loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng 500.000  
402 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng 6.000.000  
403 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
404 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
405 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
406 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
407 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
408 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
409 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
410 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
411 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
412 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
413 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
414 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
415 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
416 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
417 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
418 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
419 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
420 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
421 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
422 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
423 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
424 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
425 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
426 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
427 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
428 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
429 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
430 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
431 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
432 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
433 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
434 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
435 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
436 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
437 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
438 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
439 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
440 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
441 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
442 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
443 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
444 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
445 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
446 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
447 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
448 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
449 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
450 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
451 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
452 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
453 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
454 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
455 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
456 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
457 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
458 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
459 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
460 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
461 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
462 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
463 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
464 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
465 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
466 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
467 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
468 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
469 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
470 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
471 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
472 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
473 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
474 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
475 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
476 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
477 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
478 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
479 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
480 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
481 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
482 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
483 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
484 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
485 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
486 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
487 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
488 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
489 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
490 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
491 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
492 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
493 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
494 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
495 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
496 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
497 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
498 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
499 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
500 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000