loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
2 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
3 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
4 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
5 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
6 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
7 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
8 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
9 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
10 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
11 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
12 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
13 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
14 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
15 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
16 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
17 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
18 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
19 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
20 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
21 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
22 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
23 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
24 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
25 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
26 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
27 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
28 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
29 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
30 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
31 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
32 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
33 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
34 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
35 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
36 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
37 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
38 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
39 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
40 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
41 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
42 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
43 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
44 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
45 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
46 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
47 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
48 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
49 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
50 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
51 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
52 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
53 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
54 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
55 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
56 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
57 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
58 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
59 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
60 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
61 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
62 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
63 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
64 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
65 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
66 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
67 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
68 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
69 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
70 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
71 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
72 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
73 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
74 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
75 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
76 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
77 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
78 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
79 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
80 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
81 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
82 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
83 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
84 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
85 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
86 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
87 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
88 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
89 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
90 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
91 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
92 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
93 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
94 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
95 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
96 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
97 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
98 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
99 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
100 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000