loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Sinh hoạt An cư tập trung kỳ 2 của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế

Cuối tháng 7 Âm lịch năm nay ở Việt Nam do có thêm tháng 6 nhuận nên thời tiết ở miền Nam đang độ giữa mùa mưa nhưng miền Trung đã bắt đầu vào mùa mưa bão. Chỉ trước ngày giỗ tổ một hôm, cơn bão số 10 (Doksuri)...

Chương trình Lễ Húy Nhật Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông - Khai Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam lần thứ 36 tại Tổ đình Bửu Long...

 
 
Trở lại     Đầu trang