loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Vo danh (27/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
102 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
103 Tue Quang Xây dựng chung 3.000.000  
104 Tran Diem Nga Xây dựng chung 1.500.000  
105 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
106 Tran Thi Phuong Thao Xây dựng chung 2.000.000  
107 Duc Minh Nhom Tanh Biet Xây dựng chung 10.000.000  
108 Tam Hong Nhu (22/02/21) Xây dựng chung 3.000.000  
109 Duong Vu Truong - Lu Huynh Tram Xây dựng chung 200.000  
110 Vo danh (21/02/21) Xây dựng chung 50.000.000  
111 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
112 Gđ. Hoang Tuyet Mai Xây dựng chung 5.000.000  
113 Nguyen Quoc Bao Xây dựng chung 3.000.000  
114 Nguyen Duc Tho Xây dựng chung 2.000.000  
115 Dieu Chau Xây dựng chung 1.000.000  
116 Vo Danh (18/02/21) Xây dựng chung 500.000  
117 Nguyen Thi Hong (18/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
118 Nguyen Thi My Phuong Xây dựng chung 2.000.000  
119 Nguyen Thi Hong (17/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
120 Dam Thi Thanh Thuy Xây dựng chung 1.000.000  
121 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
122 Vo Danh (17/02/21) Xây dựng chung 500.000  
123 Nguyen Thi Hong Xây dựng chung 100.000.000  
124 Le Minh Hieu Xây dựng chung 100.000  
125 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
126 Tam Hanh Ngoc Xây dựng chung 500.000  
127 Nguyen Thi Thuy Chung Xây dựng chung 2.000.000  
128 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 500.000  
129 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (10/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
130 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
131 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
132 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
133 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
134 Ho Bao Duc Minh Xây dựng chung 34.500.000  
135 Dung (Canada, Tam Hanh) Xây dựng chung 9.000.000  
136 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 100.000  
137 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 22.940.000  
138 Vo Danh (04/02/21) Tăng xá 500.000  
139 Vo Danh (04/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
140 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 6.100.000  
141 Tam An Nguyen Xây dựng chung 150.000.000  
142 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
143 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 355.000  
144 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
145 GĐ. Mai (HN) Xây dựng chung 10.000.000  
146 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
147 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
148 Hoai Viet Le Thuy Xây dựng chung 10.000.000  
149 Mai Kim Cuc (Dieu Hue) Xây dựng chung 500.000  
150 Vo Danh (27/01/21) Xây dựng chung 500.000  
151 Đỗ Thị Thu Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
152 Vo Danh (24/01/21) Xây dựng chung 200.000  
153 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
154 Pham Van Sau (18/01/21) Xây dựng chung 50.000.000  
155 Gđ. Tam Hong Nhu (13/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
156 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 2.000.000  
157 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (12/01/21) Xây dựng chung 2.000.000  
158 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
159 Nguyen Thi My Le Xây dựng chung 1.000.000  
160 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
161 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 200Usd  
162 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 720.000  
163 Gđ. Nguyễn Thị Oanh Xây dựng chung 500.000  
164 Đặng Phước Thọ Xây dựng chung 100.000  
165 Gđ. Như Pháp Xây dựng chung 500.000  
166 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 500.000  
167 Hạnh Hùng Xây dựng chung 200.000  
168 Gđ. Nguyễn Minh Trí Xây dựng chung 500.000  
169 Gđ. Khánh An Công tam quan 400.000  
170 Cô Tuyết Xây dựng chung 500.000  
171 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
172 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 3.000.000  
173 Vo danh (06/01/21) Xây dựng chung 500.000  
174 Vo Danh (06/01/21) Xây dựng chung 10.000.000  
175 Dong Thi Bich Nga - Mettas (01/01/21) Xây dựng chung 500.000  
176 Dong Thi Bich Nga - Mettas (04/01/21) Xây dựng chung 550.000  
177 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
178 Vo Danh (02/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
179 Vo Danh (01/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
180 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
181 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
182 Hoang Phu Cuong Xây dựng chung 100.000  
183 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 500.000  
184 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
185 Nhom Phat Tu Ha Noi Xây dựng chung 2.000.000  
186 Dong Thi Bich Nga - Mettas (21/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
187 Vũ Thị An Xây dựng chung 200.000  
188 Tuệ Minh Như Xây dựng chung 500.000  
189 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
190 Phạm Thị Thi Xây dựng chung 500.000  
191 Phạm Xuân Lan Xây dựng chung 1.000.000  
192 Trương Ngọc Minh Xây dựng chung 500.000  
193 Gđ. Duyên Xây dựng chung 300.000  
194 Huỳnh Khả Di Xây dựng chung 100.000  
195 Hồ Thị Như Thảo Xây dựng chung 500.000  
196 Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 200.000  
197 Tu nữ Tịnh Không Xây dựng chung 200.000  
198 Gđ. Nguyên Ngọc Xây dựng chung 50.000  
199 Gđ. Nguyễn Thị Dung Xây dựng chung 200.000  
200 Gđ. Hoàng Trọng Hùng Xây dựng chung 100.000