loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
302 Nguyen Thanh Binh Xây dựng 3.000.000  
303 Mai Thi Lua Xây dựng 300.000  
304 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
305 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
306 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
307 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
308 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
309 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
310 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
311 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
312 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
313 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
314 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000  
315 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
316 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
317 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
318 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
319 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
320 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
321 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
322 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
323 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
324 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
325 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
326 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
327 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
328 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
329 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
330 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
331 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
332 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
333 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
334 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
335 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
336 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
337 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
338 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
339 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
340 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
341 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
342 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
343 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
344 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
345 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
346 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
347 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
348 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
349 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
350 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
351 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
352 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
353 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000  
354 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
355 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
356 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
357 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
358 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000  
359 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
360 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
361 Hạnh Chân Xây dựng 500.000  
362 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
363 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
364 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
365 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
366 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng 100.000  
367 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng 500.000  
368 Quang Dung Xây dựng 300.000  
369 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng 100.000  
370 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng 200.000  
371 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
372 Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
373 Phạm Minh Hoàng Xây dựng 200.000  
374 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng 1.000.000  
375 Tống Văn Hằng Xây dựng 100Aud  
376 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng 100Aud  
377 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng 100Aud  
378 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng 100Aud  
379 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng 100Aud  
380 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng 100Aud  
381 Huệ Phương Xây dựng 10.000.000  
382 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
383 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
384 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
385 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 10.000.000  
386 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
387 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
388 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
389 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
390 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
391 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
392 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
393 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
394 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
395 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng 200.000  
396 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng 500.000  
397 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng 1.000.000  
398 Nguyễn Trung Thông Xây dựng 500.000  
399 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng 10.000.000  
400 Nhóm Hoài Thương Xây dựng 2.000.000