loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương 4.000.000  
302 Pham Thi Mai Huong 1.000.000  
303 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
304 Nguyen Vu Bao Chau 5.000.000  
305 Be Metta 200.000  
306 Le Van Phong 1.000.000  
307 Nguyen Anh Nguyen 3.000.000  
308 Le Phuong 6.000.000  
309 Gđ. Nguyễn Danh Sinh 10.000.000  
310 Gđ. Minh Hương 200.000  
311 Gđ. Chân Như Pháp 100.000  
312 Lê Hồng Vường 1.000.000  
313 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh 10.000Usd  
314 Gđ. Dũng - Mỹ 10.000Usd  
315 Gđ. Kinh - Thủy Tiên 10.000Usd  
316 Gđ. Tôn Thất Chi 5.000Usd  
317 Gđ. Nguyễn Thị Danh 2.000.000  
318 Nguyễn Đình Nghĩa 10.000.000  
319 Nguyễn Mạnh Cường 500.000  
320 Sư Nguyên Bảo 14.600.000  
321 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang 3.000.000  
322 Nguyễn Thị Chăng 3.000.000  
323 Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
324 Nguyen Anh Nguyen 3.000.000  
325 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) 1.000.000  
326 Gđ. Nguyễn Hàng 1.500.000  
327 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
328 Ông bà Ngọc Duyên 1.000.000  
329 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug 200Usd  
330 Tu nữ Giác Minh 20.000.000  
331 Vô Danh (13/7/2019) 1.000.000  
332 Do Thi Thu Hien 500.000  
333 Nguyen Thanh Long 10.000.000  
334 Vô Danh (6/7/2019) 2.378.768  
335 Tran Lan Anh 10.000.000  
336 Le Tan Tai 11.319.000  
337 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
338 Pham Hoang Nhat 2.000.000  
339 Lê Thuận 3.000.000  
340 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
341 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
342 Nguyen Thi Ngoc Lien 30.000.000  
343 Co Kim Xuyen 1.500.000  
344 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
345 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
346 Co Kim Xuyen 1.500.500  
347 Phan Thế Cảnh 1.000.000  
348 Phật tử Mai (Hà Nội) 500.000  
349 Sư Tuệ Quang 20.300.000  
350 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) 500Usd  
351 Nguyễn Thị Danh 5.000.000  
352 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông 10.000.000  
353 Quan Hán Sanh 10.000.000  
354 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam 2.000.000  
355 Nhóm bé Hiền 1.000.000  
356 Vô Danh 5.000.000  
357 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt 20.000.000  
358 Viên Hạnh 10.000.000  
359 HNQ - BNP - P 300.000  
360 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình 5.000.000  
361 Thanh Nhã 500.000  
362 Hà Thị Duy Hòa 1.000.000  
363 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) 5.000.000  
364 Nguyễn Minh Hoàng 200.000  
365 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 20.700.000  
366 Cô Phương 100.000  
367 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) 1.500.000  
368 Nguyễn Thanh Phúc 100.000  
369 Gđ. Liễu Minh 3.000.000  
370 Nguyễn Thị Bảo 300.000  
371 Nguyên Minh 70.000.000  
372 Gđ. Chúc Em 500.000  
373 Nguyễn Thị Bảo 300.000  
374 Hứa Túy Linh 100Usd  
375 Gđ. Phạm Thanh Phong 500.000  
376 Gđ. Võ Thị Ra 500.000  
377 Gđ. Diệu Phước 600.000  
378 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) 1.200.000  
379 Gđ. Lưu Quỳnh Nga 3.000.000  
380 Gđ. Nguyễn Văn Việt 2.000.000  
381 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) 4.000.000  
382 Sư cô Thanh Trí 1.000.000  
383 Sư Chánh Thọ 1.000Usd  
384 Chùa Minh Đức 2.000.000  
385 Tánh Hiển Nhiên 5.000.000  
386 Chân An Tâm 5.000.000  
387 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức 10.000.000  
388 Gđ. Phạm Thanh Phong 500.000  
389 Gđ. Võ Thị Ra 500.000  
390 Gđ. Diệu Phước 600.000  
391 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan 500Usd  
392 Chu Kim Ngọc 1.000Usd  
393 Huyền Chi + Tấn 1.000Usd  
394 Diệu Hữu 1.000Usd  
395 Tịnh Hạnh 1.000Usd  
396 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh 11.100.000  
397 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh 700.000  
398 Từ An (Montreal Canada) 500Cad  
399 Gđ. Nguyễn Thành Được 20.000.000  
400 Le Hoai Viet 10.000.000