loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
802 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
803 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
804 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
805 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
806 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
807 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
808 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
809 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
810 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
811 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
812 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
813 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
814 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
815 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
816 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
817 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
818 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000  
819 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
820 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
821 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
822 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
823 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
824 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
825 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
826 Pham Hoang Nhat Xây dựng chung 2.000.000  
827 Lê Thuận Xây dựng chung 3.000.000  
828 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
829 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
830 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
831 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.000  
832 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
833 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
834 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.500  
835 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
836 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
837 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
838 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
839 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
840 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng chung 10.000.000  
841 Quan Hán Sanh Xây dựng chung 10.000.000  
842 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng chung 2.000.000  
843 Nhóm bé Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
844 Vô Danh Xây dựng chung 5.000.000  
845 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
846 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
847 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
848 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng chung 5.000.000  
849 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
850 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
851 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 5.000.000  
852 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
853 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 20.700.000  
854 Cô Phương Xây dựng chung 100.000  
855 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng chung 1.500.000  
856 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
857 Gđ. Liễu Minh Xây dựng chung 3.000.000  
858 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
859 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
860 Gđ. Chúc Em Xây dựng chung 500.000  
861 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
862 Hứa Túy Linh Xây dựng chung 100Usd  
863 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
864 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
865 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
866 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
867 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng chung 3.000.000  
868 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng chung 2.000.000  
869 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng chung 4.000.000  
870 Sư cô Thanh Trí Xây dựng chung 1.000.000  
871 Sư Chánh Thọ Xây dựng chung 1.000Usd  
872 Chùa Minh Đức Xây dựng chung 2.000.000  
873 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 5.000.000  
874 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
875 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
876 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
877 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
878 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
879 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng chung 500Usd  
880 Chu Kim Ngọc Xây dựng chung 1.000Usd  
881 Huyền Chi + Tấn Xây dựng chung 1.000Usd  
882 Diệu Hữu Xây dựng chung 1.000Usd  
883 Tịnh Hạnh Xây dựng chung 1.000Usd  
884 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
885 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng chung 700.000  
886 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
887 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng chung 20.000.000  
888 Le Hoai Viet Xây dựng chung 10.000.000  
889 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
890 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
891 Nguyen Duy Huong Xây dựng chung 1.500.000  
892 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
893 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
894 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng chung 16.440.000  
895 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
896 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
897 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng chung 2.000.000  
898 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
899 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.500.000  
900 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000