loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
202 Tâm Liễu Nguyên Tăng xá 5.000.000  
203 Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
204 Đoàn Phật tử Vĩnh Long Xây dựng chung 2.270.000  
205 Gđ. Phạm Lê Nga Xây dựng chung 900.000  
206 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
207 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
208 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
209 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
210 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
211 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
212 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
213 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
214 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
215 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
216 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
217 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
218 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000  
219 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
220 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
221 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
222 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
223 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
224 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
225 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
226 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
227 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
228 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
229 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
230 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
231 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
232 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
233 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
234 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
235 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
236 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
237 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
238 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
239 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
240 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
241 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
242 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
243 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
244 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
245 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
246 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000  
247 Gđ. Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
248 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
249 Cô Sáu Vân Xây dựng chung 2.000.000  
250 Trần Thu Dung Xây dựng chung 1.000Usd  
251 Co Kim Xuyen (3/12/19) Xây dựng chung 1.500.000  
252 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
253 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
254 Vô Danh (7/10/19) Cổng chùa 300.000  
255 Tran Duc Hoa (2/10/19) Tăng xá 20.000.000  
256 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) Xây dựng chung 5.000.000  
257 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
258 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) Xây dựng chung 1.500.000  
259 Thanh Noi Xây dựng chung 3.000.000  
260 Suvidita Xây dựng chung 2.000.000  
261 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) Tăng xá 10.000.000  
262 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) Tăng xá 30.000.000  
263 Nguyễn Thị Thiện Trâm Tăng xá 5.000.000  
264 Xuân Nga (Thụy Sĩ) Xây dựng chung 10.000.000  
265 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc Xây dựng chung 200.000.000  
266 Em Bé Năm Tăng xá 500.000  
267 Nguyễn Ánh Xuân Dung Tăng xá 500.000  
268 Nguyễn Hữu Phát Tăng xá 1.000.000  
269 Nguyễn Hữu Phước Tăng xá 1.000.000  
270 Nguyễn Ánh vân Tăng xá 1.000.000  
271 Nguyễn Ánh Hoa Tăng xá 1.000.000  
272 Nguyễn Ánh Tuyết Tăng xá 1.000.000  
273 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 1.000.000  
274 Nguyễn Ánh Loan Tăng xá 1.000.000  
275 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh Tăng xá 1.500.000  
276 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
277 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) Tăng xá 20.000.000  
278 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
279 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh Xây dựng chung 40.000.000  
280 Hiệp - Hậu Tăng xá 3.000.000  
281 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
282 Pháp Tâm Xây dựng chung 500.000  
283 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp Tăng xá 1.000.000  
284 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) Xây dựng chung 10.000.000  
285 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
286 Kim Xuyen Xây dựng chung 1.000.000  
287 Trần Văn Hoàng Xây dựng chung 100.000  
288 Gđ. Đỗ Ngọc Bích Xây dựng chung 100.000  
289 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên Xây dựng chung 100.000  
290 Quế Mỹ Trang Xây dựng chung 500.000  
291 Nguyễn Ánh Vân Xây dựng chung 100.000  
292 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung Xây dựng chung 500.000  
293 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 500.000  
294 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
295 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm Xây dựng chung 500.000  
296 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
297 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
298 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
299 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
300 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000