loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Thanh - Dũng Xây dựng 500.000  
102 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng 500Usd  
103 Gđ. Tân - Hải Xây dựng 600£  
104 Diệu Mỹ Xây dựng 100£  
105 Lưu Minh Trung Xây dựng 100£  
106 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng 100£  
107 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng 100£  
108 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng 100£  
109 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
110 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
111 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
112 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
113 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
114 Hậu xây dựng 10.000.000  
115 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
116 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
117 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
118 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
119 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
120 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
121 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
122 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
123 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
124 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
125 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
126 Dao Minh Xây dựng 500.000  
127 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
128 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd  
129 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
130 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
131 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
132 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
133 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
134 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
135 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
136 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
137 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
138 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
139 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
140 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
141 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
142 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
143 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
144 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
145 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
146 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
147 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
148 Vô danh Chung 6.000.000  
149 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
150 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
151 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
152 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
153 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
154 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
155 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000  
156 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng 1.500.000  
157 Sư Tuệ Quang Xây dựng 9.000.000  
158 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
159 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
160 Pham Thanh Hang Xây dựng 100.000  
161 Vô danh 700.000  
162 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
163 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
164 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
165 Le Văn Phong 1.000.000  
166 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
167 Vô Danh 10.000.000  
168 Pham Duc Thai Xây dựng 1.500.000  
169 Truong Nhat Tan 200.000  
170 Chan Giac Duc 20.000.000  
171 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
172 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm Thiền xá - Tăng xá 500.000  
173 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
174 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
175 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
176 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
177 Nguyễn Điều 1.000.000  
178 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
179 Diễm Trang Thiền xá 500.000  
180 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
181 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
182 Tiêu Nga 2.000.000  
183 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
184 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng 100.000  
185 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
186 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
187 Lương Chí Thanh 1.000.000  
188 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
189 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
190 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
191 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
192 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
193 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
194 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
195 Võ Thanh Phương 300.000.000  
196 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
197 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
198 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
199 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
200 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000