loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
602 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
603 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
604 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
605 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
606 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
607 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
608 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
609 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
610 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
611 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
612 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
613 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
614 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
615 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
616 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
617 Vô danh Chung 6.000.000  
618 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
619 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
620 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
621 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
622 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
623 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
624 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000  
625 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng 1.500.000  
626 Sư Tuệ Quang Xây dựng 9.000.000  
627 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
628 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
629 Pham Thanh Hang Xây dựng 100.000  
630 Vô danh 700.000  
631 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
632 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
633 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
634 Le Văn Phong 1.000.000  
635 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
636 Vô Danh 10.000.000  
637 Pham Duc Thai Xây dựng 1.500.000  
638 Truong Nhat Tan 200.000  
639 Chan Giac Duc 20.000.000  
640 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
641 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm Thiền xá - Tăng xá 500.000  
642 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
643 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
644 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
645 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
646 Nguyễn Điều 1.000.000  
647 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
648 Diễm Trang Thiền xá 500.000  
649 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
650 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
651 Tiêu Nga 2.000.000  
652 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
653 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng 100.000  
654 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
655 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
656 Lương Chí Thanh 1.000.000  
657 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
658 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
659 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
660 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
661 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
662 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
663 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
664 Võ Thanh Phương 300.000.000  
665 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
666 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
667 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
668 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
669 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
670 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
671 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
672 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
673 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
674 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
675 Vô Danh 600.000  
676 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
677 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
678 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
679 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
680 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
681 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
682 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
683 Tâm Đạo 300.000  
684 Lương Thái Anh 200.000  
685 Lương Lê Minh Hà 100.000  
686 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
687 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
688 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
689 Gđ. Phương Anh 500.000  
690 Thiện Hữu 5.000.000  
691 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
692 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
693 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
694 Lê Thị Huệ 500.000  
695 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
696 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
697 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
698 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
699 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
700 Xuân Mai 400.000