loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Do Thi Diem Chau 10.000.000  
402 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
403 Nguyen Duy Huong 1.500.000  
404 Vô Danh (7/4/2019) 200.000  
405 Vô Danh (3/4/2019) 500.000  
406 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen 16.440.000  
407 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ 300.000.000  
408 Trần Ngọc Hà 500Usd  
409 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An 2.000.000  
410 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
411 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) 1.500.000  
412 Vô Danh (29/03/2019) 1.000.000  
413 Luong Thi Hong Phuc 10.000.000  
414 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
415 Dang Van Duy - Vien Giac 3.000.000  
416 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 100.000.000  
417 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh 21.000.000  
418 Gđ. Như Thể 3.000.000  
419 Lê Hồng Vương 1.000.000  
420 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
421 Đỗ Ngọc Bích 100.000  
422 Lê Thị Thùy Trang 100.000  
423 Gđ. Trí Thọ 20.000.000  
424 Nguyễn Thị Kim Ngọc 500.000  
425 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai 1.000.000  
426 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu 5.000.000  
427 Đinh Hoàng Yến 200.000  
428 Kim Thanh 20.000.000  
429 BUP - P - MD 500.000  
430 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
431 Le Phuong - Vien Khong 5.000.000  
432 Quan Nguyen 1.000.000  
433 Đàm Thanh Giang 200Euro  
434 Le Dinh Chung 2.000.000  
435 Nguyen Thai Hung 22.000.000  
436 Vô Danh (08/03/2019) 1.000.000  
437 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
438 Minh Tâm 5.000.000  
439 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
440 Nguyên Minh 100.000.000  
441 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng 30.000.000  
442 Vô Thanh 700.000  
443 Gđ. Diệu Từ 500.000  
444 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
445 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh 10.000.000  
446 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 5.000.000  
447 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng 5.000.000  
448 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
449 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) 500.000  
450 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) 300Usd  
451 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa  
452 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa  
453 Le Thi Tam Kien 500.000  
454 Đặng Thị Bích Thủy 10.000.000  
455 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 200.000.000  
456 Hà Thị Bông 500.000.000  
457 Nguyen Manh Hung 1.000.000  
458 Kim Binh 500.000  
459 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
460 Phat tu Dong Quan 9 10.000.000  
461 Vô Danh (18/2/2019) 100.000  
462 Thimonier Anne Therese 100.000.000  
463 Nguyen Thi Thien Tram 5.000.000  
464 Vô Danh (16/2/2019) 2.000.000  
465 Con Phật tử Minh 300.000  
466 Hạnh Tuyền 2.000.000  
467 Gđ. Nguyên Tâm 1.000.000  
468 Minh Bá 300Usd  
469 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên 5.000.000  
470 Gđ. Minh Tâm 200Cad  
471 Sư Tuệ Quang 30.000.000  
472 Sư Nguyên An 5.000.000  
473 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.200.000  
474 Võ Thị Diễm Trang 300.000  
475 Cô Mai - Chị Yến 2.000.000  
476 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc 1.500.000  
477 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) 2.000.000  
478 Tánh Hiển Nhiên 3.000.000  
479 Ta Thi Tuoi 500.000  
480 Nguyen Thi Van Phuong 1.000.000  
481 Phung Ngoc Tam 10.000.000  
482 Vô danh 500.000  
483 Lương Thị Tuyết 200.000  
484 Chân Tâm Nguyện 500.000  
485 Ngân và Huy 500.000  
486 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) 100.000.000  
487 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
488 Quốc Hòa - Thanh Loan 1.000.000  
489 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 100.000  
490 Phạm Huyền Trang 500.000  
491 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy 200.000  
492 Phương Ngọc 200.000  
493 Gđ. Minh Tâm 300Cad  
494 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
495 Do Thi Thu Hien 500.000  
496 Nguyễn Thị Duyến 1.000.000  
497 Nguyen Thi Suong 300.000  
498 Vu Trong Thien 500.000  
499 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) 1.000.000  
500 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An 2.000.000