loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

- 18h00: Chư Phật tử tề tựu

- 19h00: Lễ bái Tam Bảo...

Năm nay, lễ Thánh Hội và lễ Cầu An đầu năm vẫn được tổ chức bình thường như mọi năm với một vài thay đổi do tình hình phát sinh:

Hình ảnh ngày Lễ Dâng Y PL.2559 - DL.2015 tại Chùa Huyền Không

Một số hình ảnh ngày Lễ Dâng Y PL.2559 - DL.2015 tại Tổ đình Bửu Long

- 07giờ 00:    - Chư Phật tử tề tựu

- 07 giờ 00:   - Chư Tăng quang lâm...

 
 
Trở lại     Đầu trang