loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 16 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 24/07/2016, nhằm ngày 21/06 Âm lịch...

Hình Ảnh Giới Đàn Huyền Không PL. 2560 - DL .2016

ĐẠI LỄ VESAK - TAM HỢP PL.2560

* Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

- 18g00: Chư Phật tử tề tựu

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG GIỚI ĐÀN HUYỀN KHÔNG 2016

 
 
Trở lại     Đầu trang