loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
102 Lý Ngọc Hương 50Aud  
103 Trần Thị Thủy 100.000đ  
104 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
105 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
106 Thanh & Hiếu 100Usd  
107 Cô Tâm 700Usd  
108 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
109 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
110 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
111 Bảo Tú 500.000đ  
112 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
113 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
114 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
115 Lâm Thu Mười 500Aud  
116 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
117 Tấn Căn 500.000đ  
118 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
119 Thường Minh 1.050.000đ  
120 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
121 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
122 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
123 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
124 Trang 10.000.000đ  
125 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
126 Gđ. Như Tâm 500Usd  
127 Lê Thị Hồng 500.000đ  
128 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
129 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
130 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
131 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
132 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
133 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
134 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
135 Minh Tuệ 5.000.000đ  
136 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
137 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
138 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
139 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
140 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
141 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
142 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
143 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
144 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
145 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
146 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
147 Nguyên Đạo 200.000đ  
148 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
149 Lan Anh 50.000đ  
150 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
151 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
152 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
153 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
154 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
155 Một Phật tử 100.000đ  
156 Diệu Từ 200.000đ  
157 Quang Khanh 100.000đ  
158 Chú Hiển 300.000đ  
159 Trang 20.000.000đ  
160 Tuệ Quang 5.000.000đ  
161 Như Nguyện 100Usd  
162 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
163 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
164 Ngọc Tốn 10.300Aud  
165 Như Như 8.000.000đ  
166 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
167 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
168 Liễu Tánh 100Aud  
169 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
170 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
171 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
172 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
173 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ