loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
202 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
203 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
204 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
205 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
206 Vô Danh 600.000  
207 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
208 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
209 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
210 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
211 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
212 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
213 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
214 Tâm Đạo 300.000  
215 Lương Thái Anh 200.000  
216 Lương Lê Minh Hà 100.000  
217 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
218 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
219 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
220 Gđ. Phương Anh 500.000  
221 Thiện Hữu 5.000.000  
222 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
223 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
224 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
225 Lê Thị Huệ 500.000  
226 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
227 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
228 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
229 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
230 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
231 Xuân Mai 400.000  
232 Tâm Đạo 1.040.000  
233 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
234 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
235 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
236 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
237 Xuân nhí 200.000  
238 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
239 Nguyễn Thị Thu 500.000  
240 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
241 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
242 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
243 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
244 Phạm Xuân Lan 100Usd  
245 Vô Danh 8.000.000  
246 Diệu Huệ 10.000.000  
247 Lê Minh Trường 1.000.000  
248 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
249 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
250 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
251 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
252 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
253 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
254 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
255 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
256 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
257 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
258 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
259 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
260 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
261 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
262 Tú Uyên 2.000.000  
263 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
264 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
265 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức 500.000.000  
266 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
267 Diệu Huệ 10.000.000  
268 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
269 Nguyên Giác 500.000  
270 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
271 Diệu Huệ 3.000.000  
272 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
273 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
274 Gđ. Minh Lệ 200.000  
275 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
276 Quang Huy 1.000.000  
277 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
278 Hường (Hà Nội) 500.000  
279 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
280 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
281 Hồng Phượng 5.000.000  
282 Việt Hải 500.000  
283 Việt Hải 1.500.000  
284 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
285 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
286 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
287 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
288 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 1.000.000  
289 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng 5.000.000  
290 Vô Danh 3.500.000  
291 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng 3.000.000  
292 Lương Thanh Thành 300.000  
293 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng 500.000  
294 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
295 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
296 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) xây dựng 2.500Euro  
297 Như Phước Tăng xá 200Aud  
298 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng 2.000Usd  
299 Lan Nguyên xây dựng 2.000Usd  
300 Nguyên Thể Xây dựng 500.000