loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (868) trình pháp & chiêm nghiệm (802) cuộc sống (650) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (404) tri ân (378) thơ (355) Hỏi & Đáp về Phật giáo (297) Thiền (274) tánh biết & tướng biết (208) bệnh tật (207) bản ngã & đại ngã (195) Thiền Minh Sát - Vipassanā (172) buông (167) thiền định (165) sự thật, chân lý, pháp (155) xuất gia (152) Lịch Thầy giảng pháp (137) bất an & sợ hãi (136) kinh & sách (119) tùy duyên thuận pháp (104) Thực tại đang là (100) Giác Ngộ (95) nghiệp (92) tụng kinh & niệm Phật (90) vô thường, khổ & vô ngã (90) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (89) nghi lễ (83) Tình yêu (83) chúc mừng năm mới (82) ý nghĩa cuộc đời (79) khổ đau (77) người âm & cõi âm (76) pháp thoại (76) giao tiếp & ứng xử (75) sát sinh (75) hồi hướng (72) tâm sân (68) Tứ Niệm Xứ (68) Thực hành sai phương pháp (62) quy y Tam Bảo (60) Niệm tâm (58) chân đế và tục đế (55) nhân quả (55) giới luật (52) ba-la-mật (51) pháp đối trị (50) tông phái (49) cô đơn (48) bát chánh đạo (47) chia sẻ pháp (44) tử vi phong thủy (44) niệm hơi thở, sự thở (43) tái sinh (43) thiền tuệ (42) ngũ uẩn (41) sám hối & tạ ơn (41) Tứ vô lượng tâm từ bì hỷ xả (41) giáo dục & dạy con (40) bắt đầu tu học (39) Niết-bàn (39) tham dục & tham ái (38) thờ cúng (38) khổ đế (37) niệm sự chết (36) tâm từ (35) báo hiếu (34) giới định tuệ (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) Tội & phước (34) Thiện ác đúng sai (33) định mệnh (32) ăn chay & ăn mặn (30) tâm (30) trong thấy chỉ có thấy (30) vi diệu pháp (29) giấc mơ (28) tương giao - mối quan hệ (27) Niệm thọ (26) từ thiện (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giải thoát (25) mất ngủ (25) bố thí (24) Như lý tác ý (24) Phật giáo nguyên thủy Therevada (23) Trà Đạo (23) gia đình (22) luân xa (22) quán chiếu (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) chúc mừng sinh nhật (21) lịch trình (21) luân hồi (21) phóng sinh (21) sinh tử (21) tôn giáo khác (21) trì chú (21) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (21) vô ngã vị tha (21) ngôn từ (20) Niệm pháp (20) tang lễ (20) tự nhiên & vô tâm (19) trí tuệ (19) Tứ Diệu Đế (19) Vọng tưởng (19) tánh không (18) vô minh (18) khoa học (17) thái độ - trạng thái (17) bất toàn & hoàn toàn (16) nhẫn nại (16) thấy tức là buông (16) năng và sở (15) Niệm thân (15) tâm tham (15) hạnh đầu đà (14) tánh tướng thể dụng (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) ma nhập (13) tâm si (13) tứ oai nghi (13) cầu và nguyện (12) hữu thức hóa vô thức (12) Sống trong hiện tại (12) Tịnh Độ Tông (12) nhân & duyên (10) tâm lý học (10) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (10) tham thoại đầu (10) bùa chú (9) chánh tư duy (9) lục đạo luân hồi (9) mệt mỏi - chán nản (9) tự sát (9) cận tử nghiệp (8) Đạo Lão & Trang tử (8) Thất giác chi (8) y pháp bất y nhân (8) ảo tưởng (7) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) hôn trầm (7) Pháp danh (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) xá lợi (7) Bát Nhã Tâm Kinh (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) phân vân chọn lựa (6) tầm và tứ (6) tánh (6) tín ngưỡng (6) tứ chánh cần (6) Tự lực và tha lực. (6) 10 kiết sử (5) cảm xúc và cảm giác (5) cầu siêu (5) chánh định (5) Danh & Sắc (5) đạo đức (5) hoang tưởng (5) Phật tánh (5) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (5) thời gian tâm lý (5) trầm không trệ tịch (5) Tứ như ý túc (5) xuất hồn (5) duy tác (4) không bước tới, không dừng lại (4) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (4) năng lượng (4) tham, sân & si (4) thân kiến, hoài nghi (4) thập nhị nhân duyên (4) tri kiến thanh tịnh (4) vô niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (3) hữu vi & vô vi (3) luật hấp dẫn (3) pháp hành (3) thần thông (3) Trí nhớ (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) Chấp Ngã - Chấp Pháp (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) Hối hận & ăn năn (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) Pháp luân công (2) sở tri & sở đắc (2) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) thực tánh và khái niệm (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) chú tâm (1) Dâng y kathina (1) đạo & đời (1) hoài nghi (1) Hùn phước (1) Linh cảm (1) lý và sự (1) tạo tác (1) tẩu hỏa nhập ma (1) trực giác (1) vô tướng tu tập (1)