loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
502 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
503 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
504 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
505 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
506 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
507 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
508 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
509 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
510 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
511 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
512 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
513 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
514 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
515 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
516 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
517 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
518 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
519 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
520 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
521 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
522 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
523 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
524 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
525 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
526 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
527 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
528 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
529 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
530 Đức Huy Tăng xá 500.000  
531 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
532 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
533 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
534 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
535 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
536 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
537 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
538 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
539 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
540 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
541 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
542 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
543 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
544 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
545 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
546 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
547 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
548 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
549 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000  
550 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
551 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
552 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
553 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
554 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
555 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
556 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
557 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
558 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
559 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
560 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
561 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
562 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
563 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
564 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
565 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
566 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
567 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000  
568 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
569 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
570 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
571 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
572 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
573 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
574 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
575 Pham Hoang Nhat Xây dựng chung 2.000.000  
576 Lê Thuận Xây dựng chung 3.000.000  
577 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
578 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
579 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
580 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.000  
581 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
582 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
583 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.500  
584 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
585 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
586 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
587 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
588 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
589 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng chung 10.000.000  
590 Quan Hán Sanh Xây dựng chung 10.000.000  
591 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng chung 2.000.000  
592 Nhóm bé Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
593 Vô Danh Xây dựng chung 5.000.000  
594 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
595 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
596 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
597 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng chung 5.000.000  
598 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
599 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
600 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 5.000.000