loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
902 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
903 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
904 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
905 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
906 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
907 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
908 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
909 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
910 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
911 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
912 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
913 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
914 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
915 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
916 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
917 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
918 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
919 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
920 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
921 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
922 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
923 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
924 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
925 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
926 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
927 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
928 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
929 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
930 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
931 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
932 Đức Huy Tăng xá 500.000  
933 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
934 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
935 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
936 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
937 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
938 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
939 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
940 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
941 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
942 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
943 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
944 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
945 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
946 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
947 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
948 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
949 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
950 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
951 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000  
952 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
953 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
954 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
955 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
956 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
957 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
958 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
959 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
960 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
961 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
962 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
963 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
964 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
965 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
966 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
967 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
968 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
969 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000  
970 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
971 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
972 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
973 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
974 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
975 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
976 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
977 Pham Hoang Nhat Xây dựng chung 2.000.000  
978 Lê Thuận Xây dựng chung 3.000.000  
979 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
980 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
981 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
982 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.000  
983 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
984 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
985 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.500  
986 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
987 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
988 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
989 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
990 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
991 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng chung 10.000.000  
992 Quan Hán Sanh Xây dựng chung 10.000.000  
993 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng chung 2.000.000  
994 Nhóm bé Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
995 Vô Danh Xây dựng chung 5.000.000  
996 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
997 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
998 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
999 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng chung 5.000.000  
1000 Thanh Nhã Thiền xá 500.000