Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (765) trình pháp & chiêm nghiệm (657) cuộc sống (600) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (323) thơ (286) tri ân (280) Thiền (232) Hỏi & Đáp về Phật giáo (219) bệnh tật (192) tánh biết & tướng biết (183) bản ngã & đại ngã (169) buông (157) Thiền Minh Sát - Vipassanā (151) thiền định (143) Lịch Thầy giảng pháp (131) xuất gia (128) bất an & sợ hãi (119) kinh & sách (110) Thực tại đang là (94) tùy duyên thuận pháp (86) nghiệp (85) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (83) Giác Ngộ (81) nghi lễ (75) chúc mừng năm mới (73) sự thật (71) ý nghĩa cuộc đời (71) vô thường, khổ & vô ngã (69) tụng kinh & niệm Phật (68) Tình yêu (67) pháp thoại (66) sát sinh (65) khổ đau (62) giao tiếp & ứng xử (61) tâm sân (58) hồi hướng (56) Thực hành sai phương pháp (56) người âm & cõi âm (54) ba-la-mật (50) quy y Tam Bảo (50) chân lý (49) Tứ Niệm Xứ (47) cô đơn (46) pháp đối trị (45) giới luật (44) nhân quả (41) tông phái (41) bát chánh đạo (37) ngũ uẩn (36) Niết-bàn (36) chân đế và tục đế (35) thiền tuệ (35) tử vi phong thủy (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) thờ cúng (34) niệm hơi thở, sự thở (33) sám hối (33) ái dục & tà dâm (32) báo hiếu (31) tâm từ (31) trong thấy chỉ có thấy (30) khổ đế (29) tái sinh (29) dạy con (27) Tội & phước (27) pháp (26) Thiện ác đúng sai (26) tương giao - mối quan hệ (26) vi diệu pháp (26) chia sẻ (25) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giới định tuệ (25) tâm (25) bố thí (23) giấc mơ (23) niệm sự chết (23) Phật giáo nguyên thủy Therevada (23) Trà Đạo (23) từ thiện (23) gia đình (22) luân xa (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) chúc mừng sinh nhật (21) giải thoát (21) lịch trình (21) luân hồi (21) ăn chay & ăn mặn (20) mất ngủ (20) Như lý tác ý (20) sinh tử (20) vô ngã vị tha (19) quán chiếu (18) trì chú (18) ngôn từ (17) tang lễ (17) vô minh (17) Vọng tưởng (17) bất toàn & hoàn toàn (16) nhẫn nại (16) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (16) tự nhiên & vô tâm (15) tánh không (15) thấy tức là buông (15) Tứ Diệu Đế (15) giáo dục (14) khoa học (14) từ bì hỷ xả (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) hạnh đầu đà (13) ma nhập (13) năng và sở (13) tánh tướng thể dụng (13) Niệm tâm (12) Niệm thọ (12) tâm tham (12) trí tuệ (12) cầu và nguyện (11) Sống trong hiện tại (11) tâm si (11) thái độ - trạng thái (11) hữu thức hóa vô thức (10) tham thoại đầu (10) Tịnh Độ Tông (10) tôn giáo khác (10) bùa chú (9) chánh tư duy (9) lục đạo luân hồi (9) tâm lý học (9) tự sát (9) nhân & duyên (8) Niệm pháp (8) tâm hỷ & tâm xả (8) y pháp bất y nhân (8) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hôn trầm (7) mệt mỏi - chán nản (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) ảo tưởng (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) phân vân chọn lựa (6) phóng sinh (6) tín ngưỡng (6) 10 kiết sử (5) Bát Nhã Tâm Kinh (5) cảm xúc và cảm giác (5) cầu siêu (5) Danh & Sắc (5) Đạo Lão & Trang tử (5) hoang tưởng (5) sát-na định (5) tầm và tứ (5) tánh (5) Thất giác chi (5) tứ chánh cần (5) Tự lực và tha lực. (5) xuất hồn (5) cận tử nghiệp (4) chánh định (4) đạo đức (4) không bước tới, không dừng lại (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) thân kiến, hoài nghi (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) tri kiến thanh tịnh (4) Tứ như ý túc (4) vô niệm (4) xá lợi (4) duy tác (3) định mệnh (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) tham, sân & si (3) thập nhị nhân duyên (3) Trí nhớ (3) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) Hối hận & ăn năn (2) hữu vi & vô vi (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) tánh đế & thánh đế (2) thần thông (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) đạo & đời (1) hoài nghi (1) Linh cảm (1) tạo tác (1)