loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
202 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
203 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
204 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
205 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
206 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
207 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
208 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
209 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
210 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
211 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
212 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
213 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
214 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
215 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
216 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
217 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
218 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
219 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
220 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
221 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
222 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
223 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
224 An Như Tăng xá 4.000.000  
225 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
226 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
227 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
228 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
229 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
230 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
231 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
232 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
233 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
234 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
235 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
236 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
237 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
238 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
239 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
240 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
241 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
242 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
243 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
244 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
245 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
246 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
247 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
248 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
249 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
250 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
251 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000  
252 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
253 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
254 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
255 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
256 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
257 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
258 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
259 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
260 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
261 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
262 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
263 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
264 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
265 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
266 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
267 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
268 Vô Danh (11/2/2020) Tăng xá - Thiền xá 100.000  
269 Khuong An Xây dựng chung 2.000.000  
270 Vô Danh (10/2/2020) Xây dựng chung 200.000  
271 Vô Danh (8/2/2020) Thiền xá 500.000  
272 Tam Duc Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
273 Gđ. Nguyễn Văn Tài Xây dựng chung 50.000  
274 Gđ. Nguyễn Thu Hằng Xây dựng chung 50.000  
275 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà Xây dựng chung 50.000  
276 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 50.000  
277 Gđ. Nguyễn Khắc Chính Xây dựng chung 50.000  
278 Gđ. Lê Trung Tâm Xây dựng chung 200.000  
279 Lê Thị Ánh Nguyệt Xây dựng chung 200.000  
280 Gđ. Đức Lạc Xây dựng chung 100.000  
281 Đoàn Ngọc Phú Xây dựng chung 400.000  
282 Cô Mai Tăng xá 1.000.000  
283 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con Tăng xá 10.000.000  
284 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) Tăng xá 10.000.000  
285 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
286 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 9.100.000  
287 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 5.000.000  
288 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
289 Hạnh Huệ Tăng xá 10.000.000  
290 Lê Thị Anh Vương Tăng xá 10.000.000  
291 Chu - Thanh - Phương Tăng xá 1.500.000  
292 Quán Nguyên Tăng xá 1.000.000  
293 Phạm Duyên Tăng xá 5.000.000  
294 Phạm Thị Xuân Lan Tăng xá 5.000.000  
295 Phạm Anh Ngôn Xây dựng chung 7.000.000  
296 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 20.000.000  
297 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 10.000.000  
298 D+T Tăng xá 520.000  
299 Gđ. Phương Anh Điện mặt trời 100Usd  
300 Sư Nguyên Bảo Tăng xá 15.000.000