loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
702 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
703 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
704 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
705 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
706 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
707 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
708 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
709 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
710 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
711 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
712 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
713 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
714 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
715 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
716 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
717 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
718 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
719 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
720 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
721 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
722 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
723 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
724 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
725 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
726 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
727 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
728 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
729 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
730 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
731 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
732 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
733 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
734 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
735 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
736 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
737 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
738 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
739 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
740 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
741 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
742 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
743 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
744 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
745 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
746 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
747 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
748 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
749 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
750 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
751 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
752 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
753 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
754 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
755 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
756 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
757 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
758 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
759 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
760 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
761 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
762 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
763 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
764 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
765 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
766 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
767 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
768 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
769 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
770 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
771 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
772 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
773 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
774 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
775 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
776 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
777 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
778 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
779 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
780 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
781 Đức Huy Tăng xá 500.000  
782 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
783 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
784 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
785 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
786 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
787 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
788 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
789 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
790 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
791 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
792 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
793 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
794 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
795 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
796 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
797 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
798 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
799 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
800 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000