loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
602 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 20.700.000  
603 Cô Phương Xây dựng chung 100.000  
604 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng chung 1.500.000  
605 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
606 Gđ. Liễu Minh Xây dựng chung 3.000.000  
607 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
608 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
609 Gđ. Chúc Em Xây dựng chung 500.000  
610 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
611 Hứa Túy Linh Xây dựng chung 100Usd  
612 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
613 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
614 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
615 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
616 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng chung 3.000.000  
617 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng chung 2.000.000  
618 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng chung 4.000.000  
619 Sư cô Thanh Trí Xây dựng chung 1.000.000  
620 Sư Chánh Thọ Xây dựng chung 1.000Usd  
621 Chùa Minh Đức Xây dựng chung 2.000.000  
622 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 5.000.000  
623 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
624 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
625 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
626 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
627 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
628 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng chung 500Usd  
629 Chu Kim Ngọc Xây dựng chung 1.000Usd  
630 Huyền Chi + Tấn Xây dựng chung 1.000Usd  
631 Diệu Hữu Xây dựng chung 1.000Usd  
632 Tịnh Hạnh Xây dựng chung 1.000Usd  
633 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
634 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng chung 700.000  
635 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
636 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng chung 20.000.000  
637 Le Hoai Viet Xây dựng chung 10.000.000  
638 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
639 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
640 Nguyen Duy Huong Xây dựng chung 1.500.000  
641 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
642 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
643 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng chung 16.440.000  
644 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
645 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
646 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng chung 2.000.000  
647 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
648 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.500.000  
649 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
650 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
651 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
652 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
653 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
654 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
655 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
656 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
657 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
658 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
659 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
660 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
661 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
662 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
663 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
664 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
665 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
666 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
667 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
668 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
669 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
670 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
671 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
672 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
673 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
674 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
675 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
676 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
677 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
678 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
679 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
680 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
681 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
682 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
683 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
684 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
685 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
686 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
687 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
688 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
689 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
690 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
691 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
692 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
693 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
694 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
695 Kim Binh Thiền xá 500.000  
696 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
697 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000  
698 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
699 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
700 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000