loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
802 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
803 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
804 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
805 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
806 Võ Thanh Phương 300.000.000  
807 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
808 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
809 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
810 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
811 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
812 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
813 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
814 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
815 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
816 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
817 Vô Danh 600.000  
818 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
819 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
820 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
821 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
822 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
823 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
824 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
825 Tâm Đạo 300.000  
826 Lương Thái Anh 200.000  
827 Lương Lê Minh Hà 100.000  
828 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
829 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
830 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
831 Gđ. Phương Anh 500.000  
832 Thiện Hữu 5.000.000  
833 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
834 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
835 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
836 Lê Thị Huệ 500.000  
837 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
838 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
839 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
840 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
841 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
842 Xuân Mai 400.000  
843 Tâm Đạo 1.040.000  
844 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
845 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
846 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
847 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
848 Xuân nhí 200.000  
849 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
850 Nguyễn Thị Thu 500.000  
851 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
852 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
853 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
854 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
855 Phạm Xuân Lan 100Usd  
856 Vô Danh 8.000.000  
857 Diệu Huệ 10.000.000  
858 Lê Minh Trường 1.000.000  
859 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
860 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
861 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
862 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
863 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
864 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
865 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
866 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
867 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
868 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
869 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
870 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
871 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
872 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
873 Tú Uyên 2.000.000  
874 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
875 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
876 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng 500.000.000  
877 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
878 Diệu Huệ 10.000.000  
879 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
880 Nguyên Giác 500.000  
881 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
882 Diệu Huệ 3.000.000  
883 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
884 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
885 Gđ. Minh Lệ 200.000  
886 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
887 Quang Huy 1.000.000  
888 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
889 Hường (Hà Nội) 500.000  
890 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
891 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
892 Hồng Phượng 5.000.000  
893 Việt Hải 500.000  
894 Việt Hải 1.500.000  
895 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
896 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
897 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
898 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
899 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 1.000.000  
900 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng 5.000.000