loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Mùa Vu Lan – Báo hiếu năm nay tại Thừa Thiên Huế đậm đà sắc Thu sau nhiều năm nét Thu chỉ lượn lờ phớt qua dăm ngày nửa tháng. Từ cuối tháng 6 AL cho đến tận trung tuần tháng 7 AL, khí thu đã bàng bạc khắp nơi...
Sáng ngày 13/7/Quý Tỵ (19/8/2013) tại chùa Định Quang, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, chư Tăng ni và Phật tử Nguyên thủy các giới đã tề tựu về để tham dự lễ Húy nhật Đại lão thiền sư Giới Nghiêm lần thứ 29...
Lễ Trà-tỳ tại đài hỏa táng An Phúc viên, Đà Nẵng
Chư Tăng và Phật tử hành lễ, phúng điếu
 
 
Trở lại     Đầu trang