loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Xuân Mai 400.000  
702 Tâm Đạo 1.040.000  
703 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
704 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
705 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
706 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
707 Xuân nhí 200.000  
708 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
709 Nguyễn Thị Thu 500.000  
710 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
711 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
712 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
713 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
714 Phạm Xuân Lan 100Usd  
715 Vô Danh 8.000.000  
716 Diệu Huệ 10.000.000  
717 Lê Minh Trường 1.000.000  
718 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
719 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
720 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
721 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
722 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
723 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
724 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
725 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
726 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
727 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
728 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
729 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
730 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
731 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
732 Tú Uyên 2.000.000  
733 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
734 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
735 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng 500.000.000  
736 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
737 Diệu Huệ 10.000.000  
738 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
739 Nguyên Giác 500.000  
740 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
741 Diệu Huệ 3.000.000  
742 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
743 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
744 Gđ. Minh Lệ 200.000  
745 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
746 Quang Huy 1.000.000  
747 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
748 Hường (Hà Nội) 500.000  
749 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
750 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
751 Hồng Phượng 5.000.000  
752 Việt Hải 500.000  
753 Việt Hải 1.500.000  
754 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
755 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
756 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
757 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
758 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 1.000.000  
759 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng 5.000.000  
760 Vô Danh 3.500.000  
761 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng 3.000.000  
762 Lương Thanh Thành 300.000  
763 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng 500.000  
764 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
765 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
766 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
767 Như Phước Tăng xá 200Aud  
768 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
769 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
770 Nguyên Thể Xây dựng 500.000  
771 Ngô Thị Phương 700.000  
772 Lê Văn Lam 300.000  
773 Lê Thị Thu 3.000.000  
774 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
775 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
776 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) Tăng xá 3.000.000  
777 Lương Đức Tâm 5.000.000  
778 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
779 Phạm Việt Khánh 100.000  
780 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
781 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
782 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
783 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
784 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
785 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
786 Tâm An Nguyên 55.000.000  
787 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
788 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
789 Tâm Đạo 1.000.000  
790 Tien Nguyen 500.000  
791 Đặng Trường An 5.000.000  
792 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
793 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
794 Đặng Minh Quang 20.000.000  
795 Đặng Văn Minh 50.000.000  
796 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
797 Diệu Huệ 4.000.000  
798 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
799 Mai Điệp 20Cad  
800 Ngọc Điệp 30Cad