loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
202 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
203 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
204 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
205 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
206 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
207 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
208 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
209 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
210 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
211 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
212 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
213 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
214 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
215 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
216 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
217 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
218 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
219 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
220 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
221 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
222 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
223 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
224 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
225 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
226 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
227 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
228 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
229 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
230 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
231 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
232 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
233 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
234 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
235 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
236 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
237 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
238 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
239 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
240 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
241 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
242 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
243 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
244 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
245 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
246 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
247 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
248 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
249 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
250 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
251 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
252 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
253 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
254 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
255 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
256 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
257 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
258 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
259 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
260 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
261 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
262 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
263 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
264 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
265 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
266 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
267 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
268 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
269 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
270 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
271 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
272 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
273 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
274 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
275 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
276 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
277 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
278 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
279 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
280 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
281 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
282 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
283 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
284 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
285 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
286 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
287 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
288 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
289 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
290 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
291 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
292 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
293 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
294 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
295 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
296 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
297 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
298 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
299 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
300 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000