loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
302 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
303 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
304 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
305 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
306 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
307 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
308 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
309 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
310 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
311 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
312 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
313 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
314 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
315 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
316 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
317 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
318 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
319 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
320 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
321 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
322 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
323 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
324 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
325 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
326 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
327 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
328 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
329 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
330 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
331 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
332 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
333 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
334 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
335 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
336 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
337 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
338 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
339 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
340 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
341 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
342 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
343 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
344 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
345 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
346 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
347 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
348 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
349 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
350 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
351 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
352 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
353 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
354 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
355 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
356 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
357 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
358 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
359 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
360 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
361 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
362 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
363 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
364 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
365 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
366 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
367 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
368 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
369 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
370 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
371 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
372 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
373 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
374 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
375 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
376 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
377 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
378 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
379 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
380 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
381 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
382 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
383 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
384 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
385 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
386 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
387 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
388 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
389 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
390 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
391 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
392 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
393 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
394 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
395 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
396 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
397 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
398 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
399 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
400 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000