loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Lễ Húy nhật Đại Trưởng lão Giới Nghiêm lần thứ 33

Chương trình Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL.2061

Lễ Cúng Dường Cầu Thọ Nhân Sinh Nhật Quốc Vương  Rama X Tại Sứ Quán Thái Lan, Hà Nội

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 17 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Chánh điện Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 06/08/2017,...

 
 
Trở lại     Đầu trang