loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (973) trình pháp & chiêm nghiệm (969) cuộc sống (696) tri ân (456) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (450) thơ (445) Hỏi & Đáp về Phật giáo (358) Thiền (310) tánh biết & tướng biết (243) bản ngã & đại ngã (234) bệnh tật (221) Thiền Minh Sát - Vipassanā (192) thiền định (186) xuất gia & tại gia (182) buông (178) sự thật, chân lý, pháp (177) Lịch Thầy giảng pháp (169) bất an & sợ hãi (151) kinh & sách (138) chúc mừng năm mới (130) tùy duyên thuận pháp (121) Thực tại đang là (116) hồi hướng, phước lực & tâm lực (113) nghiệp (107) vô thường, khổ & vô ngã (107) Giác Ngộ (106) tụng kinh & niệm Phật (102) ý nghĩa cuộc đời (98) giao tiếp & ứng xử (97) Tình yêu (96) khổ đau (92) người âm & cõi âm (92) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (91) nghi lễ (89) tâm sân (87) sát sinh (85) pháp thoại (81) Tứ Niệm Xứ (76) Thực hành sai phương pháp (70) giới luật (68) nhân quả (68) Bát Chánh Đạo (66) quy y Tam Bảo (65) chân đế & tục đế (62) Niệm tâm (61) tông phái (61) tái sinh (58) chia sẻ pháp (57) ba-la-mật (53) pháp đối trị (52) cô đơn (50) sám hối & tạ ơn (50) ngũ uẩn (48) giáo dục & dạy con (47) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (47) niệm hơi thở, sự thở (46) Niết-bàn (46) thờ cúng (46) trong thấy chỉ có thấy (46) tử vi, phong thủy, bói toán (46) bắt đầu tu học (45) thiền tuệ (45) tham dục & tham ái (43) Thiện ác đúng sai (43) ngã mạn (42) khổ đế (41) tâm từ (39) Tội & phước (39) ăn chay & ăn mặn (37) chúc mừng khánh tuế (37) báo hiếu (36) giấc mơ (36) giới định tuệ (36) luân hồi (36) niệm sự chết (36) nhận ghi chép pháp thoại (34) tâm (34) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (34) định mệnh (33) sinh tử & sinh diệt (32) vi diệu pháp & duy thức học (32) tự nhiên & vô tâm (30) mất ngủ (30) tôn giáo khác (30) từ thiện (30) tương giao - mối quan hệ (30) Niệm thọ (29) bố thí (28) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (28) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (27) quán chiếu (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) giải thoát (25) Như lý tác ý (25) trì chú (25) trí tuệ (25) Trà Đạo (24) Tự lực và tha lực. (24) Niệm pháp (23) tẩu hỏa nhập ma (23) vô ngã vị tha (23) vô sư trí & hậu đắc trí (23) bát quan trai giới (22) luân xa (22) ngôn từ (22) phóng sinh (22) tang lễ (22) tánh không (22) bất toàn & hoàn toàn (21) thái độ - trạng thái (20) thấy tức là buông (20) tự biết mình (20) Tứ Diệu Đế (20) nhẫn nại (19) làm công quả & hùn phước (18) tánh tướng thể dụng (18) vô minh (18) khoa học (17) nhân & duyên (17) Niệm thân (17) pháp học & pháp hành (17) cầu & nguyện (16) hạnh đầu đà (16) năng và sở (16) hai mặt, nhị nguyên (15) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (15) tâm si (15) tâm tham (15) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (15) Tịnh Độ Tông (15) 10 phiền não (14) đạo & đời (14) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (14) ma nhập (14) Phật tánh (14) tứ đại (14) cúng dường (13) đức tin & niềm tin và mê tín (13) hữu thức hóa vô thức (13) Sống trong thực tại (13) tứ oai nghi (13) phá thai (12) bùa chú (11) xá lợi (11) mệt mỏi - chán nản (10) phân vân & hoài nghi (10) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) Thất giác chi (10) Lão Tử & Trang Tử (9) Pháp danh (9) Tứ như ý túc (9) cận tử nghiệp (8) hôn trầm (8) không bước tới, không dừng lại (8) tạo tác (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Bát Nhã Tâm Kinh (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (7) tầm và tứ (7) tham, sân & si (7) tín ngưỡng (7) tứ chánh cần (7) 10 kiết sử (6) cảm xúc và cảm giác (6) chấp Ngã - chấp Pháp (6) Danh & Sắc (6) Đại Thừa (6) tánh (6) thân kiến, hoài nghi (6) thần thông (6) thời gian tâm lý (6) chánh định (5) Hối hận & ăn năn (5) tâm bình thường là Đạo (5) thập nhị nhân duyên (5) trầm không trệ tịch (5) xuất hồn (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Linh cảm (4) năng lượng (4) Pháp luân công (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) lý và sự (3) sở tri & sở đắc (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 phẩm trợ Đạo (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) nhân điện (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) phước đức (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) vô tướng tu tập (2) Vô úy (2) chân-thiện-mỹ (1) chú tâm (1) Dâng y Kathina (1) Khổng Tử (1) tam giải thoát môn (1) trầm cảm (1) trực giác (1)