loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Ngô Thị Thanh Trúc 50.000.000  
102 Gđ. Cô Tông Kiên 2.000Usd  
103 Gđ. Hân 200.000  
104 Gđ. Đặng Trường An 5.000.000  
105 Sư cô Như Nhàn 200.000  
106 Gđ. Trần Đức Luận 500.000  
107 Gđ. Liên Yến 200.000  
108 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân 2.000.000  
109 Nhóm Phật tử 650.000 + 20Usd  
110 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1.000.000  
111 Gđ. Chúc Nghiêm 200.000  
112 Hồng - Phiến 600.000  
113 Gđ. Lê Thị Thuần 5.000.000  
114 Gđ. Quyền - Trang 200Usd  
115 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình 700.000  
116 Nguyen Van Phuc 100.000  
117 Trâm Anh 1.000.000.000  
118 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang 400.000.000  
119 Châu Diệu Tâm 3.000.000  
120 Nguyen Thanh 30.000.000  
121 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
122 Vo Danh (11/9/9) 10.000.000  
123 Pham Thi Mai Huong 500.000  
124 Vo Danh (9/9/19) 4.000.000  
125 Nhom Tu Tam Ha Noi 100.000  
126 Tran Lan Anh 10.000.000  
127 Vo Danh (4/9/2019) 1.000.000  
128 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) 5.000.000  
129 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) 500.000  
130 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
131 Tinh Vien 100.000.000  
132 Đạo Định 2.000.000  
133 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) 20.000.000  
134 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh 2.000.000  
135 Minh Trung 500.000  
136 Sư Pháp Chí 1.000.000  
137 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
138 Hoàng Nghĩa 10.000.000  
139 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) 1.200.000  
140 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) 1.200.000  
141 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên 300Aud  
142 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) 200.000  
143 Thầy Chơn Tịnh 10.000.000  
144 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) 10.000.000  
145 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
146 Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
147 Lê Hồng Vương 1.000.000  
148 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc 2.000.000  
149 Nguyễn Lâm Tòng 500.000  
150 Tập thể An Hòa Viên 6.300.000  
151 Trần Thị Ai 1.000.000  
152 Lê Văn Út 1.000.000  
153 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
154 Nguyễn Thị Nga 500.000  
155 Đặng Văn Thao 500.000  
156 Đặng Minh Quang 300Usd  
157 Đặng Trường An 10.000.000  
158 Đặng Thị Ngọc Ánh 3.000.000  
159 Trần Thị Thu 500.000.000  
160 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) 1.000Usd  
161 Tuyết Nga 3.000.000  
162 Nguyễn Phương Linh 3.000.000  
163 Vô Danh 1.000.000  
164 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
165 Gđ. Nguyên Trâm 10.000.000  
166 Gđ. Trần Ngọc Châu 10.000.000  
167 Tu Vu 200.000  
168 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
169 Co Kim Xuyen 3.000.000  
170 Nguyen Vu Bao Chau 5.000.000  
171 Nguyen Thi Thuy An 1.000.000  
172 Dinh Van Tien 1.000.000  
173 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy 100.000  
174 Gđ. Ngọc Nguyên 500.000  
175 Gđ. Duyên 200.000  
176 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An 1.000.000  
177 Gđ. Trúc Giang 50.000  
178 Gđ. Xuân Sang 50.000  
179 Gđ. Chinh A Lộc 50.000  
180 Gđ. Trịnh Thiên Phước 100.000  
181 Gđ. Vương Đức Phụng 100.000  
182 Gđ. Trần Thị Diễm Châu 100.000  
183 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ 100.000  
184 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương 100.000  
185 Gđ. Đào Công Quang 100.000  
186 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh 1.500.000  
187 Gđ. Thanh Vân (An Như) 1.000.000  
188 Gđ. Chúc Minh 500.000  
189 Gđ. Nguyễn Tấn Đô 200.000  
190 Gđ. Nguyễn Thị Bình 200.000  
191 Gđ. Lưu Hán Thến 1.000.000  
192 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ 50.000  
193 Gđ. Dương Thanh Vân 200.000  
194 Gđ. Lê Thùy Châu 200.000  
195 Gđ. Lê Hoàng Hải 200.000  
196 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc 200.000  
197 Gđ. Dương Vĩnh Hưng 200.000  
198 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ 300Usd  
199 Gđ. Ngọc Dũng 1.000.000  
200 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy 100.000