loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Nguyễn Thị Thu 500.000  
402 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
403 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
404 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
405 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
406 Phạm Xuân Lan 100Usd  
407 Vô Danh 8.000.000  
408 Diệu Huệ 10.000.000  
409 Lê Minh Trường 1.000.000  
410 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
411 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
412 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
413 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
414 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
415 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
416 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
417 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
418 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
419 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
420 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
421 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
422 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
423 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
424 Tú Uyên 2.000.000  
425 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
426 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
427 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức 500.000.000  
428 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
429 Diệu Huệ 10.000.000  
430 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
431 Nguyên Giác 500.000  
432 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
433 Diệu Huệ 3.000.000  
434 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
435 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
436 Gđ. Minh Lệ 200.000  
437 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
438 Quang Huy 1.000.000  
439 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
440 Hường (Hà Nội) 500.000  
441 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
442 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
443 Hồng Phượng 5.000.000  
444 Việt Hải 500.000  
445 Việt Hải 1.500.000  
446 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
447 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
448 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
449 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
450 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 1.000.000  
451 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng 5.000.000  
452 Vô Danh 3.500.000  
453 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng 3.000.000  
454 Lương Thanh Thành 300.000  
455 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng 500.000  
456 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
457 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
458 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
459 Như Phước Tăng xá 200Aud  
460 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
461 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
462 Nguyên Thể Xây dựng 500.000  
463 Ngô Thị Phương 700.000  
464 Lê Văn Lam 300.000  
465 Lê Thị Thu 3.000.000  
466 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
467 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
468 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
469 Lương Đức Tâm 5.000.000  
470 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
471 Phạm Việt Khánh 100.000  
472 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
473 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
474 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
475 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
476 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
477 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
478 Tâm An Nguyên 55.000.000  
479 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
480 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
481 Tâm Đạo 1.000.000  
482 Tien Nguyen 500.000  
483 Đặng Trường An 5.000.000  
484 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
485 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
486 Đặng Minh Quang 20.000.000  
487 Đặng Văn Minh 50.000.000  
488 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
489 Diệu Huệ 4.000.000  
490 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
491 Mai Điệp 20Cad  
492 Ngọc Điệp 30Cad  
493 Diệu Hải 100Cad  
494 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
495 Vũ Bích Ngọc 50.000  
496 Bác sĩ Nam 5.000.000  
497 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
498 Tịnh Thanh 40.000.000  
499 Tịnh Thanh 33.000.000  
500 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000