loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
402 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
403 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
404 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
405 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
406 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
407 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
408 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
409 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
410 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
411 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
412 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
413 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
414 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
415 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
416 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
417 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
418 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
419 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
420 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
421 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
422 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
423 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
424 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
425 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
426 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
427 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
428 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
429 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
430 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
431 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
432 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
433 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
434 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
435 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
436 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
437 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
438 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
439 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
440 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
441 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
442 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
443 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
444 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
445 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
446 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
447 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
448 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
449 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
450 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
451 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
452 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
453 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
454 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
455 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
456 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
457 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
458 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
459 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
460 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
461 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
462 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
463 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
464 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
465 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
466 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
467 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
468 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
469 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
470 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
471 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
472 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
473 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
474 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
475 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
476 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
477 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
478 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
479 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
480 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
481 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
482 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
483 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
484 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
485 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
486 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
487 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
488 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
489 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
490 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
491 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
492 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
493 An Như Tăng xá 4.000.000  
494 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
495 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
496 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
497 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
498 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
499 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
500 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000