loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
602 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
603 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000  
604 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
605 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
606 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
607 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
608 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
609 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
610 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
611 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
612 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
613 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
614 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
615 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
616 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
617 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
618 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
619 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
620 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
621 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
622 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
623 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
624 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
625 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
626 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
627 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
628 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
629 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
630 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
631 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
632 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
633 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
634 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
635 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
636 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
637 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
638 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
639 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
640 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
641 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
642 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
643 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
644 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
645 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
646 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
647 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
648 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
649 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
650 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
651 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
652 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
653 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
654 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
655 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
656 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
657 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
658 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
659 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
660 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
661 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
662 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
663 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
664 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
665 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
666 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
667 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
668 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
669 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
670 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
671 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
672 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
673 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
674 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
675 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
676 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
677 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
678 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
679 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
680 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
681 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
682 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
683 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
684 Đức Huy Tăng xá 500.000  
685 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
686 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
687 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
688 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
689 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
690 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
691 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
692 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
693 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
694 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
695 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
696 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
697 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
698 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
699 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
700 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000