loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (945) trình pháp & chiêm nghiệm (934) cuộc sống (675) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (431) tri ân (427) thơ (417) Hỏi & Đáp về Phật giáo (338) Thiền (294) tánh biết & tướng biết (228) bệnh tật (220) bản ngã & đại ngã (218) Thiền Minh Sát - Vipassanā (180) buông (178) thiền định (175) xuất gia & hoàn tục (174) sự thật, chân lý, pháp (167) Lịch Thầy giảng pháp (166) bất an & sợ hãi (147) chúc mừng năm mới (130) kinh & sách (130) tùy duyên thuận pháp (115) Thực tại đang là (114) hồi hướng, phước lực & tâm lực (107) vô thường, khổ & vô ngã (104) Giác Ngộ (101) nghiệp (101) tụng kinh & niệm Phật (96) ý nghĩa cuộc đời (94) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (91) giao tiếp & ứng xử (89) người âm & cõi âm (89) Tình yêu (89) nghi lễ (87) khổ đau (86) sát sinh (81) tâm sân (81) pháp thoại (77) Tứ Niệm Xứ (71) Thực hành sai phương pháp (69) nhân quả (67) quy y Tam Bảo (63) chân đế và tục đế (61) giới luật (61) Niệm tâm (59) tông phái (58) chia sẻ pháp (53) ba-la-mật (52) tái sinh (52) pháp đối trị (51) cô đơn (48) bát chánh đạo (47) giáo dục & dạy con (46) sám hối & tạ ơn (46) thờ cúng (46) tử vi, phong thủy, bói toán (45) niệm hơi thở, sự thở (44) thiền tuệ (44) ngũ uẩn (43) Niết-bàn (43) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (43) bắt đầu tu học (42) ngã mạn (42) tham dục & tham ái (42) tâm từ (39) Thiện ác đúng sai (39) khổ đế (38) Tội & phước (38) trong thấy chỉ có thấy (37) niệm sự chết (36) ăn chay & ăn mặn (35) báo hiếu (35) giới định tuệ (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) luân hồi (33) tâm (33) chúc mừng khánh tuế (32) định mệnh (32) giấc mơ (31) vi diệu pháp & duy thức học (31) mất ngủ (30) bố thí (28) sinh tử & sinh diệt (28) từ thiện (28) tương giao - mối quan hệ (28) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (27) tôn giáo khác (27) Niệm thọ (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) giải thoát (25) Phật giáo nguyên thủy Therevada (25) tự nhiên & vô tâm (24) Như lý tác ý (24) quán chiếu (24) trì chú (24) Tự lực và tha lực. (24) Trà Đạo (23) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (23) vô ngã vị tha (23) vô sư trí & hậu đắc trí (23) gia đình (22) luân xa (22) Niệm pháp (22) phóng sinh (22) tẩu hỏa nhập ma (22) trí tuệ (22) ngôn từ (21) tang lễ (21) Vọng tưởng (21) bất toàn & hoàn toàn (20) tánh không (20) thấy tức là buông (20) thái độ - trạng thái (19) Tứ Diệu Đế (19) nhẫn nại (18) vô minh (18) khoa học (17) làm công quả (16) Niệm thân (16) hạnh đầu đà (15) năng và sở (15) nhân & duyên (15) tâm si (15) tâm tham (15) tánh tướng thể dụng (15) Tịnh Độ Tông (15) hai mặt, nhị nguyên (14) ma nhập (14) Phật tánh (14) tứ đại (14) 10 phiền não (13) cầu và nguyện (13) hữu thức hóa vô thức (13) pháp học & pháp hành (13) Sống trong thực tại (13) tứ oai nghi (13) cúng dường (12) đức tin & niềm tin và mê tín (12) phá thai (12) bùa chú (11) tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (11) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) chánh tư duy (9) đạo & đời (9) Lão Tử & Trang Tử (9) mệt mỏi - chán nản (9) Thất giác chi (9) tự sát (9) xá lợi (9) cận tử nghiệp (8) hôn trầm (8) phân vân, nghi hoặc (8) Pháp danh (8) y pháp bất y nhân (8) ảo tưởng (7) Bát Nhã Tâm Kinh (7) chánh kiến (7) Dịch Lý (7) hóa thân, báo thân & pháp thân (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (7) tầm và tứ (7) tín ngưỡng (7) 10 kiết sử (6) Chấp Ngã - Chấp Pháp (6) Danh & Sắc (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) không bước tới, không dừng lại (6) tánh (6) thân kiến, hoài nghi (6) thần thông (6) thời gian tâm lý (6) tứ chánh cần (6) Tứ như ý túc (6) cảm xúc và cảm giác (5) chánh định (5) đạo đức (5) hoang tưởng (5) Hối hận & ăn năn (5) hữu vi & vô vi (5) tham, sân & si (5) trầm không trệ tịch (5) xuất hồn (5) duy tác (4) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (4) Linh cảm (4) năng lượng (4) tâm bình thường là Đạo (4) thập nhị nhân duyên (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (3) luật hấp dẫn (3) lý và sự (3) Pháp luân công (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 Phẩm trợ Đạo (2) chánh nghiệp (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) sở tri & sở đắc (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) chú tâm (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Hùn phước (1) Khổng Tử (1) nhân điện (1) tạo tác (1) trầm cảm (1) trực giác (1) vô tướng tu tập (1)