loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
502 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
503 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
504 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
505 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
506 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
507 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
508 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
509 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
510 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
511 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
512 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
513 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
514 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
515 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
516 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
517 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
518 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
519 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
520 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
521 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
522 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
523 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
524 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
525 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
526 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
527 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
528 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
529 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
530 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
531 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
532 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
533 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
534 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
535 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
536 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
537 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
538 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
539 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
540 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
541 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
542 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
543 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
544 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
545 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
546 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
547 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
548 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
549 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
550 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
551 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
552 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
553 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
554 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
555 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
556 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
557 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
558 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
559 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
560 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
561 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
562 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
563 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
564 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
565 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
566 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
567 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
568 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
569 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
570 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
571 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
572 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
573 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
574 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
575 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
576 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
577 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
578 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
579 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
580 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
581 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
582 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
583 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
584 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
585 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
586 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
587 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
588 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
589 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
590 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
591 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
592 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
593 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
594 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
595 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
596 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
597 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
598 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
599 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
600 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000