loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
302 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
303 Co Kim Xuyen 1.500.500  
304 Phan Thế Cảnh 1.000.000  
305 Phật tử Mai (Hà Nội) 500.000  
306 Sư Tuệ Quang 20.300.000  
307 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) 500Usd  
308 Nguyễn Thị Danh 5.000.000  
309 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông 10.000.000  
310 Quan Hán Sanh 10.000.000  
311 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam 2.000.000  
312 Nhóm bé Hiền 1.000.000  
313 Vô Danh 5.000.000  
314 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt 20.000.000  
315 Viên Hạnh 10.000.000  
316 HNQ - BNP - P 300.000  
317 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình 5.000.000  
318 Thanh Nhã 500.000  
319 Hà Thị Duy Hòa 1.000.000  
320 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) 5.000.000  
321 Nguyễn Minh Hoàng 200.000  
322 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 20.700.000  
323 Cô Phương 100.000  
324 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) 1.500.000  
325 Nguyễn Thanh Phúc 100.000  
326 Gđ. Liễu Minh 3.000.000  
327 Nguyễn Thị Bảo 300.000  
328 Nguyên Minh 70.000.000  
329 Gđ. Chúc Em 500.000  
330 Nguyễn Thị Bảo 300.000  
331 Hứa Túy Linh 100Usd  
332 Gđ. Phạm Thanh Phong 500.000  
333 Gđ. Võ Thị Ra 500.000  
334 Gđ. Diệu Phước 600.000  
335 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) 1.200.000  
336 Gđ. Lưu Quỳnh Nga 3.000.000  
337 Gđ. Nguyễn Văn Việt 2.000.000  
338 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) 4.000.000  
339 Sư cô Thanh Trí 1.000.000  
340 Sư Chánh Thọ 1.000Usd  
341 Chùa Minh Đức 2.000.000  
342 Tánh Hiển Nhiên 5.000.000  
343 Chân An Tâm 5.000.000  
344 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức 10.000.000  
345 Gđ. Phạm Thanh Phong 500.000  
346 Gđ. Võ Thị Ra 500.000  
347 Gđ. Diệu Phước 600.000  
348 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan 500Usd  
349 Chu Kim Ngọc 1.000Usd  
350 Huyền Chi + Tấn 1.000Usd  
351 Diệu Hữu 1.000Usd  
352 Tịnh Hạnh 1.000Usd  
353 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh 11.100.000  
354 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh 700.000  
355 Từ An (Montreal Canada) 500Cad  
356 Gđ. Nguyễn Thành Được 20.000.000  
357 Le Hoai Viet 10.000.000  
358 Do Thi Diem Chau 10.000.000  
359 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
360 Nguyen Duy Huong 1.500.000  
361 Vô Danh (7/4/2019) 200.000  
362 Vô Danh (3/4/2019) 500.000  
363 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen 16.440.000  
364 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ 300.000.000  
365 Trần Ngọc Hà 500Usd  
366 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An 2.000.000  
367 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
368 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) 1.500.000  
369 Vô Danh (29/03/2019) 1.000.000  
370 Luong Thi Hong Phuc 10.000.000  
371 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
372 Dang Van Duy - Vien Giac 3.000.000  
373 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 100.000.000  
374 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh 21.000.000  
375 Gđ. Như Thể 3.000.000  
376 Lê Hồng Vương 1.000.000  
377 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
378 Đỗ Ngọc Bích 100.000  
379 Lê Thị Thùy Trang 100.000  
380 Gđ. Trí Thọ 20.000.000  
381 Nguyễn Thị Kim Ngọc 500.000  
382 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai 1.000.000  
383 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu 5.000.000  
384 Đinh Hoàng Yến 200.000  
385 Kim Thanh 20.000.000  
386 BUP - P - MD 500.000  
387 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
388 Le Phuong - Vien Khong 5.000.000  
389 Quan Nguyen 1.000.000  
390 Đàm Thanh Giang 200Euro  
391 Le Dinh Chung 2.000.000  
392 Nguyen Thai Hung 22.000.000  
393 Vô Danh (08/03/2019) 1.000.000  
394 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
395 Minh Tâm 5.000.000  
396 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
397 Nguyên Minh 100.000.000  
398 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng 30.000.000  
399 Vô Thanh 700.000  
400 Gđ. Diệu Từ 500.000