loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
102 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
103 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
104 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
105 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
106 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
107 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
108 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
109 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
110 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
111 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
112 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
113 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
114 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
115 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
116 Tam An Tăng xá 1.000.000  
117 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
118 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
119 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
120 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
121 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
122 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
123 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
124 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
125 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
126 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
127 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
128 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
129 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
130 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
131 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
132 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
133 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
134 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
135 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
136 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
137 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
138 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
139 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
140 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
141 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
142 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd  
143 Tịnh Lạc Xây dựng 4 chùa 500Usd  
144 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd  
145 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
146 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
147 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
148 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
149 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
150 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
151 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
152 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
153 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
154 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
155 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
156 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
157 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
158 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
159 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
160 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
161 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
162 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
163 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
164 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
165 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
166 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
167 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
168 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
169 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
170 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
171 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
172 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
173 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
174 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
175 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
176 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
177 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
178 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
179 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
180 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
181 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
182 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
183 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
184 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
185 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
186 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
187 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
188 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
189 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
190 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
191 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
192 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
193 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
194 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
195 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
196 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
197 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
198 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
199 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
200 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad