loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1741) nguyên lý tu tập (1177) cuộc sống (884) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (653) tri ân (612) thơ (531) Hỏi & Đáp về Phật giáo (502) Thiền (414) bản ngã & đại ngã (387) sự thật, chân lý, pháp, tánh (338) tánh biết & tướng biết (306) bệnh tật (281) thiền định, tứ thiền bát định (261) xuất gia & tại gia (258) Thiền Minh Sát - Vipassanā (250) chúc mừng năm mới (246) buông (239) nghiệp, sinh mệnh & định mệnh (229) bất an & sợ hãi (224) hồi hướng, phước lực & tâm lực (203) kinh điển & sách hay (200) thực chứng & giác ngộ (193) tùy duyên thuận pháp (192) tụng kinh & niệm Phật (184) giao tiếp & ứng xử (180) như nó đang là (179) vô thường, khổ & vô ngã (176) tình yêu & hôn nhân (174) Lịch Thầy giảng pháp (172) tâm sân (159) tự biết mình (156) ý nghĩa cuộc đời (154) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (153) nhân quả & nghiệp báo (145) thận trọng - chú tâm - quan sát (145) trong thấy chỉ có thấy (141) người âm & cõi âm (138) chúc mừng khánh tuế (136) giới luật (134) khổ đau (134) sát sinh & phóng sinh (133) trọn vẹn rõ biết (129) pháp thoại (121) bắt đầu tu học (119) Bát Chánh Đạo (117) chân đế & tục đế (113) chết & tái sinh (106) Tứ Niệm Xứ (106) thực hành chưa đúng (105) chia sẻ pháp & khai thị (104) nghi lễ (99) Thiện ác đúng sai (99) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (96) quy y Tam Bảo (95) tông phái & pháp môn (91) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (87) vô minh & ái dục (83) thờ cúng (79) giáo dục & dạy con (77) pháp đối trị (76) khổ đế (75) ngũ uẩn (75) sám hối & tạ ơn (74) Niệm tâm (73) quan sát, quán chiếu & quán tưởng (73) cô đơn & độc lập (72) tử vi, phong thủy, bói toán (70) Sinh tử & Niết-bàn (69) tự nhiên & vô tâm (68) ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ (68) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (66) niệm hơi thở, sự thở (64) ba-la-mật (63) tâm từ (62) tương giao - mối quan hệ (62) thiền tuệ (61) luân hồi sinh tử (60) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (59) hiếu thảo (57) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (57) giấc mơ & chiêm bao (56) từ thiện (55) Tội & phước (52) giới định tuệ (50) niệm sự chết (49) vi diệu pháp & duy thức học (49) mất ngủ (48) ăn chay & ăn mặn (47) tâm (47) sinh tử & sinh diệt (46) thấy tức là buông (44) tôn giáo khác (44) vô ngã vị tha (43) chánh định & sát-na định (42) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) giải thoát (41) đạo & đời (39) Như lý tác ý (39) Tứ Diệu Đế (39) tâm si (38) trí tuệ & từ bi (37) ngôn từ & vô ngôn (36) nhân & duyên (36) nhận ghi chép pháp thoại (35) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (35) nhẫn nại, kham nhẫn, nhẫn nhục (34) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (34) tâm tham (34) tánh không (34) bát quan trai giới (33) bố thí (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (33) trì chú (33) Niệm thọ (32) thề nguyện & cầu nguyện (32) Tự lực và tha lực. (31) bùa chú (30) đừng vội tin (30) nhị nguyên & bất nhị, thái cực & lưỡng nghi (30) Niệm pháp (30) Phật giáo nguyên thủy Therevada (30) tang lễ (30) tánh tướng thể dụng (30) gia đình (29) ma nhập (29) vô sư trí & hậu đắc trí (29) đức tin & niềm tin và mê tín (28) Minh & Vô minh (28) khoa học (27) luân xa (27) thái độ - trạng thái (27) cúng dường (26) hữu thức hóa vô thức (26) làm công quả & hùn phước (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) phân vân & hoài nghi (25) Trà Đạo (25) bất toàn & hoàn toàn (24) mệt mỏi - chán nản (24) phước đức (24) trầm cảm (24) phóng sinh (23) tâm bình thường là Đạo (23) tẩu hỏa nhập ma (23) Tịnh Độ Tông (23) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (21) tâm lý học (21) 10 kiết sử & trói buộc (20) hạnh đầu đà (20) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) cảm ứng Đạo giao - Linh cảm - thần giao cách cảm (19) cận tử nghiệp (18) năng và sở (18) thập nhị nhân duyên (18) thời gian tâm lý (18) tri kiến thanh tịnh (18) Trung Đạo (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hôn trầm (17) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (17) y pháp bất y nhân (17) Chư Thiên & các cõi giới (16) đoạn giảm & đoạn tận (16) không bước tới, không dừng lại (16) Năng lượng vũ trụ (16) tham, sân & si (16) Thất giác chi (16) Lão Tử & Trang Tử (15) cảm xúc và cảm giác (14) căn cơ tu học (14) Dịch Lý (14) pháp hữu vi - pháp vô vi (14) tứ đại (14) chân-thiện-mỹ (13) nhàm chán (13) sinh - hữu - tác - thành (13) Tứ như ý túc (13) tứ oai nghi (13) chấp Ngã -chấp Pháp - chấp Thường - chấp Đoạn (12) Hối hận & ăn năn (12) phá thai (12) Bát Nhã Tâm Kinh (11) lý và sự (11) tạo tác (11) xá lợi (11) Danh & Sắc (10) dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Tam giới (10) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) rỗng rang - lặng lẽ - trong sáng (10) tầm & tứ (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) sở tri & sở đắc (9) tự sát (9) Khổng Tử (8) thân kiến (8) tự do, nương tựa & lệ thuộc (8) xuất hồn (8) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) thu thúc lục căn (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) Năm triền cái (6) danh khái niệm & tướng khái niệm (5) duy tác (5) luật hấp dẫn (5) tứ nhiếp pháp (5) vô niệm (5)