loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
501 Gđ. Diệu Phước 600.000  
502 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) 1.200.000  
503 Gđ. Lưu Quỳnh Nga 3.000.000  
504 Gđ. Nguyễn Văn Việt 2.000.000  
505 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) 4.000.000  
506 Sư cô Thanh Trí 1.000.000  
507 Sư Chánh Thọ 1.000Usd  
508 Chùa Minh Đức 2.000.000  
509 Tánh Hiển Nhiên 5.000.000  
510 Chân An Tâm 5.000.000  
511 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức 10.000.000  
512 Gđ. Phạm Thanh Phong 500.000  
513 Gđ. Võ Thị Ra 500.000  
514 Gđ. Diệu Phước 600.000  
515 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan 500Usd  
516 Chu Kim Ngọc 1.000Usd  
517 Huyền Chi + Tấn 1.000Usd  
518 Diệu Hữu 1.000Usd  
519 Tịnh Hạnh 1.000Usd  
520 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh 11.100.000  
521 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh 700.000  
522 Từ An (Montreal Canada) 500Cad  
523 Gđ. Nguyễn Thành Được 20.000.000  
524 Le Hoai Viet 10.000.000  
525 Do Thi Diem Chau 10.000.000  
526 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
527 Nguyen Duy Huong 1.500.000  
528 Vô Danh (7/4/2019) 200.000  
529 Vô Danh (3/4/2019) 500.000  
530 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen 16.440.000  
531 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ 300.000.000  
532 Trần Ngọc Hà 500Usd  
533 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An 2.000.000  
534 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
535 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) 1.500.000  
536 Vô Danh (29/03/2019) 1.000.000  
537 Luong Thi Hong Phuc 10.000.000  
538 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
539 Dang Van Duy - Vien Giac 3.000.000  
540 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 100.000.000  
541 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh 21.000.000  
542 Gđ. Như Thể 3.000.000  
543 Lê Hồng Vương 1.000.000  
544 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
545 Đỗ Ngọc Bích 100.000  
546 Lê Thị Thùy Trang 100.000  
547 Gđ. Trí Thọ 20.000.000  
548 Nguyễn Thị Kim Ngọc 500.000  
549 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai 1.000.000  
550 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu 5.000.000  
551 Đinh Hoàng Yến 200.000  
552 Kim Thanh 20.000.000  
553 BUP - P - MD 500.000  
554 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
555 Le Phuong - Vien Khong 5.000.000  
556 Quan Nguyen 1.000.000  
557 Đàm Thanh Giang 200Euro  
558 Le Dinh Chung 2.000.000  
559 Nguyen Thai Hung 22.000.000  
560 Vô Danh (08/03/2019) 1.000.000  
561 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
562 Minh Tâm 5.000.000  
563 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
564 Nguyên Minh 100.000.000  
565 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng 30.000.000  
566 Vô Thanh 700.000  
567 Gđ. Diệu Từ 500.000  
568 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
569 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh 10.000.000  
570 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 5.000.000  
571 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng 5.000.000  
572 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
573 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) 500.000  
574 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) 300Usd  
575 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa  
576 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa  
577 Le Thi Tam Kien 500.000  
578 Đặng Thị Bích Thủy 10.000.000  
579 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 200.000.000  
580 Hà Thị Bông 500.000.000  
581 Nguyen Manh Hung 1.000.000  
582 Kim Binh 500.000  
583 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
584 Phat tu Dong Quan 9 10.000.000  
585 Vô Danh (18/2/2019) 100.000  
586 Thimonier Anne Therese 100.000.000  
587 Nguyen Thi Thien Tram 5.000.000  
588 Vô Danh (16/2/2019) 2.000.000  
589 Con Phật tử Minh 300.000  
590 Hạnh Tuyền 2.000.000  
591 Gđ. Nguyên Tâm 1.000.000  
592 Minh Bá 300Usd  
593 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên 5.000.000  
594 Gđ. Minh Tâm 200Cad  
595 Sư Tuệ Quang 30.000.000  
596 Sư Nguyên An 5.000.000  
597 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.200.000  
598 Võ Thị Diễm Trang 300.000  
599 Cô Mai - Chị Yến 2.000.000  
600 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc 1.500.000