loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
502 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
503 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
504 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
505 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
506 Hậu xây dựng 10.000.000  
507 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
508 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
509 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
510 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
511 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
512 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
513 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
514 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
515 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
516 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
517 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
518 Dao Minh Xây dựng 500.000  
519 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
520 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd  
521 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
522 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
523 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
524 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
525 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
526 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
527 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
528 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
529 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
530 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
531 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
532 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
533 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
534 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
535 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
536 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
537 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
538 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
539 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
540 Vô danh Chung 6.000.000  
541 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
542 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
543 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
544 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
545 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
546 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
547 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000  
548 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng 1.500.000  
549 Sư Tuệ Quang Xây dựng 9.000.000  
550 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
551 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
552 Pham Thanh Hang Xây dựng 100.000  
553 Vô danh 700.000  
554 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
555 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
556 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
557 Le Văn Phong 1.000.000  
558 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
559 Vô Danh 10.000.000  
560 Pham Duc Thai Xây dựng 1.500.000  
561 Truong Nhat Tan 200.000  
562 Chan Giac Duc 20.000.000  
563 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
564 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm Thiền xá - Tăng xá 500.000  
565 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
566 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
567 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
568 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
569 Nguyễn Điều 1.000.000  
570 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
571 Diễm Trang Thiền xá 500.000  
572 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
573 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
574 Tiêu Nga 2.000.000  
575 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
576 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng 100.000  
577 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
578 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
579 Lương Chí Thanh 1.000.000  
580 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
581 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
582 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
583 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
584 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
585 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
586 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
587 Võ Thanh Phương 300.000.000  
588 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
589 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
590 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
591 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
592 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
593 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
594 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
595 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
596 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
597 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
598 Vô Danh 600.000  
599 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
600 Sư Minh Tuệ 10.000.000