loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Hòa Lam Loan 2.000.000  
202 Gđ. Phạm Thị Dung 500.000  
203 Gđ. Ngọc Vũ 100.000  
204 Gđ. Nguyễn Thị Thao 200.000  
205 Gđ. Trương Quốc Tùng 50.000  
206 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
207 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu 300.000  
208 Gđ. Hồ Thị Kim Yến 200.000  
209 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) 4.000.000  
210 Gđ. Phương Ngọc 3.000.000  
211 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi 200.000  
212 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 300.000  
213 Gđ. Trần Thị Kim Duyên 500.000  
214 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên 200.000  
215 Gđ. Chung Văn Cường 100.000  
216 Gđ. Giác Pháp 2.000.000  
217 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức 1.000.000  
218 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý 300.000  
219 Gđ. Phạm Gia Khiêm 200.000  
220 Gđ. Phạm Thị Thủy 200.000  
221 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh 1.000.000  
222 Gđ. Dung Tám Bé 10.000.000  
223 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy 10.000.000  
224 Dung (hộ Tăng) 20.000.000  
225 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn 15.000.000  
226 Gđ. Cô Út Đặng 10.000.000  
227 Trần Thị Hiền 200.000  
228 Chú Hải (con cô Năm Cúc) 300.000  
229 Phạm Hữu Long 500.000  
230 Diệu Nghiêm 500.000  
231 Gđ. Đỗ Chí Hiếu 500.000  
232 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
233 Tâm An Nguyên 50.000.000  
234 Loan (Tịnh Viên) 200Usd  
235 Tịnh Ý 11.200.000  
236 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội 5.000.000  
237 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh 50.000.000  
238 Phạm Tiến Dũng 1.000.000  
239 Lê Thị Tuyết Nga 5.000.000  
240 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu 7.000.000  
241 Phật tử Như Pháp 1.000.000  
242 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng 500.000  
243 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải 10.000.000  
244 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai 15.000.000  
245 Sư Minh Tuệ 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
246 Đông Thị Thanh Xuân 50.000.000  
247 Phan Thị Hà (Vinh) 500.000  
248 Gđ. Chú Thái 20.000.000  
249 Tôn Nữ Kim Anh 2.000Usd  
250 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) 5.000.000  
251 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng 200Usd  
252 Nguyễn Thị Thu 50.000  
253 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
254 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
255 Trần Thị Chẩn 5.000.000  
256 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) 1.200.000  
257 Thuần Tuệ 500Aud  
258 Vô danh 9.100.000  
259 Nguyễn Ngọc Quang 500.000  
260 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung 30.000.000  
261 Tịnh Ánh - Huệ Kiều 1.000.000  
262 Chân Tâm Đức 1.000.000  
263 Nguyễn Thị Thu 50.000  
264 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
265 Gđ. Nguyễn Thị Nhật 200.000  
266 Gđ. Trương Thị Hồng 2.500.000  
267 Gđ. Đặng Văn An 5.000.000  
268 Ngô Thị Thanh Trúc 50.000.000  
269 Gđ. Cô Tông Kiên 2.000Usd  
270 Gđ. Hân 200.000  
271 Gđ. Đặng Trường An 5.000.000  
272 Sư cô Như Nhàn 200.000  
273 Gđ. Trần Đức Luận 500.000  
274 Gđ. Liên Yến 200.000  
275 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân 2.000.000  
276 Nhóm Phật tử 650.000 + 20Usd  
277 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1.000.000  
278 Gđ. Chúc Nghiêm 200.000  
279 Hồng - Phiến 600.000  
280 Gđ. Lê Thị Thuần 5.000.000  
281 Gđ. Quyền - Trang 200Usd  
282 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình 700.000  
283 Nguyen Van Phuc 100.000  
284 Trâm Anh 1.000.000.000  
285 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang 400.000.000  
286 Châu Diệu Tâm 3.000.000  
287 Nguyen Thanh 30.000.000  
288 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
289 Vo Danh (11/9/9) 10.000.000  
290 Pham Thi Mai Huong 500.000  
291 Vo Danh (9/9/19) 4.000.000  
292 Nhom Tu Tam Ha Noi 100.000  
293 Tran Lan Anh 10.000.000  
294 Vo Danh (4/9/2019) 1.000.000  
295 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) 5.000.000  
296 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) 500.000  
297 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
298 Tinh Vien 100.000.000  
299 Đạo Định 2.000.000  
300 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) 20.000.000