loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Ngô Thị Phương 700.000  
302 Lê Văn Lam 300.000  
303 Lê Thị Thu 3.000.000  
304 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
305 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
306 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
307 Lương Đức Tâm 5.000.000  
308 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
309 Phạm Việt Khánh 100.000  
310 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
311 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
312 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
313 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
314 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
315 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
316 Tâm An Nguyên 55.000.000  
317 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
318 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
319 Tâm Đạo 1.000.000  
320 Tien Nguyen 500.000  
321 Đặng Trường An 5.000.000  
322 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
323 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
324 Đặng Minh Quang 20.000.000  
325 Đặng Văn Minh 50.000.000  
326 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
327 Diệu Huệ 4.000.000  
328 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
329 Mai Điệp 20Cad  
330 Ngọc Điệp 30Cad  
331 Diệu Hải 100Cad  
332 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
333 Vũ Bích Ngọc 50.000  
334 Bác sĩ Nam 5.000.000  
335 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
336 Tịnh Thanh 40.000.000  
337 Tịnh Thanh 33.000.000  
338 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
339 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
340 Minh Tịnh 1.000.000  
341 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
342 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
343 Xuân Hồng 200.000  
344 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
345 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
346 Bác sĩ Nam 2.500.000  
347 Sơn Thanh Hoài 200.000  
348 Sơn Thị Hoàng 500.000  
349 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
350 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
351 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
352 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
353 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
354 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
355 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
356 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
357 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
358 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
359 Sư Tường Nhân 1.000.000  
360 Duyên Anh 1.000.000  
361 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
362 Trần Thị Khứu 500.000  
363 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
364 Dương Văn Thảo 50.000  
365 Nam Thinh 100.000  
366 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
367 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
368 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
369 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
370 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
371 Thiện Minh 3.000.000  
372 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
373 Anh Tuấn 6.000.000đ  
374 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
375 Pauline Tanong 100Usd  
376 Linda Vo & family 100Usd  
377 Thuận Pháp 2.000Aud  
378 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
379 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
380 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
381 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
382 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
383 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
384 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
385 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
386 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
387 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
388 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
389 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
390 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
391 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
392 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
393 Sáu Tước 500.000đ  
394 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
395 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
396 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
397 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
398 Anh Tuấn 1.000.000đ  
399 Thuận Khiết 1.000.000đ  
400 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ