loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
502 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
503 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
504 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
505 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
506 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
507 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
508 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
509 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
510 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
511 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
512 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
513 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
514 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
515 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
516 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
517 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
518 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
519 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
520 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000  
521 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
522 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
523 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
524 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
525 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
526 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
527 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
528 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
529 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
530 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
531 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
532 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
533 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
534 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
535 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
536 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
537 Vô Danh (11/2/2020) Tăng xá - Thiền xá 100.000  
538 Khuong An Xây dựng chung 2.000.000  
539 Vô Danh (10/2/2020) Xây dựng chung 200.000  
540 Vô Danh (8/2/2020) Thiền xá 500.000  
541 Tam Duc Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
542 Gđ. Nguyễn Văn Tài Xây dựng chung 50.000  
543 Gđ. Nguyễn Thu Hằng Xây dựng chung 50.000  
544 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà Xây dựng chung 50.000  
545 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 50.000  
546 Gđ. Nguyễn Khắc Chính Xây dựng chung 50.000  
547 Gđ. Lê Trung Tâm Xây dựng chung 200.000  
548 Lê Thị Ánh Nguyệt Xây dựng chung 200.000  
549 Gđ. Đức Lạc Xây dựng chung 100.000  
550 Đoàn Ngọc Phú Xây dựng chung 400.000  
551 Cô Mai Tăng xá 1.000.000  
552 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con Tăng xá 10.000.000  
553 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) Tăng xá 10.000.000  
554 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
555 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 9.100.000  
556 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 5.000.000  
557 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
558 Hạnh Huệ Tăng xá 10.000.000  
559 Lê Thị Anh Vương Tăng xá 10.000.000  
560 Chu - Thanh - Phương Tăng xá 1.500.000  
561 Quán Nguyên Tăng xá 1.000.000  
562 Phạm Duyên Tăng xá 5.000.000  
563 Phạm Thị Xuân Lan Tăng xá 5.000.000  
564 Phạm Anh Ngôn Xây dựng chung 7.000.000  
565 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 20.000.000  
566 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 10.000.000  
567 D+T Tăng xá 520.000  
568 Gđ. Phương Anh Điện mặt trời 100Usd  
569 Sư Nguyên Bảo Tăng xá 15.000.000  
570 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali Tăng xá 900Usd  
571 Gđ. Ma Hữu Thanh Thiền xá + Tăng xá 50.000.000  
572 Cô Huệ Xây dựng chung 300Usd + 3.000.000  
573 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) Xây dựng chung 3.000.000  
574 Gđ. Trí Hải Xây dựng chung 100.000  
575 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
576 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
577 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa Xây dựng chung 100.000  
578 Gđ. Mai Thị Cần Xây dựng chung 200.000  
579 Gđ. Nguyễn Văn Mùi Xây dựng chung 200.000  
580 Gđ. Diệu Thiên Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
581 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh Xây dựng chung 1.000.000  
582 Gđ. Hòa Việt Xây dựng chung 1.000.000  
583 Gđ. Lý Thị Hoa Xây dựng chung 100.000  
584 Gđ. Đỗ Minh Ngọc Xây dựng chung 200.000  
585 Vô Danh Tăng xá 100.000  
586 Sư Hộ Luân Tăng xá 50.000  
587 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga Tăng xá 1.000.000  
588 Gđ. Trương Thị Nga Tăng xá 500.000  
589 Gđ. Pháp Quang Tăng xá 100.000  
590 Sư Pháp Phúc Tăng xá 200.000  
591 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức Tăng xá 100.000  
592 Nguyễn Thị Hiền Tăng xá 50.000  
593 Gđ. Bùi Hữu Hậu Tăng xá 5.000.000  
594 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
595 Đinh Quang Hiền Xây dựng chung 420.000  
596 Minh Hiển Xây dựng chung 1.000.000  
597 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) Tăng xá 50.000.000  
598 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 20.000.000  
599 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Tăng xá 20.000.000  
600 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) Xây dựng chung 2.000.000