loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
302 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
303 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
304 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
305 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
306 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
307 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
308 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
309 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
310 Vô danh Chung 6.000.000  
311 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
312 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
313 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
314 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
315 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
316 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
317 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000  
318 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng 1.500.000  
319 Sư Tuệ Quang Xây dựng 9.000.000  
320 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
321 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
322 Pham Thanh Hang Xây dựng 100.000  
323 Vô danh 700.000  
324 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
325 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
326 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
327 Le Văn Phong 1.000.000  
328 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
329 Vô Danh 10.000.000  
330 Pham Duc Thai Xây dựng 1.500.000  
331 Truong Nhat Tan 200.000  
332 Chan Giac Duc 20.000.000  
333 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
334 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm Thiền xá - Tăng xá 500.000  
335 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
336 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
337 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
338 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
339 Nguyễn Điều 1.000.000  
340 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
341 Diễm Trang Thiền xá 500.000  
342 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
343 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
344 Tiêu Nga 2.000.000  
345 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
346 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng 100.000  
347 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
348 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
349 Lương Chí Thanh 1.000.000  
350 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
351 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
352 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
353 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
354 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
355 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
356 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
357 Võ Thanh Phương 300.000.000  
358 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
359 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
360 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
361 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
362 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
363 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
364 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
365 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
366 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
367 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
368 Vô Danh 600.000  
369 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
370 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
371 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
372 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
373 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
374 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
375 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
376 Tâm Đạo 300.000  
377 Lương Thái Anh 200.000  
378 Lương Lê Minh Hà 100.000  
379 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
380 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
381 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
382 Gđ. Phương Anh 500.000  
383 Thiện Hữu 5.000.000  
384 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
385 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
386 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
387 Lê Thị Huệ 500.000  
388 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
389 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
390 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
391 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
392 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
393 Xuân Mai 400.000  
394 Tâm Đạo 1.040.000  
395 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
396 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
397 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
398 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
399 Xuân nhí 200.000  
400 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000