loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (993) trình pháp & chiêm nghiệm (984) cuộc sống (700) tri ân (460) thơ (459) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (459) Hỏi & Đáp về Phật giáo (371) Thiền (318) bản ngã & đại ngã (246) tánh biết & tướng biết (243) bệnh tật (227) Thiền Minh Sát - Vipassanā (193) thiền định (190) xuất gia & tại gia (189) sự thật, chân lý, pháp (180) buông (179) Lịch Thầy giảng pháp (171) bất an & sợ hãi (154) kinh & sách (143) chúc mừng năm mới (131) tùy duyên thuận pháp (125) hồi hướng, phước lực & tâm lực (116) Thực tại đang là (116) vô thường, khổ & vô ngã (114) nghiệp (111) Giác Ngộ (109) tụng kinh & niệm Phật (109) ý nghĩa cuộc đời (101) giao tiếp & ứng xử (100) Tình yêu (99) khổ đau (97) người âm & cõi âm (93) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (91) tâm sân (91) nghi lễ (90) sát sinh (88) pháp thoại (84) Tứ Niệm Xứ (79) giới luật (72) Thực hành sai phương pháp (72) nhân quả (70) Bát Chánh Đạo (67) quy y Tam Bảo (67) tông phái (66) Niệm tâm (64) chân đế & tục đế (63) tái sinh (60) chia sẻ pháp (59) cô đơn (54) ba-la-mật (53) pháp đối trị (53) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (52) sám hối & tạ ơn (51) bắt đầu tu học (50) ngũ uẩn (49) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (49) giáo dục & dạy con (48) trong thấy chỉ có thấy (48) Niết-bàn (47) niệm hơi thở, sự thở (46) thờ cúng (46) tử vi, phong thủy, bói toán (46) thiền tuệ (45) tham dục & tham ái (43) Thiện ác đúng sai (43) khổ đế (42) ngã mạn (42) tâm từ (39) Tội & phước (39) giới định tuệ (38) ăn chay & ăn mặn (37) chúc mừng khánh tuế (37) luân hồi (37) báo hiếu (36) Dâng y Kathina (36) giấc mơ (36) niệm sự chết (36) tâm (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (34) định mệnh (33) từ thiện (33) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (33) sinh tử & sinh diệt (32) tương giao - mối quan hệ (32) vi diệu pháp & duy thức học (32) tự nhiên & vô tâm (30) mất ngủ (30) tôn giáo khác (30) bố thí (29) Niệm thọ (29) Tự lực và tha lực. (28) giải thoát (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (27) Như lý tác ý (26) quán chiếu (26) vô ngã vị tha (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) trì chú (25) trí tuệ (25) ngôn từ (24) Trà Đạo (24) Niệm pháp (23) phóng sinh (23) tánh không (23) tẩu hỏa nhập ma (23) vô sư trí & hậu đắc trí (23) bát quan trai giới (22) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (22) luân xa (22) tang lễ (22) bất toàn & hoàn toàn (21) tánh tướng thể dụng (20) thái độ - trạng thái (20) thấy tức là buông (20) tự biết mình (20) Tứ Diệu Đế (20) nhân & duyên (19) nhẫn nại (19) khoa học (18) làm công quả & hùn phước (18) pháp học & pháp hành (18) vô minh (18) Niệm thân (17) cầu & nguyện (16) hạnh đầu đà (16) năng và sở (16) Tịnh Độ Tông (16) cúng dường (15) hai mặt, nhị nguyên (15) tâm si (15) tâm tham (15) 10 phiền não (14) đạo & đời (14) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (14) ma nhập (14) tứ đại (14) đức tin & niềm tin và mê tín (13) hữu thức hóa vô thức (13) Sống trong thực tại (13) tứ oai nghi (13) bùa chú (12) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (12) phá thai (12) trầm cảm (12) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) xá lợi (11) mệt mỏi - chán nản (10) phân vân & hoài nghi (10) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) Thất giác chi (10) cận tử nghiệp (9) Lão Tử & Trang Tử (9) Pháp danh (9) Tứ như ý túc (9) hôn trầm (8) không bước tới, không dừng lại (8) tạo tác (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Bát Nhã Tâm Kinh (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) không sợ hãi - vô úy (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (7) tầm và tứ (7) tham, sân & si (7) thần thông (7) thời gian tâm lý (7) tín ngưỡng (7) tứ chánh cần (7) 10 kiết sử (6) cảm xúc và cảm giác (6) Danh & Sắc (6) Đại Thừa (6) thân kiến, hoài nghi (6) xuất hồn (6) chánh định (5) Hối hận & ăn năn (5) tâm bình thường là Đạo (5) tánh (5) thập nhị nhân duyên (5) trầm không trệ tịch (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Kiết Giới Sima (4) năng lượng (4) Pháp luân công (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) lý và sự (3) sở tri & sở đắc (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 phẩm trợ Đạo (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) nhân điện (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) phước đức (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) vô tướng tu tập (2) chân-thiện-mỹ (1) chú tâm (1) Khổng Tử (1) Văn - Tư - Tu (1)