loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
302 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
303 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
304 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
305 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
306 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
307 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
308 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
309 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
310 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
311 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
312 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
313 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
314 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
315 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
316 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
317 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
318 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
319 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
320 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
321 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
322 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
323 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
324 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
325 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
326 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
327 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
328 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
329 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
330 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
331 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
332 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
333 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
334 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
335 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
336 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
337 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
338 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
339 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
340 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
341 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
342 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
343 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
344 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
345 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
346 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
347 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
348 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
349 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
350 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
351 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
352 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
353 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
354 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
355 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
356 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
357 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
358 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
359 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
360 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
361 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
362 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000  
363 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
364 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng 20.000.000  
365 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng 2.000.000  
366 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
367 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng 50.000  
368 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng 100.000  
369 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây Dựng 500.000  
370 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng 500.000  
371 Gđ. Cô Sang Xây dựng 1.000.000  
372 Cô Diệu Thành Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000  
373 Thanh - Dũng Xây dựng 500.000  
374 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng 500Usd  
375 Gđ. Tân - Hải Xây dựng 600£  
376 Diệu Mỹ Xây dựng 100£  
377 Lưu Minh Trung Xây dựng 100£  
378 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng 100£  
379 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng 100£  
380 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng 100£  
381 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
382 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
383 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
384 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
385 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
386 Hậu xây dựng 10.000.000  
387 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
388 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
389 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
390 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
391 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
392 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
393 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
394 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
395 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
396 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
397 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
398 Dao Minh Xây dựng 500.000  
399 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
400 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd