loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

- 07giờ 00: Chư Phật tử tề tựu

- 07 giờ 30: Chư Tăng quang lâm

 

Hướng đến lễ Huý nhật Đại Trưởng lão Hộ Tông lần thứ 37, từ một tuần lễ trước, chư sư và các Phật tử thiện nguyện đã tích cực tổng vệ sinh tất cả các công trình kiến trúc, các khu vườn cảnh, Phật cảnh trong khuôn viên chùa tổ,...

Hằng năm, vào ngày 13/7AL, tại chùa Định Quang, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ húy nhật Đức Tôn Sư Giới Nghiêm, người đã xây dựng ngôi chùa này vào năm 1958...

 
 
Trở lại     Đầu trang