loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Bui Thi My Huyen 2.000.000  
802 Le Van Phong 600.000  
803 Ha Bich Thủy 3.000.000  
804 Giác Tâm An 2.000.000  
805 Sư cô Trí Đoan 50.000.000  
806 Chân Giác Pháp 1.000.000  
807 Vô Danh (Hà Nội) 200.000  
808 Vô Danh (Hà Nội) 200.000  
809 Vô Danh (Hà Nội) 800.000  
810 Vô Danh (Hà Nội) 500.000  
811 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) 200.000  
812 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) 200.000  
813 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) 5.000.000  
814 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000  
815 Vô Danh (Hà Nội) 2.000.000  
816 Nguyễn Liên Hương 2.000.000  
817 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng 400.000.000  
818 Vũ - Mỹ 1.000.000  
819 Diệu Thường (Thu) 1.000.000  
820 Gđ. Liễu Huệ 4.700.000  
821 Sư Nguyên Bảo 22.350.000  
822 Gđ. Hồ Thị Lê 5.000.000  
823 Tu nữ Diệu Minh 500.000  
824 Gđ. Hạnh Vi 500.000  
825 Ngô Thị Hồng Hoa 1.000.000  
826 Cô Như Hóa 950.000  
827 Sư Trung Thiện 800.000  
828 Gđ. Dương Thanh Vân 500.000  
829 Gđ. Thiện Nghiệp 200.000  
830 Gđ. Sư Viên Y 500.000  
831 Gđ. Sư Viên Lạc 1.000.000  
832 Gđ. Trần Ky 100.000  
833 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ 300.000  
834 Gđ. Hoàng Bá Thao 500.000  
835 Gđ. Cô Phương Anh 500.000  
836 Tu nữ Diệu Thùy 20.000.000  
837 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên 2.000.000  
838 Gđ. Kim Thành 2.000.000  
839 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân 10.000.000  
840 Lê Thị Sen 200.000  
841 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu 300.000  
842 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền 300.000  
843 Trần Thị Sâm 200.000  
844 Lê Thúy Quỳnh Trang 200.000  
845 Nguyễn Ánh Tuyết 1.000.000  
846 Phan Quốc Toàn 100.000  
847 Võ Thị Thu Thủy 100.000  
848 Nguyễn văn Lợi 100.000  
849 Nguyễn Minh Cường 100.000  
850 Nguyễn Thị Thùy Dương 100.000  
851 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000  
852 Hứa Phước Nhân 2.000.000  
853 Mã Kim Lương 200.000  
854 Ngô Thị Nhung 500.000  
855 Nguyễn Thị Mỹ Liên 500.000  
856 Minh Tú 1.000.000  
857 Lý Thị Kim Duyên 1.000.000  
858 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu 1.110.000  
859 Tịnh Thanh 500.000  
860 Trần Thị Kim Lang 100.000  
861 Ngọc Trà 1.000.000  
862 Út - Như An - Hữu Hiệp 1.000.000  
863 Nguyễn Thị Sương 200.000  
864 Pham Hoang Nhat 2.000.000  
865 Nguyễn Thị Lan Anh 2.500.000  
866 Nguyễn Văn Phúc 500.000  
867 Trịnh Đoan Trang 1.000.000  
868 Trịnh Anh Đào 800Aud  
869 Lê Thị Oanh 2.000.000  
870 Phan Thi Thanh Hien 2.000.000  
871 Gđ. Than Trong Lu 1.000.000  
872 Tran Quang (Nguyen Giac) 500.000  
873 Ngo Anh 2.000.000  
874 Huynh Thi Ngoc Diep 600.000  
875 Tran Duy Thuc 100.000  
876 Vu Huu Duc 600.000  
877 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên 30.000.000  
878 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) 50.000.000  
879 Nguyễn Khoa Diệu Liên 20.000.000  
880 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh 2.000.000  
881 Le Thi Tam Kien 500.000  
882 Gđ. Phạm Thị Kim Chi 50.000  
883 Gđ. Nguyễn Thị Nhà 100.000  
884 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên 500.000  
885 Nguyễn Bá Hưng 500.000  
886 Gđ. Cô Sang 1.000.000  
887 Cô Diệu Thành 4.000Usd + 200.000.000  
888 Thanh - Dũng 500.000  
889 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy 500Usd  
890 Gđ. Tân - Hải 600£  
891 Diệu Mỹ 100£  
892 Lưu Minh Trung 100£  
893 Huỳnh Phú Lộc 100£  
894 Huỳnh Thiện Minh 100£  
895 Huỳnh Thiện Phước 100£  
896 Gđ. Loc Gia Boi Tran 4.000.000  
897 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na 1.000.000  
898 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội 6.000.000  
899 Đặng Hoàng Minh 500.000  
900 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi 2.000.000