loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
602 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
603 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
604 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
605 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
606 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
607 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
608 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
609 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
610 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
611 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
612 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
613 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
614 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
615 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
616 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
617 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
618 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
619 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
620 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
621 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
622 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
623 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
624 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
625 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
626 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
627 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
628 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
629 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
630 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
631 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
632 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
633 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
634 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
635 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
636 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
637 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
638 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
639 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
640 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
641 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
642 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
643 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
644 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
645 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
646 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
647 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
648 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
649 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
650 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
651 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
652 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
653 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
654 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
655 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
656 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
657 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
658 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
659 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
660 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
661 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
662 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
663 Đức Huy Tăng xá 500.000  
664 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
665 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
666 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
667 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
668 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
669 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
670 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
671 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
672 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
673 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
674 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
675 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
676 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
677 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
678 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
679 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
680 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
681 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
682 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000  
683 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
684 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
685 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
686 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
687 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
688 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
689 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
690 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
691 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
692 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
693 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
694 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
695 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
696 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
697 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
698 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
699 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
700 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000