loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Sư Nguyên An Xây dựng 5.000.000  
102 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
103 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng 300.000  
104 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
105 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
106 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng 2.000.000  
107 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 3.000.000  
108 Ta Thi Tuoi Xây dựng 500.000  
109 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng 1.000.000  
110 Phung Ngoc Tam Xây dựng 10.000.000  
111 Vô danh Thiền xá 500.000  
112 Lương Thị Tuyết Xây dựng 200.000  
113 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
114 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
115 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
116 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
117 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng 1.000.000  
118 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng 100.000  
119 Phạm Huyền Trang Xây dựng 500.000  
120 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng 200.000  
121 Phương Ngọc Xây dựng 200.000  
122 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
123 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
124 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
125 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
126 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
127 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
128 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.000.000  
129 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
130 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
131 Do Thi Thu Hien xây dựng 500.000  
132 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
133 Phạm Đức Huy Xây dựng 2.000.000  
134 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng 50.000.000  
135 Vô Danh Xây dựng 100Cad  
136 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng 200.000  
137 Gđ. Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
138 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng 100Usd  
139 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng 100Usd  
140 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
141 Tống Văn Hằng xây dựng 100Aud  
142 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng 500Aud  
143 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
144 Tâm Thuần Khiết Xây dựng 4.000.000  
145 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng 500.000  
146 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
147 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
148 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng 5.000.000  
149 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
150 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
151 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng 500.000  
152 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng 20.000.000  
153 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng 100Usd  
154 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
155 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
156 Huỳnh Long Xây dựng 50.000  
157 Lê Văn Quốc Xây dựng 100.000  
158 Tống Thị Tuyết Xây dựng 50.000  
159 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
160 Ngô Thị Bích vân Xây dựng 1.200.000  
161 Tâm Ngọc Xây dựng 200.000  
162 Nhóm Phật Tử Xây dựng 600.000  
163 Tran Lan Anh xây dựng 10.000.000  
164 Le Van Phong Xây dựng 500.000  
165 Thu Nguyen Xây dựng 14.000.000  
166 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
167 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
168 Vu Phuc Quang Xây dựng 3.000.000  
169 Le Dinh Chung Xây dựng 20.000.000  
170 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng 100.000  
171 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
172 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
173 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
174 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
175 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng 2.000.000  
176 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
177 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
178 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng 600Aud  
179 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
180 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
181 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
182 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng 3.000.000  
183 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
184 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng 12.000.000  
185 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
186 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
187 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
188 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
189 Hạnh Như Xây dựng 41.800.000  
190 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng 500.000  
191 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
192 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
193 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
194 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
195 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng 33.400.000  
196 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
197 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
198 Do Thị Thu Hien Xây dựng 500.000  
199 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng 5.000.000  
200 Gđ. Thu Hằng Xây dựng 3.000.000