loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
302 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
303 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
304 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
305 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
306 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
307 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
308 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
309 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
310 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
311 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
312 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
313 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
314 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
315 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
316 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
317 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
318 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
319 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
320 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
321 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
322 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
323 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
324 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
325 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
326 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
327 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
328 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
329 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
330 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
331 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
332 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
333 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
334 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
335 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
336 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
337 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
338 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
339 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
340 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
341 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
342 An Như Tăng xá 4.000.000  
343 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
344 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
345 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
346 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
347 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
348 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
349 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
350 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
351 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
352 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
353 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
354 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
355 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
356 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
357 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
358 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
359 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
360 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
361 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
362 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
363 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
364 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
365 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
366 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
367 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
368 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
369 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000  
370 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
371 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
372 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
373 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
374 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
375 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
376 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
377 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
378 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
379 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
380 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
381 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
382 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
383 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
384 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
385 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
386 Vô Danh (11/2/2020) Tăng xá - Thiền xá 100.000  
387 Khuong An Xây dựng chung 2.000.000  
388 Vô Danh (10/2/2020) Xây dựng chung 200.000  
389 Vô Danh (8/2/2020) Thiền xá 500.000  
390 Tam Duc Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
391 Gđ. Nguyễn Văn Tài Xây dựng chung 50.000  
392 Gđ. Nguyễn Thu Hằng Xây dựng chung 50.000  
393 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà Xây dựng chung 50.000  
394 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 50.000  
395 Gđ. Nguyễn Khắc Chính Xây dựng chung 50.000  
396 Gđ. Lê Trung Tâm Xây dựng chung 200.000  
397 Lê Thị Ánh Nguyệt Xây dựng chung 200.000  
398 Gđ. Đức Lạc Xây dựng chung 100.000  
399 Đoàn Ngọc Phú Xây dựng chung 400.000  
400 Cô Mai Tăng xá 1.000.000