loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (705) trình pháp & chiêm nghiệm (574) cuộc sống (556) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (286) thơ (264) tri ân (250) Thiền (204) bệnh tật (189) tánh biết & tướng biết (175) bản ngã & đại ngã (156) buông (152) Thiền Minh Sát - Vipassanā (143) Hỏi & Đáp về Phật giáo (141) thiền định (126) Lịch Thầy giảng pháp (123) bất an & sợ hãi (110) xuất gia (110) kinh & sách (100) Thực tại đang là (90) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (82) tùy duyên thuận pháp (76) chúc mừng năm mới (73) Giác Ngộ (73) duyên & nghiệp (71) sự thật (67) nghi lễ (66) ý nghĩa cuộc đời (64) pháp thoại (61) Tình yêu (60) vô thường, khổ & vô ngã (60) giao tiếp & ứng xử (56) khổ đau (56) tụng kinh & niệm Phật (55) hồi hướng (50) ba-la-mật (49) chân lý (48) sát sinh (48) tâm sân (48) cô đơn (45) quy y Tam Bảo (44) pháp đối trị (43) Tứ Niệm Xứ (43) người âm & cõi âm (42) Thực hành sai phương pháp (41) tông phái (40) nhân quả (38) ngũ uẩn (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) giới luật (33) Niết-bàn (32) tử vi phong thủy (32) bát chánh đạo (31) thờ cúng (31) chân đế và tục đế (30) tâm từ (30) ái dục & tà dâm (29) niệm hơi thở, sự thở (29) thiền tuệ (29) khổ đế (27) báo hiếu (26) chia sẻ (25) pháp (25) tái sinh (25) tâm (25) trong thấy chỉ có thấy (25) tương giao - mối quan hệ (25) dạy con (24) giới định tuệ (24) Tội & phước (24) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (23) sám hối (23) Trà Đạo (23) gia đình (22) giấc mơ (22) luân xa (22) Thiện ác đúng sai (22) từ thiện (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) bố thí (21) chúc mừng sinh nhật (21) niệm sự chết (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) ăn chay & ăn mặn (20) lịch trình (20) vi diệu pháp (20) sinh tử (19) luân hồi (18) Như lý tác ý (18) giải thoát (17) ngôn từ (17) vô ngã vị tha (17) Vọng tưởng (17) bất toàn & hoàn toàn (16) mất ngủ (16) tang lễ (16) trì chú (16) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (16) vô minh (16) thấy tức là buông (15) tự nhiên & vô tâm (14) giáo dục (14) quán tưởng (14) tứ đại (14) hạnh đầu đà (13) năng và sở (13) nhẫn nại (13) tánh không (13) từ bì hỷ xả (13) Tứ Diệu Đế (13) khoa học (12) ma nhập (12) Niệm tâm (12) 10 phiền não (11) Niệm thọ (11) Sống trong hiện tại (11) tâm si (11) tánh tướng thể dụng (11) trí tuệ (11) cầu và nguyện (10) hữu thức hóa vô thức (10) tâm tham (10) thái độ - trạng thái (10) Tịnh Độ Tông (10) chánh tư duy (9) tham thoại đầu (9) bùa chú (8) lục đạo luân hồi (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Dịch Lý (7) hôn trầm (7) Niệm pháp (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) tâm lý học (7) tôn giáo khác (7) chánh kiến (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) mệt mỏi - chán nản (6) nhân & duyên (6) phân vân chọn lựa (6) phóng sinh (6) ảo tưởng (5) Đạo Lão & Trang tử (5) hoang tưởng (5) tầm và tứ (5) tánh (5) tín ngưỡng (5) xuất hồn (5) 10 kiết sử (4) cảm xúc và cảm giác (4) cầu siêu (4) chánh định (4) Danh & Sắc (4) đạo đức (4) không bước tới, không dừng lại (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) Tự lực và tha lực. (4) vô niệm (4) xá lợi (4) Bát Nhã Tâm Kinh (3) duy tác (3) định mệnh (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) cận tử nghiệp (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) sát-na định (2) tánh đế & thánh đế (2) tham, sân & si (2) thần thông (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Tứ như ý túc (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Linh cảm (1) tri kiến thanh tịnh (1)