loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
602 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
603 Lâm Thu Mười 500Aud  
604 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
605 Tấn Căn 500.000đ  
606 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
607 Thường Minh 1.050.000đ  
608 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
609 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
610 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
611 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
612 Trang 10.000.000đ  
613 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
614 Gđ. Như Tâm 500Usd  
615 Lê Thị Hồng 500.000đ  
616 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
617 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
618 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
619 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
620 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
621 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
622 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
623 Minh Tuệ 5.000.000đ  
624 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
625 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
626 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
627 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
628 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
629 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
630 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
631 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
632 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
633 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
634 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
635 Nguyên Đạo 200.000đ  
636 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
637 Lan Anh 50.000đ  
638 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
639 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
640 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
641 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
642 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
643 Một Phật tử 100.000đ  
644 Diệu Từ 200.000đ  
645 Quang Khanh 100.000đ  
646 Chú Hiển 300.000đ  
647 Trang 20.000.000đ  
648 Tuệ Quang 5.000.000đ  
649 Như Nguyện 100Usd  
650 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
651 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
652 Ngọc Tốn 10.300Aud  
653 Như Như 8.000.000đ  
654 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
655 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
656 Liễu Tánh 100Aud  
657 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
658 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
659 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
660 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
661 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ