loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
302 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
303 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
304 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
305 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000  
306 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
307 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
308 Hạnh Chân Xây dựng 500.000  
309 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
310 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
311 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
312 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
313 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng 100.000  
314 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng 500.000  
315 Quang Dung Xây dựng 300.000  
316 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng 100.000  
317 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng 200.000  
318 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
319 Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
320 Phạm Minh Hoàng Xây dựng 200.000  
321 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng 1.000.000  
322 Tống Văn Hằng Xây dựng 100Aud  
323 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng 100Aud  
324 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng 100Aud  
325 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng 100Aud  
326 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng 100Aud  
327 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng 100Aud  
328 Huệ Phương Xây dựng 10.000.000  
329 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
330 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
331 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
332 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 10.000.000  
333 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
334 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
335 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
336 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
337 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
338 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
339 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
340 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
341 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
342 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng 200.000  
343 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng 500.000  
344 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng 1.000.000  
345 Nguyễn Trung Thông Xây dựng 500.000  
346 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng 10.000.000  
347 Nhóm Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
348 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
349 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng 5.000.000  
350 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
351 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng 10.000.000  
352 Nguyễn Thị Danh Xây dựng 3.000.000  
353 Diệu Huyền Xây dựng 1.000.000  
354 Hồ Cao Cường Xây dựng 1.000.000  
355 Nguyễn Mai Chính Xây dựng 500.000  
356 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
357 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
358 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
359 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng 500.000  
360 Lê Hòa Xây dựng 1.000.000  
361 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
362 Thảo - Thảo Xây dựng 1.000.000  
363 Bùi Thị Phương Thảo xây dựng 500.000  
364 Chung - Yến Xây dựng 500.000  
365 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
366 Le Thi Thu ha Xây dựng 15.000.000  
367 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
368 Do Thi Thu Hien Xây dựng 1.000.000  
369 Như Vân Chung 10.000.000  
370 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
371 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
372 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
373 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
374 Nguyễn Thị Yến Xây dựng 100.000  
375 Ngô Thị Bé Xây dựng 100Usd  
376 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
377 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
378 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng 500.000  
379 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
380 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng 2.000.000  
381 Phan Minh Thuy Xây dựng 1.000.000  
382 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
383 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng 5.000.000  
384 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
385 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
386 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
387 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
388 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
389 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng 10.000.000  
390 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng 20.000.000  
391 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng 10.000.000  
392 Gđ. Kim Hương xây dựng 3.000.000  
393 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
394 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
395 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng 500Usd  
396 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng 10.000.000  
397 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
398 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
399 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng 100.000  
400 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng 2.000.000