loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
502 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
503 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
504 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
505 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
506 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
507 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
508 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
509 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
510 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
511 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
512 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
513 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
514 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
515 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
516 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
517 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
518 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
519 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
520 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
521 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
522 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
523 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
524 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
525 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
526 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
527 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
528 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
529 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
530 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
531 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
532 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
533 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
534 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
535 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
536 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
537 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
538 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
539 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
540 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
541 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
542 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
543 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
544 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
545 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
546 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
547 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
548 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
549 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
550 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
551 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
552 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
553 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
554 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
555 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
556 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
557 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
558 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
559 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
560 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
561 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
562 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
563 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
564 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
565 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
566 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
567 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
568 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
569 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
570 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
571 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
572 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
573 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
574 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
575 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
576 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
577 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
578 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
579 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
580 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
581 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
582 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
583 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
584 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
585 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
586 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
587 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
588 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
589 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
590 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
591 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
592 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
593 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
594 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
595 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
596 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
597 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
598 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
599 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
600 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000