loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
102 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
103 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
104 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
105 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
106 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
107 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
108 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
109 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
110 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
111 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
112 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
113 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
114 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
115 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
116 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
117 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
118 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
119 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
120 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
121 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
122 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
123 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
124 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
125 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
126 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
127 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
128 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
129 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
130 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
131 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
132 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
133 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
134 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
135 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
136 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
137 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
138 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
139 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
140 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
141 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
142 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
143 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
144 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
145 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
146 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
147 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
148 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
149 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
150 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
151 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
152 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
153 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
154 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
155 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
156 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
157 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
158 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
159 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
160 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
161 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
162 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
163 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
164 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
165 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
166 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
167 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
168 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
169 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
170 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
171 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
172 Tam An Tăng xá 1.000.000  
173 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
174 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
175 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
176 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
177 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
178 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
179 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
180 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
181 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
182 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
183 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
184 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
185 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
186 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
187 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
188 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
189 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
190 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
191 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
192 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
193 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
194 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
195 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
196 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
197 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
198 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd  
199 Tịnh Lạc Xây dựng 4 chùa 500Usd  
200 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd