loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Gđ. Cô Út Đặng 10.000.000  
102 Trần Thị Hiền 200.000  
103 Chú Hải (con cô Năm Cúc) 300.000  
104 Phạm Hữu Long 500.000  
105 Diệu Nghiêm 500.000  
106 Gđ. Đỗ Chí Hiếu 500.000  
107 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
108 Tâm An Nguyên 50.000.000  
109 Tu nữ Diệu Hóa 60.000.000  
110 Loan (Tịnh Viên) 200Usd  
111 Tịnh Ý 11.200.000  
112 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội 5.000.000  
113 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh 50.000.000  
114 Phạm Tiến Dũng 1.000.000  
115 Lê Thị Tuyết Nga 5.000.000  
116 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu 7.000.000  
117 Phật tử Như Pháp 1.000.000  
118 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng 500.000  
119 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải 10.000.000  
120 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai 15.000.000  
121 Sư Minh Tuệ 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
122 Đông Thị Thanh Xuân 50.000.000  
123 Phan Thị Hà (Vinh) 500.000  
124 Gđ. Chú Thái 20.000.000  
125 Tôn Nữ Kim Anh 2.000Usd  
126 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) 5.000.000  
127 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng 200Usd  
128 Nguyễn Thị Thu 50.000  
129 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
130 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
131 Trần Thị Chẩn 5.000.000  
132 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) 1.200.000  
133 Thuần Tuệ 500Aud  
134 Vô danh 9.100.000  
135 Nguyễn Ngọc Quang 500.000  
136 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung 30.000.000  
137 Tịnh Ánh - Huệ Kiều 1.000.000  
138 Chân Tâm Đức 1.000.000  
139 Nguyễn Thị Thu 50.000  
140 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
141 Gđ. Nguyễn Thị Nhật 200.000  
142 Gđ. Trương Thị Hồng 2.500.000  
143 Gđ. Đặng Văn An 5.000.000  
144 Ngô Thị Thanh Trúc 50.000.000  
145 Gđ. Cô Tông Kiên 2.000Usd  
146 Gđ. Hân 200.000  
147 Gđ. Đặng Trường An 5.000.000  
148 Sư cô Như Nhàn 200.000  
149 Gđ. Trần Đức Luận 500.000  
150 Gđ. Liên Yến 200.000  
151 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân 2.000.000  
152 Nhóm Phật tử 650.000 + 20Usd  
153 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1.000.000  
154 Gđ. Chúc Nghiêm 200.000  
155 Hồng - Phiến 600.000  
156 Gđ. Lê Thị Thuần 5.000.000  
157 Gđ. Quyền - Trang 200Usd  
158 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình 700.000  
159 Nguyen Van Phuc 100.000  
160 Trâm Anh 1.000.000.000  
161 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang 400.000.000  
162 Châu Diệu Tâm 3.000.000  
163 Nguyen Thanh 30.000.000  
164 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
165 Vo Danh (11/9/9) 10.000.000  
166 Pham Thi Mai Huong 500.000  
167 Vo Danh (9/9/19) 4.000.000  
168 Nhom Tu Tam Ha Noi 100.000  
169 Tran Lan Anh 10.000.000  
170 Vo Danh (4/9/2019) 1.000.000  
171 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) 5.000.000  
172 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) 500.000  
173 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
174 Tinh Vien 100.000.000  
175 Đạo Định 2.000.000  
176 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) 20.000.000  
177 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh 2.000.000  
178 Minh Trung 500.000  
179 Sư Pháp Chí 1.000.000  
180 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
181 Hoàng Nghĩa 10.000.000  
182 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) 1.200.000  
183 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) 1.200.000  
184 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên 300Aud  
185 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) 200.000  
186 Thầy Chơn Tịnh 10.000.000  
187 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) 10.000.000  
188 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
189 Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
190 Lê Hồng Vương 1.000.000  
191 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc 2.000.000  
192 Nguyễn Lâm Tòng 500.000  
193 Tập thể An Hòa Viên 6.300.000  
194 Trần Thị Ai 1.000.000  
195 Lê Văn Út 1.000.000  
196 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
197 Nguyễn Thị Nga 500.000  
198 Đặng Văn Thao 500.000  
199 Đặng Minh Quang 300Usd  
200 Đặng Trường An 10.000.000