loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Nguyễn Trung Thông Xây dựng 500.000  
202 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng 10.000.000  
203 Nhóm Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
204 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
205 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng 5.000.000  
206 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
207 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng 10.000.000  
208 Nguyễn Thị Danh Xây dựng 3.000.000  
209 Diệu Huyền Xây dựng 1.000.000  
210 Hồ Cao Cường Xây dựng 1.000.000  
211 Nguyễn Mai Chính Xây dựng 500.000  
212 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
213 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
214 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
215 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng 500.000  
216 Lê Hòa Xây dựng 1.000.000  
217 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
218 Thảo - Thảo Xây dựng 1.000.000  
219 Bùi Thị Phương Thảo xây dựng 500.000  
220 Chung - Yến Xây dựng 500.000  
221 Gđ. Thanh Tuệ (Sydney) 30.000.000  
222 Le Thi Thu ha Xây dựng 15.000.000  
223 Dieu Tran (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
224 Do Thi Thu Hien Xây dựng 1.000.000  
225 Như Vân Chung 10.000.000  
226 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
227 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
228 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
229 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
230 Nguyễn Thị Yến Xây dựng 100.000  
231 Ngô Thị Bé Xây dựng 100Usd  
232 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
233 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
234 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng 500.000  
235 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
236 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng 2.000.000  
237 Phan Minh Thuy Xây dựng 1.000.000  
238 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
239 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng 5.000.000  
240 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
241 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
242 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
243 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
244 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
245 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng 10.000.000  
246 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng 20.000.000  
247 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng 10.000.000  
248 Gđ. Kim Hương xây dựng 3.000.000  
249 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
250 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
251 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng 500Usd  
252 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng 10.000.000  
253 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
254 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
255 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng 100.000  
256 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng 2.000.000  
257 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng 500.000  
258 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng 6.000.000  
259 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
260 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
261 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
262 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
263 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
264 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
265 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
266 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
267 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
268 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
269 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
270 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
271 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
272 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
273 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
274 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
275 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
276 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
277 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
278 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
279 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
280 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
281 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
282 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
283 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
284 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
285 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
286 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
287 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
288 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
289 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
290 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
291 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
292 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
293 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
294 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
295 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
296 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
297 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
298 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
299 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
300 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000