loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (835) trình pháp & chiêm nghiệm (769) cuộc sống (643) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (384) tri ân (341) thơ (323) Hỏi & Đáp về Phật giáo (283) Thiền (262) bệnh tật (204) tánh biết & tướng biết (203) bản ngã & đại ngã (193) buông (165) Thiền Minh Sát - Vipassanā (165) thiền định (157) sự thật, chân lý, pháp (152) xuất gia (144) Lịch Thầy giảng pháp (137) bất an & sợ hãi (129) kinh & sách (116) Thực tại đang là (99) tùy duyên thuận pháp (98) Giác Ngộ (93) nghiệp (90) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (87) tụng kinh & niệm Phật (85) vô thường, khổ & vô ngã (85) chúc mừng năm mới (82) nghi lễ (82) Tình yêu (80) ý nghĩa cuộc đời (79) khổ đau (74) người âm & cõi âm (73) pháp thoại (73) giao tiếp & ứng xử (72) sát sinh (72) hồi hướng (68) tâm sân (66) Tứ Niệm Xứ (61) Thực hành sai phương pháp (59) quy y Tam Bảo (56) chân đế và tục đế (52) ba-la-mật (51) giới luật (51) nhân quả (49) pháp đối trị (49) tông phái (49) cô đơn (48) bát chánh đạo (45) tái sinh (43) thiền tuệ (42) tử vi phong thủy (42) niệm hơi thở, sự thở (41) sám hối & tạ ơn (40) Tứ vô lượng tâm từ bì hỷ xả (40) chia sẻ (39) ngũ uẩn (39) Niết-bàn (39) giáo dục & dạy con (38) bắt đầu tu học (37) tham dục & tham ái (37) khổ đế (36) niệm sự chết (36) thờ cúng (35) báo hiếu (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) tâm từ (34) Niệm tâm (33) định mệnh (32) Tội & phước (31) giới định tuệ (30) tâm (30) Thiện ác đúng sai (30) trong thấy chỉ có thấy (30) vi diệu pháp (28) ăn chay & ăn mặn (27) từ thiện (26) tương giao - mối quan hệ (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giấc mơ (25) giải thoát (24) mất ngủ (24) bố thí (23) Như lý tác ý (23) Phật giáo nguyên thủy Therevada (23) Trà Đạo (23) gia đình (22) luân xa (22) quán chiếu (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) chúc mừng sinh nhật (21) lịch trình (21) luân hồi (21) phóng sinh (21) vô ngã vị tha (21) sinh tử (20) trì chú (20) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (20) Niệm thọ (19) tự nhiên & vô tâm (18) tang lễ (18) tánh không (18) vô minh (18) ngôn từ (17) tôn giáo khác (17) Tứ Diệu Đế (17) Vọng tưởng (17) bất toàn & hoàn toàn (16) khoa học (16) nhẫn nại (16) tâm tham (15) thấy tức là buông (15) năng và sở (14) thái độ - trạng thái (14) trí tuệ (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) hạnh đầu đà (13) ma nhập (13) tâm si (13) tánh tướng thể dụng (13) cầu và nguyện (12) hữu thức hóa vô thức (12) Sống trong hiện tại (12) Tịnh Độ Tông (11) nhân & duyên (10) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) bùa chú (9) chánh tư duy (9) lục đạo luân hồi (9) Niệm pháp (9) tự sát (9) mệt mỏi - chán nản (8) y pháp bất y nhân (8) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) hôn trầm (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (7) Thất giác chi (7) xá lợi (7) ảo tưởng (6) cận tử nghiệp (6) Đại Thừa (6) Đạo Lão & Trang tử (6) hữu ngã (6) Niệm thân (6) phân vân chọn lựa (6) tầm và tứ (6) tánh (6) tín ngưỡng (6) tứ chánh cần (6) Tự lực và tha lực. (6) 10 kiết sử (5) Bát Nhã Tâm Kinh (5) cảm xúc và cảm giác (5) cầu siêu (5) chánh định (5) Danh & Sắc (5) hoang tưởng (5) Phật tánh (5) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (5) trầm không trệ tịch (5) Tứ như ý túc (5) xuất hồn (5) duy tác (4) đạo đức (4) không bước tới, không dừng lại (4) năng lượng (4) Pháp danh (4) tham, sân & si (4) thân kiến, hoài nghi (4) thập nhị nhân duyên (4) thời gian tâm lý (4) tri kiến thanh tịnh (4) vô niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) pháp hành (3) thần thông (3) Trí nhớ (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) Hối hận & ăn năn (2) hữu vi & vô vi (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) Pháp luân công (2) sở tri & sở đắc (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) chú tâm (1) Dâng y kathina (1) đạo & đời (1) hoài nghi (1) Hùn phước (1) Linh cảm (1) tạo tác (1) thực tánh và khái niệm (1) vô tướng tu tập (1)