loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
402 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng 5.000.000  
403 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
404 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng 10.000.000  
405 Nguyễn Thị Danh Xây dựng 3.000.000  
406 Diệu Huyền Xây dựng 1.000.000  
407 Hồ Cao Cường Xây dựng 1.000.000  
408 Nguyễn Mai Chính Xây dựng 500.000  
409 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
410 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
411 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
412 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng 500.000  
413 Lê Hòa Xây dựng 1.000.000  
414 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
415 Thảo - Thảo Xây dựng 1.000.000  
416 Bùi Thị Phương Thảo xây dựng 500.000  
417 Chung - Yến Xây dựng 500.000  
418 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
419 Le Thi Thu ha Xây dựng 15.000.000  
420 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
421 Do Thi Thu Hien Xây dựng 1.000.000  
422 Như Vân Chung 10.000.000  
423 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
424 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
425 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
426 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
427 Nguyễn Thị Yến Xây dựng 100.000  
428 Ngô Thị Bé Xây dựng 100Usd  
429 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
430 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
431 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng 500.000  
432 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
433 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng 2.000.000  
434 Phan Minh Thuy Xây dựng 1.000.000  
435 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
436 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng 5.000.000  
437 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
438 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
439 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
440 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
441 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
442 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng 10.000.000  
443 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng 20.000.000  
444 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng 10.000.000  
445 Gđ. Kim Hương xây dựng 3.000.000  
446 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
447 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
448 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng 500Usd  
449 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng 10.000.000  
450 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
451 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
452 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng 100.000  
453 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng 2.000.000  
454 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng 500.000  
455 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng 6.000.000  
456 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
457 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
458 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
459 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
460 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
461 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
462 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
463 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
464 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
465 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
466 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
467 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
468 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
469 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
470 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
471 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
472 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
473 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
474 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
475 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
476 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
477 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
478 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
479 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
480 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
481 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
482 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
483 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
484 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
485 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
486 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
487 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
488 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
489 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
490 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
491 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
492 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
493 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
494 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
495 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
496 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
497 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
498 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
499 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
500 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000