loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Nguyễn Vinh Khang Xây dựng chung 500.000  
202 Gđ. Nguyễn Hữu Trí Xây dựng chung 500.000  
203 Gđ. Võ Bá Đặng Xây dựng chung 500.000  
204 Gđ. Chơn Huệ Tú Xây dựng chung 1.400.000  
205 Gđ. Phật tử Thị Nghè (T9,10,11,12/2020) Tăng xá 4.000.000  
206 Tâm Giác Như Xây dựng chung 400.000  
207 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Hòe Xây dựng chung 200.000  
208 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
209 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
210 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
211 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
212 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
213 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
214 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
215 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
216 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
217 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
218 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
219 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
220 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
221 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
222 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
223 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
224 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
225 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
226 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
227 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
228 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
229 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
230 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
231 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
232 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
233 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
234 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
235 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
236 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
237 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
238 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
239 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
240 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
241 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
242 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
243 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
244 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
245 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
246 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
247 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
248 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
249 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
250 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
251 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
252 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
253 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
254 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
255 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
256 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
257 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
258 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
259 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
260 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
261 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
262 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
263 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
264 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
265 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
266 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
267 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
268 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
269 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
270 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
271 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
272 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
273 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
274 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
275 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
276 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
277 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
278 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
279 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
280 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
281 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
282 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
283 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
284 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
285 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
286 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
287 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
288 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
289 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
290 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
291 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
292 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
293 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
294 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
295 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
296 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
297 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
298 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
299 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
300 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000