loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Hạnh Huệ 10.000.000  
2 Lê Thị Anh Vương 10.000.000  
3 Chu - Thanh - Phương 1.500.000  
4 Quán Nguyên 1.000.000  
5 Phạm Duyên 5.000.000  
6 Phạm Thị Xuân Lan 5.000.000  
7 Phạm Anh Ngôn 7.000.000  
8 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) 20.000.000  
9 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) 10.000.000  
10 D+T 520.000  
11 Gđ. Phương Anh 100Usd  
12 Sư Nguyên Bảo 15.000.000  
13 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali 900Usd  
14 Gđ. Ma Hữu Thanh 50.000.000  
15 Cô Huệ 300Usd + 3.000.000  
16 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) 3.000.000  
17 Gđ. Trí Hải 100.000  
18 Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
19 Gđ. Hòa Nghĩa Quý 700.000  
20 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa 100.000  
21 Gđ. Mai Thị Cần 200.000  
22 Gđ. Nguyễn Văn Mùi 200.000  
23 Gđ. Diệu Thiên Hoa 1.000.000  
24 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh 1.000.000  
25 Gđ. Hòa Việt 1.000.000  
26 Gđ. Lý Thị Hoa 100.000  
27 Gđ. Đỗ Minh Ngọc 200.000  
28 Vô Danh 100.000  
29 Sư Hộ Luân 50.000  
30 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga 1.000.000  
31 Gđ. Trương Thị Nga 500.000  
32 Gđ. Pháp Quang 100.000  
33 Sư Pháp Phúc 200.000  
34 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức 100.000  
35 Nguyễn Thị Hiền 50.000  
36 Gđ. Bùi Hữu Hậu 5.000.000  
37 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) 20.000.000  
38 Đinh Quang Hiền 420.000  
39 Minh Hiển 1.000.000  
40 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) 50.000.000  
41 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) 20.000.000  
42 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 20.000.000  
43 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) 2.000.000  
44 Cô Mai + Chị Yến 500.000  
45 Gđ. nguyễn Văn Thình 2.000.000  
46 Gđ. Như Thể 3.000.000  
47 Tâm Liễu Nguyên 5.000.000  
48 Hoài Thương 2.000.000  
49 Đoàn Phật tử Vĩnh Long 2.270.000  
50 Gđ. Phạm Lê Nga 900.000  
51 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh 500.000  
52 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền 500.000  
53 Nguyễn Thị Ngọc 100.000  
54 Phan Ngọc Hiền 100.000  
55 Trần Thị Chín 100.000  
56 Nguyễn Văn Gia 100.000  
57 Gđ. Nguyễn Thị Duyên 100.000  
58 Gđ. Lê Thị Hằng 1.000.000  
59 Nguyễn Thiên 1.000.000  
60 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 500.000  
61 Nguyễn Thị Bạch tuyết 500.000  
62 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân 400.000  
63 Nguyễn Quang Huy 400.000  
64 Gđ. Minh Lệ 1.000.000  
65 Thiện Lộc 90.000.000  
66 Gđ. Cô Hằng 50Cad  
67 Nguyễn Tâm Huệ 100Cad  
68 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương 200Cad  
69 Bui Ngoc Thanh 2.000.000  
70 Anh Vu - Phuc Quang 5.000.000  
71 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) 5.000.000  
72 Nguyen Thi Ut 40.000.000  
73 Nguyen Van Phuc 100.000  
74 Co Kim Xuyen (30/01/2020) 1.500.000  
75 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
76 Le Phuong - Vien Khong 10.000.000  
77 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) 5.000.000  
78 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) 2.000.000  
79 Nguyen Thi Bao 2.000.000  
80 Vô Danh (18/01/2020) 500.000  
81 Phan Xuan Tung 20.000.000  
82 Vô Danh (13/01/2020) 1.000.000  
83 Tuệ Nguyên 1.000.000  
84 Vô Danh 500.000  
85 Vô Danh (03/01/2020) 1.000.000  
86 Vô Danh (02/01/2020) 10.000.000  
87 Co Kim Xuyen (02/01/2020) 1.500.000  
88 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) 5.000.000  
89 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) 5.000.000  
90 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn 500.000  
91 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) 2.000.000  
92 Gđ. Tâm Thiện Tuệ 1.000.000  
93 Gđ. Hòa Nghĩa Quý 700.000  
94 Cô Sáu Vân 2.000.000  
95 Trần Thu Dung 1.000Usd  
96 Co Kim Xuyen (3/12/19) 1.500.000  
97 Nguyen Tri Huy 3.000.000  
98 Tran Lan Anh 10.000.000  
99 Vô Danh (7/10/19) 300.000  
100 Tran Duc Hoa (2/10/19) 20.000.000