loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
2 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
3 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
4 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
5 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
6 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
7 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
8 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
9 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
10 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
11 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
12 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
13 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
14 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
15 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
16 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
17 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
18 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
19 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
20 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
21 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
22 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
23 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
24 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
25 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
26 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
27 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
28 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
29 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
30 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
31 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
32 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
33 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
34 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
35 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
36 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
37 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
38 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
39 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
40 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
41 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
42 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
43 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
44 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
45 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
46 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
47 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
48 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
49 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
50 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
51 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
52 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
53 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
54 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
55 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
56 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
57 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
58 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
59 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
60 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
61 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
62 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
63 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
64 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
65 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
66 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
67 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
68 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
69 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
70 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
71 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
72 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
73 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
74 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
75 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
76 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
77 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
78 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
79 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
80 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
81 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
82 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
83 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
84 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
85 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
86 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
87 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
88 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
89 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
90 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
91 An Như Tăng xá 4.000.000  
92 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
93 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
94 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
95 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
96 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
97 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
98 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
99 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
100 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000