loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
202 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
203 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng 3.000.000  
204 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng 2.000.000  
205 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng 4.000.000  
206 Sư cô Thanh Trí Xây dựng 1.000.000  
207 Sư Chánh Thọ Xây dựng 1.000Usd  
208 Chùa Minh Đức Xây dựng 2.000.000  
209 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 5.000.000  
210 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
211 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
212 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
213 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
214 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
215 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng 500Usd  
216 Chu Kim Ngọc Xây dựng 1.000Usd  
217 Huyền Chi + Tấn Xây dựng 1.000Usd  
218 Diệu Hữu Xây dựng 1.000Usd  
219 Tịnh Hạnh Xây dựng 1.000Usd  
220 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
221 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng 700.000  
222 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
223 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng 20.000.000  
224 Le Hoai Viet Xây dựng 10.000.000  
225 Do Thi Diem Chau Xây dựng 10.000.000  
226 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
227 Nguyen Duy Huong Xây dựng 1.500.000  
228 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
229 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
230 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng 16.440.000  
231 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
232 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
233 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng 2.000.000  
234 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
235 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.500.000  
236 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
237 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng 10.000.000  
238 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
239 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng 3.000.000  
240 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 100.000.000  
241 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng 21.000.000  
242 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
243 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
244 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
245 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
246 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
247 Gđ. Trí Thọ Xây dựng 20.000.000  
248 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
249 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng 1.000.000  
250 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng 5.000.000  
251 Đinh Hoàng Yến Xây dựng 200.000  
252 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
253 BUP - P - MD Xây dựng 500.000  
254 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
255 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng 5.000.000  
256 Quan Nguyen Xây dựng 1.000.000  
257 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
258 Le Dinh Chung Xây dựng 2.000.000  
259 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
260 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng 1.000.000  
261 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
262 Minh Tâm Xây dựng 5.000.000  
263 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
264 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
265 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng 30.000.000  
266 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
267 Gđ. Diệu Từ Xây dựng 500.000  
268 Sư Minh Tuệ Xây dựng 10.000.000  
269 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng 10.000.000  
270 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 5.000.000  
271 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
272 Sư Tuệ Quang Xây dựng 10.000.000  
273 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng 500.000  
274 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
275 Kim Xuyen Xây dựng 1.000.000  
276 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
277 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
278 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng 10.000.000  
279 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 200.000.000  
280 Hà Thị Bông Xây dựng 500.000.000  
281 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
282 Kim Binh Thiền xá 500.000  
283 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
284 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng 10.000.000  
285 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng 100.000  
286 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
287 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng 5.000.000  
288 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng 2.000.000  
289 Con Phật tử Minh Xây dựng 300.000  
290 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
291 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng 1.000.000  
292 Minh Bá Xây dựng 300Usd  
293 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng 5.000.000  
294 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
295 Sư Tuệ Quang Xây dựng 30.000.000  
296 Sư Nguyên An Xây dựng 5.000.000  
297 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
298 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng 300.000  
299 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
300 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000