loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
201 Đặng Thị Ngọc Ánh 3.000.000  
202 Trần Thị Thu 500.000.000  
203 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) 1.000Usd  
204 Tuyết Nga 3.000.000  
205 Nguyễn Phương Linh 3.000.000  
206 Vô Danh 1.000.000  
207 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
208 Gđ. Nguyên Trâm 10.000.000  
209 Gđ. Trần Ngọc Châu 10.000.000  
210 Tu Vu 200.000  
211 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
212 Co Kim Xuyen 3.000.000  
213 Nguyen Vu Bao Chau 5.000.000  
214 Nguyen Thi Thuy An 1.000.000  
215 Dinh Van Tien 1.000.000  
216 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy 100.000  
217 Gđ. Ngọc Nguyên 500.000  
218 Gđ. Duyên 200.000  
219 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An 1.000.000  
220 Gđ. Trúc Giang 50.000  
221 Gđ. Xuân Sang 50.000  
222 Gđ. Chinh A Lộc 50.000  
223 Gđ. Trịnh Thiên Phước 100.000  
224 Gđ. Vương Đức Phụng 100.000  
225 Gđ. Trần Thị Diễm Châu 100.000  
226 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ 100.000  
227 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương 100.000  
228 Gđ. Đào Công Quang 100.000  
229 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh 1.500.000  
230 Gđ. Thanh Vân (An Như) 1.000.000  
231 Gđ. Chúc Minh 500.000  
232 Gđ. Nguyễn Tấn Đô 200.000  
233 Gđ. Nguyễn Thị Bình 200.000  
234 Gđ. Lưu Hán Thến 1.000.000  
235 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ 50.000  
236 Gđ. Dương Thanh Vân 200.000  
237 Gđ. Lê Thùy Châu 200.000  
238 Gđ. Lê Hoàng Hải 200.000  
239 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc 200.000  
240 Gđ. Dương Vĩnh Hưng 200.000  
241 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ 300Usd  
242 Gđ. Ngọc Dũng 1.000.000  
243 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy 100.000  
244 Gđ. Mai Huyền Trang 200.000  
245 Gđ. Hằng 150.000  
246 Gđ. Nguyễn Thị Hòa 400.000  
247 Phật tử Đà Nẵng 1.000.000  
248 Phật tử Đà Nẵng 10.000.000  
249 Phật tử Đà Nẵng 10.000.000  
250 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) 1.000.000  
251 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) 400.000  
252 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) 70.000.000  
253 Windy Nguyen 1.000.000  
254 Tran Trung Thuong 500.000  
255 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao 500.000  
256 Tran Thu Ha 500.000  
257 Dieu Quang (Sa Đéc) 10.000.000  
258 Vo Danh (19/08/2019) 500.000  
259 Dhamma Sukha 500.000  
260 Lan Son 10.000.000  
261 Hoai Viet 10.000.000  
262 Dieu Quang (MT) 10.000.000  
263 Nguyen Van Phuc 100.000  
264 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh 10.000.000  
265 Gđ. Trần Thị Mai Phương 1.000.000  
266 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) 1.000.000  
267 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai 1.900.000  
268 Gđ. An Hòa 50.000.000  
269 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
270 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền 1.500.000  
271 Gđ. Ông Sơn Hiêm 1.000.000  
272 Nguyễn Văn Đặng 550.000  
273 Đồng Hoa (Hà Nội) 2.000.000  
274 Trần Đình Phú Lộc 200.000  
275 Cô Khuê 500.000  
276 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
277 Huệ Hạnh 3.000.000  
278 Bùi Thị Minh Hằng 5.000.000  
279 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) 5.000.000  
280 Dinh Thi Van Anh 20.000.000  
281 Vô Danh (8/8/2019) 5.000.000  
282 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue 2.000.000  
283 Nhom Tu Tam Ha Noi 200.000  
284 Hiền (Hà Nội) 10.000.000  
285 Gđ. Vũ Trọng Thiên 200.000  
286 Gđ. Hoàng Bá Thao 1.000.000  
287 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng 200.000  
288 Gđ. Nguyên Thanh 200.000  
289 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn 100.000  
290 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 500.000  
291 Gđ. Nguyễn Quý NB 1.000.000  
292 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) 1.200.000  
293 Đức Huy 500.000  
294 Vô Danh (01/08/2019) 1.000.000  
295 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi 500Usd  
296 Lê Thị Bạch Tuyết 500.000  
297 Diệu Hiền 500.000  
298 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) 50.000.000  
299 Susilasara Trương Ngọc Hải 100.000  
300 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) 500.000