loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
802 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.500.000  
803 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
804 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
805 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
806 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
807 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
808 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
809 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
810 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
811 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
812 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
813 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
814 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
815 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
816 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
817 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
818 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
819 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
820 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
821 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
822 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
823 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
824 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
825 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
826 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
827 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
828 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
829 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
830 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
831 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
832 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
833 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
834 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
835 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
836 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
837 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
838 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
839 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
840 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
841 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
842 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
843 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
844 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
845 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
846 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
847 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
848 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
849 Kim Binh Thiền xá 500.000  
850 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
851 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000  
852 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
853 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
854 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
855 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng chung 2.000.000  
856 Con Phật tử Minh Xây dựng chung 300.000  
857 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
858 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
859 Minh Bá Xây dựng chung 300Usd  
860 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
861 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
862 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000  
863 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
864 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
865 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
866 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
867 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
868 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
869 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
870 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
871 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
872 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000  
873 Vô danh Thiền xá 500.000  
874 Lương Thị Tuyết Xây dựng chung 200.000  
875 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
876 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
877 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
878 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
879 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng chung 1.000.000  
880 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng chung 100.000  
881 Phạm Huyền Trang Xây dựng chung 500.000  
882 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng chung 200.000  
883 Phương Ngọc Xây dựng chung 200.000  
884 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
885 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
886 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
887 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
888 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
889 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
890 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.000.000  
891 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
892 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
893 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
894 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
895 Phạm Đức Huy Xây dựng chung 2.000.000  
896 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng chung 50.000.000  
897 Vô Danh Xây dựng chung 100Cad  
898 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 200.000  
899 Gđ. Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
900 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng chung 100Usd