loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng 700.000  
202 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
203 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng 1.000.000  
204 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
205 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
206 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
207 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
208 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
209 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
210 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng 500.000  
211 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng 3.000.000  
212 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
213 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
214 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng 200£  
215 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng 200£  
216 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng 300.000  
217 Cô Thanh Chung 1.000.000  
218 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng 1.000.000  
219 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng 600.000  
220 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
221 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
222 Như Phước Xây dựng 3.000.000  
223 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
224 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 15.000.000  
225 Tuệ Linh Xây dựng 20.000.000  
226 Pham Duc Thai Xây dựng 250.000  
227 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
228 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
229 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng 1.000.000  
230 Phan Van Quan Xây dựng 1.000.000  
231 Pham Duc Thai Xây dựng 200.000  
232 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
233 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
234 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
235 Dana Thiền xá 500.000  
236 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
237 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng 6.000.000  
238 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng 3.000.000  
239 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng 2.000.000  
240 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
241 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
242 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng 400.000  
243 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng 200.000  
244 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng 3.500.000  
245 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng 600.000  
246 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
247 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
248 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
249 Nguyen Thanh Binh Xây dựng 3.000.000  
250 Mai Thi Lua Xây dựng 300.000  
251 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
252 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
253 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
254 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
255 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
256 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
257 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
258 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
259 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
260 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
261 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000  
262 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
263 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
264 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
265 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
266 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
267 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
268 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
269 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
270 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
271 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
272 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
273 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
274 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
275 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
276 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
277 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
278 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
279 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
280 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
281 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
282 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
283 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
284 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
285 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
286 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
287 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
288 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
289 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
290 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
291 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
292 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
293 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
294 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
295 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
296 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
297 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
298 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
299 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
300 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000