loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (531) trình pháp & chiêm nghiệm (435) cuộc sống (425) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (227) thơ (217) tri ân (182) Thiền (173) bệnh tật (155) buông (144) tánh biết & tướng biết (140) bản ngã & đại ngã (128) Thiền Minh Sát - Vipassanā (126) thiền định (103) sinh hoạt thiền (95) bất an & sợ hãi (94) xuất gia (91) kinh & sách (85) Thực tại đang là (82) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (79) Hỏi & Đáp về Phật giáo (78) tùy duyên thuận pháp (66) duyên & nghiệp (60) nghi lễ (60) chúc mừng năm mới (59) Giác Ngộ (56) ý nghĩa cuộc đời (50) sự thật (48) giao tiếp & ứng xử (47) Tình yêu (46) ba-la-mật (45) pháp thoại (44) khổ đau (43) tụng kinh & niệm Phật (43) chân lý (42) cô đơn (42) Tam Tướng vô thường, khổ & vô ngã (41) sát sinh (38) hồi hướng (37) pháp đối trị (35) quy y Tam Bảo (35) tông phái (35) nhân quả (34) người âm & cõi âm (31) Tứ Niệm Xứ (31) tâm sân (28) tử vi phong thủy (28) ngũ uẩn (26) niệm hơi thở, sự thở (26) chân đế và tục đế (25) Thiền sai phương pháp (25) ái dục & tà dâm (24) báo hiếu (24) giới định tuệ (24) bát chánh đạo (23) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (23) giới luật (23) chia sẻ (22) luân xa (22) nhận ghi chép pháp thoại (22) Niết-bàn (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) gia đình (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) tâm (21) Tội & phước (21) tương giao - mối quan hệ (21) tâm từ (20) trong thấy chỉ có thấy (20) lịch trình (19) pháp (19) tái sinh (19) thiền tuệ (19) bố thí (18) giấc mơ (18) niệm sự chết (18) sinh tử (18) thờ cúng (18) Như lý tác ý (17) bất toàn & hoàn toàn (16) khổ đế (16) ngôn từ (16) vi diệu pháp (16) dạy con (15) sám hối (15) ăn chay & ăn mặn (14) chúc mừng sinh nhật (14) thấy tức là buông (14) Thiện ác đúng sai (14) Vọng tưởng (14) giải thoát (13) hạnh đầu đà (13) tang lễ (13) tứ đại (13) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (13) luân hồi (12) mất ngủ (12) năng và sở (12) Niệm tâm (12) Tứ Diệu Đế (12) từ thiện (12) vô minh (12) Sống trong hiện tại (11) tánh không (11) tánh tướng thể dụng (11) Trà Đạo (11) vô ngã vị tha (11) 10 phiền não (10) cầu và nguyện (10) hữu thức hóa vô thức (10) khoa học (10) ma nhập (10) nhẫn nại (10) Niệm thọ (10) quán tưởng (10) tâm si (10) thái độ - trạng thái (10) Tịnh Độ Tông (10) chánh tư duy (9) trí tuệ (9) giáo dục (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tham thoại đầu (8) từ bì hỷ xả (8) y pháp bất y nhân (8) hôn trầm (7) lục đạo luân hồi (7) Niệm pháp (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) tâm lý học (7) tâm tham (7) tự sát (7) bùa chú (6) chánh kiến (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) mệt mỏi - chán nản (6) nhân & duyên (6) tôn giáo khác (6) trì chú (6) Dịch Lý (5) hoang tưởng (5) phân vân chọn lựa (5) phóng sinh (5) tín ngưỡng (5) 10 kiết sử (4) cảm xúc và cảm giác (4) chánh định (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) tầm và tứ (4) tánh (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) vô tâm & tự nhiên (4) xá lợi (4) xuất hồn (4) ảo tưởng (3) cầu siêu (3) Danh & Sắc (3) duy tác (3) đạo đức (3) Đạo Lão & Trang tử (3) định mệnh (3) không bước tới, không dừng lại (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) Tự lực và tha lực. (3) vô niệm (3) Bát Nhã Tâm Kinh (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) luật hấp dẫn (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Tứ như ý túc (2) Vô úy (2) cận tử nghiệp (1) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) kinh doanh & Phật Giáo (1) Linh cảm (1) sát-na định (1) tri kiến thanh tịnh (1)