loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (615) trình pháp & chiêm nghiệm (509) cuộc sống (496) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (265) thơ (236) tri ân (203) Thiền (188) bệnh tật (176) tánh biết & tướng biết (155) buông (150) bản ngã & đại ngã (137) Thiền Minh Sát - Vipassanā (134) Hỏi & Đáp về Phật giáo (119) thiền định (115) sinh hoạt thiền (108) bất an & sợ hãi (105) xuất gia (99) kinh & sách (95) Thực tại đang là (85) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (81) tùy duyên thuận pháp (70) duyên & nghiệp (65) Giác Ngộ (65) nghi lễ (64) chúc mừng năm mới (59) sự thật (59) ý nghĩa cuộc đời (55) giao tiếp & ứng xử (53) Tình yêu (53) pháp thoại (50) khổ đau (49) tụng kinh & niệm Phật (49) ba-la-mật (47) chân lý (46) vô thường, khổ & vô ngã (45) cô đơn (44) hồi hướng (43) sát sinh (43) pháp đối trị (39) quy y Tam Bảo (39) tâm sân (38) nhân quả (37) người âm & cõi âm (36) tông phái (35) Tứ Niệm Xứ (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) Thiền sai phương pháp (34) ngũ uẩn (32) giới luật (31) tử vi phong thủy (30) tâm từ (29) ái dục & tà dâm (27) Niết-bàn (27) báo hiếu (26) chân đế và tục đế (26) niệm hơi thở, sự thở (26) bát chánh đạo (24) chia sẻ (24) giới định tuệ (24) tái sinh (24) Tội & phước (24) tương giao - mối quan hệ (24) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (23) pháp (23) tâm (23) thờ cúng (23) gia đình (22) luân xa (22) thiền tuệ (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) giấc mơ (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) trong thấy chỉ có thấy (21) niệm sự chết (20) bố thí (19) lịch trình (19) sám hối (19) sinh tử (19) từ thiện (19) khổ đế (18) Như lý tác ý (18) Trà Đạo (18) vi diệu pháp (18) ăn chay & ăn mặn (17) Thiện ác đúng sai (17) bất toàn & hoàn toàn (16) dạy con (16) giải thoát (16) luân hồi (16) ngôn từ (16) tang lễ (16) trì chú (16) vô ngã vị tha (16) Vọng tưởng (16) mất ngủ (15) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (15) chúc mừng sinh nhật (14) thấy tức là buông (14) tứ đại (14) vô minh (14) hạnh đầu đà (13) năng và sở (13) quán tưởng (13) Tứ Diệu Đế (13) ma nhập (12) Niệm tâm (12) tánh không (12) nhẫn nại (11) Niệm thọ (11) Sống trong hiện tại (11) tánh tướng thể dụng (11) 10 phiền não (10) cầu và nguyện (10) hữu thức hóa vô thức (10) khoa học (10) tâm si (10) thái độ - trạng thái (10) Tịnh Độ Tông (10) trí tuệ (10) từ bì hỷ xả (10) chánh tư duy (9) giáo dục (9) tự nhiên & vô tâm (8) bùa chú (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tâm tham (8) tham thoại đầu (8) y pháp bất y nhân (8) hôn trầm (7) lục đạo luân hồi (7) Niệm pháp (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) tâm lý học (7) tôn giáo khác (7) tự sát (7) chánh kiến (6) Dịch Lý (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) mệt mỏi - chán nản (6) nhân & duyên (6) phân vân chọn lựa (6) hoang tưởng (5) phóng sinh (5) tầm và tứ (5) tín ngưỡng (5) 10 kiết sử (4) ảo tưởng (4) cảm xúc và cảm giác (4) chánh định (4) đạo đức (4) Đạo Lão & Trang tử (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) tánh (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) Tự lực và tha lực. (4) vô niệm (4) xá lợi (4) xuất hồn (4) Bát Nhã Tâm Kinh (3) cầu siêu (3) Danh & Sắc (3) duy tác (3) định mệnh (3) không bước tới, không dừng lại (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) cận tử nghiệp (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) tánh đế & thánh đế (2) tham, sân & si (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Tứ như ý túc (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Linh cảm (1) sát-na định (1) thần thông (1) tri kiến thanh tịnh (1)