loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm 1.000.000  
2 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh 40.000.000  
3 Hiệp - Hậu 3.000.000  
4 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 200.000.000  
5 Pháp Tâm 500.000  
6 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp 1.000.000  
7 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) 10.000.000  
8 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
9 Kim Xuyen 1.000.000  
10 Trần Văn Hoàng 100.000  
11 Gđ. Đỗ Ngọc Bích 100.000  
12 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên 100.000  
13 Quế Mỹ Trang 500.000  
14 Nguyễn Ánh Vân 100.000  
15 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung 500.000  
16 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan 500.000  
17 Tống Văn Hằng 1.000.000  
18 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm 500.000  
19 Gđ. Triệu Tiết 200.000  
20 Lý Thu Linh 200.000  
21 Thanh Camera 200.000  
22 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm 500.000  
23 Đại Thị Ngọc Anh 1.000.000  
24 Nguyễn Thị Hồng 500.000  
25 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành 1.000.000  
26 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu 1.000.000  
27 Lâm Hồng Tường 500.000  
28 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi 500.000  
29 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm 500.000  
30 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn 500.000  
31 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy 500.000  
32 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai 500.000  
33 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi 500.000  
34 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng 500.000  
35 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt 1.000.000  
36 Tk. Đức Minh 1.000.000  
37 Gđ. Hòa Lam Loan 2.000.000  
38 Gđ. Phạm Thị Dung 500.000  
39 Gđ. Ngọc Vũ 100.000  
40 Gđ. Nguyễn Thị Thao 200.000  
41 Gđ. Trương Quốc Tùng 50.000  
42 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
43 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu 300.000  
44 Gđ. Hồ Thị Kim Yến 200.000  
45 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) 4.000.000  
46 Gđ. Phương Ngọc 3.000.000  
47 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi 200.000  
48 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 300.000  
49 Gđ. Trần Thị Kim Duyên 500.000  
50 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên 200.000  
51 Gđ. Chung Văn Cường 100.000  
52 Gđ. Giác Pháp 2.000.000  
53 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức 1.000.000  
54 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý 300.000  
55 Gđ. Phạm Gia Khiêm 200.000  
56 Gđ. Phạm Thị Thủy 200.000  
57 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh 1.000.000  
58 Gđ. Dung Tám Bé 10.000.000  
59 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy 10.000.000  
60 Dung (hộ Tăng) 20.000.000  
61 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn 15.000.000  
62 Gđ. Cô Út Đặng 10.000.000  
63 Trần Thị Hiền 200.000  
64 Chú Hải (con cô Năm Cúc) 300.000  
65 Phạm Hữu Long 500.000  
66 Diệu Nghiêm 500.000  
67 Gđ. Đỗ Chí Hiếu 500.000  
68 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
69 Tâm An Nguyên 50.000.000  
70 Tu nữ Diệu Hóa 60.000.000  
71 Loan (Tịnh Viên) 200Usd  
72 Tịnh Ý 11.200.000  
73 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội 5.000.000  
74 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh 50.000.000  
75 Phạm Tiến Dũng 1.000.000  
76 Lê Thị Tuyết Nga 5.000.000  
77 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu 7.000.000  
78 Phật tử Như Pháp 1.000.000  
79 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng 500.000  
80 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải 10.000.000  
81 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai 15.000.000  
82 Sư Minh Tuệ 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
83 Đông Thị Thanh Xuân 50.000.000  
84 Phan Thị Hà (Vinh) 500.000  
85 Gđ. Chú Thái 20.000.000  
86 Tôn Nữ Kim Anh 2.000Usd  
87 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) 5.000.000  
88 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng 200Usd  
89 Nguyễn Thị Thu 50.000  
90 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
91 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
92 Trần Thị Chẩn 5.000.000  
93 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) 1.200.000  
94 Thuần Tuệ 500Aud  
95 Vô danh 9.100.000  
96 Nguyễn Ngọc Quang 500.000  
97 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung 30.000.000  
98 Tịnh Ánh - Huệ Kiều 1.000.000  
99 Chân Tâm Đức 1.000.000  
100 Nguyễn Thị Thu 50.000