loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
501 Nguyễn Lê Miên Trường 300.000  
502 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường 400.000  
503 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài 200.000  
504 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí 3.500.000  
505 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ 600.000  
506 Phạm Hữu Long 24.000.000  
507 Tran Lan Anh 5.000.000  
508 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) 3.000.000  
509 Nguyen Thanh Binh 3.000.000  
510 Mai Thi Lua 300.000  
511 Phan Xuan Tung 1.000.000  
512 Nguyen Thi Hoa 300.000  
513 Vô Danh (13/11/18) 1.000.000  
514 Do Thi Thu Hien 500.000  
515 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM 2.000.000  
516 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí 1.000.000  
517 Diệu Huệ 10.000.000  
518 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 2.000.000  
519 Mai Chi 1.000.000  
520 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 1.000.000  
521 Tâm Diệu Nhiên 1.200.000  
522 Trần Thị Hiền (Quảng An) 200.000  
523 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương 2.500.000  
524 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên 1.000.000  
525 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô 5.000.000  
526 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến 2.000.000  
527 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà 300.000  
528 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào 2.000.000  
529 Hạnh Tuyền 2.000.000  
530 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt 10.400.000  
531 Windy Nguyen 1.000.000  
532 Phật tử Đại (Hóc Môn) 1.000.000  
533 Cô Diệu Thuận 500.000  
534 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
535 Gđ. Phương Quang 200.000  
536 Gđ. Lương Nhuận Khoan 5.000.000  
537 Sư Giác Tâm 1.000.000  
538 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
539 Gđ. Diệu Đức 3.000.000  
540 Diệu Châu - Diệu Tường 100Usd  
541 Diệu Âm (Nha Trang) 2.000.000  
542 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo 400.000  
543 Cô Như Nguyện 2.000.000  
544 Gđ. Chanda 25.000.000  
545 Nhóm giới tử 1.150.000  
546 Dang Van Duy 5.000.000  
547 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An 2.000.000  
548 Pham Duc Thai 500.000  
549 Gđ. Trí Hiền 800.000  
550 Tran Gia Quyet 5.000.000  
551 Minh Ngọc 1.000.000  
552 Kim Thanh 20.000.000  
553 Tôn Thất Minh Trí 200Usd  
554 Trần Thị Nhung 200Usd  
555 Trần Thị Hậu 400Usd  
556 Nguyen Ba Viet 1.000.000  
557 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
558 Dinh Mai Huong 200.000  
559 Vu Minh Tung 100.000  
560 Vô Danh (26/7/18) 3.000.000  
561 Ta Thi Tuoi 1.000.000  
562 Vô Danh (25/10/18) 1.000.000  
563 Lê Văn Phong 1.000.000  
564 Nguyễn Văn Thanh 2.000.000  
565 Nguyễn Mạnh Hùng 1.000.000  
566 Gđ. Dương Thuận Phát 200.000  
567 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp 1.000.000  
568 Hạnh Chân 500.000  
569 Cô Khuê 500.000  
570 Dương Thuận cảnh 5.000.000  
571 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
572 Trương Hoàng Châu 50.000.000  
573 Đặng Ngọc Nhẫn 100.000  
574 Dung Thủy Tám Bé 500.000  
575 Quang Dung 300.000  
576 Tăng Huỳnh Yến 100.000  
577 Gđ. Lê Thị Thu Vân 200.000  
578 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
579 Hội - Vân 100Usd  
580 Phạm Minh Hoàng 200.000  
581 Huỳnh Khang Thinh Vương 1.000.000  
582 Tống Văn Hằng 100Aud  
583 Hữu Phát, Hữu Phước 100Aud  
584 Ánh Hoa, Ánh Vân 100Aud  
585 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 100Aud  
586 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
587 Nguyễn Ánh Loan 100Aud  
588 Huệ Phương 10.000.000  
589 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
590 Gđ. Cương - Hảo 1.000.000  
591 Trần Thị Ai 500.000  
592 Đồng Thị Thanh Xuân 10.000.000  
593 Tran Ngoc Anh 30.000.000  
594 Trần Thị Giảng 2.000.000  
595 Trần kim Hồng Linh 1.000.000  
596 Đặng Thị Cẩm Tú 200.000  
597 Đặng Thị Chi 4.000.000  
598 Đặng Trường An 5.000.000  
599 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
600 Đặng Văn Minh 5.000.000