loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Sinh hoạt An cư tập trung kỳ 3 của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế

Sinh hoạt An cư tập trung kỳ 2 của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế

Cuối tháng 7 Âm lịch năm nay ở Việt Nam do có thêm tháng 6 nhuận nên thời tiết ở miền Nam đang độ giữa mùa mưa nhưng miền Trung đã bắt đầu vào mùa mưa bão. Chỉ trước ngày giỗ tổ một hôm, cơn bão số 10 (Doksuri)...

 
 
Trở lại     Đầu trang