loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) 3.000.000  
702 Nguyen Thanh Binh 3.000.000  
703 Mai Thi Lua 300.000  
704 Phan Xuan Tung 1.000.000  
705 Nguyen Thi Hoa 300.000  
706 Vô Danh (13/11/18) 1.000.000  
707 Do Thi Thu Hien 500.000  
708 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM 2.000.000  
709 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí 1.000.000  
710 Diệu Huệ 10.000.000  
711 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 2.000.000  
712 Mai Chi 1.000.000  
713 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 1.000.000  
714 Tâm Diệu Nhiên 1.200.000  
715 Trần Thị Hiền (Quảng An) 200.000  
716 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương 2.500.000  
717 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên 1.000.000  
718 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô 5.000.000  
719 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến 2.000.000  
720 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà 300.000  
721 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào 2.000.000  
722 Hạnh Tuyền 2.000.000  
723 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt 10.400.000  
724 Windy Nguyen 1.000.000  
725 Phật tử Đại (Hóc Môn) 1.000.000  
726 Cô Diệu Thuận 500.000  
727 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
728 Gđ. Phương Quang 200.000  
729 Gđ. Lương Nhuận Khoan 5.000.000  
730 Sư Giác Tâm 1.000.000  
731 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
732 Gđ. Diệu Đức 3.000.000  
733 Diệu Châu - Diệu Tường 100Usd  
734 Diệu Âm (Nha Trang) 2.000.000  
735 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo 400.000  
736 Cô Như Nguyện 2.000.000  
737 Gđ. Chanda 25.000.000  
738 Nhóm giới tử 1.150.000  
739 Dang Van Duy 5.000.000  
740 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An 2.000.000  
741 Pham Duc Thai 500.000  
742 Gđ. Trí Hiền 800.000  
743 Tran Gia Quyet 5.000.000  
744 Minh Ngọc 1.000.000  
745 Kim Thanh 20.000.000  
746 Tôn Thất Minh Trí 200Usd  
747 Trần Thị Nhung 200Usd  
748 Trần Thị Hậu 400Usd  
749 Nguyen Ba Viet 1.000.000  
750 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
751 Dinh Mai Huong 200.000  
752 Vu Minh Tung 100.000  
753 Vô Danh (26/7/18) 3.000.000  
754 Ta Thi Tuoi 1.000.000  
755 Vô Danh (25/10/18) 1.000.000  
756 Lê Văn Phong 1.000.000  
757 Nguyễn Văn Thanh 2.000.000  
758 Nguyễn Mạnh Hùng 1.000.000  
759 Gđ. Dương Thuận Phát 200.000  
760 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp 1.000.000  
761 Hạnh Chân 500.000  
762 Cô Khuê 500.000  
763 Dương Thuận cảnh 5.000.000  
764 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
765 Trương Hoàng Châu 50.000.000  
766 Đặng Ngọc Nhẫn 100.000  
767 Dung Thủy Tám Bé 500.000  
768 Quang Dung 300.000  
769 Tăng Huỳnh Yến 100.000  
770 Gđ. Lê Thị Thu Vân 200.000  
771 Tu nữ Diệu Châu 200Usd  
772 Hội - Vân 100Usd  
773 Phạm Minh Hoàng 200.000  
774 Huỳnh Khang Thinh Vương 1.000.000  
775 Tống Văn Hằng 100Aud  
776 Hữu Phát, Hữu Phước 100Aud  
777 Ánh Hoa, Ánh Vân 100Aud  
778 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 100Aud  
779 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
780 Nguyễn Ánh Loan 100Aud  
781 Huệ Phương 10.000.000  
782 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
783 Gđ. Cương - Hảo 1.000.000  
784 Trần Thị Ai 500.000  
785 Đồng Thị Thanh Xuân 10.000.000  
786 Tran Ngoc Anh 30.000.000  
787 Trần Thị Giảng 2.000.000  
788 Trần kim Hồng Linh 1.000.000  
789 Đặng Thị Cẩm Tú 200.000  
790 Đặng Thị Chi 4.000.000  
791 Đặng Trường An 5.000.000  
792 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
793 Đặng Văn Minh 5.000.000  
794 Trần Thị Thu 5.000.000  
795 Hòa Nghĩa Húy 200.000  
796 Nguyễn Thúy Vân 500.000  
797 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy 1.000.000  
798 Nguyễn Trung Thông 500.000  
799 Huỳnh Ngôn Luận 10.000.000  
800 Nhóm Hoài Thương 2.000.000