loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
502 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng 100.000  
503 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
504 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
505 Lương Chí Thanh 1.000.000  
506 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
507 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
508 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
509 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
510 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
511 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
512 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
513 Võ Thanh Phương 300.000.000  
514 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
515 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
516 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
517 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
518 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
519 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
520 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
521 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
522 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
523 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
524 Vô Danh 600.000  
525 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
526 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
527 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
528 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
529 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
530 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
531 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
532 Tâm Đạo 300.000  
533 Lương Thái Anh 200.000  
534 Lương Lê Minh Hà 100.000  
535 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
536 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
537 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
538 Gđ. Phương Anh 500.000  
539 Thiện Hữu 5.000.000  
540 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
541 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
542 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
543 Lê Thị Huệ 500.000  
544 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
545 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
546 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
547 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
548 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
549 Xuân Mai 400.000  
550 Tâm Đạo 1.040.000  
551 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
552 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
553 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
554 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
555 Xuân nhí 200.000  
556 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
557 Nguyễn Thị Thu 500.000  
558 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
559 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
560 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
561 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
562 Phạm Xuân Lan 100Usd  
563 Vô Danh 8.000.000  
564 Diệu Huệ 10.000.000  
565 Lê Minh Trường 1.000.000  
566 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
567 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
568 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
569 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
570 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
571 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
572 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
573 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
574 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
575 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
576 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
577 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
578 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
579 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
580 Tú Uyên 2.000.000  
581 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
582 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
583 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng 500.000.000  
584 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
585 Diệu Huệ 10.000.000  
586 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
587 Nguyên Giác 500.000  
588 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
589 Diệu Huệ 3.000.000  
590 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
591 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
592 Gđ. Minh Lệ 200.000  
593 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
594 Quang Huy 1.000.000  
595 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
596 Hường (Hà Nội) 500.000  
597 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
598 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
599 Hồng Phượng 5.000.000  
600 Việt Hải 500.000