loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
602 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
603 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
604 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
605 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
606 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
607 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
608 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
609 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
610 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
611 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
612 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
613 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
614 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
615 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
616 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
617 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
618 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
619 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
620 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
621 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
622 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
623 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
624 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
625 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
626 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
627 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
628 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
629 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
630 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
631 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
632 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
633 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
634 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
635 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
636 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
637 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
638 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
639 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
640 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
641 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
642 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
643 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
644 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
645 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
646 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
647 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
648 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
649 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
650 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
651 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
652 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
653 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
654 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
655 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
656 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
657 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
658 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
659 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng chung 5.000.000  
660 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
661 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
662 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
663 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
664 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
665 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
666 Minh Trung Tăng xá 500.000  
667 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
668 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
669 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
670 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
671 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
672 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
673 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
674 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
675 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
676 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
677 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
678 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
679 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
680 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
681 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
682 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
683 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
684 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
685 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
686 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
687 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
688 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
689 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
690 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
691 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
692 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
693 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
694 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
695 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
696 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
697 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
698 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
699 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
700 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000