loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Nguyễn Hữu Phát Tăng xá 1.000.000  
402 Nguyễn Hữu Phước Tăng xá 1.000.000  
403 Nguyễn Ánh vân Tăng xá 1.000.000  
404 Nguyễn Ánh Hoa Tăng xá 1.000.000  
405 Nguyễn Ánh Tuyết Tăng xá 1.000.000  
406 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 1.000.000  
407 Nguyễn Ánh Loan Tăng xá 1.000.000  
408 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh Tăng xá 1.500.000  
409 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
410 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) Tăng xá 20.000.000  
411 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
412 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh Xây dựng chung 40.000.000  
413 Hiệp - Hậu Tăng xá 3.000.000  
414 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
415 Pháp Tâm Xây dựng chung 500.000  
416 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp Tăng xá 1.000.000  
417 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) Xây dựng chung 10.000.000  
418 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
419 Kim Xuyen Xây dựng chung 1.000.000  
420 Trần Văn Hoàng Xây dựng chung 100.000  
421 Gđ. Đỗ Ngọc Bích Xây dựng chung 100.000  
422 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên Xây dựng chung 100.000  
423 Quế Mỹ Trang Xây dựng chung 500.000  
424 Nguyễn Ánh Vân Xây dựng chung 100.000  
425 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung Xây dựng chung 500.000  
426 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 500.000  
427 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
428 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm Xây dựng chung 500.000  
429 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
430 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
431 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
432 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
433 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
434 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
435 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
436 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
437 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
438 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
439 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
440 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
441 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
442 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
443 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
444 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
445 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
446 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
447 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
448 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
449 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
450 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
451 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
452 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
453 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
454 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
455 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
456 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
457 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
458 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
459 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
460 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
461 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
462 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
463 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
464 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
465 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
466 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
467 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
468 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
469 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
470 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
471 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
472 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
473 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
474 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
475 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
476 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
477 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
478 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
479 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
480 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
481 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
482 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
483 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
484 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
485 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
486 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
487 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
488 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
489 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
490 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
491 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
492 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
493 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
494 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
495 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
496 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
497 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
498 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
499 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
500 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000