loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
702 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
703 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000  
704 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
705 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
706 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
707 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
708 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
709 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
710 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
711 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
712 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
713 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
714 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
715 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
716 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
717 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
718 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
719 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
720 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
721 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000  
722 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
723 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
724 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
725 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
726 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
727 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
728 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
729 Pham Hoang Nhat Xây dựng chung 2.000.000  
730 Lê Thuận Xây dựng chung 3.000.000  
731 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
732 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
733 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
734 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.000  
735 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
736 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
737 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.500  
738 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
739 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
740 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
741 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
742 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
743 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng chung 10.000.000  
744 Quan Hán Sanh Xây dựng chung 10.000.000  
745 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng chung 2.000.000  
746 Nhóm bé Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
747 Vô Danh Xây dựng chung 5.000.000  
748 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
749 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
750 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
751 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng chung 5.000.000  
752 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
753 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
754 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 5.000.000  
755 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
756 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 20.700.000  
757 Cô Phương Xây dựng chung 100.000  
758 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng chung 1.500.000  
759 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
760 Gđ. Liễu Minh Xây dựng chung 3.000.000  
761 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
762 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
763 Gđ. Chúc Em Xây dựng chung 500.000  
764 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
765 Hứa Túy Linh Xây dựng chung 100Usd  
766 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
767 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
768 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
769 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
770 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng chung 3.000.000  
771 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng chung 2.000.000  
772 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng chung 4.000.000  
773 Sư cô Thanh Trí Xây dựng chung 1.000.000  
774 Sư Chánh Thọ Xây dựng chung 1.000Usd  
775 Chùa Minh Đức Xây dựng chung 2.000.000  
776 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 5.000.000  
777 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
778 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
779 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
780 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
781 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
782 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng chung 500Usd  
783 Chu Kim Ngọc Xây dựng chung 1.000Usd  
784 Huyền Chi + Tấn Xây dựng chung 1.000Usd  
785 Diệu Hữu Xây dựng chung 1.000Usd  
786 Tịnh Hạnh Xây dựng chung 1.000Usd  
787 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
788 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng chung 700.000  
789 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
790 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng chung 20.000.000  
791 Le Hoai Viet Xây dựng chung 10.000.000  
792 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
793 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
794 Nguyen Duy Huong Xây dựng chung 1.500.000  
795 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
796 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
797 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng chung 16.440.000  
798 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
799 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
800 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng chung 2.000.000