loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (887) trình pháp & chiêm nghiệm (851) cuộc sống (658) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (407) tri ân (394) thơ (381) Hỏi & Đáp về Phật giáo (314) Thiền (282) tánh biết & tướng biết (219) bệnh tật (211) bản ngã & đại ngã (199) Thiền Minh Sát - Vipassanā (176) buông (174) thiền định (169) sự thật, chân lý, pháp (160) xuất gia (160) Lịch Thầy giảng pháp (141) bất an & sợ hãi (140) chúc mừng năm mới (130) kinh & sách (125) Thực tại đang là (108) tùy duyên thuận pháp (108) Giác Ngộ (97) nghiệp (94) vô thường, khổ & vô ngã (94) tụng kinh & niệm Phật (91) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (90) Tình yêu (86) ý nghĩa cuộc đời (85) khổ đau (84) nghi lễ (83) người âm & cõi âm (79) giao tiếp & ứng xử (77) sát sinh (77) hồi hướng (76) pháp thoại (76) tâm sân (72) Tứ Niệm Xứ (69) Thực hành sai phương pháp (64) nhân quả (63) quy y Tam Bảo (61) chân đế và tục đế (58) Niệm tâm (58) giới luật (54) ba-la-mật (51) pháp đối trị (50) tông phái (50) chia sẻ pháp (48) cô đơn (48) bát chánh đạo (47) tử vi, phong thủy, bói toán (45) tái sinh (44) niệm hơi thở, sự thở (43) thiền tuệ (43) sám hối & tạ ơn (42) thờ cúng (42) Tứ vô lượng tâm từ bì hỷ xả (42) ngũ uẩn (41) giáo dục & dạy con (40) Niết-bàn (40) bắt đầu tu học (39) tham dục & tham ái (39) khổ đế (37) niệm sự chết (36) tâm từ (36) Thiện ác đúng sai (36) báo hiếu (35) giới định tuệ (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) Tội & phước (34) ăn chay & ăn mặn (33) trong thấy chỉ có thấy (33) định mệnh (32) tâm (32) vi diệu pháp & duy thức học (30) giấc mơ (29) chúc mừng sinh nhật (27) từ thiện (27) tương giao - mối quan hệ (27) bố thí (26) mất ngủ (26) Niệm thọ (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giải thoát (25) sinh tử & sinh diệt (25) Như lý tác ý (24) tôn giáo khác (24) trì chú (24) Tự lực và tha lực. (24) Phật giáo nguyên thủy Therevada (23) Trà Đạo (23) gia đình (22) luân xa (22) Niệm pháp (22) quán chiếu (22) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (22) vô ngã vị tha (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) lịch trình (21) luân hồi (21) phóng sinh (21) tự nhiên & vô tâm (20) ngôn từ (20) tang lễ (20) trí tuệ (20) tánh không (19) Tứ Diệu Đế (19) Vọng tưởng (19) thái độ - trạng thái (18) thấy tức là buông (18) vô minh (18) bất toàn & hoàn toàn (17) khoa học (17) nhẫn nại (16) Niệm thân (16) làm công quả (15) năng và sở (15) tâm tham (15) hạnh đầu đà (14) Phật tánh (14) tâm si (14) tánh tướng thể dụng (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) cầu và nguyện (13) ma nhập (13) nhân & duyên (13) tứ oai nghi (13) hữu thức hóa vô thức (12) Sống trong hiện tại (12) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (12) Tịnh Độ Tông (12) bùa chú (11) hai mặt, nhị nguyên (11) pháp học & pháp hành (10) tâm lý học (10) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (10) tham thoại đầu (10) chánh tư duy (9) Lão Tử & Trang Tử (9) lục đạo luân hồi (9) mệt mỏi - chán nản (9) tự sát (9) cận tử nghiệp (8) Pháp danh (8) Thất giác chi (8) xá lợi (8) y pháp bất y nhân (8) ảo tưởng (7) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) đức tin & niềm tin (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) hôn trầm (7) phân vân chọn lựa (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tầm và tứ (7) tín ngưỡng (7) Bát Nhã Tâm Kinh (6) Danh & Sắc (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) tánh (6) thời gian tâm lý (6) tứ chánh cần (6) Tứ như ý túc (6) 10 kiết sử (5) cảm xúc và cảm giác (5) cầu siêu (5) chánh định (5) Chấp Ngã - Chấp Pháp (5) đạo đức (5) hoang tưởng (5) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (5) trầm không trệ tịch (5) xuất hồn (5) duy tác (4) hữu vi & vô vi (4) không bước tới, không dừng lại (4) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (4) năng lượng (4) tham, sân & si (4) thân kiến, hoài nghi (4) thần thông (4) thập nhị nhân duyên (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (3) đạo & đời (3) Hối hận & ăn năn (3) luật hấp dẫn (3) lý và sự (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Linh cảm (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) Pháp luân công (2) sở tri & sở đắc (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) chú tâm (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Hùn phước (1) tạo tác (1) tẩu hỏa nhập ma (1) trực giác (1) vô tướng tu tập (1)