loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
802 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
803 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
804 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
805 Trang 10.000.000đ  
806 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
807 Gđ. Như Tâm 500Usd  
808 Lê Thị Hồng 500.000đ  
809 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
810 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
811 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
812 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
813 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
814 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
815 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
816 Minh Tuệ 5.000.000đ  
817 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
818 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
819 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
820 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
821 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
822 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
823 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
824 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
825 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
826 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
827 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
828 Nguyên Đạo 200.000đ  
829 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
830 Lan Anh 50.000đ  
831 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
832 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
833 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
834 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
835 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
836 Một Phật tử 100.000đ  
837 Diệu Từ 200.000đ  
838 Quang Khanh 100.000đ  
839 Chú Hiển 300.000đ  
840 Trang 20.000.000đ  
841 Tuệ Quang 5.000.000đ  
842 Như Nguyện 100Usd  
843 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
844 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
845 Ngọc Tốn 10.300Aud  
846 Như Như 8.000.000đ  
847 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
848 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
849 Liễu Tánh 100Aud  
850 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
851 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
852 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
853 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
854 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ