loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Chương trình Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL.2061

Lễ Cúng Dường Cầu Thọ Nhân Sinh Nhật Quốc Vương  Rama X Tại Sứ Quán Thái Lan, Hà Nội

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 17 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Chánh điện Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 06/08/2017,...

Đây là danh sách các Khoá giảng trong Pháp thoại của Thầy Viên Minh đã được Phật tử đăng ký ghi lại cho đến thời điểm hiện tại. Nếu Phật tử nào muốn đăng ký tiếp,...

Hiện nay một số Phật tử có nhã ý muốn ghi lại những bài giảng của Thầy Viên Minh để xuất bản thành sách. Để tránh nhiều người ghi trùng lặp, đề nghị quý Phật tử nào đang tình nguyện làm việc này...

 
 
Trở lại     Đầu trang