loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali Tăng xá 900Usd  
302 Gđ. Ma Hữu Thanh Thiền xá + Tăng xá 50.000.000  
303 Cô Huệ Xây dựng chung 300Usd + 3.000.000  
304 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) Xây dựng chung 3.000.000  
305 Gđ. Trí Hải Xây dựng chung 100.000  
306 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
307 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
308 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa Xây dựng chung 100.000  
309 Gđ. Mai Thị Cần Xây dựng chung 200.000  
310 Gđ. Nguyễn Văn Mùi Xây dựng chung 200.000  
311 Gđ. Diệu Thiên Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
312 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh Xây dựng chung 1.000.000  
313 Gđ. Hòa Việt Xây dựng chung 1.000.000  
314 Gđ. Lý Thị Hoa Xây dựng chung 100.000  
315 Gđ. Đỗ Minh Ngọc Xây dựng chung 200.000  
316 Vô Danh Tăng xá 100.000  
317 Sư Hộ Luân Tăng xá 50.000  
318 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga Tăng xá 1.000.000  
319 Gđ. Trương Thị Nga Tăng xá 500.000  
320 Gđ. Pháp Quang Tăng xá 100.000  
321 Sư Pháp Phúc Tăng xá 200.000  
322 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức Tăng xá 100.000  
323 Nguyễn Thị Hiền Tăng xá 50.000  
324 Gđ. Bùi Hữu Hậu Tăng xá 5.000.000  
325 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
326 Đinh Quang Hiền Xây dựng chung 420.000  
327 Minh Hiển Xây dựng chung 1.000.000  
328 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) Tăng xá 50.000.000  
329 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 20.000.000  
330 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Tăng xá 20.000.000  
331 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) Xây dựng chung 2.000.000  
332 Cô Mai + Chị Yến Tăng xá 500.000  
333 Gđ. nguyễn Văn Thình Tăng xá 2.000.000  
334 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
335 Tâm Liễu Nguyên Tăng xá 5.000.000  
336 Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
337 Đoàn Phật tử Vĩnh Long Xây dựng chung 2.270.000  
338 Gđ. Phạm Lê Nga Xây dựng chung 900.000  
339 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
340 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
341 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
342 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
343 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
344 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
345 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
346 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
347 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
348 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
349 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
350 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
351 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000  
352 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
353 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
354 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
355 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
356 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
357 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
358 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
359 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
360 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
361 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
362 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
363 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
364 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
365 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
366 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
367 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
368 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
369 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
370 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
371 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
372 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
373 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
374 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
375 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
376 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
377 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
378 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
379 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000  
380 Gđ. Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
381 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
382 Cô Sáu Vân Xây dựng chung 2.000.000  
383 Trần Thu Dung Xây dựng chung 1.000Usd  
384 Co Kim Xuyen (3/12/19) Xây dựng chung 1.500.000  
385 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
386 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
387 Vô Danh (7/10/19) Cổng chùa 300.000  
388 Tran Duc Hoa (2/10/19) Tăng xá 20.000.000  
389 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) Xây dựng chung 5.000.000  
390 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
391 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) Xây dựng chung 1.500.000  
392 Thanh Noi Xây dựng chung 3.000.000  
393 Suvidita Xây dựng chung 2.000.000  
394 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) Tăng xá 10.000.000  
395 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) Tăng xá 30.000.000  
396 Nguyễn Thị Thiện Trâm Tăng xá 5.000.000  
397 Xuân Nga (Thụy Sĩ) Xây dựng chung 10.000.000  
398 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc Xây dựng chung 200.000.000  
399 Em Bé Năm Tăng xá 500.000  
400 Nguyễn Ánh Xuân Dung Tăng xá 500.000