loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Một số hình Ảnh Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Huyền Không PL.2560
Một số hình ảnh Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2560 tại Tổ đình Bửu Long

 Chương trình Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2560 - DL.2016 vào ngày 17/9 Bính Thân - 17/10/2016 diễn ra như sau:

- 7h00: Chư Phật tử tề tựu...

Nhận lời mời của Hội Phật Giáo Triple Buddhist Inc. tại Úc, từ ngày 10/11/2016 đến ngày 24/12/2016, Thầy Viên Minh sẽ có chuyến hoằng pháp qua 5 thành phố của Úc. Lịch trình dự kiến như sau:

LỊCH DÂNG Y CÁC CHÙA Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016 – PL. 2560

 
 
Trở lại     Đầu trang