loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Vô Danh Xây dựng 5.000.000  
2 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
3 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
4 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
5 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng 5.000.000  
6 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
7 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
8 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng 5.000.000  
9 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
10 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 20.700.000  
11 Cô Phương Xây dựng 100.000  
12 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng 1.500.000  
13 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
14 Gđ. Liễu Minh xây dựng 3.000.000  
15 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
16 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
17 Gđ. Chúc Em Xây dựng 500.000  
18 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
19 Hứa Túy Linh Xây dựng 100Usd  
20 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
21 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
22 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
23 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
24 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng 3.000.000  
25 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng 2.000.000  
26 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng 4.000.000  
27 Sư cô Thanh Trí Xây dựng 1.000.000  
28 Sư Chánh Thọ Xây dựng 1.000Usd  
29 Chùa Minh Đức Xây dựng 2.000.000  
30 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 5.000.000  
31 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
32 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
33 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
34 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
35 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
36 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng 500Usd  
37 Chu Kim Ngọc Xây dựng 1.000Usd  
38 Huyền Chi + Tấn Xây dựng 1.000Usd  
39 Diệu Hữu Xây dựng 1.000Usd  
40 Tịnh Hạnh Xây dựng 1.000Usd  
41 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
42 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng 700.000  
43 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
44 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng 20.000.000  
45 Le Hoai Viet Xây dựng 10.000.000  
46 Do Thi Diem Chau Xây dựng 10.000.000  
47 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
48 Nguyen Duy Huong Xây dựng 1.500.000  
49 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
50 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
51 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng 16.440.000  
52 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
53 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
54 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng 2.000.000  
55 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
56 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.500.000  
57 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
58 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng 10.000.000  
59 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
60 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng 3.000.000  
61 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 100.000.000  
62 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng 21.000.000  
63 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
64 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
65 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
66 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
67 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
68 Gđ. Trí Thọ Xây dựng 20.000.000  
69 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
70 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng 1.000.000  
71 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng 5.000.000  
72 Đinh Hoàng Yến Xây dựng 200.000  
73 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
74 BUP - P - MD Xây dựng 500.000  
75 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
76 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng 5.000.000  
77 Quan Nguyen Xây dựng 1.000.000  
78 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
79 Le Dinh Chung Xây dựng 2.000.000  
80 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
81 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng 1.000.000  
82 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
83 Minh Tâm Xây dựng 5.000.000  
84 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
85 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
86 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng 30.000.000  
87 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
88 Gđ. Diệu Từ Xây dựng 500.000  
89 Sư Minh Tuệ Xây dựng 10.000.000  
90 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng 10.000.000  
91 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 5.000.000  
92 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
93 Sư Tuệ Quang Xây dựng 10.000.000  
94 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng 500.000  
95 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
96 Kim Xuyen Xây dựng 1.000.000  
97 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
98 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
99 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng 10.000.000  
100 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 200.000.000