loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
802 Vũ Bích Ngọc 50.000  
803 Bác sĩ Nam 5.000.000  
804 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
805 Tịnh Thanh 40.000.000  
806 Tịnh Thanh 33.000.000  
807 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
808 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
809 Minh Tịnh 1.000.000  
810 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
811 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
812 Xuân Hồng 200.000  
813 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
814 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
815 Bác sĩ Nam 2.500.000  
816 Sơn Thanh Hoài 200.000  
817 Sơn Thị Hoàng 500.000  
818 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
819 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
820 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
821 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
822 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
823 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
824 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
825 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
826 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
827 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
828 Sư Tường Nhân 1.000.000  
829 Duyên Anh 1.000.000  
830 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
831 Trần Thị Khứu 500.000  
832 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
833 Dương Văn Thảo 50.000  
834 Nam Thinh 100.000  
835 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
836 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
837 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
838 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
839 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
840 Thiện Minh 3.000.000  
841 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
842 Anh Tuấn 6.000.000đ  
843 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
844 Pauline Tanong 100Usd  
845 Linda Vo & family 100Usd  
846 Thuận Pháp 2.000Aud  
847 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
848 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
849 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
850 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
851 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
852 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
853 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
854 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
855 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
856 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
857 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
858 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
859 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
860 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
861 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
862 Sáu Tước 500.000đ  
863 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
864 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
865 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
866 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
867 Anh Tuấn 1.000.000đ  
868 Thuận Khiết 1.000.000đ  
869 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
870 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
871 Thái Bình 400.000đ  
872 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
873 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
874 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
875 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
876 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
877 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
878 Cương + Hảo 50Usd  
879 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
880 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
881 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
882 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
883 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
884 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
885 Huy + Thục 100.000đ  
886 Mai Ngọc 100.000đ  
887 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
888 Thanh Hạnh 50.000đ  
889 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
890 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
891 Anh Tuấn 1.000.000đ  
892 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
893 Pháp Chân 30.000.000đ  
894 Liễu Minh 2.000.000đ  
895 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
896 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
897 Lý Ngọc Hương 50Aud  
898 Trần Thị Thủy 100.000đ  
899 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
900 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd