loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
502 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
503 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
504 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
505 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
506 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
507 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
508 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
509 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
510 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
511 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
512 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
513 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
514 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
515 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
516 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
517 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
518 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
519 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
520 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
521 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
522 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000  
523 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
524 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng 20.000.000  
525 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng 2.000.000  
526 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
527 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng 50.000  
528 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng 100.000  
529 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây Dựng 500.000  
530 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng 500.000  
531 Gđ. Cô Sang Xây dựng 1.000.000  
532 Cô Diệu Thành Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000  
533 Thanh - Dũng Xây dựng 500.000  
534 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng 500Usd  
535 Gđ. Tân - Hải Xây dựng 600£  
536 Diệu Mỹ Xây dựng 100£  
537 Lưu Minh Trung Xây dựng 100£  
538 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng 100£  
539 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng 100£  
540 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng 100£  
541 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
542 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
543 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
544 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
545 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
546 Hậu xây dựng 10.000.000  
547 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
548 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
549 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
550 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
551 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
552 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
553 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
554 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
555 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
556 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
557 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
558 Dao Minh Xây dựng 500.000  
559 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
560 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd  
561 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
562 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
563 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
564 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
565 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
566 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
567 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
568 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
569 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
570 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
571 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
572 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
573 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
574 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
575 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
576 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
577 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
578 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
579 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
580 Vô danh Chung 6.000.000  
581 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
582 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
583 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
584 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
585 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
586 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
587 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000  
588 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng 1.500.000  
589 Sư Tuệ Quang Xây dựng 9.000.000  
590 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
591 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
592 Pham Thanh Hang Xây dựng 100.000  
593 Vô danh 700.000  
594 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
595 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
596 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
597 Le Văn Phong 1.000.000  
598 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
599 Vô Danh 10.000.000  
600 Pham Duc Thai Xây dựng 1.500.000