loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

18g00: Chư Phật tử tề tựu

19g00: Lễ bái Tam Bảo...

Chiều ngày 5/12/2016 tại điện Nghi lễ Hoàng cung Thái Lan, Tân Quốc vương Mahā Vajiralongkorn, tức Rāma X, đã thành kính dâng cúng tước vị CHAO KHUN cho Thượng tọa Pháp Tông

 

Nhận lời thỉnh cầu của Ngài Đại sứ Thái Lan, Thượng tọa Pháp Tông và chư Tăng chùa Huyền Không đã ra Hà Nội vào chiều tối ngày thứ sáu, 21/10/2016 để thiết lễ Cầu siêu cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej...

Một số hình Ảnh Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Huyền Không PL.2560
 
 
Trở lại     Đầu trang