loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
202 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
203 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
204 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
205 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
206 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
207 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
208 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
209 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
210 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
211 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
212 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
213 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
214 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
215 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
216 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
217 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
218 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
219 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
220 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
221 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
222 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
223 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
224 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
225 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
226 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
227 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
228 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
229 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
230 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
231 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
232 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
233 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
234 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
235 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
236 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
237 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
238 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
239 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
240 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
241 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
242 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
243 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
244 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
245 An Như Tăng xá 4.000.000  
246 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
247 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
248 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
249 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
250 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
251 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
252 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
253 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
254 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
255 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
256 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
257 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
258 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
259 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
260 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
261 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
262 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
263 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
264 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
265 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
266 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
267 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
268 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
269 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
270 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
271 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
272 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000  
273 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
274 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
275 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
276 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
277 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
278 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
279 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
280 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
281 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
282 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
283 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
284 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
285 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
286 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
287 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
288 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
289 Vô Danh (11/2/2020) Tăng xá - Thiền xá 100.000  
290 Khuong An Xây dựng chung 2.000.000  
291 Vô Danh (10/2/2020) Xây dựng chung 200.000  
292 Vô Danh (8/2/2020) Thiền xá 500.000  
293 Tam Duc Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
294 Gđ. Nguyễn Văn Tài Xây dựng chung 50.000  
295 Gđ. Nguyễn Thu Hằng Xây dựng chung 50.000  
296 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà Xây dựng chung 50.000  
297 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 50.000  
298 Gđ. Nguyễn Khắc Chính Xây dựng chung 50.000  
299 Gđ. Lê Trung Tâm Xây dựng chung 200.000  
300 Lê Thị Ánh Nguyệt Xây dựng chung 200.000