loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Nhận lời thỉnh cầu của Ngài Đại sứ Thái Lan, Thượng tọa Pháp Tông và chư Tăng chùa Huyền Không đã ra Hà Nội vào chiều tối ngày thứ sáu, 21/10/2016 để thiết lễ Cầu siêu cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej...

Một số hình Ảnh Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Huyền Không PL.2560
Một số hình ảnh Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2560 tại Tổ đình Bửu Long

 Chương trình Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2560 - DL.2016 vào ngày 17/9 Bính Thân - 17/10/2016 diễn ra như sau:

- 7h00: Chư Phật tử tề tựu...

Nhận lời mời của Hội Phật Giáo Triple Buddhist Inc. tại Úc, từ ngày 10/11/2016 đến ngày 24/12/2016, Thầy Viên Minh sẽ có chuyến hoằng pháp qua 5 thành phố của Úc. Lịch trình dự kiến như sau:

 
 
Trở lại     Đầu trang