loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1079) nguyên lý tu tập (1075) cuộc sống (726) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (511) tri ân (502) thơ (473) Hỏi & Đáp về Phật giáo (417) Thiền (336) bản ngã & đại ngã (270) tánh biết & tướng biết (260) bệnh tật (248) Thiền Minh Sát - Vipassanā (212) thiền định (207) xuất gia & tại gia (206) sự thật, chân lý, pháp, tánh (199) buông (190) Lịch Thầy giảng pháp (171) bất an & sợ hãi (169) chúc mừng năm mới (156) kinh & sách (156) tùy duyên thuận pháp (142) hồi hướng, phước lực & tâm lực (127) vô thường, khổ & vô ngã (127) Thực tại đang là (125) Giác Ngộ (123) nghiệp (121) tụng kinh & niệm Phật (120) giao tiếp & ứng xử (114) Tình yêu (112) ý nghĩa cuộc đời (110) tâm sân (108) khổ đau (107) người âm & cõi âm (104) sát sinh & phóng sinh (94) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) nghi lễ (90) nhân quả (90) Tứ Niệm Xứ (89) pháp thoại (88) giới luật (87) thực hành chưa đúng (81) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (77) tông phái (75) chân đế & tục đế (74) quy y Tam Bảo (74) thận trọng - chú tâm - quan sát (74) Bát Chánh Đạo (73) tái sinh (72) trong thấy chỉ có thấy (69) chia sẻ pháp (68) Niệm tâm (66) chúc mừng khánh tuế (63) bắt đầu tu học (61) cô đơn & độc lập (57) giáo dục & dạy con (56) sám hối & tạ ơn (56) ba-la-mật (55) ngũ uẩn (55) pháp đối trị (55) Niết-bàn (54) niệm hơi thở, sự thở (53) Thiện ác đúng sai (53) vô minh & ái dục (53) thờ cúng (52) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (52) tử vi, phong thủy, bói toán (51) thiền tuệ (50) khổ đế (49) tâm từ (46) ngã mạn (44) giấc mơ (43) giới định tuệ (43) ăn chay & ăn mặn (42) niệm sự chết (42) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (42) Tội & phước (41) tự nhiên & vô tâm (40) từ thiện (39) Dâng y Kathina (38) hiếu thảo (38) luân hồi (38) vi diệu pháp & duy thức học (38) tôn giáo khác (37) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (37) quán chiếu (36) tâm (36) định mệnh (34) mất ngủ (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) sinh tử & sinh diệt (33) tương giao - mối quan hệ (33) giải thoát (31) bố thí (30) Niệm thọ (30) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (30) trí tuệ & từ bi (30) tự biết mình (30) Như lý tác ý (29) Tự lực và tha lực. (28) vô ngã vị tha (28) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tánh không (27) ngôn từ (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) tang lễ (25) thái độ - trạng thái (25) trì chú (25) Tứ Diệu Đế (25) vô sư trí & hậu đắc trí (25) bất toàn & hoàn toàn (24) Niệm pháp (24) tánh tướng thể dụng (24) thấy tức là buông (24) Trà Đạo (24) luân xa (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) đạo & đời (22) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (22) nhân & duyên (22) nhẫn nại (22) tâm si (21) đức tin & niềm tin và mê tín (20) làm công quả & hùn phước (20) tâm tham (20) vô minh (20) cúng dường (19) khoa học (19) Tịnh Độ Tông (19) bùa chú (18) hai mặt, nhị nguyên (18) ma nhập (18) pháp học & pháp hành (18) Sống trong thực tại (18) 10 kiết sử & trói buộc (17) cầu & nguyện (17) hạnh đầu đà (17) hữu thức hóa vô thức (17) Niệm thân (17) năng và sở (16) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (15) mệt mỏi - chán nản (14) tứ đại (14) chúc mừng ngày nhà giáo (13) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (13) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) trầm cảm (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) phá thai (12) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (12) sinh - hữu - tác - thành (12) cận tử nghiệp (11) hôn trầm (11) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) tâm lý học (11) xá lợi (11) tham thoại đầu (10) thần thông (10) Tứ như ý túc (10) không bước tới, không dừng lại (9) Pháp danh (9) Dịch Lý (8) hóa thân, báo thân & pháp thân (8) không sợ hãi - vô úy (8) Khổng Tử (8) sát-na định (8) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (8) tâm bình thường là Đạo (8) tầm và tứ (8) tạo tác (8) tham, sân & si (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Bát Nhã Tâm Kinh (7) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) lý và sự (7) phước đức (7) sanh hữu tác thành (7) thập nhị nhân duyên (7) thời gian tâm lý (7) tín ngưỡng (7) tứ chánh cần (7) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến, hoài nghi (6) tri kiến thanh tịnh (6) chánh định (5) Pháp luân công (5) trầm không trệ tịch (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Kiết Giới Sima (4) năng lượng (4) Trí nhớ (4) tứ nhiếp pháp (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) sở tri & sở đắc (3) tánh đế & thánh đế (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 phẩm trợ Đạo (2) cứu độ (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) nhân điện (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Văn - Tư - Tu (2) vô ký (2) vô tướng tu tập (2)