loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
2 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
3 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
4 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
5 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
6 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
7 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
8 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
9 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
10 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
11 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
12 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
13 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
14 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
15 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
16 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
17 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
18 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
19 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
20 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
21 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
22 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
23 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
24 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
25 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
26 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
27 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
28 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
29 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
30 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
31 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
32 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
33 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
34 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
35 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
36 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
37 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
38 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
39 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
40 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
41 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
42 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
43 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
44 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
45 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
46 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
47 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
48 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
49 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
50 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
51 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
52 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
53 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
54 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
55 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
56 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
57 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
58 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
59 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
60 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
61 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
62 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
63 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
64 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
65 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
66 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
67 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
68 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
69 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
70 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
71 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
72 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
73 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
74 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
75 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
76 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
77 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
78 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
79 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
80 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
81 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
82 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
83 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
84 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
85 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
86 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
87 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
88 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
89 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
90 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
91 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
92 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
93 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
94 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
95 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
96 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
97 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
98 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
99 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
100 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000