loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

16.03 - 28.03: Anh Tùng ở Antibes - Pháp

29.03 - 04.04: Đăng & Huyền ở Genève - Thụy Sĩ...

Đêm Đầu-đà Rằm tháng Giêng năm nay tại Tổ đình Bửu Long đặc biệt hơn mọi năm khác là phần Lễ bái Tam Bảo, Phát nguyện thọ Đầu-đà và Ngài Hộ Pháp thuyết giảng được tiến hành tại cội Bồ-đề. Cội Bồ-đề và Tháp Tổ đã được trùng tu rất khang trang...

HÌNH ẢNH LỄ THÁNH HỘI RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

- 18h00: Chư Phật tử tề tựu

- 19h00: Lễ bái Tam Bảo...

Năm nay, lễ Thánh Hội và lễ Cầu An đầu năm vẫn được tổ chức bình thường như mọi năm với một vài thay đổi do tình hình phát sinh:

 
 
Trở lại     Đầu trang