loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Vào ngày 01/09/2013, Tổ đình Bửu Long sẽ tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 32 của Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông, Bậc Khai Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Sau đây là chương trình của ngày Giỗ Tổ:
Mùa Vu Lan – Báo hiếu năm nay tại Thừa Thiên Huế đậm đà sắc Thu sau nhiều năm nét Thu chỉ lượn lờ phớt qua dăm ngày nửa tháng. Từ cuối tháng 6 AL cho đến tận trung tuần tháng 7 AL, khí thu đã bàng bạc khắp nơi...
Sáng ngày 13/7/Quý Tỵ (19/8/2013) tại chùa Định Quang, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, chư Tăng ni và Phật tử Nguyên thủy các giới đã tề tựu về để tham dự lễ Húy nhật Đại lão thiền sư Giới Nghiêm lần thứ 29...
Lễ Trà-tỳ tại đài hỏa táng An Phúc viên, Đà Nẵng
 
 
Trở lại     Đầu trang