loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
102 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
103 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
104 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
105 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
106 Huy + Thục 100.000đ  
107 Mai Ngọc 100.000đ  
108 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
109 Thanh Hạnh 50.000đ  
110 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
111 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
112 Anh Tuấn 1.000.000đ  
113 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
114 Pháp Chân 30.000.000đ  
115 Liễu Minh 2.000.000đ  
116 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
117 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
118 Lý Ngọc Hương 50Aud  
119 Trần Thị Thủy 100.000đ  
120 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
121 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
122 Thanh & Hiếu 100Usd  
123 Cô Tâm 700Usd  
124 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
125 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
126 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
127 Bảo Tú 500.000đ  
128 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
129 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
130 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
131 Lâm Thu Mười 500Aud  
132 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
133 Tấn Căn 500.000đ  
134 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
135 Thường Minh 1.050.000đ  
136 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
137 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
138 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
139 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
140 Trang 10.000.000đ  
141 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
142 Gđ. Như Tâm 500Usd  
143 Lê Thị Hồng 500.000đ  
144 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
145 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
146 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
147 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
148 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
149 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
150 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
151 Minh Tuệ 5.000.000đ  
152 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
153 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
154 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
155 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
156 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
157 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
158 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
159 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
160 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
161 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
162 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
163 Nguyên Đạo 200.000đ  
164 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
165 Lan Anh 50.000đ  
166 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
167 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
168 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
169 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
170 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
171 Một Phật tử 100.000đ  
172 Diệu Từ 200.000đ  
173 Quang Khanh 100.000đ  
174 Chú Hiển 300.000đ  
175 Trang 20.000.000đ  
176 Tuệ Quang 5.000.000đ  
177 Như Nguyện 100Usd  
178 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
179 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
180 Ngọc Tốn 10.300Aud  
181 Như Như 8.000.000đ  
182 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
183 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
184 Liễu Tánh 100Aud  
185 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
186 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
187 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
188 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
189 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ