loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Một số hình ảnh đêm Đầu-đà Rằm tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

08 giờ 00 : Thiện nam tín nữ vân tập

09 giờ 00 : Chư Đại đức Tăng ni quang lâm...

Chương trình Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng PL 2559 / DL 2015 tại Tổ đình Bửu Long

Lịch trình dự kiến chuyến đi Mỹ của Thầy Viên Minh:
- Ngày 01/04/2015 đến phi trường Lax, Los Angeles, CA, lúc 20:35, chuyến bay VN 2032, cổng Tom Bradley Intl Term.
 

Vài hình ảnh đêm Giao thừa và Hoa ngày Tết tại Tổ đình Bửu Long

 
 
Trở lại     Đầu trang