loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
702 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
703 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
704 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
705 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
706 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
707 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
708 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
709 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
710 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000  
711 Vô danh Thiền xá 500.000  
712 Lương Thị Tuyết Xây dựng chung 200.000  
713 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
714 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
715 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
716 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
717 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng chung 1.000.000  
718 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng chung 100.000  
719 Phạm Huyền Trang Xây dựng chung 500.000  
720 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng chung 200.000  
721 Phương Ngọc Xây dựng chung 200.000  
722 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
723 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
724 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
725 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
726 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
727 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
728 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.000.000  
729 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
730 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
731 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
732 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
733 Phạm Đức Huy Xây dựng chung 2.000.000  
734 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng chung 50.000.000  
735 Vô Danh Xây dựng chung 100Cad  
736 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 200.000  
737 Gđ. Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
738 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng chung 100Usd  
739 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng chung 100Usd  
740 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
741 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
742 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng chung 500Aud  
743 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
744 Tâm Thuần Khiết Xây dựng chung 4.000.000  
745 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng chung 500.000  
746 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
747 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
748 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng chung 5.000.000  
749 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
750 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
751 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng chung 500.000  
752 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng chung 20.000.000  
753 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng chung 100Usd  
754 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
755 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
756 Huỳnh Long Xây dựng chung 50.000  
757 Lê Văn Quốc Xây dựng chung 100.000  
758 Tống Thị Tuyết Xây dựng chung 50.000  
759 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
760 Ngô Thị Bích vân Xây dựng chung 1.200.000  
761 Tâm Ngọc Xây dựng chung 200.000  
762 Nhóm Phật Tử Xây dựng chung 600.000  
763 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
764 Le Van Phong Xây dựng chung 500.000  
765 Thu Nguyen Xây dựng chung 14.000.000  
766 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
767 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
768 Vu Phuc Quang Xây dựng chung 3.000.000  
769 Le Dinh Chung Xây dựng chung 20.000.000  
770 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng chung 100.000  
771 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
772 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
773 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
774 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
775 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng chung 2.000.000  
776 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
777 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
778 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng chung 600Aud  
779 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
780 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
781 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
782 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng chung 3.000.000  
783 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
784 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng chung 12.000.000  
785 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
786 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
787 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
788 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
789 Hạnh Như Xây dựng chung 41.800.000  
790 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng chung 500.000  
791 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
792 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
793 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
794 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
795 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng chung 33.400.000  
796 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
797 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
798 Do Thị Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
799 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng chung 5.000.000  
800 Gđ. Thu Hằng Xây dựng chung 3.000.000