loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
202 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
203 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
204 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
205 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
206 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
207 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
208 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
209 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
210 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
211 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
212 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
213 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
214 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
215 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
216 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
217 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
218 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
219 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
220 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
221 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
222 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
223 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
224 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
225 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
226 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
227 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
228 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
229 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
230 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
231 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
232 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
233 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
234 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
235 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
236 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
237 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
238 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
239 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000  
240 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
241 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
242 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
243 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
244 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000  
245 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
246 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
247 Hạnh Chân Xây dựng 500.000  
248 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
249 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
250 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
251 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
252 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng 100.000  
253 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng 500.000  
254 Quang Dung Xây dựng 300.000  
255 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng 100.000  
256 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng 200.000  
257 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
258 Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
259 Phạm Minh Hoàng Xây dựng 200.000  
260 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng 1.000.000  
261 Tống Văn Hằng Xây dựng 100Aud  
262 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng 100Aud  
263 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng 100Aud  
264 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng 100Aud  
265 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng 100Aud  
266 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng 100Aud  
267 Huệ Phương Xây dựng 10.000.000  
268 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
269 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
270 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
271 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 10.000.000  
272 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
273 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
274 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
275 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
276 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
277 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
278 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
279 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
280 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
281 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng 200.000  
282 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng 500.000  
283 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng 1.000.000  
284 Nguyễn Trung Thông Xây dựng 500.000  
285 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng 10.000.000  
286 Nhóm Hoài Thương Xây dựng 2.000.000  
287 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
288 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng 5.000.000  
289 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
290 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng 10.000.000  
291 Nguyễn Thị Danh Xây dựng 3.000.000  
292 Diệu Huyền Xây dựng 1.000.000  
293 Hồ Cao Cường Xây dựng 1.000.000  
294 Nguyễn Mai Chính Xây dựng 500.000  
295 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
296 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
297 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
298 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng 500.000  
299 Lê Hòa Xây dựng 1.000.000  
300 Trí Hiền Xây dựng 200.000