loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Gđ. Cương - Hảo 1.000.000  
702 Trần Thị Ai 500.000  
703 Đồng Thị Thanh Xuân 10.000.000  
704 Tran Ngoc Anh 30.000.000  
705 Trần Thị Giảng 2.000.000  
706 Trần kim Hồng Linh 1.000.000  
707 Đặng Thị Cẩm Tú 200.000  
708 Đặng Thị Chi 4.000.000  
709 Đặng Trường An 5.000.000  
710 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
711 Đặng Văn Minh 5.000.000  
712 Trần Thị Thu 5.000.000  
713 Hòa Nghĩa Húy 200.000  
714 Nguyễn Thúy Vân 500.000  
715 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy 1.000.000  
716 Nguyễn Trung Thông 500.000  
717 Huỳnh Ngôn Luận 10.000.000  
718 Nhóm Hoài Thương 2.000.000  
719 Văn Ngọc Khánh 1.000.000  
720 Nguyễn Chính Nghĩa 5.000.000  
721 Trần Lan Anh 6.000.000  
722 Gđ. Đinh Ngọc Sơn 10.000.000  
723 Nguyễn Thị Danh 3.000.000  
724 Diệu Huyền 1.000.000  
725 Hồ Cao Cường 1.000.000  
726 Nguyễn Mai Chính 500.000  
727 Trương Thị Nga 20.000.000  
728 Lê Hồng Vương 1.000.000  
729 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc 10.000.000  
730 Gđ. Phạm Xuân lan 500.000  
731 Lê Hòa 1.000.000  
732 Trí Hiền 200.000  
733 Thảo - Thảo 1.000.000  
734 Bùi Thị Phương Thảo 500.000  
735 Chung - Yến 500.000  
736 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
737 Le Thi Thu ha 15.000.000  
738 Dieu Tran (Nha Trang) 2.000.000  
739 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
740 Như Vân 10.000.000  
741 Gđ. Mai Thị Diệu 3.000.000  
742 Nguyên Trực 1.000Usd  
743 Chị Đẩu (Biên Hòa) 50.000.000  
744 Hựu Huyền 10.000.000  
745 Nguyễn Thị Yến 100.000  
746 Ngô Thị Bé 100Usd  
747 Diệu Huệ 10.000.000  
748 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) 1.000.000  
749 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) 500.000  
750 Phan Thi Phuong Thao 1.000.000  
751 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc 2.000.000  
752 Phan Minh Thuy 1.000.000  
753 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
754 Vô Danh (05/10 - 8:31) 5.000.000  
755 Thị Hạnh 200.000  
756 Lê Thị Thu Trang 10.000.000  
757 Le Thi Tam Kien 500.000  
758 Nguyen Ngoc Duy 600.000  
759 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh 20.000.000  
760 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) 10.000.000  
761 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) 20.000.000  
762 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) 10.000.000  
763 Gđ. Kim Hương 3.000.000  
764 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) 15.000.000  
765 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) 400.000.000  
766 Tu viện Diệu Nhân (USA) 500Usd  
767 Gđ. Dung - Phuong 10.000.000  
768 Gđ. Đinh Thị Vân Anh 30.000.000  
769 Bùi Thúy Quỳnh 1.000.000  
770 Gđ. Tuyết Vi 100.000  
771 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng 2.000.000  
772 Nguyễn Thị Ngôn 500.000  
773 Bác sĩ Phụng + Phước 6.000.000  
774 Tu nữ Diệu Mai 3.000.000  
775 Trần Thị Cẩm Nhung 200.000  
776 Vĩnh Lợi Hưng 300.000  
777 Trần Thị Kim Xuân 200.000  
778 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp 5.000.000  
779 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
780 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
781 Bui Phong Chau 2.000.000  
782 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) 300.000  
783 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) 500.000  
784 Thị Hạnh 200.000  
785 Diệu Huệ 9.000.000  
786 Lê Đức Hậu 20.000.000  
787 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) 20.000.000  
788 Gđ. Như Tuệ (Sydney) 1.000Aud  
789 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) 2.000.000  
790 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái 2.000.000  
791 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao 4.000.000  
792 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm 1.500.000  
793 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền 1.000.000  
794 Gđ. Tuyết Mai 500.000  
795 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) 1.000.000  
796 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) 1.000.000  
797 Trinh Nguyen Nhat Binh 1.000.000  
798 TBS Group 1.000.000  
799 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1.000Usd  
800 Phan Thi Le Huong 100.000.000