loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1791) nguyên lý tu tập (1181) cuộc sống (893) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (661) tri ân (618) thơ (550) Hỏi & Đáp về Phật giáo (504) Thiền (419) vô ngã, bản ngã & đại ngã (392) sự thật, chân lý, pháp, tánh (341) tánh biết & tướng biết (308) thiền tuệ, thiền Minh Sát - Vipassanā (303) bệnh tật (282) thiền định, tứ thiền bát định (270) xuất gia & tại gia (262) chúc mừng năm mới (246) buông (240) nghiệp, sinh mệnh & định mệnh (233) bất an & sợ hãi (226) thực chứng & giác ngộ (205) hồi hướng, phước lực & tâm lực (203) kinh điển & sách hay (203) tùy duyên thuận pháp (193) tụng kinh & niệm Phật (186) giao tiếp & ứng xử (184) như nó đang là (181) vô thường, khổ & vô ngã (179) tình yêu & hôn nhân (178) Lịch Thầy giảng pháp (172) tâm sân (161) tự biết mình (157) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (155) ý nghĩa cuộc đời (155) thận trọng - chú tâm - quan sát (148) nhân quả & nghiệp báo (147) trong thấy chỉ có thấy (142) người âm & cõi âm (139) chúc mừng khánh tuế (136) giới luật (135) khổ đau (135) sát sinh & phóng sinh (133) trọn vẹn rõ biết (133) pháp thoại (124) bắt đầu tu học (123) Bát Chánh Đạo (117) chân đế & tục đế (114) chết & tái sinh (107) chia sẻ pháp & khai thị (106) thực hành chưa đúng (106) Tứ Niệm Xứ (106) Thiện ác đúng sai (101) nghi lễ (100) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (96) quy y Tam Bảo (96) tông phái & pháp môn (91) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (89) vô minh & ái dục (84) thờ cúng (79) giáo dục & dạy con (78) pháp đối trị (78) khổ đế (77) quan sát, quán chiếu & quán tưởng (77) cô đơn, tự lập & độc lập (76) ngũ uẩn (75) sám hối & tạ ơn (74) Niệm tâm (73) tử vi, phong thủy, bói toán (70) tự nhiên & vô tâm (69) Sinh tử & Niết-bàn (69) ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ (68) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (66) niệm hơi thở, sự thở (65) ba-la-mật (63) tâm từ (63) tương giao - mối quan hệ (63) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (61) luân hồi sinh tử (60) hiếu thảo (58) từ thiện (58) giấc mơ & chiêm bao (57) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (57) Tội & phước (52) giới định tuệ (50) mất ngủ (50) niệm sự chết (50) vi diệu pháp & duy thức học (49) ăn chay & ăn mặn (48) sinh tử & sinh diệt (47) tâm (47) thấy tức là buông (44) tôn giáo khác (44) chánh định & sát-na định (43) tâm bất sinh, tâm không, tâm vô ký, vô niệm (43) vô ngã vị tha (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) giải thoát (41) đạo & đời (40) Như lý tác ý (40) Tứ Diệu Đế (40) tâm si (38) nhân & duyên (37) trí tuệ & từ bi (37) ngôn từ & vô ngôn (36) nhận ghi chép pháp thoại (35) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (35) tâm tham (35) tánh không (35) nhẫn nại, kham nhẫn, nhẫn nhục (34) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (34) bát quan trai giới (33) bố thí (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) thề nguyện & cầu nguyện (33) trì chú (33) nhị nguyên & bất nhị, thái cực & lưỡng nghi (32) Niệm thọ (32) Tự lực và tha lực. (31) bùa chú (30) đừng vội tin (30) Niệm pháp (30) Phật giáo nguyên thủy Therevada (30) tang lễ (30) tánh tướng thể dụng (30) đức tin & niềm tin và mê tín (29) gia đình (29) ma nhập (29) phân vân & hoài nghi (29) vô sư trí & hậu đắc trí (29) khoa học (28) Minh & Vô minh (28) thái độ - trạng thái (28) hữu thức hóa vô thức (27) luân xa (27) cúng dường (26) làm công quả & hùn phước (26) bất toàn & hoàn toàn (25) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) mệt mỏi - chán nản (25) phước đức (25) Trà Đạo (25) trầm cảm (25) Tịnh Độ Tông (24) phóng sinh (23) tâm bình thường là Đạo (23) tẩu hỏa nhập ma (23) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (21) tâm lý học (21) 10 kiết sử & trói buộc (20) hạnh đầu đà (20) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) tri kiến thanh tịnh (20) cảm ứng Đạo giao - Linh cảm - thần giao cách cảm (19) thập nhị nhân duyên (19) cận tử nghiệp (18) năng và sở (18) thời gian tâm lý (18) Trung Đạo (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hôn trầm (17) không bước tới, không dừng lại (17) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (17) y pháp bất y nhân (17) Chư Thiên & các cõi giới (16) đoạn giảm & đoạn tận (16) Năng lượng vũ trụ (16) tham, sân & si (16) Thất giác chi (16) Lão Tử & Trang Tử (15) cảm xúc và cảm giác (14) căn cơ tu học (14) chấp Ngã -chấp Pháp - chấp Thường - chấp Đoạn (14) Dịch Lý (14) pháp hữu vi - pháp vô vi (14) tứ đại (14) Tứ như ý túc (14) chân-thiện-mỹ (13) nhàm chán (13) sinh - hữu - tác - thành (13) tứ oai nghi (13) dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Tam giới (12) Hối hận & ăn năn (12) phá thai (12) rỗng rang - lặng lẽ - trong sáng (12) Bát Nhã Tâm Kinh (11) lý và sự (11) tạo tác (11) xá lợi (11) Danh & Sắc (10) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tầm & tứ (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) phiền não (9) sở tri & sở đắc (9) thân kiến (9) tự sát (9) Khổng Tử (8) tự do, nương tựa & lệ thuộc (8) xuất hồn (8) luật hấp dẫn (7) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) thu thúc lục căn (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) Năm triền cái (6) danh khái niệm & tướng khái niệm (5) duy tác (5) tứ nhiếp pháp (5) thiền tuệ (1)