loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
202 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
203 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
204 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
205 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
206 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
207 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
208 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
209 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
210 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
211 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
212 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
213 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
214 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
215 Lê Thị Sen Xây dựng 200.000  
216 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng 300.000  
217 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng 300.000  
218 Trần Thị Sâm Xây dựng 200.000  
219 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng 200.000  
220 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng 1.000.000  
221 Phan Quốc Toàn Xây dựng 100.000  
222 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng 100.000  
223 Nguyễn văn Lợi Xây dựng 100.000  
224 Nguyễn Minh Cường Xây dựng 100.000  
225 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng 100.000  
226 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng 200.000  
227 Hứa Phước Nhân Xây dựng 2.000.000  
228 Mã Kim Lương Xây dựng 200.000  
229 Ngô Thị Nhung Xây dựng 500.000  
230 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng 500.000  
231 Minh Tú Xây dựng 1.000.000  
232 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng 1.000.000  
233 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng 1.110.000  
234 Tịnh Thanh Xây dựng 500.000  
235 Trần Thị Kim Lang Xây dựng 100.000  
236 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
237 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng 1.000.000  
238 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
239 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
240 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
241 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
242 Trịnh Đoan Trang Xây dựng 1.000.000  
243 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
244 Lê Thị Oanh Xây dựng 2.000.000  
245 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng 2.000.000  
246 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
247 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng 500.000  
248 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
249 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
250 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
251 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
252 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng 30.000.000  
253 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
254 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng 20.000.000  
255 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng 2.000.000  
256 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
257 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng 50.000  
258 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng 100.000  
259 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây Dựng 500.000  
260 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng 500.000  
261 Gđ. Cô Sang Xây dựng 1.000.000  
262 Cô Diệu Thành Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000  
263 Thanh - Dũng Xây dựng 500.000  
264 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng 500Usd  
265 Gđ. Tân - Hải Xây dựng 600£  
266 Diệu Mỹ Xây dựng 100£  
267 Lưu Minh Trung Xây dựng 100£  
268 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng 100£  
269 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng 100£  
270 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng 100£  
271 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng 4.000.000  
272 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
273 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng 6.000.000  
274 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
275 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng 2.000.000  
276 Hậu xây dựng 10.000.000  
277 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
278 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
279 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
280 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
281 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
282 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
283 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
284 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng 100.000  
285 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.500.000  
286 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
287 Uyên Tâm Xây dựng 500.000  
288 Dao Minh Xây dựng 500.000  
289 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
290 Nguyên Hương Xây dựng 800Usd  
291 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
292 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng 10.000.000  
293 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
294 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
295 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang xây dựng 1.000.000  
296 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng 5.000.000  
297 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng 500.000  
298 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng 600.000  
299 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
300 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng 2.000.000