loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
2 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
3 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
4 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
5 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
6 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
7 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
8 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
9 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
10 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
11 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
12 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
13 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
14 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
15 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
16 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
17 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
18 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
19 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
20 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
21 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
22 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
23 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
24 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
25 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
26 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
27 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
28 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
29 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
30 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
31 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
32 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
33 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
34 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
35 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
36 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
37 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
38 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
39 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
40 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
41 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
42 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
43 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
44 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
45 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
46 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
47 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
48 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
49 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
50 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
51 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
52 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
53 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
54 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
55 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
56 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
57 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
58 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
59 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
60 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
61 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
62 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
63 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
64 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
65 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
66 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
67 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
68 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
69 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
70 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
71 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
72 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
73 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
74 Tam An Tăng xá 1.000.000  
75 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
76 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
77 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
78 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
79 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
80 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
81 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
82 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
83 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
84 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
85 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
86 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
87 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
88 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
89 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
90 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
91 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
92 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
93 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
94 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
95 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
96 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
97 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
98 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
99 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
100 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd