loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Cuộc họp phân công, phân nhiệm chi tiết cho buổi lễ dâng y Kathina do Hoàng Gia Thái Lan dâng cúng tại Chùa Huyền Không

CHƯƠNG TRÌNH Đại lễ Dâng Y Kaṭhina Hoàng gia Thái tại chùa Huyền Không

Ngài Đại sứ Thái và phái đoàn viếng thăm, công tác tại chùa Huyền Không

Chư Tăng Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế an cư tập trung kỳ thứ 4

Phật tử Lào và Phật tử Lào gốc Việt thành phố Vientian/Viêng-chăn thiết lễ cúng dường tứ sự chư Tăng chùa Huyền Không

 
 
Trở lại     Đầu trang