loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
501 Luc Thanh Van 400.000  
502 Do Thi Thu Hien 500.000  
503 Đồng Thị Thanh Xuân 100.000.000  
504 Phạm Đức Huy 2.000.000  
505 Gđ. Đỗ Viết Lập 50.000.000  
506 Vô Danh 100Cad  
507 Hòa Nghĩa Quý 200.000  
508 Gđ. Hội - Vân 100Usd  
509 Gđ. Diệp - Biên và con cháu 100Usd  
510 Gđ. Thức - Tuyết 100Usd  
511 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
512 Tống Văn Hằng 100Aud  
513 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước 500Aud  
514 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh 400.000.000  
515 Tâm Thuần Khiết 4.000.000  
516 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga 500.000  
517 Nguyen Van Huan 500.000  
518 Lê Minh Trường 1.000.000  
519 Gđ. Nguyễn Trung Kiên 5.000.000  
520 Kim Ngân 1.000.000  
521 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.200.000  
522 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung 500.000  
523 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) 20.000.000  
524 Gđ. Bà Julie Low 100Usd  
525 Vô Danh 10.000.000  
526 Vô Danh 10.000.000  
527 Huỳnh Long 50.000  
528 Lê Văn Quốc 100.000  
529 Tống Thị Tuyết 50.000  
530 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
531 Ngô Thị Bích vân 1.200.000  
532 Tâm Ngọc 200.000  
533 Nhóm Phật Tử 600.000  
534 Tran Lan Anh 10.000.000  
535 Le Van Phong 500.000  
536 Thu Nguyen 14.000.000  
537 Sư Bửu Phước 80.000.000  
538 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
539 Vu Phuc Quang 3.000.000  
540 Le Dinh Chung 20.000.000  
541 Quách Vương Công Nguyên 100.000  
542 Trí Hiền 200.000  
543 Chân Tâm Nguyện 500.000  
544 Đặng Văn Tú 3.000.000  
545 Đặng Văn Tú 2.000.000  
546 Nguyễn Ngọc Tâm 2.000.000  
547 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) 6.000Aud  
548 Gđ. Thuần Hậu 1.000Usd  
549 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) 600Aud  
550 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) 20.000.000  
551 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) 1.000.000  
552 Minh Hà (Đà Nẵng) 10.000.000  
553 Minh Thường (Đà Nẵng) 3.000.000  
554 Gđ. Tôn Thất Lập 10.000.000  
555 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc 12.000.000  
556 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 50.000.000  
557 Sư Tuệ Quang 5.000.000  
558 Phan Thị Thanh Chi 10.000.000  
559 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) 4.000.000  
560 Hạnh Như 41.800.000  
561 Vuong Thi Thuy Linh 500.000  
562 Gđ. Thuy Dung 1.000.000  
563 Gđ. Thuy Dung 2.500.000  
564 Gđ. Thuy Dung 2.500.000  
565 Nguyen Truc Linh 1.000.000  
566 Nguyen Vu Duy Tung 33.400.000  
567 Le Thi My Hoa 500.000  
568 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet 10.000.000  
569 Do Thị Thu Hien 500.000  
570 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam 5.000.000  
571 Gđ. Thu Hằng 3.000.000  
572 Vô Danh (10/12/2018) 700.000  
573 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi  
574 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo 1.000.000  
575 Phật tử Anh Kiệt 5.000.000 + 50Usd  
576 Sư Tịnh Quang 1.000.000  
577 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) 2.500.000  
578 Chánh Tâm 1.000.000  
579 Gđ. Phật tử Thị Nghè 2.400.000  
580 Gđ. Huyền Tâm 5.000.000  
581 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) 500.000  
582 Gđ. Nguyễn Văn Thái 3.000.000  
583 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
584 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga 3.000.000  
585 Phật tử Hải (Anh) 200£  
586 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London 200£  
587 Gđ. Hải - Hằng 300.000  
588 Cô Thanh 1.000.000  
589 Diệu Thiện - Thiện Quang 1.000.000  
590 Thu Ngọc - Minh Quang 600.000  
591 Chánh Thiện Nguyện 1.000.000  
592 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 200.000  
593 Như Phước 3.000.000  
594 Đỗ Thị Diễm 200.000  
595 Đồng Thị Thanh Xuân 15.000.000  
596 Tuệ Linh 20.000.000  
597 Pham Duc Thai 250.000  
598 3 sadi chùa Bửu Long 3.000.000  
599 Nguyễn Thị Hồng Ngát 1.000.000  
600 Nguyễn Thanh Hà 1.000.000