loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Trần Thị Thủy 100.000đ  
102 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
103 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
104 Thanh & Hiếu 100Usd  
105 Cô Tâm 700Usd  
106 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
107 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
108 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
109 Bảo Tú 500.000đ  
110 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
111 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
112 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
113 Lâm Thu Mười 500Aud  
114 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
115 Tấn Căn 500.000đ  
116 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
117 Thường Minh 1.050.000đ  
118 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
119 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
120 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
121 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
122 Trang 10.000.000đ  
123 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
124 Gđ. Như Tâm 500Usd  
125 Lê Thị Hồng 500.000đ  
126 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
127 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
128 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
129 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
130 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
131 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
132 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
133 Minh Tuệ 5.000.000đ  
134 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
135 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
136 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
137 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
138 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
139 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
140 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
141 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
142 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
143 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
144 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
145 Nguyên Đạo 200.000đ  
146 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
147 Lan Anh 50.000đ  
148 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
149 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
150 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
151 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
152 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
153 Một Phật tử 100.000đ  
154 Diệu Từ 200.000đ  
155 Quang Khanh 100.000đ  
156 Chú Hiển 300.000đ  
157 Trang 20.000.000đ  
158 Tuệ Quang 5.000.000đ  
159 Như Nguyện 100Usd  
160 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
161 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
162 Ngọc Tốn 10.300Aud  
163 Như Như 8.000.000đ  
164 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
165 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
166 Liễu Tánh 100Aud  
167 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
168 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
169 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
170 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
171 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ