loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
802 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
803 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
804 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
805 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
806 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
807 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
808 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
809 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
810 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
811 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng chung 5.000.000  
812 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
813 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
814 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
815 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
816 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
817 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
818 Minh Trung Tăng xá 500.000  
819 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
820 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
821 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
822 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
823 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
824 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
825 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
826 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
827 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
828 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
829 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
830 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
831 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
832 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
833 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
834 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
835 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
836 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
837 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
838 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
839 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
840 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
841 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
842 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
843 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
844 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
845 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
846 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
847 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
848 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
849 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
850 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
851 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
852 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000  
853 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
854 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
855 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
856 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
857 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
858 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
859 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
860 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
861 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
862 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
863 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
864 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
865 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
866 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
867 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
868 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
869 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
870 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
871 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
872 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
873 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
874 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
875 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
876 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
877 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
878 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
879 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
880 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
881 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
882 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
883 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
884 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
885 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
886 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
887 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
888 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
889 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
890 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
891 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
892 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
893 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
894 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
895 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
896 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
897 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
898 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
899 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
900 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000