loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
502 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
503 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
504 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
505 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
506 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
507 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
508 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
509 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
510 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
511 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
512 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
513 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
514 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
515 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
516 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
517 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
518 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
519 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
520 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
521 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
522 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
523 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
524 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
525 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
526 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
527 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
528 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
529 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
530 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
531 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
532 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
533 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
534 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
535 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
536 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
537 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
538 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
539 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
540 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
541 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
542 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
543 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
544 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
545 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
546 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
547 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
548 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
549 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
550 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
551 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
552 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
553 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
554 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
555 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
556 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
557 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
558 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
559 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
560 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
561 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng chung 5.000.000  
562 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
563 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
564 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
565 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
566 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
567 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
568 Minh Trung Tăng xá 500.000  
569 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
570 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
571 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
572 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
573 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
574 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
575 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
576 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
577 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
578 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
579 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
580 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
581 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
582 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
583 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
584 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
585 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
586 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
587 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
588 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
589 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
590 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
591 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
592 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
593 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
594 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
595 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
596 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
597 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
598 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
599 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
600 Tu Vu Xây dựng chung 200.000