loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (548) trình pháp & chiêm nghiệm (473) cuộc sống (444) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (250) thơ (225) tri ân (192) Thiền (179) bệnh tật (167) tánh biết & tướng biết (152) buông (147) bản ngã & đại ngã (136) Thiền Minh Sát - Vipassanā (128) thiền định (108) sinh hoạt thiền (100) bất an & sợ hãi (98) Hỏi & Đáp về Phật giáo (97) xuất gia (95) kinh & sách (89) Thực tại đang là (84) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (80) tùy duyên thuận pháp (67) Giác Ngộ (63) duyên & nghiệp (62) nghi lễ (62) chúc mừng năm mới (59) ý nghĩa cuộc đời (52) giao tiếp & ứng xử (50) sự thật (50) Tình yêu (48) pháp thoại (47) ba-la-mật (45) khổ đau (45) vô thường, khổ & vô ngã (45) tụng kinh & niệm Phật (44) chân lý (42) cô đơn (42) sát sinh (40) hồi hướng (38) quy y Tam Bảo (36) nhân quả (35) pháp đối trị (35) tông phái (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) Tứ Niệm Xứ (33) người âm & cõi âm (31) tâm sân (29) tử vi phong thủy (29) ngũ uẩn (27) Thiền sai phương pháp (27) ái dục & tà dâm (26) niệm hơi thở, sự thở (26) chân đế và tục đế (25) giới luật (25) tâm từ (25) báo hiếu (24) giới định tuệ (24) Niết-bàn (24) bát chánh đạo (23) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (23) tâm (23) chia sẻ (22) luân xa (22) Tội & phước (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) gia đình (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) tái sinh (21) thiền tuệ (21) thờ cúng (21) trong thấy chỉ có thấy (21) tương giao - mối quan hệ (21) niệm sự chết (20) giấc mơ (19) lịch trình (19) pháp (19) sinh tử (19) bố thí (18) Như lý tác ý (17) từ thiện (17) ăn chay & ăn mặn (16) bất toàn & hoàn toàn (16) giải thoát (16) khổ đế (16) ngôn từ (16) sám hối (16) vi diệu pháp (16) vô ngã vị tha (16) dạy con (15) Thiện ác đúng sai (15) Trà Đạo (15) Vọng tưởng (15) chúc mừng sinh nhật (14) luân hồi (14) tang lễ (14) thấy tức là buông (14) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (14) hạnh đầu đà (13) mất ngủ (13) năng và sở (13) trì chú (13) Tứ Diệu Đế (13) tứ đại (13) vô minh (13) Niệm tâm (12) tánh không (12) ma nhập (11) quán tưởng (11) Sống trong hiện tại (11) tánh tướng thể dụng (11) 10 phiền não (10) cầu và nguyện (10) hữu thức hóa vô thức (10) khoa học (10) nhẫn nại (10) Niệm thọ (10) tâm si (10) thái độ - trạng thái (10) Tịnh Độ Tông (10) trí tuệ (10) chánh tư duy (9) bùa chú (8) giáo dục (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tham thoại đầu (8) từ bì hỷ xả (8) y pháp bất y nhân (8) hôn trầm (7) lục đạo luân hồi (7) Niệm pháp (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) tâm lý học (7) tâm tham (7) tự sát (7) tự nhiên & vô tâm (6) chánh kiến (6) Dịch Lý (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) mệt mỏi - chán nản (6) nhân & duyên (6) phân vân chọn lựa (6) tôn giáo khác (6) hoang tưởng (5) phóng sinh (5) tầm và tứ (5) tín ngưỡng (5) 10 kiết sử (4) ảo tưởng (4) cảm xúc và cảm giác (4) chánh định (4) đạo đức (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) tánh (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) Tự lực và tha lực. (4) vô niệm (4) xá lợi (4) xuất hồn (4) cầu siêu (3) Danh & Sắc (3) duy tác (3) Đạo Lão & Trang tử (3) định mệnh (3) không bước tới, không dừng lại (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) Bát Nhã Tâm Kinh (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) luật hấp dẫn (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) tánh đế & thánh đế (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Tứ như ý túc (2) Vô úy (2) cận tử nghiệp (1) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) kinh doanh & Phật Giáo (1) Linh cảm (1) sát-na định (1) tham, sân & si (1) thần thông (1) tri kiến thanh tịnh (1)