loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
502 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
503 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
504 Lâm Thu Mười 500Aud  
505 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
506 Tấn Căn 500.000đ  
507 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
508 Thường Minh 1.050.000đ  
509 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
510 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
511 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
512 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
513 Trang 10.000.000đ  
514 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
515 Gđ. Như Tâm 500Usd  
516 Lê Thị Hồng 500.000đ  
517 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
518 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
519 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
520 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
521 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
522 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
523 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
524 Minh Tuệ 5.000.000đ  
525 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
526 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
527 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
528 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
529 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
530 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
531 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
532 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
533 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
534 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
535 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
536 Nguyên Đạo 200.000đ  
537 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
538 Lan Anh 50.000đ  
539 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
540 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
541 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
542 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
543 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
544 Một Phật tử 100.000đ  
545 Diệu Từ 200.000đ  
546 Quang Khanh 100.000đ  
547 Chú Hiển 300.000đ  
548 Trang 20.000.000đ  
549 Tuệ Quang 5.000.000đ  
550 Như Nguyện 100Usd  
551 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
552 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
553 Ngọc Tốn 10.300Aud  
554 Như Như 8.000.000đ  
555 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
556 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
557 Liễu Tánh 100Aud  
558 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
559 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
560 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
561 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
562 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ