loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
102 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
103 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
104 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
105 Gđ. Trí Thọ Xây dựng 20.000.000  
106 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
107 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng 1.000.000  
108 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng 5.000.000  
109 Đinh Hoàng Yến Xây dựng 200.000  
110 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
111 BUP - P - MD Xây dựng 500.000  
112 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
113 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng 5.000.000  
114 Quan Nguyen Xây dựng 1.000.000  
115 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
116 Le Dinh Chung Xây dựng 2.000.000  
117 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
118 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng 1.000.000  
119 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
120 Minh Tâm Xây dựng 5.000.000  
121 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
122 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
123 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng 30.000.000  
124 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
125 Gđ. Diệu Từ Xây dựng 500.000  
126 Sư Minh Tuệ Xây dựng 10.000.000  
127 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng 10.000.000  
128 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 5.000.000  
129 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
130 Sư Tuệ Quang Xây dựng 10.000.000  
131 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng 500.000  
132 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
133 Kim Xuyen Xây dựng 1.000.000  
134 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
135 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
136 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng 10.000.000  
137 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 200.000.000  
138 Hà Thị Bông Xây dựng 500.000.000  
139 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
140 Kim Binh Thiền xá 500.000  
141 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
142 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng 10.000.000  
143 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng 100.000  
144 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
145 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng 5.000.000  
146 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng 2.000.000  
147 Con Phật tử Minh Xây dựng 300.000  
148 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
149 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng 1.000.000  
150 Minh Bá Xây dựng 300Usd  
151 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng 5.000.000  
152 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
153 Sư Tuệ Quang Xây dựng 30.000.000  
154 Sư Nguyên An Xây dựng 5.000.000  
155 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
156 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng 300.000  
157 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
158 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
159 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng 2.000.000  
160 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 3.000.000  
161 Ta Thi Tuoi Xây dựng 500.000  
162 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng 1.000.000  
163 Phung Ngoc Tam Xây dựng 10.000.000  
164 Vô danh Thiền xá 500.000  
165 Lương Thị Tuyết Xây dựng 200.000  
166 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
167 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
168 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
169 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
170 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng 1.000.000  
171 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng 100.000  
172 Phạm Huyền Trang Xây dựng 500.000  
173 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng 200.000  
174 Phương Ngọc Xây dựng 200.000  
175 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
176 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
177 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
178 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
179 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
180 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
181 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.000.000  
182 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
183 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
184 Do Thi Thu Hien xây dựng 500.000  
185 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
186 Phạm Đức Huy Xây dựng 2.000.000  
187 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng 50.000.000  
188 Vô Danh Xây dựng 100Cad  
189 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng 200.000  
190 Gđ. Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
191 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng 100Usd  
192 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng 100Usd  
193 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
194 Tống Văn Hằng xây dựng 100Aud  
195 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng 500Aud  
196 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
197 Tâm Thuần Khiết Xây dựng 4.000.000  
198 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng 500.000  
199 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
200 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000