loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
702 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
703 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
704 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 1.000.000  
705 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng 5.000.000  
706 Vô Danh 3.500.000  
707 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng 3.000.000  
708 Lương Thanh Thành 300.000  
709 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng 500.000  
710 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
711 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
712 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
713 Như Phước Tăng xá 200Aud  
714 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
715 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
716 Nguyên Thể Xây dựng 500.000  
717 Ngô Thị Phương 700.000  
718 Lê Văn Lam 300.000  
719 Lê Thị Thu 3.000.000  
720 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
721 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
722 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
723 Lương Đức Tâm 5.000.000  
724 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
725 Phạm Việt Khánh 100.000  
726 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
727 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
728 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
729 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
730 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
731 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
732 Tâm An Nguyên 55.000.000  
733 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
734 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
735 Tâm Đạo 1.000.000  
736 Tien Nguyen 500.000  
737 Đặng Trường An 5.000.000  
738 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
739 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
740 Đặng Minh Quang 20.000.000  
741 Đặng Văn Minh 50.000.000  
742 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
743 Diệu Huệ 4.000.000  
744 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
745 Mai Điệp 20Cad  
746 Ngọc Điệp 30Cad  
747 Diệu Hải 100Cad  
748 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
749 Vũ Bích Ngọc 50.000  
750 Bác sĩ Nam 5.000.000  
751 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
752 Tịnh Thanh 40.000.000  
753 Tịnh Thanh 33.000.000  
754 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
755 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
756 Minh Tịnh 1.000.000  
757 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
758 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
759 Xuân Hồng 200.000  
760 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
761 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
762 Bác sĩ Nam 2.500.000  
763 Sơn Thanh Hoài 200.000  
764 Sơn Thị Hoàng 500.000  
765 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
766 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
767 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
768 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
769 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
770 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
771 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
772 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
773 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
774 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
775 Sư Tường Nhân 1.000.000  
776 Duyên Anh 1.000.000  
777 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
778 Trần Thị Khứu 500.000  
779 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
780 Dương Văn Thảo 50.000  
781 Nam Thinh 100.000  
782 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
783 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
784 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
785 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
786 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
787 Thiện Minh 3.000.000  
788 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
789 Anh Tuấn 6.000.000đ  
790 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
791 Pauline Tanong 100Usd  
792 Linda Vo & family 100Usd  
793 Thuận Pháp 2.000Aud  
794 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
795 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
796 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
797 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
798 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
799 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
800 Sư Thiện Đức 17.000.000đ