loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Như đã đưa tin, ngày 25/10/2013 Thầy Viên Minh đã đến Melbourne và ngay tối đó đã có buổi giảng đầu tiên tại Hội Phật Giáo Triple Gems Buddhist Inc. Sau đây là một vài hình ảnh của Thầy trong thời gian ở Melbourne...
Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại chùa Pháp Luân
Chương trình lễ Dâng Y tại chùa Huyền Không. Một số hình ảnh tại Lễ năm nay.....
Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại chùa Định Quang

Một số hình ảnh Lễ Dâng Y tại chùa Huyền Không Sơn Thượng

 
 
Trở lại     Đầu trang