loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Nguyễn Mai Chính Xây dựng 500.000  
102 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
103 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
104 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
105 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng 500.000  
106 Lê Hòa Xây dựng 1.000.000  
107 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
108 Thảo - Thảo Xây dựng 1.000.000  
109 Bùi Thị Phương Thảo xây dựng 500.000  
110 Chung - Yến Xây dựng 500.000  
111 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
112 Le Thi Thu ha Xây dựng 15.000.000  
113 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
114 Do Thi Thu Hien Xây dựng 1.000.000  
115 Như Vân Chung 10.000.000  
116 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
117 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
118 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
119 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
120 Nguyễn Thị Yến Xây dựng 100.000  
121 Ngô Thị Bé Xây dựng 100Usd  
122 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
123 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
124 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng 500.000  
125 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
126 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng 2.000.000  
127 Phan Minh Thuy Xây dựng 1.000.000  
128 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
129 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng 5.000.000  
130 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
131 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
132 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
133 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
134 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
135 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng 10.000.000  
136 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng 20.000.000  
137 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng 10.000.000  
138 Gđ. Kim Hương xây dựng 3.000.000  
139 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
140 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
141 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng 500Usd  
142 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng 10.000.000  
143 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
144 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
145 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng 100.000  
146 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng 2.000.000  
147 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng 500.000  
148 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng 6.000.000  
149 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
150 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
151 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
152 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
153 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
154 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
155 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
156 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
157 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
158 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
159 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
160 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
161 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
162 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
163 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
164 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
165 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
166 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
167 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
168 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
169 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
170 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
171 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
172 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
173 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
174 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
175 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
176 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
177 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
178 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
179 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
180 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
181 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
182 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
183 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
184 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
185 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
186 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
187 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
188 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
189 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
190 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
191 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
192 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
193 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
194 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
195 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
196 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
197 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
198 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
199 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
200 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000