loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (792) trình pháp & chiêm nghiệm (728) cuộc sống (620) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (363) tri ân (316) thơ (305) Hỏi & Đáp về Phật giáo (254) Thiền (249) bệnh tật (200) tánh biết & tướng biết (198) bản ngã & đại ngã (182) buông (159) Thiền Minh Sát - Vipassanā (158) thiền định (147) Lịch Thầy giảng pháp (137) xuất gia (136) bất an & sợ hãi (123) kinh & sách (114) Thực tại đang là (97) tùy duyên thuận pháp (92) Giác Ngộ (90) nghiệp (88) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (85) vô thường, khổ & vô ngã (80) nghi lễ (79) tụng kinh & niệm Phật (78) sự thật (75) chúc mừng năm mới (73) ý nghĩa cuộc đời (73) Tình yêu (71) khổ đau (68) pháp thoại (68) người âm & cõi âm (66) sát sinh (66) hồi hướng (64) giao tiếp & ứng xử (63) tâm sân (62) Thực hành sai phương pháp (56) quy y Tam Bảo (52) Tứ Niệm Xứ (52) ba-la-mật (51) chân lý (51) giới luật (49) cô đơn (48) nhân quả (48) pháp đối trị (46) chân đế và tục đế (45) tông phái (44) bát chánh đạo (42) tử vi phong thủy (39) ngũ uẩn (38) Niết-bàn (38) tái sinh (37) chia sẻ (36) niệm hơi thở, sự thở (36) sám hối & tạ ơn (36) tham dục & tham ái (36) thiền tuệ (36) khổ đế (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) thờ cúng (34) báo hiếu (33) giáo dục & dạy con (33) tâm từ (33) định mệnh (32) Tội & phước (30) trong thấy chỉ có thấy (30) Thiện ác đúng sai (29) Niệm tâm (28) pháp (28) tâm (28) vi diệu pháp (28) tương giao - mối quan hệ (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giới định tuệ (25) từ thiện (25) ăn chay & ăn mặn (24) giấc mơ (24) giải thoát (24) Phật giáo nguyên thủy Therevada (24) bố thí (23) mất ngủ (23) Như lý tác ý (23) niệm sự chết (23) Trà Đạo (23) gia đình (22) luân xa (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) chúc mừng sinh nhật (21) lịch trình (21) luân hồi (21) quán chiếu (21) sinh tử (20) vô ngã vị tha (20) trì chú (18) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (18) vô minh (18) ngôn từ (17) Niệm thọ (17) tang lễ (17) từ bì hỷ xả (17) Vọng tưởng (17) tự nhiên & vô tâm (16) bất toàn & hoàn toàn (16) nhẫn nại (16) tánh không (16) thấy tức là buông (15) Tứ Diệu Đế (15) khoa học (14) năng và sở (14) tâm tham (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) hạnh đầu đà (13) ma nhập (13) tánh tướng thể dụng (13) tâm si (12) thái độ - trạng thái (12) trí tuệ (12) cầu và nguyện (11) Sống trong hiện tại (11) tôn giáo khác (11) hữu thức hóa vô thức (10) tham thoại đầu (10) Tịnh Độ Tông (10) bùa chú (9) chánh tư duy (9) lục đạo luân hồi (9) tâm hỷ & tâm xả (9) tâm lý học (9) tự sát (9) mệt mỏi - chán nản (8) nhân & duyên (8) Niệm pháp (8) y pháp bất y nhân (8) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hôn trầm (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) ảo tưởng (6) Đại Thừa (6) hóa thân, báo thân & pháp thân (6) hữu ngã (6) phân vân chọn lựa (6) phóng sinh (6) tánh (6) Thất giác chi (6) tín ngưỡng (6) Tự lực và tha lực. (6) xá lợi (6) 10 kiết sử (5) Bát Nhã Tâm Kinh (5) cảm xúc và cảm giác (5) cận tử nghiệp (5) cầu siêu (5) chánh định (5) Danh & Sắc (5) Đạo Lão & Trang tử (5) hoang tưởng (5) Niệm thân (5) Phật tánh (5) tầm và tứ (5) tứ chánh cần (5) Tứ như ý túc (5) xuất hồn (5) đạo đức (4) không bước tới, không dừng lại (4) năng lượng (4) Pháp danh (4) tham, sân & si (4) thân kiến, hoài nghi (4) thập nhị nhân duyên (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) tri kiến thanh tịnh (4) vô niệm (4) duy tác (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) pháp hành (3) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (3) Trí nhớ (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) Hối hận & ăn năn (2) hữu vi & vô vi (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) tánh đế & thánh đế (2) thần thông (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) đạo & đời (1) hoài nghi (1) Linh cảm (1) tạo tác (1)