loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
402 Thái Bình 400.000đ  
403 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
404 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
405 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
406 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
407 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
408 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
409 Cương + Hảo 50Usd  
410 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
411 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
412 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
413 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
414 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
415 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
416 Huy + Thục 100.000đ  
417 Mai Ngọc 100.000đ  
418 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
419 Thanh Hạnh 50.000đ  
420 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
421 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
422 Anh Tuấn 1.000.000đ  
423 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
424 Pháp Chân 30.000.000đ  
425 Liễu Minh 2.000.000đ  
426 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
427 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
428 Lý Ngọc Hương 50Aud  
429 Trần Thị Thủy 100.000đ  
430 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
431 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
432 Thanh & Hiếu 100Usd  
433 Cô Tâm 700Usd  
434 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
435 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
436 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
437 Bảo Tú 500.000đ  
438 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
439 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
440 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
441 Lâm Thu Mười 500Aud  
442 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
443 Tấn Căn 500.000đ  
444 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
445 Thường Minh 1.050.000đ  
446 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
447 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
448 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
449 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
450 Trang 10.000.000đ  
451 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
452 Gđ. Như Tâm 500Usd  
453 Lê Thị Hồng 500.000đ  
454 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
455 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
456 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
457 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
458 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
459 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
460 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
461 Minh Tuệ 5.000.000đ  
462 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
463 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
464 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
465 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
466 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
467 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
468 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
469 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
470 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
471 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
472 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
473 Nguyên Đạo 200.000đ  
474 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
475 Lan Anh 50.000đ  
476 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
477 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
478 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
479 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
480 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
481 Một Phật tử 100.000đ  
482 Diệu Từ 200.000đ  
483 Quang Khanh 100.000đ  
484 Chú Hiển 300.000đ  
485 Trang 20.000.000đ  
486 Tuệ Quang 5.000.000đ  
487 Như Nguyện 100Usd  
488 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
489 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
490 Ngọc Tốn 10.300Aud  
491 Như Như 8.000.000đ  
492 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
493 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
494 Liễu Tánh 100Aud  
495 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
496 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
497 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
498 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
499 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ