loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Trưởng lão Pháp danh Hộ Tịnh, thế danh Hồ Ngọc Tịnh; sinh ngày 2 tháng 3 năm 1944 (Giáp Thân) tại làng Thế Chỉ Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Song thân là cụ ông Hồ Ngọc Sắc và cụ bà Nguyễn Thị Cồn...

NGÀY 29.6 QUÝ TỴ (05/08/2013)

20g00 : Lễ nhập kim quan...

Ban Lễ Tang Trưởng Lão Hộ Tịnh
Chứng minh: Hòa thượng Viên Minh...
Hệ phái Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế và môn đồ, pháp quyến vô cùng thương cảm báo tin: TRƯỞNG LÃO HỘ TỊNH, Tôn túc Ban Chứng Minh Hệ phái Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế...
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 13 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 28/07/2013, nhằm ngày 21/06 Âm lịch.
 
 
Trở lại     Đầu trang