loading

Danh sách tất cả các tags

cuộc sống (415) nguyên lý (403) trình pháp (384) tu tập (242) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (206) thơ (194) tri ân (173) Thiền (168) bệnh tật (150) bản ngã & đại ngã (118) Thiền Minh Sát - Vipassanā (115) thiền định (97) sinh hoạt thiền (91) bất an & sợ hãi (89) tánh biết (87) xuất gia (86) kinh & sách (84) Thực tại đang là (80) Hỏi & Đáp về Phật giáo (78) tùy duyên thuận pháp (61) nghi lễ (60) duyên & nghiệp (58) chúc mừng năm mới (57) Giác Ngộ (49) ý nghĩa cuộc đời (47) ba-la-mật (45) sự thật (45) tánh biết tướng biết (45) buông (44) Tình yêu (43) chân lý (42) giao tiếp & ứng xử (42) khổ đau (42) tụng kinh & niệm Phật (39) pháp thoại (38) hồi hướng (37) quy y Tam Bảo (35) sát sinh (35) pháp đối trị (34) nhân quả (32) tông phái (32) vô ngã (30) căn cơ tu tập (29) chiêm nghiệm (29) Tứ Niệm Xứ (29) người âm & cõi âm (28) tâm sân (28) tử vi phong thủy (28) chân đế và tục đế (25) ngũ uẩn (25) giới định tuệ (24) báo hiếu (23) chia sẻ (23) niệm hơi thở, sự thở (23) giới luật (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) ái dục & tà dâm (21) bát chánh đạo (21) gia đình (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) tâm (20) lịch trình (19) mục đích tu tập (19) Niết-bàn (19) pháp (19) tâm từ (19) thiền tuệ (19) trong thấy chỉ có thấy (19) bố thí (18) giấc mơ (18) tái sinh (18) thờ cúng (18) Tội & phước (18) Như lý tác ý (17) niệm sự chết (17) sinh tử (17) bất toàn & hoàn toàn (16) ngôn từ (16) vi diệu pháp (16) dạy con (15) khổ đế (15) sám hối (15) vô thường (15) chúc mừng sinh nhật (14) tâm sự (14) giải thoát (13) hạnh đầu đà (13) tứ đại (13) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (13) ăn chay & ăn mặn (12) Niệm tâm (12) tang lễ (12) Thiện ác đúng sai (12) từ thiện (12) luân hồi (11) năng và sở (11) Sống trong hiện tại (11) tánh không (11) Tứ Diệu Đế (11) vô minh (11) vô ngã vị tha (11) 10 phiền não (10) khoa học (10) ma nhập (10) nhẫn nại (10) Niệm thọ (10) quán tưởng (10) tánh tướng thể dụng (10) thái độ - trạng thái (10) Trà Đạo (10) Vọng tưởng (10) Ý thức & tánh biết (10) cầu và nguyện (9) chánh tư duy (9) cô đơn (9) luân xa (9) Thiền sai phương pháp (9) giáo dục (8) mất ngủ (8) Pháp học (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tham thoại đầu (8) Tịnh Độ Tông (8) trí tuệ (8) từ bì hỷ xả (8) lục đạo luân hồi (7) Niệm pháp (7) sanh hữu tác thành (7) tâm tham (7) tự sát (7) bhavanga (6) chánh kiến (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) tâm lý học (6) tâm si (6) thư giãn buông xả (6) tôn giáo khác (6) trì chú (6) tương giao - mối quan hệ (6) bùa chú (5) cảm xúc và cảm giác (5) Dịch Lý (5) hoang tưởng (5) hôn trầm (5) mệt mỏi - chán nản (5) nhân & duyên (5) phân vân chọn lựa (5) phóng sinh (5) tín ngưỡng (5) 10 kiết sử (4) ảo tưởng (4) Mâu thuẫn bất hòa (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) tầm và tứ (4) tánh (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) xá lợi (4) xuất hồn (4) cầu siêu (3) Danh & Sắc (3) duy tác (3) đạo đức (3) Đạo Lão & Trang tử (3) định mệnh (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) Tự lực và tha lực. (3) vô niệm (3) vô thức (3) Bát Nhã Tâm Kinh (2) Bình đẳng trong xã hội (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) Hữu sự vô sự (2) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (2) luật hấp dẫn (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) sankhara - hành (2) tánh đế & thánh đế (2) thụ động & chủ động (2) Tứ như ý túc (2) Vô úy (2) Bồ Tát (1) cận tử nghiệp (1) chánh định (1) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) duyên khởi (1) ganh tị (1) hoài nghi (1) hữu thức (1) Linh cảm (1) phi hữu ái (1) sát-na định (1) tam minh (1) thề & nguyện (1) thiểu dục , tri túc (1) tri kiến thanh tịnh (1) vô tâm (1)