loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng 5.000.000  
202 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
203 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
204 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng 500.000  
205 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng 20.000.000  
206 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng 100Usd  
207 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
208 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
209 Huỳnh Long Xây dựng 50.000  
210 Lê Văn Quốc Xây dựng 100.000  
211 Tống Thị Tuyết Xây dựng 50.000  
212 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
213 Ngô Thị Bích vân Xây dựng 1.200.000  
214 Tâm Ngọc Xây dựng 200.000  
215 Nhóm Phật Tử Xây dựng 600.000  
216 Tran Lan Anh xây dựng 10.000.000  
217 Le Van Phong Xây dựng 500.000  
218 Thu Nguyen Xây dựng 14.000.000  
219 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
220 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
221 Vu Phuc Quang Xây dựng 3.000.000  
222 Le Dinh Chung Xây dựng 20.000.000  
223 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng 100.000  
224 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
225 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
226 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
227 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
228 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng 2.000.000  
229 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
230 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
231 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng 600Aud  
232 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
233 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
234 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
235 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng 3.000.000  
236 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
237 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng 12.000.000  
238 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
239 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
240 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
241 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
242 Hạnh Như Xây dựng 41.800.000  
243 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng 500.000  
244 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
245 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
246 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
247 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
248 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng 33.400.000  
249 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
250 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
251 Do Thị Thu Hien Xây dựng 500.000  
252 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng 5.000.000  
253 Gđ. Thu Hằng Xây dựng 3.000.000  
254 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng 700.000  
255 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
256 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng 1.000.000  
257 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
258 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
259 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
260 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
261 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
262 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
263 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng 500.000  
264 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng 3.000.000  
265 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
266 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
267 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng 200£  
268 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng 200£  
269 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng 300.000  
270 Cô Thanh Chung 1.000.000  
271 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng 1.000.000  
272 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng 600.000  
273 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
274 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
275 Như Phước Xây dựng 3.000.000  
276 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
277 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 15.000.000  
278 Tuệ Linh Xây dựng 20.000.000  
279 Pham Duc Thai Xây dựng 250.000  
280 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
281 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
282 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng 1.000.000  
283 Phan Van Quan Xây dựng 1.000.000  
284 Pham Duc Thai Xây dựng 200.000  
285 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
286 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
287 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
288 Dana Thiền xá 500.000  
289 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
290 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng 6.000.000  
291 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng 3.000.000  
292 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng 2.000.000  
293 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
294 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
295 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng 400.000  
296 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng 200.000  
297 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng 3.500.000  
298 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng 600.000  
299 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
300 Tran Lan Anh Chung 5.000.000