loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Hựu Huyền 10.000.000  
702 Nguyễn Thị Yến 100.000  
703 Ngô Thị Bé 100Usd  
704 Diệu Huệ 10.000.000  
705 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) 1.000.000  
706 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) 500.000  
707 Phan Thi Phuong Thao 1.000.000  
708 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc 2.000.000  
709 Phan Minh Thuy 1.000.000  
710 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
711 Vô Danh (05/10 - 8:31) 5.000.000  
712 Thị Hạnh 200.000  
713 Lê Thị Thu Trang 10.000.000  
714 Le Thi Tam Kien 500.000  
715 Nguyen Ngoc Duy 600.000  
716 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh 20.000.000  
717 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) 10.000.000  
718 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) 20.000.000  
719 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) 10.000.000  
720 Gđ. Kim Hương 3.000.000  
721 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) 15.000.000  
722 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) 400.000.000  
723 Tu viện Diệu Nhân (USA) 500Usd  
724 Gđ. Dung - Phuong 10.000.000  
725 Gđ. Đinh Thị Vân Anh 30.000.000  
726 Bùi Thúy Quỳnh 1.000.000  
727 Gđ. Tuyết Vi 100.000  
728 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng 2.000.000  
729 Nguyễn Thị Ngôn 500.000  
730 Bác sĩ Phụng + Phước 6.000.000  
731 Tu nữ Diệu Mai 3.000.000  
732 Trần Thị Cẩm Nhung 200.000  
733 Vĩnh Lợi Hưng 300.000  
734 Trần Thị Kim Xuân 200.000  
735 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp 5.000.000  
736 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
737 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
738 Bui Phong Chau 2.000.000  
739 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) 300.000  
740 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) 500.000  
741 Thị Hạnh 200.000  
742 Diệu Huệ 9.000.000  
743 Lê Đức Hậu 20.000.000  
744 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) 20.000.000  
745 Gđ. Như Tuệ (Sydney) 1.000Aud  
746 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) 2.000.000  
747 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái 2.000.000  
748 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao 4.000.000  
749 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm 1.500.000  
750 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền 1.000.000  
751 Gđ. Tuyết Mai 500.000  
752 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) 1.000.000  
753 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) 1.000.000  
754 Trinh Nguyen Nhat Binh 1.000.000  
755 TBS Group 1.000.000  
756 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1.000Usd  
757 Phan Thi Le Huong 100.000.000  
758 Bui Thi My Huyen 2.000.000  
759 Le Van Phong 600.000  
760 Ha Bich Thủy 3.000.000  
761 Giác Tâm An 2.000.000  
762 Sư cô Trí Đoan 50.000.000  
763 Chân Giác Pháp 1.000.000  
764 Vô Danh (Hà Nội) 200.000  
765 Vô Danh (Hà Nội) 200.000  
766 Vô Danh (Hà Nội) 800.000  
767 Vô Danh (Hà Nội) 500.000  
768 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) 200.000  
769 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) 200.000  
770 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) 5.000.000  
771 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000  
772 Vô Danh (Hà Nội) 2.000.000  
773 Nguyễn Liên Hương 2.000.000  
774 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng 400.000.000  
775 Vũ - Mỹ 1.000.000  
776 Diệu Thường (Thu) 1.000.000  
777 Gđ. Liễu Huệ 4.700.000  
778 Sư Nguyên Bảo 22.350.000  
779 Gđ. Hồ Thị Lê 5.000.000  
780 Tu nữ Diệu Minh 500.000  
781 Gđ. Hạnh Vi 500.000  
782 Ngô Thị Hồng Hoa 1.000.000  
783 Cô Như Hóa 950.000  
784 Sư Trung Thiện 800.000  
785 Gđ. Dương Thanh Vân 500.000  
786 Gđ. Thiện Nghiệp 200.000  
787 Gđ. Sư Viên Y 500.000  
788 Gđ. Sư Viên Lạc 1.000.000  
789 Gđ. Trần Ky 100.000  
790 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ 300.000  
791 Gđ. Hoàng Bá Thao 500.000  
792 Gđ. Cô Phương Anh 500.000  
793 Tu nữ Diệu Thùy 20.000.000  
794 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên 2.000.000  
795 Gđ. Kim Thành 2.000.000  
796 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân 10.000.000  
797 Lê Thị Sen 200.000  
798 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu 300.000  
799 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền 300.000  
800 Trần Thị Sâm 200.000