loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (953) trình pháp & chiêm nghiệm (938) cuộc sống (684) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (439) tri ân (437) thơ (426) Hỏi & Đáp về Phật giáo (342) Thiền (298) tánh biết & tướng biết (235) bản ngã & đại ngã (227) bệnh tật (221) Thiền Minh Sát - Vipassanā (185) thiền định (179) buông (178) xuất gia & hoàn tục (177) sự thật, chân lý, pháp (173) Lịch Thầy giảng pháp (167) bất an & sợ hãi (147) kinh & sách (133) chúc mừng năm mới (130) Thực tại đang là (115) tùy duyên thuận pháp (115) vô thường, khổ & vô ngã (108) hồi hướng, phước lực & tâm lực (107) Giác Ngộ (103) nghiệp (102) tụng kinh & niệm Phật (97) ý nghĩa cuộc đời (96) giao tiếp & ứng xử (94) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (91) người âm & cõi âm (89) Tình yêu (89) khổ đau (87) nghi lễ (87) tâm sân (83) sát sinh (82) pháp thoại (78) Tứ Niệm Xứ (74) Thực hành sai phương pháp (69) nhân quả (68) giới luật (66) quy y Tam Bảo (65) chân đế và tục đế (61) Niệm tâm (60) tông phái (59) chia sẻ pháp (54) tái sinh (54) ba-la-mật (52) pháp đối trị (52) bát chánh đạo (49) cô đơn (48) giáo dục & dạy con (47) sám hối & tạ ơn (47) ngũ uẩn (46) niệm hơi thở, sự thở (46) thờ cúng (46) tử vi, phong thủy, bói toán (45) Niết-bàn (44) thiền tuệ (44) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (43) bắt đầu tu học (42) ngã mạn (42) tham dục & tham ái (42) Thiện ác đúng sai (42) trong thấy chỉ có thấy (41) khổ đế (40) tâm từ (39) Tội & phước (38) ăn chay & ăn mặn (37) chúc mừng khánh tuế (37) báo hiếu (36) niệm sự chết (36) giới định tuệ (35) luân hồi (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) tâm (34) định mệnh (32) vi diệu pháp & duy thức học (32) giấc mơ (31) sinh tử & sinh diệt (31) mất ngủ (30) tự nhiên & vô tâm (29) Niệm thọ (29) từ thiện (29) tương giao - mối quan hệ (29) bố thí (28) tôn giáo khác (28) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (27) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) giải thoát (25) Như lý tác ý (25) quán chiếu (25) trì chú (24) Tự lực và tha lực. (24) Niệm pháp (23) Trà Đạo (23) trí tuệ (23) vô ngã vị tha (23) vô sư trí & hậu đắc trí (23) bát quan trai giới (22) luân xa (22) ngôn từ (22) phóng sinh (22) tang lễ (22) tẩu hỏa nhập ma (22) tánh không (21) Vọng tưởng (21) bất toàn & hoàn toàn (20) thấy tức là buông (20) tự biết mình (20) thái độ - trạng thái (19) Tứ Diệu Đế (19) nhẫn nại (18) vô minh (18) khoa học (17) pháp học & pháp hành (17) làm công quả (16) năng và sở (16) nhân & duyên (16) Niệm thân (16) tánh tướng thể dụng (16) cầu và nguyện (15) hai mặt, nhị nguyên (15) hạnh đầu đà (15) tâm si (15) tâm tham (15) Tịnh Độ Tông (15) ma nhập (14) Phật tánh (14) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) hữu thức hóa vô thức (13) Sống trong thực tại (13) tứ oai nghi (13) cúng dường (12) đức tin & niềm tin và mê tín (12) phá thai (12) bùa chú (11) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) Thất giác chi (10) xá lợi (10) chánh tư duy (9) đạo & đời (9) Lão Tử & Trang Tử (9) mệt mỏi - chán nản (9) cận tử nghiệp (8) hôn trầm (8) phân vân, nghi hoặc (8) Pháp danh (8) Tứ như ý túc (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) ảo tưởng (7) Bát Nhã Tâm Kinh (7) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (7) tầm và tứ (7) tín ngưỡng (7) tứ chánh cần (7) 10 kiết sử (6) Chấp Ngã - Chấp Pháp (6) Danh & Sắc (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) không bước tới, không dừng lại (6) tánh (6) thân kiến, hoài nghi (6) thần thông (6) thời gian tâm lý (6) cảm xúc và cảm giác (5) chánh định (5) đạo đức (5) hoang tưởng (5) Hối hận & ăn năn (5) hữu vi & vô vi (5) tham, sân & si (5) trầm không trệ tịch (5) xuất hồn (5) duy tác (4) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (4) Linh cảm (4) năng lượng (4) Pháp luân công (4) tâm bình thường là Đạo (4) thập nhị nhân duyên (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (3) luật hấp dẫn (3) lý và sự (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) chánh nghiệp (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) sở tri & sở đắc (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) chú tâm (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Hùn phước (1) Khổng Tử (1) nhân điện (1) tam giải thoát môn (1) tạo tác (1) trầm cảm (1) trực giác (1) vô tướng tu tập (1)