loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con Tăng xá 10.000.000  
402 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) Tăng xá 10.000.000  
403 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
404 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 9.100.000  
405 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 5.000.000  
406 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
407 Hạnh Huệ Tăng xá 10.000.000  
408 Lê Thị Anh Vương Tăng xá 10.000.000  
409 Chu - Thanh - Phương Tăng xá 1.500.000  
410 Quán Nguyên Tăng xá 1.000.000  
411 Phạm Duyên Tăng xá 5.000.000  
412 Phạm Thị Xuân Lan Tăng xá 5.000.000  
413 Phạm Anh Ngôn Xây dựng chung 7.000.000  
414 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 20.000.000  
415 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 10.000.000  
416 D+T Tăng xá 520.000  
417 Gđ. Phương Anh Điện mặt trời 100Usd  
418 Sư Nguyên Bảo Tăng xá 15.000.000  
419 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali Tăng xá 900Usd  
420 Gđ. Ma Hữu Thanh Thiền xá + Tăng xá 50.000.000  
421 Cô Huệ Xây dựng chung 300Usd + 3.000.000  
422 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) Xây dựng chung 3.000.000  
423 Gđ. Trí Hải Xây dựng chung 100.000  
424 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
425 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
426 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa Xây dựng chung 100.000  
427 Gđ. Mai Thị Cần Xây dựng chung 200.000  
428 Gđ. Nguyễn Văn Mùi Xây dựng chung 200.000  
429 Gđ. Diệu Thiên Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
430 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh Xây dựng chung 1.000.000  
431 Gđ. Hòa Việt Xây dựng chung 1.000.000  
432 Gđ. Lý Thị Hoa Xây dựng chung 100.000  
433 Gđ. Đỗ Minh Ngọc Xây dựng chung 200.000  
434 Vô Danh Tăng xá 100.000  
435 Sư Hộ Luân Tăng xá 50.000  
436 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga Tăng xá 1.000.000  
437 Gđ. Trương Thị Nga Tăng xá 500.000  
438 Gđ. Pháp Quang Tăng xá 100.000  
439 Sư Pháp Phúc Tăng xá 200.000  
440 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức Tăng xá 100.000  
441 Nguyễn Thị Hiền Tăng xá 50.000  
442 Gđ. Bùi Hữu Hậu Tăng xá 5.000.000  
443 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
444 Đinh Quang Hiền Xây dựng chung 420.000  
445 Minh Hiển Xây dựng chung 1.000.000  
446 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) Tăng xá 50.000.000  
447 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 20.000.000  
448 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Tăng xá 20.000.000  
449 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) Xây dựng chung 2.000.000  
450 Cô Mai + Chị Yến Tăng xá 500.000  
451 Gđ. nguyễn Văn Thình Tăng xá 2.000.000  
452 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
453 Tâm Liễu Nguyên Tăng xá 5.000.000  
454 Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
455 Đoàn Phật tử Vĩnh Long Xây dựng chung 2.270.000  
456 Gđ. Phạm Lê Nga Xây dựng chung 900.000  
457 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
458 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
459 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
460 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
461 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
462 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
463 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
464 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
465 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
466 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
467 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
468 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
469 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000  
470 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
471 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
472 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
473 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
474 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
475 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
476 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
477 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
478 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
479 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
480 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
481 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
482 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
483 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
484 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
485 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
486 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
487 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
488 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
489 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
490 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
491 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
492 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
493 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
494 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
495 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
496 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
497 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000  
498 Gđ. Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
499 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
500 Cô Sáu Vân Xây dựng chung 2.000.000