 Gđ. Hoàng Bá Thao 500.000  
959 Gđ. Cô Phương Anh 500.000  
960 Tu nữ Diệu Thùy 20.000.000  
961 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên 2.000.000  
962 Gđ. Kim Thành 2.000.000  
963 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân 10.000.000  
964 Lê Thị Sen 200.000  
965 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu 300.000  
966 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền 300.000  
967 Trần Thị Sâm 200.000  
968 Lê Thúy Quỳnh Trang 200.000  
969 Nguyễn Ánh Tuyết 1.000.000  
970 Phan Quốc Toàn 100.000  
971 Võ Thị Thu Thủy 100.000  
972 Nguyễn văn Lợi 100.000  
973 Nguyễn Minh Cường 100.000  
974 Nguyễn Thị Thùy Dương 100.000  
975 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000  
976 Hứa Phước Nhân 2.000.000  
977 Mã Kim Lương 200.000  
978 Ngô Thị Nhung 500.000  
979 Nguyễn Thị Mỹ Liên 500.000  
980 Minh Tú 1.000.000  
981 Lý Thị Kim Duyên 1.000.000  
982 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu 1.110.000  
983 Tịnh Thanh 500.000  
984 Trần Thị Kim Lang 100.000  
985 Ngọc Trà 1.000.000  
986 Út - Như An - Hữu Hiệp 1.000.000  
987 Nguyễn Thị Sương 200.000  
988 Pham Hoang Nhat 2.000.000  
989 Nguyễn Thị Lan Anh 2.500.000  
990 Nguyễn Văn Phúc 500.000  
991 Trịnh Đoan Trang 1.000.000  
992 Trịnh Anh Đào 800Aud  
993 Lê Thị Oanh 2.000.000  
994 Phan Thi Thanh Hien 2.000.000  
995 Gđ. Than Trong Lu 1.000.000  
996 Tran Quang (Nguyen Giac) 500.000  
997 Ngo Anh 2.000.000  
998 Huynh Thi Ngoc Diep 600.000  
999 Tran Duy Thuc 100.000  
1000 Vu Huu Duc 600.000