loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
402 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh 10.000.000  
403 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 5.000.000  
404 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng 5.000.000  
405 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
406 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) 500.000  
407 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) 300Usd  
408 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa  
409 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa  
410 Le Thi Tam Kien 500.000  
411 Đặng Thị Bích Thủy 10.000.000  
412 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 200.000.000  
413 Hà Thị Bông 500.000.000  
414 Nguyen Manh Hung 1.000.000  
415 Kim Binh 500.000  
416 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
417 Phat tu Dong Quan 9 10.000.000  
418 Vô Danh (18/2/2019) 100.000  
419 Thimonier Anne Therese 100.000.000  
420 Nguyen Thi Thien Tram 5.000.000  
421 Vô Danh (16/2/2019) 2.000.000  
422 Con Phật tử Minh 300.000  
423 Hạnh Tuyền 2.000.000  
424 Gđ. Nguyên Tâm 1.000.000  
425 Minh Bá 300Usd  
426 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên 5.000.000  
427 Gđ. Minh Tâm 200Cad  
428 Sư Tuệ Quang 30.000.000  
429 Sư Nguyên An 5.000.000  
430 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.200.000  
431 Võ Thị Diễm Trang 300.000  
432 Cô Mai - Chị Yến 2.000.000  
433 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc 1.500.000  
434 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) 2.000.000  
435 Tánh Hiển Nhiên 3.000.000  
436 Ta Thi Tuoi 500.000  
437 Nguyen Thi Van Phuong 1.000.000  
438 Phung Ngoc Tam 10.000.000  
439 Vô danh 500.000  
440 Lương Thị Tuyết 200.000  
441 Chân Tâm Nguyện 500.000  
442 Ngân và Huy 500.000  
443 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) 100.000.000  
444 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
445 Quốc Hòa - Thanh Loan 1.000.000  
446 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 100.000  
447 Phạm Huyền Trang 500.000  
448 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy 200.000  
449 Phương Ngọc 200.000  
450 Gđ. Minh Tâm 300Cad  
451 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
452 Do Thi Thu Hien 500.000  
453 Nguyễn Thị Duyến 1.000.000  
454 Nguyen Thi Suong 300.000  
455 Vu Trong Thien 500.000  
456 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) 1.000.000  
457 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An 2.000.000  
458 Luc Thanh Van 400.000  
459 Do Thi Thu Hien 500.000  
460 Đồng Thị Thanh Xuân 100.000.000  
461 Phạm Đức Huy 2.000.000  
462 Gđ. Đỗ Viết Lập 50.000.000  
463 Vô Danh 100Cad  
464 Hòa Nghĩa Quý 200.000  
465 Gđ. Hội - Vân 100Usd  
466 Gđ. Diệp - Biên và con cháu 100Usd  
467 Gđ. Thức - Tuyết 100Usd  
468 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
469 Tống Văn Hằng 100Aud  
470 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước 500Aud  
471 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh 400.000.000  
472 Tâm Thuần Khiết 4.000.000  
473 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga 500.000  
474 Nguyen Van Huan 500.000  
475 Lê Minh Trường 1.000.000  
476 Gđ. Nguyễn Trung Kiên 5.000.000  
477 Kim Ngân 1.000.000  
478 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.200.000  
479 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung 500.000  
480 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) 20.000.000  
481 Gđ. Bà Julie Low 100Usd  
482 Vô Danh 10.000.000  
483 Vô Danh 10.000.000  
484 Huỳnh Long 50.000  
485 Lê Văn Quốc 100.000  
486 Tống Thị Tuyết 50.000  
487 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
488 Ngô Thị Bích vân 1.200.000  
489 Tâm Ngọc 200.000  
490 Nhóm Phật Tử 600.000  
491 Tran Lan Anh 10.000.000  
492 Le Van Phong 500.000  
493 Thu Nguyen 14.000.000  
494 Sư Bửu Phước 80.000.000  
495 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
496 Vu Phuc Quang 3.000.000  
497 Le Dinh Chung 20.000.000  
498 Quách Vương Công Nguyên 100.000  
499 Trí Hiền 200.000  
500 Chân Tâm Nguyện 500.000