loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Hình ảnh Đại Lễ Vesak-Tam Hợp PL.2561 tại chùa Huyền Không

 - Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

   18g00: Chư Phật tử tề tựu...

Chương Trình Đại Lễ Vesak-Tam Hợp PL.2561 tại chùa Huyền Không

Cung nghinh Ngọc Xá-lợi diễu hành 3 vòng quanh bảo tháp và điện Phật.

Thông báo: V/v Tổ chức Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 3 tại Thiền Viện Viên Không Ni, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 
 
Trở lại     Đầu trang