loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC CHÙA HUYỀN KHÔNG

Ngày 27 tháng Tư năm Ất Mùi (Thứ bảy, 13.6.2015)
- 08 giờ 00   Cung nghinh chư tôn Đại đức Tăng-già Nam tông
V/v Cúng dường Lễ Khánh thành bảo tháp Đại Giác chùa Huyền Không

Sau lễ Thánh hội Rằm tháng giêng một tháng, đến nay, Rằm tháng hai Ất Mùi, tại chùa Huyền Không, Huế lại diễn ra lễ hội kỷ niệm thành lập chùa lần thứ 43.

1. Thứ năm April 2: dùng cơm ở Âu Lạc lúc 11:30 AM
16563 Brookhusrt St - Fountain Valley CA 92708 - (714) 418-0658

 

 
 
Trở lại     Đầu trang