loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
2 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
3 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
4 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
5 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
6 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
7 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
8 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
9 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
10 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
11 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
12 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
13 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
14 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
15 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
16 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
17 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
18 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
19 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
20 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
21 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
22 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
23 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
24 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
25 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
26 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
27 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
28 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
29 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
30 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
31 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
32 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
33 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
34 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
35 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
36 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
37 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
38 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
39 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
40 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
41 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
42 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
43 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
44 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
45 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
46 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
47 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
48 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
49 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
50 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
51 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
52 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
53 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
54 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
55 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
56 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
57 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
58 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
59 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
60 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
61 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
62 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
63 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
64 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
65 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
66 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
67 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
68 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
69 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
70 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
71 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
72 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
73 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
74 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
75 Tam An Tăng xá 1.000.000  
76 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
77 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
78 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
79 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
80 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
81 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
82 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
83 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
84 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
85 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
86 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
87 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
88 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
89 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
90 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
91 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
92 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
93 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
94 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
95 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
96 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
97 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
98 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
99 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
100 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd