loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
702 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
703 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
704 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
705 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
706 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
707 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
708 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
709 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
710 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
711 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
712 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
713 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
714 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
715 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
716 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
717 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
718 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
719 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
720 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
721 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
722 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
723 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
724 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
725 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
726 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
727 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
728 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
729 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
730 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
731 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
732 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
733 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
734 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
735 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
736 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
737 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
738 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
739 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
740 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
741 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
742 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
743 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
744 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
745 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
746 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
747 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
748 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
749 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
750 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
751 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
752 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
753 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
754 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
755 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
756 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
757 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
758 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
759 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
760 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
761 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
762 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
763 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
764 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
765 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
766 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
767 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
768 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
769 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
770 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
771 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
772 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
773 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
774 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
775 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
776 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
777 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
778 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
779 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
780 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
781 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
782 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
783 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
784 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
785 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
786 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
787 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
788 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
789 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
790 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
791 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
792 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
793 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
794 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
795 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
796 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
797 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
798 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
799 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
800 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000