loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Mai Huyền Trang 200.000  
202 Gđ. Hằng 150.000  
203 Gđ. Nguyễn Thị Hòa 400.000  
204 Phật tử Đà Nẵng 1.000.000  
205 Phật tử Đà Nẵng 10.000.000  
206 Phật tử Đà Nẵng 10.000.000  
207 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) 1.000.000  
208 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) 400.000  
209 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) 70.000.000  
210 Windy Nguyen 1.000.000  
211 Tran Trung Thuong 500.000  
212 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao 500.000  
213 Tran Thu Ha 500.000  
214 Dieu Quang (Sa Đéc) 10.000.000  
215 Vo Danh (19/08/2019) 500.000  
216 Dhamma Sukha 500.000  
217 Lan Son 10.000.000  
218 Hoai Viet 10.000.000  
219 Dieu Quang (MT) 10.000.000  
220 Nguyen Van Phuc 100.000  
221 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh 10.000.000  
222 Gđ. Trần Thị Mai Phương 1.000.000  
223 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) 1.000.000  
224 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai 1.900.000  
225 Gđ. An Hòa 50.000.000  
226 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
227 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền 1.500.000  
228 Gđ. Ông Sơn Hiêm 1.000.000  
229 Nguyễn Văn Đặng 550.000  
230 Đồng Hoa (Hà Nội) 2.000.000  
231 Trần Đình Phú Lộc 200.000  
232 Cô Khuê 500.000  
233 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
234 Huệ Hạnh 3.000.000  
235 Bùi Thị Minh Hằng 5.000.000  
236 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) 5.000.000  
237 Dinh Thi Van Anh 20.000.000  
238 Vô Danh (8/8/2019) 5.000.000  
239 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue 2.000.000  
240 Nhom Tu Tam Ha Noi 200.000  
241 Hiền (Hà Nội) 10.000.000  
242 Gđ. Vũ Trọng Thiên 200.000  
243 Gđ. Hoàng Bá Thao 1.000.000  
244 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng 200.000  
245 Gđ. Nguyên Thanh 200.000  
246 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn 100.000  
247 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 500.000  
248 Gđ. Nguyễn Quý NB 1.000.000  
249 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) 1.200.000  
250 Đức Huy 500.000  
251 Vô Danh (01/08/2019) 1.000.000  
252 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi 500Usd  
253 Lê Thị Bạch Tuyết 500.000  
254 Diệu Hiền 500.000  
255 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) 50.000.000  
256 Susilasara Trương Ngọc Hải 100.000  
257 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) 500.000  
258 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương 4.000.000  
259 Pham Thi Mai Huong 1.000.000  
260 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
261 Nguyen Vu Bao Chau 5.000.000  
262 Be Metta 200.000  
263 Le Van Phong 1.000.000  
264 Nguyen Anh Nguyen 3.000.000  
265 Le Phuong 6.000.000  
266 Gđ. Nguyễn Danh Sinh 10.000.000  
267 Gđ. Minh Hương 200.000  
268 Gđ. Chân Như Pháp 100.000  
269 Lê Hồng Vường 1.000.000  
270 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh 10.000Usd  
271 Gđ. Dũng - Mỹ 10.000Usd  
272 Gđ. Kinh - Thủy Tiên 10.000Usd  
273 Gđ. Tôn Thất Chi 5.000Usd  
274 Gđ. Nguyễn Thị Danh 2.000.000  
275 Nguyễn Đình Nghĩa 10.000.000  
276 Nguyễn Mạnh Cường 500.000  
277 Sư Nguyên Bảo 14.600.000  
278 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang 3.000.000  
279 Nguyễn Thị Chăng 3.000.000  
280 Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
281 Nguyen Anh Nguyen 3.000.000  
282 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) 1.000.000  
283 Gđ. Nguyễn Hàng 1.500.000  
284 Đồng Thị Thanh Xuân 50.000.000  
285 Ông bà Ngọc Duyên 1.000.000  
286 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug 200Usd  
287 Tu nữ Giác Minh 20.000.000  
288 Vô Danh (13/7/2019) 1.000.000  
289 Do Thi Thu Hien 500.000  
290 Nguyen Thanh Long 10.000.000  
291 Vô Danh (6/7/2019) 2.378.768  
292 Tran Lan Anh 10.000.000  
293 Le Tan Tai 11.319.000  
294 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
295 Pham Hoang Nhat 2.000.000  
296 Lê Thuận 3.000.000  
297 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
298 Nguyen Vu Bao Chau 10.000.000  
299 Nguyen Thi Ngoc Lien 30.000.000  
300 Co Kim Xuyen 1.500.000