loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1117) nguyên lý tu tập (1104) cuộc sống (744) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (521) tri ân (514) thơ (474) Hỏi & Đáp về Phật giáo (429) Thiền (347) bản ngã & đại ngã (277) tánh biết & tướng biết (264) bệnh tật (249) Thiền Minh Sát - Vipassanā (215) thiền định (212) xuất gia & tại gia (210) sự thật, chân lý, pháp, tánh (203) buông (193) bất an & sợ hãi (172) Lịch Thầy giảng pháp (171) chúc mừng năm mới (159) kinh & sách (159) tùy duyên thuận pháp (149) hồi hướng, phước lực & tâm lực (134) nghiệp (131) vô thường, khổ & vô ngã (131) Thực tại đang là (129) Giác Ngộ (127) tụng kinh & niệm Phật (126) giao tiếp & ứng xử (120) Tình yêu (116) ý nghĩa cuộc đời (116) tâm sân (113) khổ đau (112) người âm & cõi âm (104) nhân quả (99) sát sinh & phóng sinh (96) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) nghi lễ (91) Tứ Niệm Xứ (91) giới luật (90) pháp thoại (89) thực hành chưa đúng (87) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (82) thận trọng - chú tâm - quan sát (82) chân đế & tục đế (79) quy y Tam Bảo (79) Bát Chánh Đạo (78) tông phái (77) trong thấy chỉ có thấy (75) tái sinh (73) chia sẻ pháp & khai thị (72) Niệm tâm (67) bắt đầu tu học (65) chúc mừng khánh tuế (63) cô đơn & độc lập (58) giáo dục & dạy con (58) ngũ uẩn (58) ba-la-mật (56) pháp đối trị (56) sám hối & tạ ơn (56) Thiện ác đúng sai (56) vô minh & ái dục (55) Niết-bàn (54) niệm hơi thở, sự thở (53) thờ cúng (53) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (53) thiền tuệ (51) tử vi, phong thủy, bói toán (51) khổ đế (50) tâm từ (48) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (48) tự nhiên & vô tâm (44) ngã mạn (44) giấc mơ (43) giới định tuệ (43) ăn chay & ăn mặn (42) niệm sự chết (42) Tội & phước (41) luân hồi (40) từ thiện (40) Dâng y Kathina (38) hiếu thảo (38) quán chiếu (38) tôn giáo khác (38) vi diệu pháp & duy thức học (38) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (37) tâm (36) mất ngủ (35) định mệnh (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) tương giao - mối quan hệ (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) sinh tử & sinh diệt (33) giải thoát (31) bố thí (30) Niệm thọ (30) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (30) trí tuệ & từ bi (30) tự biết mình (30) Như lý tác ý (29) Tự lực và tha lực. (28) vô ngã vị tha (28) ngôn từ (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tâm si (27) tánh không (27) thấy tức là buông (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) Niệm pháp (25) tang lễ (25) tánh tướng thể dụng (25) thái độ - trạng thái (25) trì chú (25) Tứ Diệu Đế (25) vô sư trí & hậu đắc trí (25) bất toàn & hoàn toàn (24) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (24) nhân & duyên (24) Trà Đạo (24) đạo & đời (23) luân xa (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) nhẫn nại (22) đức tin & niềm tin và mê tín (21) tâm tham (21) cúng dường (20) làm công quả & hùn phước (20) ma nhập (20) vô minh (20) hai mặt, nhị nguyên (19) khoa học (19) pháp học & pháp hành (19) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) bùa chú (18) Sống trong thực tại (18) cầu & nguyện (17) hạnh đầu đà (17) hữu thức hóa vô thức (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (17) Niệm thân (17) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (17) hôn trầm (16) năng và sở (16) 37 phẩm trợ Đạo (15) chúc mừng ngày nhà giáo (15) chánh định (14) mệt mỏi - chán nản (14) trầm cảm (14) tứ đại (14) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (13) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) phá thai (12) sinh - hữu - tác - thành (12) cận tử nghiệp (11) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) tâm lý học (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tham thoại đầu (10) tham, sân & si (10) thần thông (10) Tứ như ý túc (10) không bước tới, không dừng lại (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tự sát (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) lý và sự (8) sát-na định (8) tâm bình thường là Đạo (8) tầm và tứ (8) tạo tác (8) thập nhị nhân duyên (8) y pháp bất y nhân (8) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) phước đức (7) sanh hữu tác thành (7) thời gian tâm lý (7) tri kiến thanh tịnh (7) tứ chánh cần (7) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến, hoài nghi (6) thu thúc lục căn (6) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Năm triền cái (4) nhân điện (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) sở tri & sở đắc (3) tánh đế & thánh đế (3) cứu độ (2) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)