loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Vô Danh 500.000  
2 Vô Danh (03/01/2020) 1.000.000  
3 Vô Danh (02/01/2020) 10.000.000  
4 Co Kim Xuyen (02/01/2020) 1.500.000  
5 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) 5.000.000  
6 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) 5.000.000  
7 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn 500.000  
8 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) 2.000.000  
9 Gđ. Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
10 Gđ. Hòa Nghĩa Quý 700.000  
11 Cô Sáu Vân 2.000.000  
12 Trần Thu Dung 1.000Usd  
13 Co Kim Xuyen (3/12/19) 1.500.000  
14 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
15 Tran Lan Anh 10.000.000  
16 Vô Danh (7/10/19) 300.000  
17 Tran Duc Hoa (2/10/19) 20.000.000  
18 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) 5.000.000  
19 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
20 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) 1.500.000  
21 Thanh Noi 3.000.000  
22 Suvidita 2.000.000  
23 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) 10.000.000  
24 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) 30.000.000  
25 Nguyễn Thị Thiện Trâm 5.000.000  
26 Xuân Nga (Thụy Sĩ) 10.000.000  
27 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc 200.000.000  
28 Em Bé Năm 500.000  
29 Nguyễn Ánh Xuân Dung 500.000  
30 Nguyễn Hữu Phát 1.000.000  
31 Nguyễn Hữu Phước 1.000.000  
32 Nguyễn Ánh vân 1.000.000  
33 Nguyễn Ánh Hoa 1.000.000  
34 Nguyễn Ánh Tuyết 1.000.000  
35 Nguyễn Quỳnh Như 1.000.000  
36 Nguyễn Ánh Loan 1.000.000  
37 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh 1.500.000  
38 Lê Hồng Vương 1.000.000  
39 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) 20.000.000  
40 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm 1.000.000  
41 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh 40.000.000  
42 Hiệp - Hậu 3.000.000  
43 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con 200.000.000  
44 Pháp Tâm 500.000  
45 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp 1.000.000  
46 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) 10.000.000  
47 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
48 Kim Xuyen 1.000.000  
49 Trần Văn Hoàng 100.000  
50 Gđ. Đỗ Ngọc Bích 100.000  
51 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên 100.000  
52 Quế Mỹ Trang 500.000  
53 Nguyễn Ánh Vân 100.000  
54 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung 500.000  
55 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan 500.000  
56 Tống Văn Hằng 1.000.000  
57 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm 500.000  
58 Gđ. Triệu Tiết 200.000  
59 Lý Thu Linh 200.000  
60 Thanh Camera 200.000  
61 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm 500.000  
62 Đại Thị Ngọc Anh 1.000.000  
63 Nguyễn Thị Hồng 500.000  
64 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành 1.000.000  
65 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu 1.000.000  
66 Lâm Hồng Tường 500.000  
67 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi 500.000  
68 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm 500.000  
69 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn 500.000  
70 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy 500.000  
71 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai 500.000  
72 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi 500.000  
73 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng 500.000  
74 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt 1.000.000  
75 Tk. Đức Minh 1.000.000  
76 Gđ. Hòa Lam Loan 2.000.000  
77 Gđ. Phạm Thị Dung 500.000  
78 Gđ. Ngọc Vũ 100.000  
79 Gđ. Nguyễn Thị Thao 200.000  
80 Gđ. Trương Quốc Tùng 50.000  
81 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
82 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu 300.000  
83 Gđ. Hồ Thị Kim Yến 200.000  
84 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) 4.000.000  
85 Gđ. Phương Ngọc 3.000.000  
86 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi 200.000  
87 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 300.000  
88 Gđ. Trần Thị Kim Duyên 500.000  
89 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên 200.000  
90 Gđ. Chung Văn Cường 100.000  
91 Gđ. Giác Pháp 2.000.000  
92 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức 1.000.000  
93 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý 300.000  
94 Gđ. Phạm Gia Khiêm 200.000  
95 Gđ. Phạm Thị Thủy 200.000  
96 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh 1.000.000  
97 Gđ. Dung Tám Bé 10.000.000  
98 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy 10.000.000  
99 Dung (hộ Tăng) 20.000.000  
100 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn 15.000.000