loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Một số hình ảnh Đại lễ Dâng Y tại chùa Pháp Luân
Một số hình ảnh Đại lễ Dâng Y tại chùa Định Quang
Một số hình ảnh Đại lễ Dâng Y tại chùa Huyền Không Sơn Thượng
Một số hình ảnh Đại lễ Dâng Y tại chùa Huyền Không
Một số hình ảnh tại Đại lễ Dâng Y tại chùa Tăng Quang
 
 
Trở lại     Đầu trang