loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
402 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
403 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
404 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
405 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
406 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
407 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
408 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
409 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
410 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
411 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
412 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
413 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000  
414 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
415 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
416 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
417 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
418 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
419 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
420 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
421 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
422 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
423 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
424 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
425 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
426 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
427 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
428 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
429 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
430 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
431 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
432 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
433 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
434 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
435 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
436 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
437 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
438 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
439 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
440 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
441 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000  
442 Gđ. Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
443 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
444 Cô Sáu Vân Xây dựng chung 2.000.000  
445 Trần Thu Dung Xây dựng chung 1.000Usd  
446 Co Kim Xuyen (3/12/19) Xây dựng chung 1.500.000  
447 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
448 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
449 Vô Danh (7/10/19) Cổng chùa 300.000  
450 Tran Duc Hoa (2/10/19) Tăng xá 20.000.000  
451 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) Xây dựng chung 5.000.000  
452 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
453 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) Xây dựng chung 1.500.000  
454 Thanh Noi Xây dựng chung 3.000.000  
455 Suvidita Xây dựng chung 2.000.000  
456 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) Tăng xá 10.000.000  
457 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) Tăng xá 30.000.000  
458 Nguyễn Thị Thiện Trâm Tăng xá 5.000.000  
459 Xuân Nga (Thụy Sĩ) Xây dựng chung 10.000.000  
460 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc Xây dựng chung 200.000.000  
461 Em Bé Năm Tăng xá 500.000  
462 Nguyễn Ánh Xuân Dung Tăng xá 500.000  
463 Nguyễn Hữu Phát Tăng xá 1.000.000  
464 Nguyễn Hữu Phước Tăng xá 1.000.000  
465 Nguyễn Ánh vân Tăng xá 1.000.000  
466 Nguyễn Ánh Hoa Tăng xá 1.000.000  
467 Nguyễn Ánh Tuyết Tăng xá 1.000.000  
468 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 1.000.000  
469 Nguyễn Ánh Loan Tăng xá 1.000.000  
470 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh Tăng xá 1.500.000  
471 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
472 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) Tăng xá 20.000.000  
473 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
474 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh Xây dựng chung 40.000.000  
475 Hiệp - Hậu Tăng xá 3.000.000  
476 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
477 Pháp Tâm Xây dựng chung 500.000  
478 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp Tăng xá 1.000.000  
479 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) Xây dựng chung 10.000.000  
480 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
481 Kim Xuyen Xây dựng chung 1.000.000  
482 Trần Văn Hoàng Xây dựng chung 100.000  
483 Gđ. Đỗ Ngọc Bích Xây dựng chung 100.000  
484 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên Xây dựng chung 100.000  
485 Quế Mỹ Trang Xây dựng chung 500.000  
486 Nguyễn Ánh Vân Xây dựng chung 100.000  
487 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung Xây dựng chung 500.000  
488 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 500.000  
489 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
490 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm Xây dựng chung 500.000  
491 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
492 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
493 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
494 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
495 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
496 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
497 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
498 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
499 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
500 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000