loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Mai Điệp 20Cad  
602 Ngọc Điệp 30Cad  
603 Diệu Hải 100Cad  
604 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
605 Vũ Bích Ngọc 50.000  
606 Bác sĩ Nam 5.000.000  
607 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
608 Tịnh Thanh 40.000.000  
609 Tịnh Thanh 33.000.000  
610 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
611 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
612 Minh Tịnh 1.000.000  
613 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
614 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
615 Xuân Hồng 200.000  
616 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
617 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
618 Bác sĩ Nam 2.500.000  
619 Sơn Thanh Hoài 200.000  
620 Sơn Thị Hoàng 500.000  
621 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
622 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
623 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
624 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
625 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
626 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
627 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
628 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
629 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
630 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
631 Sư Tường Nhân 1.000.000  
632 Duyên Anh 1.000.000  
633 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
634 Trần Thị Khứu 500.000  
635 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
636 Dương Văn Thảo 50.000  
637 Nam Thinh 100.000  
638 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
639 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
640 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
641 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
642 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
643 Thiện Minh 3.000.000  
644 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
645 Anh Tuấn 6.000.000đ  
646 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
647 Pauline Tanong 100Usd  
648 Linda Vo & family 100Usd  
649 Thuận Pháp 2.000Aud  
650 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
651 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
652 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
653 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
654 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
655 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
656 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
657 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
658 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
659 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
660 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
661 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
662 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
663 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
664 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
665 Sáu Tước 500.000đ  
666 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
667 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
668 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
669 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
670 Anh Tuấn 1.000.000đ  
671 Thuận Khiết 1.000.000đ  
672 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
673 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
674 Thái Bình 400.000đ  
675 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
676 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
677 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
678 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
679 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
680 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
681 Cương + Hảo 50Usd  
682 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
683 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
684 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
685 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
686 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
687 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
688 Huy + Thục 100.000đ  
689 Mai Ngọc 100.000đ  
690 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
691 Thanh Hạnh 50.000đ  
692 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
693 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
694 Anh Tuấn 1.000.000đ  
695 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
696 Pháp Chân 30.000.000đ  
697 Liễu Minh 2.000.000đ  
698 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
699 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
700 Lý Ngọc Hương 50Aud