loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Trần Thu Dung Xây dựng chung 1.000Usd  
502 Co Kim Xuyen (3/12/19) Xây dựng chung 1.500.000  
503 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
504 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
505 Vô Danh (7/10/19) Cổng chùa 300.000  
506 Tran Duc Hoa (2/10/19) Tăng xá 20.000.000  
507 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) Xây dựng chung 5.000.000  
508 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
509 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) Xây dựng chung 1.500.000  
510 Thanh Noi Xây dựng chung 3.000.000  
511 Suvidita Xây dựng chung 2.000.000  
512 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) Tăng xá 10.000.000  
513 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) Tăng xá 30.000.000  
514 Nguyễn Thị Thiện Trâm Tăng xá 5.000.000  
515 Xuân Nga (Thụy Sĩ) Xây dựng chung 10.000.000  
516 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc Xây dựng chung 200.000.000  
517 Em Bé Năm Tăng xá 500.000  
518 Nguyễn Ánh Xuân Dung Tăng xá 500.000  
519 Nguyễn Hữu Phát Tăng xá 1.000.000  
520 Nguyễn Hữu Phước Tăng xá 1.000.000  
521 Nguyễn Ánh vân Tăng xá 1.000.000  
522 Nguyễn Ánh Hoa Tăng xá 1.000.000  
523 Nguyễn Ánh Tuyết Tăng xá 1.000.000  
524 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 1.000.000  
525 Nguyễn Ánh Loan Tăng xá 1.000.000  
526 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh Tăng xá 1.500.000  
527 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
528 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) Tăng xá 20.000.000  
529 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
530 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh Xây dựng chung 40.000.000  
531 Hiệp - Hậu Tăng xá 3.000.000  
532 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
533 Pháp Tâm Xây dựng chung 500.000  
534 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp Tăng xá 1.000.000  
535 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) Xây dựng chung 10.000.000  
536 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
537 Kim Xuyen Xây dựng chung 1.000.000  
538 Trần Văn Hoàng Xây dựng chung 100.000  
539 Gđ. Đỗ Ngọc Bích Xây dựng chung 100.000  
540 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên Xây dựng chung 100.000  
541 Quế Mỹ Trang Xây dựng chung 500.000  
542 Nguyễn Ánh Vân Xây dựng chung 100.000  
543 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung Xây dựng chung 500.000  
544 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 500.000  
545 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
546 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm Xây dựng chung 500.000  
547 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
548 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
549 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
550 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
551 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
552 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
553 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
554 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
555 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
556 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
557 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
558 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
559 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
560 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
561 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
562 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
563 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
564 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
565 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
566 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
567 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
568 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
569 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
570 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
571 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
572 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
573 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
574 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
575 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
576 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
577 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
578 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
579 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
580 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
581 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
582 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
583 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
584 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
585 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
586 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
587 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
588 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
589 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
590 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
591 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
592 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
593 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
594 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
595 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
596 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
597 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
598 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
599 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
600 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000