loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh 2.000.000  
302 Minh Trung 500.000  
303 Sư Pháp Chí 1.000.000  
304 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
305 Hoàng Nghĩa 10.000.000  
306 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) 1.200.000  
307 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) 1.200.000  
308 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên 300Aud  
309 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) 200.000  
310 Thầy Chơn Tịnh 10.000.000  
311 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) 10.000.000  
312 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
313 Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
314 Lê Hồng Vương 1.000.000  
315 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc 2.000.000  
316 Nguyễn Lâm Tòng 500.000  
317 Tập thể An Hòa Viên 6.300.000  
318 Trần Thị Ai 1.000.000  
319 Lê Văn Út 1.000.000  
320 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
321 Nguyễn Thị Nga 500.000  
322 Đặng Văn Thao 500.000  
323 Đặng Minh Quang 300Usd  
324 Đặng Trường An 10.000.000  
325 Đặng Thị Ngọc Ánh 3.000.000  
326 Trần Thị Thu 500.000.000  
327 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) 1.000Usd  
328 Tuyết Nga 3.000.000  
329 Nguyễn Phương Linh 3.000.000  
330 Vô Danh 1.000.000  
331 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
332 Gđ. Nguyên Trâm 10.000.000  
333 Gđ. Trần Ngọc Châu 10.000.000  
334 Tu Vu 200.000  
335 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
336 Co Kim Xuyen 3.000.000  
337 Nguyen Vu Bao Chau 5.000.000  
338 Nguyen Thi Thuy An 1.000.000  
339 Dinh Van Tien 1.000.000  
340 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy 100.000  
341 Gđ. Ngọc Nguyên 500.000  
342 Gđ. Duyên 200.000  
343 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An 1.000.000  
344 Gđ. Trúc Giang 50.000  
345 Gđ. Xuân Sang 50.000  
346 Gđ. Chinh A Lộc 50.000  
347 Gđ. Trịnh Thiên Phước 100.000  
348 Gđ. Vương Đức Phụng 100.000  
349 Gđ. Trần Thị Diễm Châu 100.000  
350 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ 100.000  
351 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương 100.000  
352 Gđ. Đào Công Quang 100.000  
353 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh 1.500.000  
354 Gđ. Thanh Vân (An Như) 1.000.000  
355 Gđ. Chúc Minh 500.000  
356 Gđ. Nguyễn Tấn Đô 200.000  
357 Gđ. Nguyễn Thị Bình 200.000  
358 Gđ. Lưu Hán Thến 1.000.000  
359 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ 50.000  
360 Gđ. Dương Thanh Vân 200.000  
361 Gđ. Lê Thùy Châu 200.000  
362 Gđ. Lê Hoàng Hải 200.000  
363 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc 200.000  
364 Gđ. Dương Vĩnh Hưng 200.000  
365 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ 300Usd  
366 Gđ. Ngọc Dũng 1.000.000  
367 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy 100.000  
368 Gđ. Mai Huyền Trang 200.000  
369 Gđ. Hằng 150.000  
370 Gđ. Nguyễn Thị Hòa 400.000  
371 Phật tử Đà Nẵng 1.000.000  
372 Phật tử Đà Nẵng 10.000.000  
373 Phật tử Đà Nẵng 10.000.000  
374 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) 1.000.000  
375 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) 400.000  
376 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) 70.000.000  
377 Windy Nguyen 1.000.000  
378 Tran Trung Thuong 500.000  
379 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao 500.000  
380 Tran Thu Ha 500.000  
381 Dieu Quang (Sa Đéc) 10.000.000  
382 Vo Danh (19/08/2019) 500.000  
383 Dhamma Sukha 500.000  
384 Lan Son 10.000.000  
385 Hoai Viet 10.000.000  
386 Dieu Quang (MT) 10.000.000  
387 Nguyen Van Phuc 100.000  
388 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh 10.000.000  
389 Gđ. Trần Thị Mai Phương 1.000.000  
390 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) 1.000.000  
391 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai 1.900.000  
392 Gđ. An Hòa 50.000.000  
393 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
394 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền 1.500.000  
395 Gđ. Ông Sơn Hiêm 1.000.000  
396 Nguyễn Văn Đặng 550.000  
397 Đồng Hoa (Hà Nội) 2.000.000  
398 Trần Đình Phú Lộc 200.000  
399 Cô Khuê 500.000  
400 Sư Tuệ Quang 10.000.000