loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Gđ. Dương Thuận Phát 200.000  
802 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp 1.000.000  
803 Hạnh Chân 500.000  
804 Cô Khuê 500.000  
805 Dương Thuận cảnh 5.000.000  
806 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
807 Trương Hoàng Châu 50.000.000  
808 Đặng Ngọc Nhẫn 100.000  
809 Dung Thủy Tám Bé 500.000  
810 Quang Dung 300.000  
811 Tăng Huỳnh Yến 100.000  
812 Gđ. Lê Thị Thu Vân 200.000  
813 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
814 Hội - Vân 100Usd  
815 Phạm Minh Hoàng 200.000  
816 Huỳnh Khang Thinh Vương 1.000.000  
817 Tống Văn Hằng 100Aud  
818 Hữu Phát, Hữu Phước 100Aud  
819 Ánh Hoa, Ánh Vân 100Aud  
820 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 100Aud  
821 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
822 Nguyễn Ánh Loan 100Aud  
823 Huệ Phương 10.000.000  
824 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
825 Gđ. Cương - Hảo 1.000.000  
826 Trần Thị Ai 500.000  
827 Đồng Thị Thanh Xuân 10.000.000  
828 Tran Ngoc Anh 30.000.000  
829 Trần Thị Giảng 2.000.000  
830 Trần kim Hồng Linh 1.000.000  
831 Đặng Thị Cẩm Tú 200.000  
832 Đặng Thị Chi 4.000.000  
833 Đặng Trường An 5.000.000  
834 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
835 Đặng Văn Minh 5.000.000  
836 Trần Thị Thu 5.000.000  
837 Hòa Nghĩa Húy 200.000  
838 Nguyễn Thúy Vân 500.000  
839 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy 1.000.000  
840 Nguyễn Trung Thông 500.000  
841 Huỳnh Ngôn Luận 10.000.000  
842 Nhóm Hoài Thương 2.000.000  
843 Văn Ngọc Khánh 1.000.000  
844 Nguyễn Chính Nghĩa 5.000.000  
845 Trần Lan Anh 6.000.000  
846 Gđ. Đinh Ngọc Sơn 10.000.000  
847 Nguyễn Thị Danh 3.000.000  
848 Diệu Huyền 1.000.000  
849 Hồ Cao Cường 1.000.000  
850 Nguyễn Mai Chính 500.000  
851 Trương Thị Nga 20.000.000  
852 Lê Hồng Vương 1.000.000  
853 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc 10.000.000  
854 Gđ. Phạm Xuân lan 500.000  
855 Lê Hòa 1.000.000  
856 Trí Hiền 200.000  
857 Thảo - Thảo 1.000.000  
858 Bùi Thị Phương Thảo 500.000  
859 Chung - Yến 500.000  
860 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
861 Le Thi Thu ha 15.000.000  
862 Dieu Tran (Nha Trang) 2.000.000  
863 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
864 Như Vân 10.000.000  
865 Gđ. Mai Thị Diệu 3.000.000  
866 Nguyên Trực 1.000Usd  
867 Chị Đẩu (Biên Hòa) 50.000.000  
868 Hựu Huyền 10.000.000  
869 Nguyễn Thị Yến 100.000  
870 Ngô Thị Bé 100Usd  
871 Diệu Huệ 10.000.000  
872 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) 1.000.000  
873 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) 500.000  
874 Phan Thi Phuong Thao 1.000.000  
875 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc 2.000.000  
876 Phan Minh Thuy 1.000.000  
877 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
878 Vô Danh (05/10 - 8:31) 5.000.000  
879 Thị Hạnh 200.000  
880 Lê Thị Thu Trang 10.000.000  
881 Le Thi Tam Kien 500.000  
882 Nguyen Ngoc Duy 600.000  
883 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh 20.000.000  
884 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) 10.000.000  
885 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) 20.000.000  
886 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) 10.000.000  
887 Gđ. Kim Hương 3.000.000  
888 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) 15.000.000  
889 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) 400.000.000  
890 Tu viện Diệu Nhân (USA) 500Usd  
891 Gđ. Dung - Phuong 10.000.000  
892 Gđ. Đinh Thị Vân Anh 30.000.000  
893 Bùi Thúy Quỳnh 1.000.000  
894 Gđ. Tuyết Vi 100.000  
895 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng 2.000.000  
896 Nguyễn Thị Ngôn 500.000  
897 Bác sĩ Phụng + Phước 6.000.000  
898 Tu nữ Diệu Mai 3.000.000  
899 Trần Thị Cẩm Nhung 200.000  
900 Vĩnh Lợi Hưng 300.000