loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Đại lễ Vesak - Tam Hợp tại chùa Huyền Không

Đại Lễ Vesak (Rằm tháng Tư) hay Lễ Tam Hợp là ngày kỷ niệm 3 sự kiện lớn theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông: Bồ-tát Đản Sanh, Bồ-tát Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn. Trong ngày lễ này,...

Nhân  chuyến công tác tại Thừa Thiên Huế với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại sứ đương nhiệm vương quốc Thái Lan, ngài Panyarak Poolthup và Tham tán Thitiwat Sukhasvasti

Nhằm mục đích giúp các em thanh thiếu niên có sự hiểu biết đúng đắn về Đạo Phật, từ đó có một lối sống đạo đức, hướng thiện, Ni viện Viên Không trân trọng thông báo:..

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC CHÙA HUYỀN KHÔNG

 
 
Trở lại     Đầu trang