loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại chùa Pháp Luân
Chương trình lễ Dâng Y tại chùa Huyền Không. Một số hình ảnh tại Lễ năm nay.....
Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại chùa Định Quang

Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại chùa Huyền Không Sơn Thượng

 Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại tịnh thất GOTAMI

 
 
Trở lại     Đầu trang