loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
802 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
803 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
804 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
805 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
806 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
807 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
808 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
809 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
810 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
811 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
812 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
813 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
814 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
815 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
816 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
817 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
818 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
819 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
820 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
821 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
822 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
823 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
824 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
825 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
826 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
827 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
828 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
829 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
830 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
831 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
832 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
833 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
834 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
835 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
836 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
837 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
838 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
839 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
840 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
841 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
842 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
843 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
844 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
845 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
846 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
847 Kim Binh Thiền xá 500.000  
848 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
849 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000  
850 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
851 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
852 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
853 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng chung 2.000.000  
854 Con Phật tử Minh Xây dựng chung 300.000  
855 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
856 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
857 Minh Bá Xây dựng chung 300Usd  
858 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
859 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
860 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000  
861 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
862 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
863 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
864 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
865 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
866 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
867 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
868 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
869 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
870 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000  
871 Vô danh Thiền xá 500.000  
872 Lương Thị Tuyết Xây dựng chung 200.000  
873 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
874 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
875 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
876 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
877 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng chung 1.000.000  
878 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng chung 100.000  
879 Phạm Huyền Trang Xây dựng chung 500.000  
880 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng chung 200.000  
881 Phương Ngọc Xây dựng chung 200.000  
882 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
883 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
884 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
885 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
886 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
887 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
888 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.000.000  
889 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
890 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
891 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
892 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
893 Phạm Đức Huy Xây dựng chung 2.000.000  
894 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng chung 50.000.000  
895 Vô Danh Xây dựng chung 100Cad  
896 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 200.000  
897 Gđ. Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
898 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng chung 100Usd  
899 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng chung 100Usd  
900 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd