loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
2 Bừi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
3 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
4 Dinh Thi Van Anh Xây dựng 20.000.000  
5 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng 5.000.000  
6 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
7 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
8 Hiền (Hà Nội) Xây dựng 10.000.000  
9 Gđ. Vũ Trọng Thiên xây dựng 200.000  
10 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng 1.000.000  
11 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng 200.000  
12 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng 200.000  
13 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng 100.000  
14 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng 500.000  
15 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng 1.000.000  
16 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
17 Đức Huy Tăng xá 500.000  
18 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
19 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
20 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
21 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
22 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
23 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng 100.000  
24 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng 500.000  
25 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng 4.000.000  
26 Pham Thi Mai Huong Xây dựng 1.000.000  
27 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
28 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 5.000.000  
29 Be Metta Xây dựng 200.000  
30 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
31 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
32 Le Phuong Xây dựng 6.000.000  
33 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
34 Gđ. Minh Hương Xây dựng 200.000  
35 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng 100.000  
36 Lê Hồng Vường Xây dựng 1.000.000  
37 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng 10.000Usd  
38 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng 10.000Usd  
39 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng 10.000Usd  
40 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng 5.000Usd  
41 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
42 Nguyễn Đình Nghĩa xây dựng 10.000.000  
43 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng 500.000  
44 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 14.600.000  
45 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng 3.000.000  
46 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng 3.000.000  
47 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng 1.000.000  
48 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
49 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng 1.000.000  
50 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng 1.500.000  
51 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 50.000.000  
52 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng 1.000.000  
53 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng 200Usd  
54 Tu nữ Giác Minh Xây dựng 20.000.000  
55 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
56 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
57 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
58 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
59 Tran Lan Anh Xây dựng 10.000.000  
60 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
61 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
62 Pham Hoang Nhat Xây dựng 2.000.000  
63 Lê Thuận Xây dựng 3.000.000  
64 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
65 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
66 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng 30.000.000  
67 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.000  
68 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
69 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
70 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.500  
71 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
72 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
73 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
74 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
75 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
76 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng 10.000.000  
77 Quan Hán Sanh Xây dựng 10.000.000  
78 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng 2.000.000  
79 Nhóm bé Hiền Xây dựng 1.000.000  
80 Vô Danh Xây dựng 5.000.000  
81 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
82 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
83 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
84 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng 5.000.000  
85 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
86 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
87 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng 5.000.000  
88 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
89 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 20.700.000  
90 Cô Phương Xây dựng 100.000  
91 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng 1.500.000  
92 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
93 Gđ. Liễu Minh xây dựng 3.000.000  
94 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
95 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
96 Gđ. Chúc Em Xây dựng 500.000  
97 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
98 Hứa Túy Linh Xây dựng 100Usd  
99 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
100 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000