loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Vũ Quang Minh - Đan Phượng Xây dựng chung 60.000.000  
2 Nhóm Sơn La (Ngo Thi Thuy Hang) Xây dựng chung 6.700.000  
3 Gđ. Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 500.000  
4 Vũ Quang Minh Xây dựng chung 500.000  
5 Lương Thị Ngọc Hân - Trần Quang Xây dựng chung 500.000  
6 Sư Pháp Chí - Sư Viên Hạnh - Sư Pháp Tân Xây dựng chung 1.000.000  
7 Gđ. Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Tạ Thiên Minh Xây dựng chung 250.000.000  
8 Nguyễn Đình Vũ Xây dựng chung 500.000  
9 Gđ. Ngọc Đài - Ngọc Hương Xây dựng chung 5.000.000  
10 Gđ. Trang - Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
11 Lưu Thị Ngọc Thanh - Đinh Thị Ngọc Vạn Tăng xá 300.000  
12 Gđ. Bà Bùi Thị Ngọ Xây dựng chung 1.000.000  
13 Diệu An Xây dựng chung 100.000  
14 Anh Tuấn Cổng chùa 1.000.000  
15 Trần Thị Xuân Mai Xây dựng chung 5.000.000  
16 Thái Thị Nhân Hằng Xây dựng chung 20.000.000  
17 Gđ. Khánh An 400.000  
18 Nguyễn Văn Thình Xây dựng chung 5.000.000  
19 Gđ. Út Đặng và các con Cổng chùa 11.000.000  
20 Gđ. Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
21 Gđ. Phạm Duyên - Phạm Thị Xuân Lan Cổng chùa 5.000.000  
22 Gđ. Nguyễn Văn Hiệp Cổng chùa 3.000.000  
23 Võ Xuân Thùy Cổng chùa 100.000  
24 Hồ Thị Ngọc Bích (chị của Hồ Thị Nga - Như Tịnh) Xây dựng chung 50.000.000  
25 Ngô Tiểu Phương Xây dựng chung 20.000.000  
26 Lê Nguyễn Đài Trang Xây dựng chung 500.000  
27 Nguyễn Thúy Châu Cổng chùa 300.000  
28 Gđ. Tâm Phúc - Hoa Đức - Tâm Như - Tâm Đức Cổng chùa 20.000.000  
29 Thi Thi Xây dựng chung 10.000.000  
30 Tran Van Hung Xây dựng chung 200.000  
31 Vo danh (12/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
32 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
33 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
34 Vo danh (11/02/21) Xây dựng chung 9.000.000  
35 Nguyen Thuy Dai Trang Xây dựng chung 20.000.000  
36 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 3.000.000  
37 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 1.500.000  
38 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
39 Vo danh (06/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
40 Gd. Tinh Vien (Da Nang) Xây dựng chung 100.000.000  
41 Vo Danh (05/04/21) Xây dựng chung 1.000.000  
42 Nghiem Chi Xây dựng chung 2.000.000  
43 Vo danh (05/04/21) Xây dựng chung 200.000  
44 Nguyen Vu Bao Chau (02/04/21) Xây dựng chung 5.000.000  
45 Tran Thi Huong Lan (02/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
46 Hong Vu Xây dựng chung 100.000  
47 Vo danh (31/03/21) Xây dựng chung 100.000  
48 Pham Thi Le Xây dựng chung 2.000.000  
49 Vo danh (29/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
50 Vo danh (29/03/21) Thiền xá 500.000  
51 Nguyen Thi Phuong Hang Pham Thi Thuc Xây dựng chung 1.000.000  
52 Nguyen Thi Phuong Hang (Tam Lieu Nguyen) Xây dựng chung 50.000.000  
53 Vo danh (27/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
54 Thanh Tam Xây dựng chung 1.000.000  
55 Vo danh (25/03/21) Xây dựng chung 300.000  
56 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
57 Vu Thi Bich Hao Xây dựng chung 5.000.000  
58 Phan Thi Duc Xây dựng chung 50.000  
59 Tran Thi Vinh Xây dựng chung 50.000  
60 Vo danh (20/03/21) Xây dựng chung 25.000.000  
61 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
62 Thai Thi Nhan hang (19/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
63 Vo Danh (19/03/21) Xây dựng chung 500.000  
64 Le Thi Thuy Quyen Xây dựng chung 500.000  
65 Tuong Van Xây dựng chung 4.000.000  
66 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 300.000  
67 Vo Danh (16/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
68 Ho Dang Thuan (My) Xây dựng chung 27.804.000  
69 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
70 Doan Thi Quy Hoi - Nguyen Van Cong Xây dựng chung 300.000  
71 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
72 Vo Danh (13/03/21) Xây dựng chung 250.000  
73 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
74 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
75 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
76 Vo danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
77 En Kiem Thiền xá 70.000.000  
78 Vo Danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
79 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
80 Vo Danh (10/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
81 Vo danh (09/03/21) Xây dựng chung 350.000  
82 Vo Danh (09/03/21) Xây dựng chung 5.000.000  
83 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (09/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
84 An Hy (Tanh Biet) Xây dựng chung 10.000.000  
85 Nguyen Thi Kha Xây dựng chung 500.000  
86 Tam Chinh Dao Xây dựng chung 5.000.000  
87 MH va GT Xây dựng chung 1.000.000  
88 Vo danh (03/03/21) Xây dựng chung 500.000  
89 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
90 Gđ. Ngo The Thang Xây dựng chung 1.000.000  
91 Vo danh (27/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
92 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
93 Tue Quang Xây dựng chung 3.000.000  
94 Tran Diem Nga Xây dựng chung 1.500.000  
95 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
96 Tran Thi Phuong Thao Xây dựng chung 2.000.000  
97 Duc Minh Nhom Tanh Biet Xây dựng chung 10.000.000  
98 Tam Hong Nhu (22/02/21) Xây dựng chung 3.000.000  
99 Duong Vu Truong - Lu Huynh Tram Xây dựng chung 200.000  
100 Vo danh (21/02/21) Xây dựng chung 50.000.000