loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

- Tại Bồ-đề Phật Cảnh. 18h: Chư Phật tử tề tựu...

- Tại Chánh điện: 22h30: Hành thiền...

Hình ảnh Lễ Hội Huyền Không năm 2018

Chương trình Lễ Hội Huyền Không năm 2018

Chương Trình Lễ Thánh Hội và Lễ Bế Giảng Khóa XGGD Lần Thứ 6 năm 2018 tại Chùa Huyền Không

 
 
Trở lại     Đầu trang