loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Phan Van Quan 1.000.000  
602 Pham Duc Thai 200.000  
603 Lê Văn Út 500.000  
604 Gđ. Tuấn - Thương 1.200.000  
605 Tran Thi Phuong Thao 3.000.000  
606 Dana 500.000  
607 Lê Văn Phong 1.000.000  
608 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) 6.000.000  
609 Trần Ngọc Hiếu 3.000.000  
610 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức 2.000.000  
611 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 1.000.000  
612 Nguyễn Lê Miên Trường 300.000  
613 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường 400.000  
614 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài 200.000  
615 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí 3.500.000  
616 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ 600.000  
617 Phạm Hữu Long 24.000.000  
618 Tran Lan Anh 5.000.000  
619 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) 3.000.000  
620 Nguyen Thanh Binh 3.000.000  
621 Mai Thi Lua 300.000  
622 Phan Xuan Tung 1.000.000  
623 Nguyen Thi Hoa 300.000  
624 Vô Danh (13/11/18) 1.000.000  
625 Do Thi Thu Hien 500.000  
626 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM 2.000.000  
627 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí 1.000.000  
628 Diệu Huệ 10.000.000  
629 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 2.000.000  
630 Mai Chi 1.000.000  
631 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 1.000.000  
632 Tâm Diệu Nhiên 1.200.000  
633 Trần Thị Hiền (Quảng An) 200.000  
634 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương 2.500.000  
635 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên 1.000.000  
636 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô 5.000.000  
637 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến 2.000.000  
638 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà 300.000  
639 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào 2.000.000  
640 Hạnh Tuyền 2.000.000  
641 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt 10.400.000  
642 Windy Nguyen 1.000.000  
643 Phật tử Đại (Hóc Môn) 1.000.000  
644 Cô Diệu Thuận 500.000  
645 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
646 Gđ. Phương Quang 200.000  
647 Gđ. Lương Nhuận Khoan 5.000.000  
648 Sư Giác Tâm 1.000.000  
649 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
650 Gđ. Diệu Đức 3.000.000  
651 Diệu Châu - Diệu Tường 100Usd  
652 Diệu Âm (Nha Trang) 2.000.000  
653 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo 400.000  
654 Cô Như Nguyện 2.000.000  
655 Gđ. Chanda 25.000.000  
656 Nhóm giới tử 1.150.000  
657 Dang Van Duy 5.000.000  
658 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An 2.000.000  
659 Pham Duc Thai 500.000  
660 Gđ. Trí Hiền 800.000  
661 Tran Gia Quyet 5.000.000  
662 Minh Ngọc 1.000.000  
663 Kim Thanh 20.000.000  
664 Tôn Thất Minh Trí 200Usd  
665 Trần Thị Nhung 200Usd  
666 Trần Thị Hậu 400Usd  
667 Nguyen Ba Viet 1.000.000  
668 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
669 Dinh Mai Huong 200.000  
670 Vu Minh Tung 100.000  
671 Vô Danh (26/7/18) 3.000.000  
672 Ta Thi Tuoi 1.000.000  
673 Vô Danh (25/10/18) 1.000.000  
674 Lê Văn Phong 1.000.000  
675 Nguyễn Văn Thanh 2.000.000  
676 Nguyễn Mạnh Hùng 1.000.000  
677 Gđ. Dương Thuận Phát 200.000  
678 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp 1.000.000  
679 Hạnh Chân 500.000  
680 Cô Khuê 500.000  
681 Dương Thuận cảnh 5.000.000  
682 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
683 Trương Hoàng Châu 50.000.000  
684 Đặng Ngọc Nhẫn 100.000  
685 Dung Thủy Tám Bé 500.000  
686 Quang Dung 300.000  
687 Tăng Huỳnh Yến 100.000  
688 Gđ. Lê Thị Thu Vân 200.000  
689 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
690 Hội - Vân 100Usd  
691 Phạm Minh Hoàng 200.000  
692 Huỳnh Khang Thinh Vương 1.000.000  
693 Tống Văn Hằng 100Aud  
694 Hữu Phát, Hữu Phước 100Aud  
695 Ánh Hoa, Ánh Vân 100Aud  
696 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 100Aud  
697 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
698 Nguyễn Ánh Loan 100Aud  
699 Huệ Phương 10.000.000  
700 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000