loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng 600.000  
102 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
103 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
104 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
105 Nguyen Thanh Binh Xây dựng 3.000.000  
106 Mai Thi Lua Xây dựng 300.000  
107 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
108 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
109 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
110 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
111 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
112 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
113 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
114 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
115 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
116 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
117 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000  
118 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
119 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
120 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
121 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
122 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
123 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
124 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
125 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
126 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
127 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
128 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
129 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
130 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
131 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
132 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
133 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
134 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
135 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
136 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
137 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
138 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
139 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
140 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
141 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
142 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
143 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
144 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
145 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
146 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
147 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
148 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
149 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
150 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
151 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
152 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
153 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
154 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
155 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
156 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000  
157 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
158 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
159 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
160 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
161 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000  
162 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
163 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
164 Hạnh Chân Xây dựng 500.000  
165 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
166 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
167 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
168 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
169 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng 100.000  
170 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng 500.000  
171 Quang Dung Xây dựng 300.000  
172 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng 100.000  
173 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng 200.000  
174 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
175 Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
176 Phạm Minh Hoàng Xây dựng 200.000  
177 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng 1.000.000  
178 Tống Văn Hằng Xây dựng 100Aud  
179 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng 100Aud  
180 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng 100Aud  
181 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng 100Aud  
182 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng 100Aud  
183 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng 100Aud  
184 Huệ Phương Xây dựng 10.000.000  
185 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
186 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
187 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
188 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 10.000.000  
189 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
190 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
191 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
192 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
193 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
194 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
195 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
196 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
197 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
198 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng 200.000  
199 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng 500.000  
200 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng 1.000.000