loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (672) trình pháp & chiêm nghiệm (547) cuộc sống (538) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (278) thơ (250) tri ân (234) Thiền (200) bệnh tật (181) tánh biết & tướng biết (165) buông (152) bản ngã & đại ngã (148) Thiền Minh Sát - Vipassanā (141) Hỏi & Đáp về Phật giáo (134) thiền định (123) Lịch Thầy giảng pháp (112) bất an & sợ hãi (108) xuất gia (103) kinh & sách (98) Thực tại đang là (88) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (82) tùy duyên thuận pháp (72) Giác Ngộ (70) duyên & nghiệp (68) sự thật (66) nghi lễ (64) chúc mừng năm mới (62) ý nghĩa cuộc đời (60) pháp thoại (57) Tình yêu (57) vô thường, khổ & vô ngã (56) giao tiếp & ứng xử (53) khổ đau (53) tụng kinh & niệm Phật (53) ba-la-mật (49) hồi hướng (47) chân lý (46) sát sinh (46) cô đơn (45) tâm sân (43) quy y Tam Bảo (42) pháp đối trị (40) Tứ Niệm Xứ (40) tông phái (38) nhân quả (37) người âm & cõi âm (36) Thiền sai phương pháp (35) ngũ uẩn (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) giới luật (32) tử vi phong thủy (31) bát chánh đạo (30) Niết-bàn (30) tâm từ (30) chân đế và tục đế (29) niệm hơi thở, sự thở (28) thiền tuệ (28) ái dục & tà dâm (27) báo hiếu (26) chia sẻ (25) thờ cúng (25) tương giao - mối quan hệ (25) giới định tuệ (24) pháp (24) tái sinh (24) tâm (24) Tội & phước (24) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (23) khổ đế (23) dạy con (22) gia đình (22) giấc mơ (22) luân xa (22) Thiện ác đúng sai (22) trong thấy chỉ có thấy (22) từ thiện (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) bố thí (21) niệm sự chết (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) ăn chay & ăn mặn (20) sám hối (20) vi diệu pháp (20) lịch trình (19) sinh tử (19) luân hồi (18) Như lý tác ý (18) Trà Đạo (18) giải thoát (17) Vọng tưởng (17) bất toàn & hoàn toàn (16) mất ngủ (16) ngôn từ (16) tang lễ (16) trì chú (16) vô ngã vị tha (16) thấy tức là buông (15) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (15) chúc mừng sinh nhật (14) quán tưởng (14) tứ đại (14) vô minh (14) hạnh đầu đà (13) năng và sở (13) tánh không (13) từ bì hỷ xả (13) Tứ Diệu Đế (13) giáo dục (12) ma nhập (12) nhẫn nại (12) Niệm tâm (12) tự nhiên & vô tâm (11) Niệm thọ (11) Sống trong hiện tại (11) tâm si (11) tánh tướng thể dụng (11) 10 phiền não (10) cầu và nguyện (10) hữu thức hóa vô thức (10) khoa học (10) thái độ - trạng thái (10) Tịnh Độ Tông (10) trí tuệ (10) chánh tư duy (9) bùa chú (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tâm tham (8) tham thoại đầu (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Dịch Lý (7) hôn trầm (7) lục đạo luân hồi (7) Niệm pháp (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) tâm lý học (7) tôn giáo khác (7) chánh kiến (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) mệt mỏi - chán nản (6) nhân & duyên (6) phân vân chọn lựa (6) Đạo Lão & Trang tử (5) hoang tưởng (5) phóng sinh (5) tầm và tứ (5) tánh (5) tín ngưỡng (5) 10 kiết sử (4) ảo tưởng (4) cảm xúc và cảm giác (4) chánh định (4) Danh & Sắc (4) đạo đức (4) không bước tới, không dừng lại (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) Tự lực và tha lực. (4) vô niệm (4) xá lợi (4) xuất hồn (4) Bát Nhã Tâm Kinh (3) cầu siêu (3) duy tác (3) định mệnh (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) cận tử nghiệp (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) sát-na định (2) tánh đế & thánh đế (2) tham, sân & si (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Tứ như ý túc (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Linh cảm (1) thần thông (1) tri kiến thanh tịnh (1)