loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Nguyễn Thiên 1.000.000  
102 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 500.000  
103 Nguyễn Thị Bạch tuyết 500.000  
104 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân 400.000  
105 Nguyễn Quang Huy 400.000  
106 Gđ. Minh Lệ 1.000.000  
107 Thiện Lộc 90.000.000  
108 Gđ. Cô Hằng 50Cad  
109 Nguyễn Tâm Huệ 100Cad  
110 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương 200Cad  
111 Bui Ngoc Thanh 2.000.000  
112 Anh Vu - Phuc Quang 5.000.000  
113 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) 5.000.000  
114 Nguyen Thi Ut 40.000.000  
115 Nguyen Van Phuc 100.000  
116 Co Kim Xuyen (30/01/2020) 1.500.000  
117 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
118 Le Phuong - Vien Khong 10.000.000  
119 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) 5.000.000  
120 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) 2.000.000  
121 Nguyen Thi Bao 2.000.000  
122 Vô Danh (18/01/2020) 500.000  
123 Phan Xuan Tung 20.000.000  
124 Vô Danh (13/01/2020) 1.000.000  
125 Tuệ Nguyên 1.000.000  
126 Vô Danh 500.000  
127 Vô Danh (03/01/2020) 1.000.000  
128 Vô Danh (02/01/2020) 10.000.000  
129 Co Kim Xuyen (02/01/2020) 1.500.000  
130 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) 5.000.000  
131 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) 5.000.000  
132 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn 500.000  
133 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) 2.000.000  
134 Gđ. Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
135 Gđ. Hòa Nghĩa Quý 700.000  
136 Cô Sáu Vân 2.000.000  
137 Trần Thu Dung 1.000Usd  
138 Co Kim Xuyen (3/12/19) 1.500.000  
139 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
140 Tran Lan Anh 10.000.000  
141 Vô Danh (7/10/19) 300.000  
142 Tran Duc Hoa (2/10/19) 20.000.000  
143 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) 5.000.000  
144 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
145 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) 1.500.000  
146 Thanh Noi 3.000.000  
147 Suvidita 2.000.000  
148 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) 10.000.000  
149 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) 30.000.000  
150 Nguyễn Thị Thiện Trâm 5.000.000  
151 Xuân Nga (Thụy Sĩ) 10.000.000  
152 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc 200.000.000  
153 Em Bé Năm 500.000  
154 Nguyễn Ánh Xuân Dung 500.000  
155 Nguyễn Hữu Phát 1.000.000  
156 Nguyễn Hữu Phước 1.000.000  
157 Nguyễn Ánh vân 1.000.000  
158 Nguyễn Ánh Hoa 1.000.000  
159 Nguyễn Ánh Tuyết 1.000.000  
160 Nguyễn Quỳnh Như 1.000.000  
161 Nguyễn Ánh Loan 1.000.000  
162 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh 1.500.000  
163 Lê Hồng Vương 1.000.000  
164 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) 20.000.000  
165 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm 1.000.000  
166 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh 40.000.000  
167 Hiệp - Hậu 3.000.000  
168 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 200.000.000  
169 Pháp Tâm 500.000  
170 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp 1.000.000  
171 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) 10.000.000  
172 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
173 Kim Xuyen 1.000.000  
174 Trần Văn Hoàng 100.000  
175 Gđ. Đỗ Ngọc Bích 100.000  
176 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên 100.000  
177 Quế Mỹ Trang 500.000  
178 Nguyễn Ánh Vân 100.000  
179 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung 500.000  
180 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan 500.000  
181 Tống Văn Hằng 1.000.000  
182 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm 500.000  
183 Gđ. Triệu Tiết 200.000  
184 Lý Thu Linh 200.000  
185 Thanh Camera 200.000  
186 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm 500.000  
187 Đại Thị Ngọc Anh 1.000.000  
188 Nguyễn Thị Hồng 500.000  
189 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành 1.000.000  
190 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu 1.000.000  
191 Lâm Hồng Tường 500.000  
192 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi 500.000  
193 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm 500.000  
194 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn 500.000  
195 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy 500.000  
196 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai 500.000  
197 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi 500.000  
198 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng 500.000  
199 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt 1.000.000  
200 Tk. Đức Minh 1.000.000