loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Lê Thúy Quỳnh Trang 200.000  
802 Nguyễn Ánh Tuyết 1.000.000  
803 Phan Quốc Toàn 100.000  
804 Võ Thị Thu Thủy 100.000  
805 Nguyễn văn Lợi 100.000  
806 Nguyễn Minh Cường 100.000  
807 Nguyễn Thị Thùy Dương 100.000  
808 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000  
809 Hứa Phước Nhân 2.000.000  
810 Mã Kim Lương 200.000  
811 Ngô Thị Nhung 500.000  
812 Nguyễn Thị Mỹ Liên 500.000  
813 Minh Tú 1.000.000  
814 Lý Thị Kim Duyên 1.000.000  
815 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu 1.110.000  
816 Tịnh Thanh 500.000  
817 Trần Thị Kim Lang 100.000  
818 Ngọc Trà 1.000.000  
819 Út - Như An - Hữu Hiệp 1.000.000  
820 Nguyễn Thị Sương 200.000  
821 Pham Hoang Nhat 2.000.000  
822 Nguyễn Thị Lan Anh 2.500.000  
823 Nguyễn Văn Phúc 500.000  
824 Trịnh Đoan Trang 1.000.000  
825 Trịnh Anh Đào 800Aud  
826 Lê Thị Oanh 2.000.000  
827 Phan Thi Thanh Hien 2.000.000  
828 Gđ. Than Trong Lu 1.000.000  
829 Tran Quang (Nguyen Giac) 500.000  
830 Ngo Anh 2.000.000  
831 Huynh Thi Ngoc Diep 600.000  
832 Tran Duy Thuc 100.000  
833 Vu Huu Duc 600.000  
834 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên 30.000.000  
835 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) 50.000.000  
836 Nguyễn Khoa Diệu Liên 20.000.000  
837 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh 2.000.000  
838 Le Thi Tam Kien 500.000  
839 Gđ. Phạm Thị Kim Chi 50.000  
840 Gđ. Nguyễn Thị Nhà 100.000  
841 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên 500.000  
842 Nguyễn Bá Hưng 500.000  
843 Gđ. Cô Sang 1.000.000  
844 Cô Diệu Thành 4.000Usd + 200.000.000  
845 Thanh - Dũng 500.000  
846 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy 500Usd  
847 Gđ. Tân - Hải 600£  
848 Diệu Mỹ 100£  
849 Lưu Minh Trung 100£  
850 Huỳnh Phú Lộc 100£  
851 Huỳnh Thiện Minh 100£  
852 Huỳnh Thiện Phước 100£  
853 Gđ. Loc Gia Boi Tran 4.000.000  
854 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na 1.000.000  
855 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội 6.000.000  
856 Đặng Hoàng Minh 500.000  
857 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi 2.000.000  
858 Hậu 10.000.000  
859 Gđ. Liễu Huệ 450.000  
860 Diệu Đức 4.000.000  
861 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
862 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
863 Lâm Kim Anh Thư 3.000.000  
864 Cô Phùng 4.000.000  
865 Ngô Đức Hiền 500.000  
866 Trần Thị Ái Thụy 100.000  
867 Lê Hồng Vương 1.500.000  
868 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc 1.000.000  
869 Uyên Tâm 500.000  
870 Dao Minh 500.000  
871 Chân Giác Nhiên 2.000.000  
872 Nguyên Hương 800Usd  
873 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA 600Usd  
874 Thanh Lương (Kim Long) 10.000.000  
875 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) 1.000.000  
876 Diệu Tường - Diệu Châu 100Usd  
877 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang 1.000.000  
878 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) 5.000.000  
879 Gđ. Trần Cát Phượng 500.000  
880 Nhóm Phỉ Trí 600.000  
881 Chân Giác Pháp 2.000.000  
882 Nguyễn Thị Hoài Thương 2.000.000  
883 Ngô Quang Vinh 2.000.000  
884 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
885 Gđ. Như Thể 3.000.000  
886 Nguyễn Văn Cường 500.000  
887 Khưu Thị Ngọc cát 3.000.000  
888 Le Van Phong 1.000.000  
889 Ngo Thi My Le 1.000.000  
890 Dao Thi Thuong Huyen 1.000.000  
891 Nguyễn Phương Chi 2.000.000  
892 Vô danh 6.000.000  
893 Trần Lê Khánh 5.000.000  
894 Nguyễn Xuân Sơn 20.000.000  
895 Gđ. Lê Quang Quảng 1.000.000  
896 Trần Thị Ái Thụy 100.000  
897 Phan Thị Thanh Hien 2.000.000  
898 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên 400.000.000  
899 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) 2.500.000  
900 Quang Giao - Uyen Nguyen 1.500.000