loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Gđ. Đức Lạc Xây dựng chung 100.000  
302 Đoàn Ngọc Phú Xây dựng chung 400.000  
303 Cô Mai Tăng xá 1.000.000  
304 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con Tăng xá 10.000.000  
305 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) Tăng xá 10.000.000  
306 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
307 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 9.100.000  
308 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 5.000.000  
309 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
310 Hạnh Huệ Tăng xá 10.000.000  
311 Lê Thị Anh Vương Tăng xá 10.000.000  
312 Chu - Thanh - Phương Tăng xá 1.500.000  
313 Quán Nguyên Tăng xá 1.000.000  
314 Phạm Duyên Tăng xá 5.000.000  
315 Phạm Thị Xuân Lan Tăng xá 5.000.000  
316 Phạm Anh Ngôn Xây dựng chung 7.000.000  
317 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 20.000.000  
318 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 10.000.000  
319 D+T Tăng xá 520.000  
320 Gđ. Phương Anh Điện mặt trời 100Usd  
321 Sư Nguyên Bảo Tăng xá 15.000.000  
322 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali Tăng xá 900Usd  
323 Gđ. Ma Hữu Thanh Thiền xá + Tăng xá 50.000.000  
324 Cô Huệ Xây dựng chung 300Usd + 3.000.000  
325 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) Xây dựng chung 3.000.000  
326 Gđ. Trí Hải Xây dựng chung 100.000  
327 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
328 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
329 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa Xây dựng chung 100.000  
330 Gđ. Mai Thị Cần Xây dựng chung 200.000  
331 Gđ. Nguyễn Văn Mùi Xây dựng chung 200.000  
332 Gđ. Diệu Thiên Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
333 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh Xây dựng chung 1.000.000  
334 Gđ. Hòa Việt Xây dựng chung 1.000.000  
335 Gđ. Lý Thị Hoa Xây dựng chung 100.000  
336 Gđ. Đỗ Minh Ngọc Xây dựng chung 200.000  
337 Vô Danh Tăng xá 100.000  
338 Sư Hộ Luân Tăng xá 50.000  
339 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga Tăng xá 1.000.000  
340 Gđ. Trương Thị Nga Tăng xá 500.000  
341 Gđ. Pháp Quang Tăng xá 100.000  
342 Sư Pháp Phúc Tăng xá 200.000  
343 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức Tăng xá 100.000  
344 Nguyễn Thị Hiền Tăng xá 50.000  
345 Gđ. Bùi Hữu Hậu Tăng xá 5.000.000  
346 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
347 Đinh Quang Hiền Xây dựng chung 420.000  
348 Minh Hiển Xây dựng chung 1.000.000  
349 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) Tăng xá 50.000.000  
350 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 20.000.000  
351 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Tăng xá 20.000.000  
352 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) Xây dựng chung 2.000.000  
353 Cô Mai + Chị Yến Tăng xá 500.000  
354 Gđ. nguyễn Văn Thình Tăng xá 2.000.000  
355 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
356 Tâm Liễu Nguyên Tăng xá 5.000.000  
357 Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
358 Đoàn Phật tử Vĩnh Long Xây dựng chung 2.270.000  
359 Gđ. Phạm Lê Nga Xây dựng chung 900.000  
360 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
361 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
362 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
363 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
364 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
365 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
366 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
367 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
368 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
369 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
370 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
371 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
372 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000  
373 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
374 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
375 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
376 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
377 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
378 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
379 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
380 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
381 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
382 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
383 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
384 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
385 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
386 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
387 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
388 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
389 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
390 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
391 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
392 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
393 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
394 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
395 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
396 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
397 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
398 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
399 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
400 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000