loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Hân Xây dựng 200.000  
2 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng 5.000.000  
3 Sư cô Như Nhàn Xây dựng 200.000  
4 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng 500.000  
5 Gđ. Liên Yến Xây dựng 200.000  
6 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng 2.000.000  
7 Nhóm Phật tử Xây dựng 650.000 + 20Usd  
8 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng 1.000.000  
9 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng 200.000  
10 Hồng - Phiến Xây dựng 600.000  
11 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
12 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
13 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
14 Nguyen Van Phuc xây dựng 100.000  
15 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
16 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
17 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
18 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
19 Do Thi Thu Hien Xây dựng 1.000.000  
20 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng 10.000.000  
21 Pham Thi Mai Huong Xây dựng 500.000  
22 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng 4.000.000  
23 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
24 Tran Lan Anh Xây dựng 10.000.000  
25 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
26 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng 5.000.000  
27 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
28 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
29 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
30 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
31 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
32 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
33 Minh Trung Tăng xá 500.000  
34 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
35 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
36 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
37 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
38 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
39 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
40 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
41 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
42 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
43 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
44 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng 2.000.000  
45 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
46 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng 2.000.000  
47 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng 500.000  
48 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng 6.300.000  
49 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
50 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
51 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
52 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
53 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
54 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
55 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
56 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
57 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
58 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng 1.000Usd  
59 Tuyết Nga Xây dựng 3.000.000  
60 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
61 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
62 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
63 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
64 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng 10.000.000  
65 Tu Vu Xây dựng 200.000  
66 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
67 Co Kim Xuyen Xây dựng 3.000.000  
68 Nguyen Vu Bao Chau xây dựng 5.000.000  
69 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
70 Dinh Van Tien Xây dựng 1.000.000  
71 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng 100.000  
72 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng 500.000  
73 Gđ. Duyên Xây dựng 200.000  
74 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng 1.000.000  
75 Gđ. Trúc Giang Xây dựng 50.000  
76 Gđ. Xuân Sang Xây dựng 50.000  
77 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng 50.000  
78 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng 100.000  
79 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng 100.000  
80 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng 100.000  
81 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng 100.000  
82 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương xây dựng 100.000  
83 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng 100.000  
84 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng 1.500.000  
85 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng 1.000.000  
86 Gđ. Chúc Minh Xây dựng 500.000  
87 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng 200.000  
88 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng 200.000  
89 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng 1.000.000  
90 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng 50.000  
91 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng 200.000  
92 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng 200.000  
93 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng 200.000  
94 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng 200.000  
95 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng 200.000  
96 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng 300Usd  
97 Gđ. Ngọc Dũng xây dựng 1.000.000  
98 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng 100.000  
99 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng 200.000  
100 Gđ. Hằng Xây dựng 150.000