loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

* Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

- 18g00: Chư Phật tử tề tựu

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG GIỚI ĐÀN HUYỀN KHÔNG 2016

Tổ chức Giới đàn Huyền Không 2016 - PL. 2560

Hình ảnh Lễ Hội Huyền Không năm Bính Thân

Chương trình Lễ Hội Huyền Không Rằm Tháng Hai năm Bính Thân tại chùa Huyền Không:

- Buổi sáng:...

 

 
 
Trở lại     Đầu trang