loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
102 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
103 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
104 Dinh Thi Van Anh Xây dựng 20.000.000  
105 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng 5.000.000  
106 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
107 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
108 Hiền (Hà Nội) Xây dựng 10.000.000  
109 Gđ. Vũ Trọng Thiên xây dựng 200.000  
110 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng 1.000.000  
111 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng 200.000  
112 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng 200.000  
113 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng 100.000  
114 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng 500.000  
115 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng 1.000.000  
116 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
117 Đức Huy Tăng xá 500.000  
118 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
119 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
120 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
121 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
122 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
123 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng 100.000  
124 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng 500.000  
125 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng 4.000.000  
126 Pham Thi Mai Huong Xây dựng 1.000.000  
127 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
128 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 5.000.000  
129 Be Metta Xây dựng 200.000  
130 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
131 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
132 Le Phuong Xây dựng 6.000.000  
133 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
134 Gđ. Minh Hương Xây dựng 200.000  
135 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng 100.000  
136 Lê Hồng Vường Xây dựng 1.000.000  
137 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng 10.000Usd  
138 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng 10.000Usd  
139 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng 10.000Usd  
140 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng 5.000Usd  
141 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
142 Nguyễn Đình Nghĩa xây dựng 10.000.000  
143 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng 500.000  
144 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 14.600.000  
145 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng 3.000.000  
146 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng 3.000.000  
147 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng 1.000.000  
148 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
149 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng 1.000.000  
150 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng 1.500.000  
151 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 50.000.000  
152 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng 1.000.000  
153 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng 200Usd  
154 Tu nữ Giác Minh Xây dựng 20.000.000  
155 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
156 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
157 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
158 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
159 Tran Lan Anh Xây dựng 10.000.000  
160 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
161 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
162 Pham Hoang Nhat Xây dựng 2.000.000  
163 Lê Thuận Xây dựng 3.000.000  
164 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
165 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
166 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng 30.000.000  
167 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.000  
168 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
169 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
170 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.500  
171 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
172 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
173 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
174 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
175 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
176 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng 10.000.000  
177 Quan Hán Sanh Xây dựng 10.000.000  
178 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng 2.000.000  
179 Nhóm bé Hiền Xây dựng 1.000.000  
180 Vô Danh Xây dựng 5.000.000  
181 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
182 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
183 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
184 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng 5.000.000  
185 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
186 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
187 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng 5.000.000  
188 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
189 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 20.700.000  
190 Cô Phương Xây dựng 100.000  
191 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng 1.500.000  
192 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
193 Gđ. Liễu Minh xây dựng 3.000.000  
194 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
195 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
196 Gđ. Chúc Em Xây dựng 500.000  
197 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
198 Hứa Túy Linh Xây dựng 100Usd  
199 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
200 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000