loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1526) nguyên lý tu tập (1154) cuộc sống (854) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (597) tri ân (576) Hỏi & Đáp về Phật giáo (487) thơ (480) Thiền (388) bản ngã & đại ngã (338) tánh biết & tướng biết (294) sự thật, chân lý, pháp, tánh (284) bệnh tật (267) xuất gia & tại gia (237) thiền định (234) Thiền Minh Sát - Vipassanā (231) buông (214) bất an & sợ hãi (208) kinh & sách (188) tùy duyên thuận pháp (176) hồi hướng, phước lực & tâm lực (173) Lịch Thầy giảng pháp (172) chúc mừng năm mới (168) thực chứng & giác ngộ (167) nghiệp (165) tụng kinh & niệm Phật (163) vô thường, khổ & vô ngã (158) giao tiếp & ứng xử (156) như nó đang là (155) tình yêu & hôn nhân (144) ý nghĩa cuộc đời (142) tâm sân (141) khổ đau (127) người âm & cõi âm (125) nhân quả (124) sát sinh & phóng sinh (117) thận trọng - chú tâm - quan sát (112) trong thấy chỉ có thấy (112) giới luật (110) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (110) pháp thoại (109) chân đế & tục đế (103) Tứ Niệm Xứ (102) thực hành chưa đúng (100) Bát Chánh Đạo (99) chúc mừng khánh tuế (97) nghi lễ (97) tự biết mình (95) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) bắt đầu tu học (92) chết & tái sinh (92) Thiện ác đúng sai (90) quy y Tam Bảo (88) chia sẻ pháp & khai thị (87) tông phái (83) sống trọn vẹn (78) ngũ uẩn (72) Niệm tâm (70) thờ cúng (70) pháp đối trị (69) vô minh & ái dục (69) giáo dục & dạy con (68) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (68) cô đơn & độc lập (66) sám hối & tạ ơn (66) tử vi, phong thủy, bói toán (66) khổ đế (65) niệm hơi thở, sự thở (62) Niết-bàn (61) tâm từ (59) tự nhiên & vô tâm (58) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (58) ba-la-mật (57) quan sát, quán chiếu & quán tưởng (57) thiền tuệ (53) giấc mơ (52) luân hồi (52) tương giao - mối quan hệ (52) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (51) hiếu thảo (49) giới định tuệ (48) ngã mạn (47) ăn chay & ăn mặn (45) mất ngủ (45) niệm sự chết (45) Tội & phước (45) từ thiện (45) vi diệu pháp & duy thức học (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) tâm (42) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (40) tôn giáo khác (40) vô ngã vị tha (39) thấy tức là buông (38) Tứ Diệu Đế (38) sinh tử & sinh diệt (37) định mệnh (35) Như lý tác ý (35) giải thoát (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) tâm si (33) bố thí (32) nhân & duyên (32) Niệm thọ (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) trí tuệ & từ bi (32) trì chú (31) nhẫn nại (30) tánh không (30) bát quan trai giới (29) đạo & đời (29) ngôn từ (29) tánh tướng thể dụng (29) Tự lực và tha lực. (29) Niệm pháp (28) tang lễ (28) vô sư trí & hậu đắc trí (28) gia đình (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) thái độ - trạng thái (27) ma nhập (26) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (26) tâm tham (26) cúng dường (25) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) đức tin & niềm tin và mê tín (25) làm công quả & hùn phước (25) luân xa (25) bất toàn & hoàn toàn (24) chánh định (24) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (24) Trà Đạo (24) cầu & nguyện (23) hữu thức hóa vô thức (23) khoa học (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bùa chú (22) vô minh (22) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) trầm cảm (20) hai mặt, nhị nguyên (19) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (19) phước đức (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) mệt mỏi - chán nản (18) năng và sở (18) Trung Đạo (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hạnh đầu đà (17) hôn trầm (17) phân vân & hoài nghi (17) cận tử nghiệp (16) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (16) tâm lý học (16) tham, sân & si (15) thập nhị nhân duyên (15) Thất giác chi (15) tâm bình thường là Đạo (14) tứ đại (14) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (14) pháp hữu vi - pháp vô vi (13) sinh - hữu - tác - thành (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) không bước tới, không dừng lại (12) Lão Tử & Trang Tử (12) phá thai (12) Tứ như ý túc (12) lý và sự (11) nhàm chán (11) sát-na định (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) thời gian tâm lý (10) Bát Nhã Tâm Kinh (9) chấp Ngã - chấp Pháp (9) Dịch Lý (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tầm và tứ (9) tri kiến thanh tịnh (9) tự sát (9) cảm xúc và cảm giác (8) Chư Thiên (8) Danh & Sắc (8) Hối hận & ăn năn (8) Khổng Tử (8) xuất hồn (8) y pháp bất y nhân (8) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) sở tri & sở đắc (6) thân kiến (6) thu thúc lục căn (6) duy tác (5) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) vô niệm (5) danh khái niệm & tướng khái niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) luật hấp dẫn (4) nhân điện (4) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2)