loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd  
102 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
103 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
104 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
105 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
106 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
107 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
108 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
109 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
110 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
111 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
112 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
113 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
114 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
115 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
116 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
117 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
118 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
119 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
120 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
121 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
122 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
123 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
124 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
125 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
126 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
127 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
128 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
129 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
130 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
131 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
132 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
133 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
134 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
135 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
136 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
137 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
138 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
139 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
140 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
141 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
142 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
143 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
144 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
145 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
146 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
147 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
148 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
149 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
150 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
151 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
152 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
153 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
154 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
155 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
156 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
157 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
158 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
159 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
160 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
161 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
162 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
163 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
164 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
165 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
166 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
167 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
168 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
169 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
170 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
171 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
172 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
173 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
174 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
175 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
176 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
177 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
178 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
179 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
180 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
181 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
182 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
183 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
184 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
185 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
186 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
187 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
188 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
189 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
190 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
191 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
192 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
193 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
194 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
195 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
196 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
197 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
198 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
199 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
200 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000