loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) 2.000.000  
602 Tánh Hiển Nhiên 3.000.000  
603 Ta Thi Tuoi 500.000  
604 Nguyen Thi Van Phuong 1.000.000  
605 Phung Ngoc Tam 10.000.000  
606 Vô danh 500.000  
607 Lương Thị Tuyết 200.000  
608 Chân Tâm Nguyện 500.000  
609 Ngân và Huy 500.000  
610 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) 100.000.000  
611 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
612 Quốc Hòa - Thanh Loan 1.000.000  
613 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 100.000  
614 Phạm Huyền Trang 500.000  
615 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy 200.000  
616 Phương Ngọc 200.000  
617 Gđ. Minh Tâm 300Cad  
618 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
619 Do Thi Thu Hien 500.000  
620 Nguyễn Thị Duyến 1.000.000  
621 Nguyen Thi Suong 300.000  
622 Vu Trong Thien 500.000  
623 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) 1.000.000  
624 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An 2.000.000  
625 Luc Thanh Van 400.000  
626 Do Thi Thu Hien 500.000  
627 Đồng Thị Thanh Xuân 100.000.000  
628 Phạm Đức Huy 2.000.000  
629 Gđ. Đỗ Viết Lập 50.000.000  
630 Vô Danh 100Cad  
631 Hòa Nghĩa Quý 200.000  
632 Gđ. Hội - Vân 100Usd  
633 Gđ. Diệp - Biên và con cháu 100Usd  
634 Gđ. Thức - Tuyết 100Usd  
635 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
636 Tống Văn Hằng 100Aud  
637 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước 500Aud  
638 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh 400.000.000  
639 Tâm Thuần Khiết 4.000.000  
640 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga 500.000  
641 Nguyen Van Huan 500.000  
642 Lê Minh Trường 1.000.000  
643 Gđ. Nguyễn Trung Kiên 5.000.000  
644 Kim Ngân 1.000.000  
645 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.200.000  
646 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung 500.000  
647 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) 20.000.000  
648 Gđ. Bà Julie Low 100Usd  
649 Vô Danh 10.000.000  
650 Vô Danh 10.000.000  
651 Huỳnh Long 50.000  
652 Lê Văn Quốc 100.000  
653 Tống Thị Tuyết 50.000  
654 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
655 Ngô Thị Bích vân 1.200.000  
656 Tâm Ngọc 200.000  
657 Nhóm Phật Tử 600.000  
658 Tran Lan Anh 10.000.000  
659 Le Van Phong 500.000  
660 Thu Nguyen 14.000.000  
661 Sư Bửu Phước 80.000.000  
662 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
663 Vu Phuc Quang 3.000.000  
664 Le Dinh Chung 20.000.000  
665 Quách Vương Công Nguyên 100.000  
666 Trí Hiền 200.000  
667 Chân Tâm Nguyện 500.000  
668 Đặng Văn Tú 3.000.000  
669 Đặng Văn Tú 2.000.000  
670 Nguyễn Ngọc Tâm 2.000.000  
671 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) 6.000Aud  
672 Gđ. Thuần Hậu 1.000Usd  
673 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) 600Aud  
674 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) 20.000.000  
675 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) 1.000.000  
676 Minh Hà (Đà Nẵng) 10.000.000  
677 Minh Thường (Đà Nẵng) 3.000.000  
678 Gđ. Tôn Thất Lập 10.000.000  
679 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc 12.000.000  
680 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 50.000.000  
681 Sư Tuệ Quang 5.000.000  
682 Phan Thị Thanh Chi 10.000.000  
683 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) 4.000.000  
684 Hạnh Như 41.800.000  
685 Vuong Thi Thuy Linh 500.000  
686 Gđ. Thuy Dung 1.000.000  
687 Gđ. Thuy Dung 2.500.000  
688 Gđ. Thuy Dung 2.500.000  
689 Nguyen Truc Linh 1.000.000  
690 Nguyen Vu Duy Tung 33.400.000  
691 Le Thi My Hoa 500.000  
692 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet 10.000.000  
693 Do Thị Thu Hien 500.000  
694 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam 5.000.000  
695 Gđ. Thu Hằng 3.000.000  
696 Vô Danh (10/12/2018) 700.000  
697 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi  
698 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo 1.000.000  
699 Phật tử Anh Kiệt 5.000.000 + 50Usd  
700 Sư Tịnh Quang 1.000.000