loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
302 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
303 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
304 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
305 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
306 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
307 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
308 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
309 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
310 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
311 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
312 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
313 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
314 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
315 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
316 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
317 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
318 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
319 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
320 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
321 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
322 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
323 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
324 Tam An Tăng xá 1.000.000  
325 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
326 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
327 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
328 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
329 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
330 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
331 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
332 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
333 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
334 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
335 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
336 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
337 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
338 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
339 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
340 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
341 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
342 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
343 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
344 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
345 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
346 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
347 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
348 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
349 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
350 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd  
351 Tịnh Lạc Xây dựng 4 chùa 500Usd  
352 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd  
353 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
354 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
355 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
356 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
357 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
358 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
359 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
360 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
361 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
362 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
363 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
364 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
365 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
366 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
367 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
368 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
369 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
370 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
371 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
372 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
373 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
374 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
375 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
376 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
377 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
378 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
379 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
380 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
381 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
382 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
383 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
384 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
385 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
386 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
387 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
388 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
389 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
390 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
391 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
392 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
393 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
394 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
395 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
396 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
397 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
398 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
399 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
400 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000