loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Chương Trình Lễ Hội Huyền Không - Rằm Tháng Hai

Một số hình ảnh trong ngày Thánh Hội Rằm Tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

LỄ THÁNH HỘI – RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

18g00: Chư Phật tử tề tựu

19g00: Lễ bái Tam Bảo...

 
 
Trở lại     Đầu trang