loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
402 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
403 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
404 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
405 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
406 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
407 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
408 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
409 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
410 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
411 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
412 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
413 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
414 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
415 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
416 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
417 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
418 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
419 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
420 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
421 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
422 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
423 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
424 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
425 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
426 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
427 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
428 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
429 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
430 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
431 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
432 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
433 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
434 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
435 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
436 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
437 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
438 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
439 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
440 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
441 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
442 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
443 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
444 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
445 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000  
446 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
447 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng 20.000.000  
448 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng 2.000.000  
449 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
450 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng 50.000  
451 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng 100.000  
452 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây Dựng 500.000  
453 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng 500.000  
454 Gđ. Cô Sang Xây dựng 1.000.000  
455 Cô Diệu Thành Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000  
456 Thanh - Dũng Xây dựng 500.000  
457 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng 500Usd  
458 Gđ. Tân - Hải Xây dựng 600£  
459 Diệu Mỹ Xây dựng 100£  
460 Lưu Minh Trung Xây dựng 100£  
461 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng 100£  
462 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng 100£  
463 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng 100£  
464 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
465 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
466 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
467 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
468 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
469 Hậu xây dựng 10.000.000  
470 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
471 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
472 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
473 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
474 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
475 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
476 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
477 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
478 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
479 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
480 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
481 Dao Minh Xây dựng 500.000  
482 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
483 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd  
484 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
485 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
486 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
487 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
488 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
489 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
490 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
491 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
492 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
493 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
494 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
495 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
496 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
497 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
498 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
499 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
500 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000