loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Sư Minh Đức Xây dựng 500.000  
602 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
603 Lương Chí Thanh 1.000.000  
604 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
605 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng 50.000.000  
606 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
607 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
608 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
609 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
610 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
611 Võ Thanh Phương 300.000.000  
612 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
613 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
614 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
615 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
616 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
617 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
618 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
619 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
620 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
621 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
622 Vô Danh 600.000  
623 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
624 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
625 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
626 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
627 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
628 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
629 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
630 Tâm Đạo 300.000  
631 Lương Thái Anh 200.000  
632 Lương Lê Minh Hà 100.000  
633 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
634 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
635 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
636 Gđ. Phương Anh 500.000  
637 Thiện Hữu 5.000.000  
638 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
639 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
640 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
641 Lê Thị Huệ 500.000  
642 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
643 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
644 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
645 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
646 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
647 Xuân Mai 400.000  
648 Tâm Đạo 1.040.000  
649 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
650 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
651 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
652 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
653 Xuân nhí 200.000  
654 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
655 Nguyễn Thị Thu 500.000  
656 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
657 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
658 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
659 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
660 Phạm Xuân Lan 100Usd  
661 Vô Danh 8.000.000  
662 Diệu Huệ 10.000.000  
663 Lê Minh Trường 1.000.000  
664 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
665 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
666 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
667 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
668 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
669 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
670 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
671 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
672 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
673 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
674 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
675 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
676 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
677 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
678 Tú Uyên 2.000.000  
679 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
680 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
681 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng 500.000.000  
682 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
683 Diệu Huệ 10.000.000  
684 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
685 Nguyên Giác 500.000  
686 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
687 Diệu Huệ 3.000.000  
688 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
689 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
690 Gđ. Minh Lệ 200.000  
691 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
692 Quang Huy 1.000.000  
693 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
694 Hường (Hà Nội) 500.000  
695 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
696 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
697 Hồng Phượng 5.000.000  
698 Việt Hải 500.000  
699 Việt Hải 1.500.000  
700 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000