loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Bác sĩ Nam 2.500.000  
702 Sơn Thanh Hoài 200.000  
703 Sơn Thị Hoàng 500.000  
704 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
705 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
706 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
707 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
708 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
709 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
710 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
711 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
712 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
713 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
714 Sư Tường Nhân 1.000.000  
715 Duyên Anh 1.000.000  
716 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
717 Trần Thị Khứu 500.000  
718 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
719 Dương Văn Thảo 50.000  
720 Nam Thinh 100.000  
721 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
722 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
723 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
724 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
725 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
726 Thiện Minh 3.000.000  
727 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
728 Anh Tuấn 6.000.000đ  
729 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
730 Pauline Tanong 100Usd  
731 Linda Vo & family 100Usd  
732 Thuận Pháp 2.000Aud  
733 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
734 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
735 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
736 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
737 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
738 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
739 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
740 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
741 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
742 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
743 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
744 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
745 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
746 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
747 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
748 Sáu Tước 500.000đ  
749 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
750 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
751 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
752 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
753 Anh Tuấn 1.000.000đ  
754 Thuận Khiết 1.000.000đ  
755 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
756 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
757 Thái Bình 400.000đ  
758 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
759 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
760 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
761 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
762 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
763 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
764 Cương + Hảo 50Usd  
765 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
766 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
767 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
768 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
769 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
770 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
771 Huy + Thục 100.000đ  
772 Mai Ngọc 100.000đ  
773 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
774 Thanh Hạnh 50.000đ  
775 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
776 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
777 Anh Tuấn 1.000.000đ  
778 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
779 Pháp Chân 30.000.000đ  
780 Liễu Minh 2.000.000đ  
781 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
782 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
783 Lý Ngọc Hương 50Aud  
784 Trần Thị Thủy 100.000đ  
785 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
786 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
787 Thanh & Hiếu 100Usd  
788 Cô Tâm 700Usd  
789 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
790 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
791 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
792 Bảo Tú 500.000đ  
793 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
794 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
795 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
796 Lâm Thu Mười 500Aud  
797 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
798 Tấn Căn 500.000đ  
799 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
800 Thường Minh 1.050.000đ