loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
502 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
503 Như Phước Tăng xá 200Aud  
504 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
505 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
506 Nguyên Thể Xây dựng 500.000  
507 Ngô Thị Phương 700.000  
508 Lê Văn Lam 300.000  
509 Lê Thị Thu 3.000.000  
510 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
511 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
512 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
513 Lương Đức Tâm 5.000.000  
514 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
515 Phạm Việt Khánh 100.000  
516 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
517 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
518 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
519 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
520 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
521 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
522 Tâm An Nguyên 55.000.000  
523 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
524 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
525 Tâm Đạo 1.000.000  
526 Tien Nguyen 500.000  
527 Đặng Trường An 5.000.000  
528 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
529 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
530 Đặng Minh Quang 20.000.000  
531 Đặng Văn Minh 50.000.000  
532 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
533 Diệu Huệ 4.000.000  
534 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
535 Mai Điệp 20Cad  
536 Ngọc Điệp 30Cad  
537 Diệu Hải 100Cad  
538 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
539 Vũ Bích Ngọc 50.000  
540 Bác sĩ Nam 5.000.000  
541 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
542 Tịnh Thanh 40.000.000  
543 Tịnh Thanh 33.000.000  
544 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
545 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
546 Minh Tịnh 1.000.000  
547 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
548 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
549 Xuân Hồng 200.000  
550 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
551 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
552 Bác sĩ Nam 2.500.000  
553 Sơn Thanh Hoài 200.000  
554 Sơn Thị Hoàng 500.000  
555 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
556 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
557 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
558 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
559 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
560 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
561 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
562 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
563 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
564 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
565 Sư Tường Nhân 1.000.000  
566 Duyên Anh 1.000.000  
567 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
568 Trần Thị Khứu 500.000  
569 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
570 Dương Văn Thảo 50.000  
571 Nam Thinh 100.000  
572 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
573 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
574 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
575 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
576 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
577 Thiện Minh 3.000.000  
578 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
579 Anh Tuấn 6.000.000đ  
580 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
581 Pauline Tanong 100Usd  
582 Linda Vo & family 100Usd  
583 Thuận Pháp 2.000Aud  
584 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
585 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
586 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
587 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
588 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
589 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
590 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
591 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
592 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
593 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
594 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
595 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
596 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
597 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
598 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
599 Sáu Tước 500.000đ  
600 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ