loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
602 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
603 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
604 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
605 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
606 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
607 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
608 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
609 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
610 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
611 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
612 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
613 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
614 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
615 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
616 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
617 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
618 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
619 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
620 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
621 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
622 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
623 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
624 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
625 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
626 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
627 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
628 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
629 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
630 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
631 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
632 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
633 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
634 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
635 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
636 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
637 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
638 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
639 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
640 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
641 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
642 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
643 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
644 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
645 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
646 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
647 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
648 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
649 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
650 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
651 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
652 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
653 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
654 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
655 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
656 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
657 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
658 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
659 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
660 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
661 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
662 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
663 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
664 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
665 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
666 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
667 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
668 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
669 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
670 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
671 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
672 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
673 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
674 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
675 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
676 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
677 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
678 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
679 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
680 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
681 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
682 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
683 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
684 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
685 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
686 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
687 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
688 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
689 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
690 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
691 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
692 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
693 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
694 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
695 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
696 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
697 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
698 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
699 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
700 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000