loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng 2.000.000  
302 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 3.000.000  
303 Ta Thi Tuoi Xây dựng 500.000  
304 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng 1.000.000  
305 Phung Ngoc Tam Xây dựng 10.000.000  
306 Vô danh Thiền xá 500.000  
307 Lương Thị Tuyết Xây dựng 200.000  
308 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
309 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
310 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
311 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
312 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng 1.000.000  
313 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng 100.000  
314 Phạm Huyền Trang Xây dựng 500.000  
315 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng 200.000  
316 Phương Ngọc Xây dựng 200.000  
317 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
318 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
319 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
320 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
321 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
322 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
323 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.000.000  
324 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
325 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
326 Do Thi Thu Hien xây dựng 500.000  
327 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
328 Phạm Đức Huy Xây dựng 2.000.000  
329 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng 50.000.000  
330 Vô Danh Xây dựng 100Cad  
331 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng 200.000  
332 Gđ. Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
333 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng 100Usd  
334 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng 100Usd  
335 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
336 Tống Văn Hằng xây dựng 100Aud  
337 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng 500Aud  
338 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
339 Tâm Thuần Khiết Xây dựng 4.000.000  
340 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng 500.000  
341 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
342 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
343 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng 5.000.000  
344 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
345 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
346 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng 500.000  
347 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng 20.000.000  
348 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng 100Usd  
349 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
350 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
351 Huỳnh Long Xây dựng 50.000  
352 Lê Văn Quốc Xây dựng 100.000  
353 Tống Thị Tuyết Xây dựng 50.000  
354 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
355 Ngô Thị Bích vân Xây dựng 1.200.000  
356 Tâm Ngọc Xây dựng 200.000  
357 Nhóm Phật Tử Xây dựng 600.000  
358 Tran Lan Anh xây dựng 10.000.000  
359 Le Van Phong Xây dựng 500.000  
360 Thu Nguyen Xây dựng 14.000.000  
361 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
362 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
363 Vu Phuc Quang Xây dựng 3.000.000  
364 Le Dinh Chung Xây dựng 20.000.000  
365 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng 100.000  
366 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
367 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
368 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
369 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
370 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng 2.000.000  
371 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
372 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
373 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng 600Aud  
374 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
375 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
376 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
377 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng 3.000.000  
378 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
379 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng 12.000.000  
380 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
381 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
382 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
383 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
384 Hạnh Như Xây dựng 41.800.000  
385 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng 500.000  
386 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
387 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
388 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
389 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
390 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng 33.400.000  
391 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
392 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
393 Do Thị Thu Hien Xây dựng 500.000  
394 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng 5.000.000  
395 Gđ. Thu Hằng Xây dựng 3.000.000  
396 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng 700.000  
397 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
398 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng 1.000.000  
399 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
400 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000