loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Diệu Huệ 10.000.000  
602 Lê Minh Trường 1.000.000  
603 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
604 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
605 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
606 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
607 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
608 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
609 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
610 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
611 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
612 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
613 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
614 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
615 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
616 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
617 Tú Uyên 2.000.000  
618 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
619 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
620 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng 500.000.000  
621 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
622 Diệu Huệ 10.000.000  
623 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
624 Nguyên Giác 500.000  
625 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
626 Diệu Huệ 3.000.000  
627 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
628 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
629 Gđ. Minh Lệ 200.000  
630 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
631 Quang Huy 1.000.000  
632 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
633 Hường (Hà Nội) 500.000  
634 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
635 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
636 Hồng Phượng 5.000.000  
637 Việt Hải 500.000  
638 Việt Hải 1.500.000  
639 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
640 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
641 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
642 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
643 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 1.000.000  
644 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng 5.000.000  
645 Vô Danh 3.500.000  
646 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng 3.000.000  
647 Lương Thanh Thành 300.000  
648 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng 500.000  
649 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
650 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
651 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
652 Như Phước Tăng xá 200Aud  
653 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
654 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
655 Nguyên Thể Xây dựng 500.000  
656 Ngô Thị Phương 700.000  
657 Lê Văn Lam 300.000  
658 Lê Thị Thu 3.000.000  
659 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
660 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
661 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
662 Lương Đức Tâm 5.000.000  
663 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
664 Phạm Việt Khánh 100.000  
665 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
666 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
667 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
668 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
669 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
670 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
671 Tâm An Nguyên 55.000.000  
672 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
673 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
674 Tâm Đạo 1.000.000  
675 Tien Nguyen 500.000  
676 Đặng Trường An 5.000.000  
677 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
678 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
679 Đặng Minh Quang 20.000.000  
680 Đặng Văn Minh 50.000.000  
681 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
682 Diệu Huệ 4.000.000  
683 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
684 Mai Điệp 20Cad  
685 Ngọc Điệp 30Cad  
686 Diệu Hải 100Cad  
687 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
688 Vũ Bích Ngọc 50.000  
689 Bác sĩ Nam 5.000.000  
690 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
691 Tịnh Thanh 40.000.000  
692 Tịnh Thanh 33.000.000  
693 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
694 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
695 Minh Tịnh 1.000.000  
696 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
697 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
698 Xuân Hồng 200.000  
699 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
700 Cao Tất Tuấn 2.500.000