loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Vô danh (18/3/2020) 1.000.000  
2 Vô Danh (15/3/2020) 1.000.000  
3 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) 5.000.000  
4 Nguyen Manh Hung 2.000.000  
5 Vô Danh (12/3/2020) 7.000.000  
6 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien 50.000.000  
7 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) 3.000.000  
8 Herry Lam (USA) 4.600.000  
9 Vô Danh (2/3/2020) 200.000  
10 Ho Thi Hai 200.000  
11 Phan Thi Phuong Thuy 200.000  
12 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) 5.000.000  
13 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
14 Vô danh (26/2/2020) 1.000.000  
15 Nguyen Van Phuc 100.000  
16 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) 2.000.000  
17 Vô Danh (20/2/2020) 100.000  
18 Tran Nhu 1.000.000  
19 Bui Thi Thuy Ngoc 1.000.000  
20 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) 10.000.000  
21 Vô Danh (12/2/2020) 2.000.000  
22 Vô Danh (11/2/2020) 100.000  
23 Khuong An 2.000.000  
24 Vô Danh (10/2/2020) 200.000  
25 Vô Danh (8/2/2020) 500.000  
26 Tam Duc Hanh 1.000.000  
27 Gđ. Nguyễn Văn Tài 50.000  
28 Gđ. Nguyễn Thu Hằng 50.000  
29 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà 50.000  
30 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn 50.000  
31 Gđ. Nguyễn Khắc Chính 50.000  
32 Gđ. Lê Trung Tâm 200.000  
33 Lê Thị Ánh Nguyệt 200.000  
34 Gđ. Đức Lạc 100.000  
35 Đoàn Ngọc Phú 400.000  
36 Cô Mai 1.000.000  
37 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
38 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) 10.000.000  
39 Lê Hồng Vương 1.000.000  
40 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao 9.100.000  
41 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) 5.000.000  
42 Lê Hồng Vương 1.000.000  
43 Hạnh Huệ 10.000.000  
44 Lê Thị Anh Vương 10.000.000  
45 Chu - Thanh - Phương 1.500.000  
46 Quán Nguyên 1.000.000  
47 Phạm Duyên 5.000.000  
48 Phạm Thị Xuân Lan 5.000.000  
49 Phạm Anh Ngôn 7.000.000  
50 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) 20.000.000  
51 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) 10.000.000  
52 D+T 520.000  
53 Gđ. Phương Anh 100Usd  
54 Sư Nguyên Bảo 15.000.000  
55 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali 900Usd  
56 Gđ. Ma Hữu Thanh 50.000.000  
57 Cô Huệ 300Usd + 3.000.000  
58 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) 3.000.000  
59 Gđ. Trí Hải 100.000  
60 Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
61 Gđ. Hòa Nghĩa Quý 700.000  
62 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa 100.000  
63 Gđ. Mai Thị Cần 200.000  
64 Gđ. Nguyễn Văn Mùi 200.000  
65 Gđ. Diệu Thiên Hoa 1.000.000  
66 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh 1.000.000  
67 Gđ. Hòa Việt 1.000.000  
68 Gđ. Lý Thị Hoa 100.000  
69 Gđ. Đỗ Minh Ngọc 200.000  
70 Vô Danh 100.000  
71 Sư Hộ Luân 50.000  
72 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga 1.000.000  
73 Gđ. Trương Thị Nga 500.000  
74 Gđ. Pháp Quang 100.000  
75 Sư Pháp Phúc 200.000  
76 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức 100.000  
77 Nguyễn Thị Hiền 50.000  
78 Gđ. Bùi Hữu Hậu 5.000.000  
79 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) 20.000.000  
80 Đinh Quang Hiền 420.000  
81 Minh Hiển 1.000.000  
82 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) 50.000.000  
83 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) 20.000.000  
84 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 20.000.000  
85 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) 2.000.000  
86 Cô Mai + Chị Yến 500.000  
87 Gđ. nguyễn Văn Thình 2.000.000  
88 Gđ. Như Thể 3.000.000  
89 Tâm Liễu Nguyên 5.000.000  
90 Hoài Thương 2.000.000  
91 Đoàn Phật tử Vĩnh Long 2.270.000  
92 Gđ. Phạm Lê Nga 900.000  
93 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh 500.000  
94 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền 500.000  
95 Nguyễn Thị Ngọc 100.000  
96 Phan Ngọc Hiền 100.000  
97 Trần Thị Chín 100.000  
98 Nguyễn Văn Gia 100.000  
99 Gđ. Nguyễn Thị Duyên 100.000  
100 Gđ. Lê Thị Hằng 1.000.000