loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Thảo - Thảo Xây dựng 1.000.000  
302 Bùi Thị Phương Thảo xây dựng 500.000  
303 Chung - Yến Xây dựng 500.000  
304 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
305 Le Thi Thu ha Xây dựng 15.000.000  
306 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
307 Do Thi Thu Hien Xây dựng 1.000.000  
308 Như Vân Chung 10.000.000  
309 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
310 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
311 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
312 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
313 Nguyễn Thị Yến Xây dựng 100.000  
314 Ngô Thị Bé Xây dựng 100Usd  
315 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
316 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
317 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng 500.000  
318 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
319 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng 2.000.000  
320 Phan Minh Thuy Xây dựng 1.000.000  
321 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
322 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng 5.000.000  
323 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
324 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
325 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
326 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
327 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
328 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng 10.000.000  
329 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng 20.000.000  
330 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng 10.000.000  
331 Gđ. Kim Hương xây dựng 3.000.000  
332 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
333 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
334 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng 500Usd  
335 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng 10.000.000  
336 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
337 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
338 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng 100.000  
339 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng 2.000.000  
340 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng 500.000  
341 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng 6.000.000  
342 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
343 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
344 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
345 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
346 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
347 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
348 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
349 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
350 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
351 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
352 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
353 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
354 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
355 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
356 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
357 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
358 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
359 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
360 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
361 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
362 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
363 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
364 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
365 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
366 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
367 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
368 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
369 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
370 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
371 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
372 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
373 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
374 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
375 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
376 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
377 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
378 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
379 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
380 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
381 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
382 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
383 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
384 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
385 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
386 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
387 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
388 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
389 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
390 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
391 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
392 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
393 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
394 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
395 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
396 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
397 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
398 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
399 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
400 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000