loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Trần Thị Thủy 100.000đ  
702 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
703 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
704 Thanh & Hiếu 100Usd  
705 Cô Tâm 700Usd  
706 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
707 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
708 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
709 Bảo Tú 500.000đ  
710 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
711 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
712 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
713 Lâm Thu Mười 500Aud  
714 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
715 Tấn Căn 500.000đ  
716 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
717 Thường Minh 1.050.000đ  
718 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
719 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
720 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
721 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
722 Trang 10.000.000đ  
723 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
724 Gđ. Như Tâm 500Usd  
725 Lê Thị Hồng 500.000đ  
726 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
727 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
728 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
729 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
730 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
731 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
732 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
733 Minh Tuệ 5.000.000đ  
734 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
735 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
736 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
737 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
738 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
739 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
740 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
741 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
742 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
743 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
744 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
745 Nguyên Đạo 200.000đ  
746 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
747 Lan Anh 50.000đ  
748 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
749 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
750 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
751 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
752 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
753 Một Phật tử 100.000đ  
754 Diệu Từ 200.000đ  
755 Quang Khanh 100.000đ  
756 Chú Hiển 300.000đ  
757 Trang 20.000.000đ  
758 Tuệ Quang 5.000.000đ  
759 Như Nguyện 100Usd  
760 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
761 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
762 Ngọc Tốn 10.300Aud  
763 Như Như 8.000.000đ  
764 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
765 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
766 Liễu Tánh 100Aud  
767 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
768 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
769 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
770 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
771 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ