loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (916) trình pháp & chiêm nghiệm (887) cuộc sống (667) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (422) tri ân (410) thơ (403) Hỏi & Đáp về Phật giáo (328) Thiền (290) tánh biết & tướng biết (221) bệnh tật (214) bản ngã & đại ngã (207) buông (178) Thiền Minh Sát - Vipassanā (177) thiền định (172) xuất gia & hoàn tục (165) sự thật, chân lý, pháp (164) bất an & sợ hãi (145) Lịch Thầy giảng pháp (143) chúc mừng năm mới (130) kinh & sách (126) tùy duyên thuận pháp (111) Thực tại đang là (110) Giác Ngộ (99) nghiệp (98) vô thường, khổ & vô ngã (96) tụng kinh & niệm Phật (93) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (90) ý nghĩa cuộc đời (90) Tình yêu (87) khổ đau (85) nghi lễ (85) người âm & cõi âm (83) giao tiếp & ứng xử (81) hồi hướng (77) pháp thoại (77) sát sinh (77) tâm sân (76) Tứ Niệm Xứ (70) Thực hành sai phương pháp (68) nhân quả (65) quy y Tam Bảo (62) chân đế và tục đế (60) Niệm tâm (58) giới luật (57) tông phái (54) ba-la-mật (51) pháp đối trị (51) chia sẻ pháp (50) cô đơn (48) bát chánh đạo (47) thờ cúng (45) tử vi, phong thủy, bói toán (45) sám hối & tạ ơn (44) tái sinh (44) niệm hơi thở, sự thở (43) thiền tuệ (43) giáo dục & dạy con (42) Niết-bàn (42) Tứ vô lượng tâm từ bì hỷ xả (42) ngũ uẩn (41) tham dục & tham ái (41) bắt đầu tu học (40) khổ đế (38) tâm từ (38) Thiện ác đúng sai (38) Tội & phước (37) niệm sự chết (36) ăn chay & ăn mặn (35) báo hiếu (35) giới định tuệ (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) trong thấy chỉ có thấy (34) chúc mừng khánh tuế (32) định mệnh (32) tâm (32) vi diệu pháp & duy thức học (31) giấc mơ (29) bố thí (27) mất ngủ (27) từ thiện (27) tương giao - mối quan hệ (27) Niệm thọ (26) sinh tử & sinh diệt (26) tôn giáo khác (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giải thoát (25) Như lý tác ý (24) trì chú (24) Tự lực và tha lực. (24) Phật giáo nguyên thủy Therevada (23) quán chiếu (23) Trà Đạo (23) vô ngã vị tha (23) tự nhiên & vô tâm (22) gia đình (22) luân xa (22) Niệm pháp (22) phóng sinh (22) tẩu hỏa nhập ma (22) trí tuệ (22) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) lịch trình (21) luân hồi (21) ngôn từ (20) tang lễ (20) Vọng tưởng (20) bất toàn & hoàn toàn (19) tánh không (19) thái độ - trạng thái (19) thấy tức là buông (19) Tứ Diệu Đế (19) vô minh (18) khoa học (17) nhẫn nại (16) Niệm thân (16) hạnh đầu đà (15) làm công quả (15) năng và sở (15) tâm tham (15) tánh tướng thể dụng (15) nhân & duyên (14) Phật tánh (14) tâm si (14) Tịnh Độ Tông (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) cầu và nguyện (13) hữu thức hóa vô thức (13) ma nhập (13) Sống trong thực tại (13) tứ oai nghi (13) cúng dường (12) hai mặt, nhị nguyên (12) phá thai (12) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (12) bùa chú (11) pháp học & pháp hành (11) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (11) đức tin & niềm tin (10) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) chánh tư duy (9) Lão Tử & Trang Tử (9) lục đạo luân hồi (9) mệt mỏi - chán nản (9) Thất giác chi (9) tự sát (9) xá lợi (9) cận tử nghiệp (8) phân vân, nghi hoặc (8) Pháp danh (8) y pháp bất y nhân (8) ảo tưởng (7) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) hôn trầm (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tầm và tứ (7) tín ngưỡng (7) Bát Nhã Tâm Kinh (6) cầu siêu (6) Chấp Ngã - Chấp Pháp (6) Danh & Sắc (6) Đại Thừa (6) đạo & đời (6) hữu ngã (6) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (6) tánh (6) thời gian tâm lý (6) tứ chánh cần (6) Tứ như ý túc (6) 10 kiết sử (5) cảm xúc và cảm giác (5) chánh định (5) đạo đức (5) hoang tưởng (5) Hối hận & ăn năn (5) hữu vi & vô vi (5) không bước tới, không dừng lại (5) thần thông (5) trầm không trệ tịch (5) xuất hồn (5) duy tác (4) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (4) năng lượng (4) tâm bình thường là Đạo (4) tham, sân & si (4) thân kiến, hoài nghi (4) thập nhị nhân duyên (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (3) Linh cảm (3) luật hấp dẫn (3) lý và sự (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) chánh nghiệp (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) Pháp luân công (2) sở tri & sở đắc (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) chú tâm (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Hùn phước (1) Khổng Tử (1) nhân điện (1) tạo tác (1) trực giác (1) vô tướng tu tập (1)