loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Một số hình ảnh trong ngày Thánh Hội Rằm Tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

LỄ THÁNH HỘI – RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

18g00: Chư Phật tử tề tựu

19g00: Lễ bái Tam Bảo...

Chiều ngày 5/12/2016 tại điện Nghi lễ Hoàng cung Thái Lan, Tân Quốc vương Mahā Vajiralongkorn, tức Rāma X, đã thành kính dâng cúng tước vị CHAO KHUN cho Thượng tọa Pháp Tông

 

 
 
Trở lại     Đầu trang