loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
702 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
703 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
704 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
705 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
706 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
707 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
708 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
709 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
710 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
711 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
712 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
713 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
714 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
715 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
716 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
717 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
718 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
719 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
720 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
721 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
722 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
723 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
724 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
725 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
726 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
727 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
728 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
729 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
730 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
731 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
732 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
733 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
734 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
735 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000  
736 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
737 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng 20.000.000  
738 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng 2.000.000  
739 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
740 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng 50.000  
741 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng 100.000  
742 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây Dựng 500.000  
743 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng 500.000  
744 Gđ. Cô Sang Xây dựng 1.000.000  
745 Cô Diệu Thành Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000  
746 Thanh - Dũng Xây dựng 500.000  
747 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng 500Usd  
748 Gđ. Tân - Hải Xây dựng 600£  
749 Diệu Mỹ Xây dựng 100£  
750 Lưu Minh Trung Xây dựng 100£  
751 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng 100£  
752 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng 100£  
753 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng 100£  
754 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
755 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
756 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
757 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
758 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
759 Hậu xây dựng 10.000.000  
760 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
761 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
762 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
763 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
764 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
765 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
766 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
767 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
768 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
769 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
770 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
771 Dao Minh Xây dựng 500.000  
772 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
773 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd  
774 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
775 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
776 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
777 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
778 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
779 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
780 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
781 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
782 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
783 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
784 Ngô Quang Vinh Xây dựng 2.000.000  
785 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
786 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
787 Nguyễn Văn Cường Xây dựng 500.000  
788 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
789 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
790 Ngo Thi My Le Xây dựng 1.000.000  
791 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
792 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
793 Vô danh Chung 6.000.000  
794 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
795 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng 20.000.000  
796 Gđ. Lê Quang Quảng xây dựng 1.000.000  
797 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
798 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
799 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
800 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng 2.500.000