loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Huệ Hạnh 3.000.000  
402 Bùi Thị Minh Hằng 5.000.000  
403 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) 5.000.000  
404 Dinh Thi Van Anh 20.000.000  
405 Vô Danh (8/8/2019) 5.000.000  
406 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue 2.000.000  
407 Nhom Tu Tam Ha Noi 200.000  
408 Hiền (Hà Nội) 10.000.000  
409 Gđ. Vũ Trọng Thiên 200.000  
410 Gđ. Hoàng Bá Thao 1.000.000  
411 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng 200.000  
412 Gđ. Nguyên Thanh 200.000  
413 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn 100.000  
414 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 500.000  
415 Gđ. Nguyễn Quý NB 1.000.000  
416 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) 1.200.000  
417 Đức Huy 500.000  
418 Vô Danh (01/08/2019) 1.000.000  
419 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi 500Usd  
420 Lê Thị Bạch Tuyết 500.000  
421 Diệu Hiền 500.000  
422 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) 50.000.000  
423 Susilasara Trương Ngọc Hải 100.000  
424 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) 500.000  
425 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương 4.000.000  
426 Pham Thi Mai Huong 1.000.000  
427 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
428 Nguyen Vu Bao Chau 5.000.000  
429 Be Metta 200.000  
430 Le Van Phong 1.000.000  
431 Nguyen Anh Nguyen 3.000.000  
432 Le Phuong 6.000.000  
433 Gđ. Nguyễn Danh Sinh 10.000.000  
434 Gđ. Minh Hương 200.000  
435 Gđ. Chân Như Pháp 100.000  
436 Lê Hồng Vường 1.000.000  
437 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh 10.000Usd  
438 Gđ. Dũng - Mỹ 10.000Usd  
439 Gđ. Kinh - Thủy Tiên 10.000Usd  
440 Gđ. Tôn Thất Chi 5.000Usd  
441 Gđ. Nguyễn Thị Danh 2.000.000  
442 Nguyễn Đình Nghĩa 10.000.000  
443 Nguyễn Mạnh Cường 500.000  
444 Sư Nguyên Bảo 14.600.000  
445 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang 3.000.000  
446 Nguyễn Thị Chăng 3.000.000  
447 Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
448 Nguyen Anh Nguyen 3.000.000  
449 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) 1.000.000  
450 Gđ. Nguyễn Hàng 1.500.000  
451 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
452 Ông bà Ngọc Duyên 1.000.000  
453 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug 200Usd  
454 Tu nữ Giác Minh 20.000.000  
455 Vô Danh (13/7/2019) 1.000.000  
456 Do Thi Thu Hien 500.000  
457 Nguyen Thanh Long 10.000.000  
458 Vô Danh (6/7/2019) 2.378.768  
459 Tran Lan Anh 10.000.000  
460 Le Tan Tai 11.319.000  
461 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
462 Pham Hoang Nhat 2.000.000  
463 Lê Thuận 3.000.000  
464 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
465 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
466 Nguyen Thi Ngoc Lien 30.000.000  
467 Co Kim Xuyen 1.500.000  
468 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
469 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
470 Co Kim Xuyen 1.500.500  
471 Phan Thế Cảnh 1.000.000  
472 Phật tử Mai (Hà Nội) 500.000  
473 Sư Tuệ Quang 20.300.000  
474 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) 500Usd  
475 Nguyễn Thị Danh 5.000.000  
476 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông 10.000.000  
477 Quan Hán Sanh 10.000.000  
478 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam 2.000.000  
479 Nhóm bé Hiền 1.000.000  
480 Vô Danh 5.000.000  
481 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt 20.000.000  
482 Viên Hạnh 10.000.000  
483 HNQ - BNP - P 300.000  
484 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình 5.000.000  
485 Thanh Nhã 500.000  
486 Hà Thị Duy Hòa 1.000.000  
487 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) 5.000.000  
488 Nguyễn Minh Hoàng 200.000  
489 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 20.700.000  
490 Cô Phương 100.000  
491 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) 1.500.000  
492 Nguyễn Thanh Phúc 100.000  
493 Gđ. Liễu Minh 3.000.000  
494 Nguyễn Thị Bảo 300.000  
495 Nguyên Minh 70.000.000  
496 Gđ. Chúc Em 500.000  
497 Nguyễn Thị Bảo 300.000  
498 Hứa Túy Linh 100Usd  
499 Gđ. Phạm Thanh Phong 500.000  
500 Gđ. Võ Thị Ra 500.000