loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Huy + Thục 100.000đ  
102 Mai Ngọc 100.000đ  
103 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
104 Thanh Hạnh 50.000đ  
105 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
106 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
107 Anh Tuấn 1.000.000đ  
108 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
109 Pháp Chân 30.000.000đ  
110 Liễu Minh 2.000.000đ  
111 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
112 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
113 Lý Ngọc Hương 50Aud  
114 Trần Thị Thủy 100.000đ  
115 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
116 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
117 Thanh & Hiếu 100Usd  
118 Cô Tâm 700Usd  
119 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
120 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
121 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
122 Bảo Tú 500.000đ  
123 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
124 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
125 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
126 Lâm Thu Mười 500Aud  
127 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
128 Tấn Căn 500.000đ  
129 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
130 Thường Minh 1.050.000đ  
131 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
132 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
133 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
134 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
135 Trang 10.000.000đ  
136 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
137 Gđ. Như Tâm 500Usd  
138 Lê Thị Hồng 500.000đ  
139 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
140 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
141 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
142 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
143 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
144 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
145 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
146 Minh Tuệ 5.000.000đ  
147 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
148 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
149 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
150 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
151 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
152 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
153 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
154 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
155 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
156 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
157 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
158 Nguyên Đạo 200.000đ  
159 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
160 Lan Anh 50.000đ  
161 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
162 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
163 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
164 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
165 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
166 Một Phật tử 100.000đ  
167 Diệu Từ 200.000đ  
168 Quang Khanh 100.000đ  
169 Chú Hiển 300.000đ  
170 Trang 20.000.000đ  
171 Tuệ Quang 5.000.000đ  
172 Như Nguyện 100Usd  
173 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
174 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
175 Ngọc Tốn 10.300Aud  
176 Như Như 8.000.000đ  
177 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
178 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
179 Liễu Tánh 100Aud  
180 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
181 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
182 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
183 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
184 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ