loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Cô Diệu Thuận 500.000  
602 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
603 Gđ. Phương Quang 200.000  
604 Gđ. Lương Nhuận Khoan 5.000.000  
605 Sư Giác Tâm 1.000.000  
606 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
607 Gđ. Diệu Đức 3.000.000  
608 Diệu Châu - Diệu Tường 100Usd  
609 Diệu Âm (Nha Trang) 2.000.000  
610 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo 400.000  
611 Cô Như Nguyện 2.000.000  
612 Gđ. Chanda 25.000.000  
613 Nhóm giới tử 1.150.000  
614 Dang Van Duy 5.000.000  
615 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An 2.000.000  
616 Pham Duc Thai 500.000  
617 Gđ. Trí Hiền 800.000  
618 Tran Gia Quyet 5.000.000  
619 Minh Ngọc 1.000.000  
620 Kim Thanh 20.000.000  
621 Tôn Thất Minh Trí 200Usd  
622 Trần Thị Nhung 200Usd  
623 Trần Thị Hậu 400Usd  
624 Nguyen Ba Viet 1.000.000  
625 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
626 Dinh Mai Huong 200.000  
627 Vu Minh Tung 100.000  
628 Vô Danh (26/7/18) 3.000.000  
629 Ta Thi Tuoi 1.000.000  
630 Vô Danh (25/10/18) 1.000.000  
631 Lê Văn Phong 1.000.000  
632 Nguyễn Văn Thanh 2.000.000  
633 Nguyễn Mạnh Hùng 1.000.000  
634 Gđ. Dương Thuận Phát 200.000  
635 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp 1.000.000  
636 Hạnh Chân 500.000  
637 Cô Khuê 500.000  
638 Dương Thuận cảnh 5.000.000  
639 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
640 Trương Hoàng Châu 50.000.000  
641 Đặng Ngọc Nhẫn 100.000  
642 Dung Thủy Tám Bé 500.000  
643 Quang Dung 300.000  
644 Tăng Huỳnh Yến 100.000  
645 Gđ. Lê Thị Thu Vân 200.000  
646 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
647 Hội - Vân 100Usd  
648 Phạm Minh Hoàng 200.000  
649 Huỳnh Khang Thinh Vương 1.000.000  
650 Tống Văn Hằng 100Aud  
651 Hữu Phát, Hữu Phước 100Aud  
652 Ánh Hoa, Ánh Vân 100Aud  
653 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 100Aud  
654 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
655 Nguyễn Ánh Loan 100Aud  
656 Huệ Phương 10.000.000  
657 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
658 Gđ. Cương - Hảo 1.000.000  
659 Trần Thị Ai 500.000  
660 Đồng Thị Thanh Xuân 10.000.000  
661 Tran Ngoc Anh 30.000.000  
662 Trần Thị Giảng 2.000.000  
663 Trần kim Hồng Linh 1.000.000  
664 Đặng Thị Cẩm Tú 200.000  
665 Đặng Thị Chi 4.000.000  
666 Đặng Trường An 5.000.000  
667 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
668 Đặng Văn Minh 5.000.000  
669 Trần Thị Thu 5.000.000  
670 Hòa Nghĩa Húy 200.000  
671 Nguyễn Thúy Vân 500.000  
672 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy 1.000.000  
673 Nguyễn Trung Thông 500.000  
674 Huỳnh Ngôn Luận 10.000.000  
675 Nhóm Hoài Thương 2.000.000  
676 Văn Ngọc Khánh 1.000.000  
677 Nguyễn Chính Nghĩa 5.000.000  
678 Trần Lan Anh 6.000.000  
679 Gđ. Đinh Ngọc Sơn 10.000.000  
680 Nguyễn Thị Danh 3.000.000  
681 Diệu Huyền 1.000.000  
682 Hồ Cao Cường 1.000.000  
683 Nguyễn Mai Chính 500.000  
684 Trương Thị Nga 20.000.000  
685 Lê Hồng Vương 1.000.000  
686 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc 10.000.000  
687 Gđ. Phạm Xuân lan 500.000  
688 Lê Hòa 1.000.000  
689 Trí Hiền 200.000  
690 Thảo - Thảo 1.000.000  
691 Bùi Thị Phương Thảo 500.000  
692 Chung - Yến 500.000  
693 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
694 Le Thi Thu ha 15.000.000  
695 Dieu Tran (Nha Trang) 2.000.000  
696 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
697 Như Vân 10.000.000  
698 Gđ. Mai Thị Diệu 3.000.000  
699 Nguyên Trực 1.000Usd  
700 Chị Đẩu (Biên Hòa) 50.000.000