loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
402 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
403 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
404 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
405 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
406 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
407 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
408 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
409 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
410 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
411 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
412 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
413 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
414 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
415 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
416 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
417 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
418 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
419 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
420 Vô danh Chung 6.000.000  
421 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
422 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
423 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
424 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
425 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
426 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
427 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000  
428 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng 1.500.000  
429 Sư Tuệ Quang Xây dựng 9.000.000  
430 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
431 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
432 Pham Thanh Hang Xây dựng 100.000  
433 Vô danh 700.000  
434 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
435 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
436 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
437 Le Văn Phong 1.000.000  
438 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
439 Vô Danh 10.000.000  
440 Pham Duc Thai Xây dựng 1.500.000  
441 Truong Nhat Tan 200.000  
442 Chan Giac Duc 20.000.000  
443 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
444 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm Thiền xá - Tăng xá 500.000  
445 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
446 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
447 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
448 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
449 Nguyễn Điều 1.000.000  
450 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
451 Diễm Trang Thiền xá 500.000  
452 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
453 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
454 Tiêu Nga 2.000.000  
455 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
456 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng 100.000  
457 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
458 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
459 Lương Chí Thanh 1.000.000  
460 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
461 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
462 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
463 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
464 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
465 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
466 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
467 Võ Thanh Phương 300.000.000  
468 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
469 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
470 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
471 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
472 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
473 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
474 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
475 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
476 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
477 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
478 Vô Danh 600.000  
479 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
480 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
481 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
482 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
483 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
484 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
485 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
486 Tâm Đạo 300.000  
487 Lương Thái Anh 200.000  
488 Lương Lê Minh Hà 100.000  
489 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
490 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
491 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
492 Gđ. Phương Anh 500.000  
493 Thiện Hữu 5.000.000  
494 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
495 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
496 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
497 Lê Thị Huệ 500.000  
498 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
499 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
500 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000