loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
402 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
403 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
404 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
405 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
406 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
407 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
408 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng chung 5.000.000  
409 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
410 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
411 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
412 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
413 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
414 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
415 Minh Trung Tăng xá 500.000  
416 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
417 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
418 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
419 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
420 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
421 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
422 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
423 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
424 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
425 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
426 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
427 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
428 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
429 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
430 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
431 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
432 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
433 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
434 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
435 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
436 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
437 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
438 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
439 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
440 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
441 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
442 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
443 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
444 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
445 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
446 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
447 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
448 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
449 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000  
450 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
451 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
452 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
453 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
454 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
455 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
456 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
457 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
458 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
459 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
460 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
461 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
462 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
463 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
464 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
465 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
466 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
467 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
468 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
469 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
470 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
471 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
472 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
473 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
474 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
475 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
476 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
477 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
478 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
479 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
480 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
481 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
482 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
483 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
484 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
485 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
486 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
487 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
488 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
489 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
490 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
491 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
492 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
493 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
494 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
495 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
496 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
497 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
498 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
499 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
500 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000