loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Nhóm Phật Tử Xây dựng 600.000  
102 Tran Lan Anh xây dựng 10.000.000  
103 Le Van Phong Xây dựng 500.000  
104 Thu Nguyen Xây dựng 14.000.000  
105 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
106 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
107 Vu Phuc Quang Xây dựng 3.000.000  
108 Le Dinh Chung Xây dựng 20.000.000  
109 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng 100.000  
110 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
111 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
112 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
113 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
114 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng 2.000.000  
115 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
116 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
117 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng 600Aud  
118 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
119 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
120 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
121 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng 3.000.000  
122 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
123 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng 12.000.000  
124 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
125 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
126 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
127 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
128 Hạnh Như Xây dựng 41.800.000  
129 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng 500.000  
130 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
131 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
132 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
133 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
134 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng 33.400.000  
135 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
136 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
137 Do Thị Thu Hien Xây dựng 500.000  
138 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng 5.000.000  
139 Gđ. Thu Hằng Xây dựng 3.000.000  
140 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng 700.000  
141 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
142 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng 1.000.000  
143 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
144 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
145 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
146 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
147 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
148 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
149 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng 500.000  
150 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng 3.000.000  
151 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
152 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
153 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng 200£  
154 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng 200£  
155 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng 300.000  
156 Cô Thanh Chung 1.000.000  
157 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng 1.000.000  
158 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng 600.000  
159 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
160 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
161 Như Phước Xây dựng 3.000.000  
162 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
163 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 15.000.000  
164 Tuệ Linh Xây dựng 20.000.000  
165 Pham Duc Thai Xây dựng 250.000  
166 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
167 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
168 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng 1.000.000  
169 Phan Van Quan Xây dựng 1.000.000  
170 Pham Duc Thai Xây dựng 200.000  
171 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
172 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
173 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
174 Dana Thiền xá 500.000  
175 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
176 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng 6.000.000  
177 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng 3.000.000  
178 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng 2.000.000  
179 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
180 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
181 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng 400.000  
182 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng 200.000  
183 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng 3.500.000  
184 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng 600.000  
185 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
186 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
187 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
188 Nguyen Thanh Binh Xây dựng 3.000.000  
189 Mai Thi Lua Xây dựng 300.000  
190 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
191 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
192 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
193 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
194 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
195 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
196 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
197 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
198 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
199 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
200 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000