loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
102 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
103 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
104 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
105 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
106 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
107 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
108 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
109 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
110 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
111 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
112 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
113 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
114 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
115 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
116 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
117 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
118 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000  
119 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
120 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
121 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
122 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
123 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
124 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
125 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
126 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
127 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
128 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
129 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
130 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
131 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
132 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
133 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
134 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
135 Vô Danh (11/2/2020) Tăng xá - Thiền xá 100.000  
136 Khuong An Xây dựng chung 2.000.000  
137 Vô Danh (10/2/2020) Xây dựng chung 200.000  
138 Vô Danh (8/2/2020) Thiền xá 500.000  
139 Tam Duc Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
140 Gđ. Nguyễn Văn Tài Xây dựng chung 50.000  
141 Gđ. Nguyễn Thu Hằng Xây dựng chung 50.000  
142 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà Xây dựng chung 50.000  
143 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 50.000  
144 Gđ. Nguyễn Khắc Chính Xây dựng chung 50.000  
145 Gđ. Lê Trung Tâm Xây dựng chung 200.000  
146 Lê Thị Ánh Nguyệt Xây dựng chung 200.000  
147 Gđ. Đức Lạc Xây dựng chung 100.000  
148 Đoàn Ngọc Phú Xây dựng chung 400.000  
149 Cô Mai Tăng xá 1.000.000  
150 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con Tăng xá 10.000.000  
151 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) Tăng xá 10.000.000  
152 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
153 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 9.100.000  
154 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 5.000.000  
155 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
156 Hạnh Huệ Tăng xá 10.000.000  
157 Lê Thị Anh Vương Tăng xá 10.000.000  
158 Chu - Thanh - Phương Tăng xá 1.500.000  
159 Quán Nguyên Tăng xá 1.000.000  
160 Phạm Duyên Tăng xá 5.000.000  
161 Phạm Thị Xuân Lan Tăng xá 5.000.000  
162 Phạm Anh Ngôn Xây dựng chung 7.000.000  
163 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 20.000.000  
164 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 10.000.000  
165 D+T Tăng xá 520.000  
166 Gđ. Phương Anh Điện mặt trời 100Usd  
167 Sư Nguyên Bảo Tăng xá 15.000.000  
168 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali Tăng xá 900Usd  
169 Gđ. Ma Hữu Thanh Thiền xá + Tăng xá 50.000.000  
170 Cô Huệ Xây dựng chung 300Usd + 3.000.000  
171 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) Xây dựng chung 3.000.000  
172 Gđ. Trí Hải Xây dựng chung 100.000  
173 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
174 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
175 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa Xây dựng chung 100.000  
176 Gđ. Mai Thị Cần Xây dựng chung 200.000  
177 Gđ. Nguyễn Văn Mùi Xây dựng chung 200.000  
178 Gđ. Diệu Thiên Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
179 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh Xây dựng chung 1.000.000  
180 Gđ. Hòa Việt Xây dựng chung 1.000.000  
181 Gđ. Lý Thị Hoa Xây dựng chung 100.000  
182 Gđ. Đỗ Minh Ngọc Xây dựng chung 200.000  
183 Vô Danh Tăng xá 100.000  
184 Sư Hộ Luân Tăng xá 50.000  
185 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga Tăng xá 1.000.000  
186 Gđ. Trương Thị Nga Tăng xá 500.000  
187 Gđ. Pháp Quang Tăng xá 100.000  
188 Sư Pháp Phúc Tăng xá 200.000  
189 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức Tăng xá 100.000  
190 Nguyễn Thị Hiền Tăng xá 50.000  
191 Gđ. Bùi Hữu Hậu Tăng xá 5.000.000  
192 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
193 Đinh Quang Hiền Xây dựng chung 420.000  
194 Minh Hiển Xây dựng chung 1.000.000  
195 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) Tăng xá 50.000.000  
196 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 20.000.000  
197 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Tăng xá 20.000.000  
198 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) Xây dựng chung 2.000.000  
199 Cô Mai + Chị Yến Tăng xá 500.000  
200 Gđ. nguyễn Văn Thình Tăng xá 2.000.000