loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
2 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
3 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
4 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
5 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
6 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
7 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
8 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
9 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
10 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
11 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
12 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
13 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
14 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
15 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
16 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
17 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
18 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
19 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
20 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
21 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
22 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
23 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
24 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
25 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
26 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
27 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
28 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
29 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
30 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
31 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
32 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
33 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
34 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
35 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
36 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
37 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
38 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
39 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
40 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
41 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
42 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
43 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
44 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
45 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
46 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
47 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
48 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
49 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
50 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
51 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
52 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
53 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
54 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
55 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
56 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
57 An Như Tăng xá 4.000.000  
58 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
59 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
60 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
61 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
62 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
63 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
64 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
65 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
66 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
67 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
68 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
69 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
70 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
71 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
72 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
73 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
74 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
75 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
76 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
77 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
78 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
79 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
80 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
81 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
82 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
83 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
84 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000  
85 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
86 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
87 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
88 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
89 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
90 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
91 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
92 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
93 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
94 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
95 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
96 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
97 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
98 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
99 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
100 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000