loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
802 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
803 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
804 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
805 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
806 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
807 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
808 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
809 Sáu Tước 500.000đ  
810 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
811 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
812 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
813 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
814 Anh Tuấn 1.000.000đ  
815 Thuận Khiết 1.000.000đ  
816 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
817 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
818 Thái Bình 400.000đ  
819 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
820 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
821 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
822 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
823 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
824 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
825 Cương + Hảo 50Usd  
826 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
827 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
828 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
829 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
830 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
831 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
832 Huy + Thục 100.000đ  
833 Mai Ngọc 100.000đ  
834 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
835 Thanh Hạnh 50.000đ  
836 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
837 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
838 Anh Tuấn 1.000.000đ  
839 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
840 Pháp Chân 30.000.000đ  
841 Liễu Minh 2.000.000đ  
842 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
843 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
844 Lý Ngọc Hương 50Aud  
845 Trần Thị Thủy 100.000đ  
846 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
847 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
848 Thanh & Hiếu 100Usd  
849 Cô Tâm 700Usd  
850 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
851 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
852 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
853 Bảo Tú 500.000đ  
854 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
855 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
856 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
857 Lâm Thu Mười 500Aud  
858 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
859 Tấn Căn 500.000đ  
860 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
861 Thường Minh 1.050.000đ  
862 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
863 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
864 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
865 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
866 Trang 10.000.000đ  
867 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
868 Gđ. Như Tâm 500Usd  
869 Lê Thị Hồng 500.000đ  
870 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
871 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
872 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
873 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
874 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
875 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
876 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
877 Minh Tuệ 5.000.000đ  
878 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
879 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
880 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
881 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
882 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
883 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
884 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
885 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
886 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
887 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
888 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
889 Nguyên Đạo 200.000đ  
890 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
891 Lan Anh 50.000đ  
892 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
893 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
894 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
895 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
896 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
897 Một Phật tử 100.000đ  
898 Diệu Từ 200.000đ  
899 Quang Khanh 100.000đ  
900 Chú Hiển 300.000đ