loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
402 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
403 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
404 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
405 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng 500.000  
406 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng 3.000.000  
407 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
408 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
409 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng 200£  
410 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng 200£  
411 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng 300.000  
412 Cô Thanh Chung 1.000.000  
413 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng 1.000.000  
414 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng 600.000  
415 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
416 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
417 Như Phước Xây dựng 3.000.000  
418 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
419 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 15.000.000  
420 Tuệ Linh Xây dựng 20.000.000  
421 Pham Duc Thai Xây dựng 250.000  
422 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
423 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
424 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng 1.000.000  
425 Phan Van Quan Xây dựng 1.000.000  
426 Pham Duc Thai Xây dựng 200.000  
427 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
428 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
429 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
430 Dana Thiền xá 500.000  
431 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
432 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng 6.000.000  
433 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng 3.000.000  
434 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng 2.000.000  
435 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
436 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
437 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng 400.000  
438 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng 200.000  
439 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng 3.500.000  
440 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng 600.000  
441 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
442 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
443 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
444 Nguyen Thanh Binh Xây dựng 3.000.000  
445 Mai Thi Lua Xây dựng 300.000  
446 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
447 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
448 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
449 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
450 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
451 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
452 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
453 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
454 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
455 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
456 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000  
457 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
458 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
459 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
460 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
461 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
462 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
463 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
464 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
465 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
466 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
467 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
468 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
469 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
470 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
471 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
472 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
473 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
474 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
475 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
476 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
477 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
478 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
479 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
480 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
481 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
482 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
483 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
484 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
485 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
486 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
487 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
488 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
489 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
490 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
491 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
492 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
493 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
494 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
495 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000  
496 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
497 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
498 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
499 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
500 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000