loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (724) trình pháp & chiêm nghiệm (616) cuộc sống (588) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (297) thơ (272) tri ân (268) Thiền (211) bệnh tật (191) tánh biết & tướng biết (179) bản ngã & đại ngã (159) buông (153) Hỏi & Đáp về Phật giáo (153) Thiền Minh Sát - Vipassanā (145) thiền định (131) Lịch Thầy giảng pháp (128) xuất gia (116) bất an & sợ hãi (115) kinh & sách (104) Thực tại đang là (93) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (82) tùy duyên thuận pháp (80) chúc mừng năm mới (73) Giác Ngộ (73) duyên & nghiệp (72) sự thật (68) nghi lễ (67) ý nghĩa cuộc đời (67) Tình yêu (64) vô thường, khổ & vô ngã (64) pháp thoại (62) khổ đau (58) giao tiếp & ứng xử (57) tụng kinh & niệm Phật (56) sát sinh (55) hồi hướng (53) tâm sân (53) ba-la-mật (50) Thực hành sai phương pháp (49) chân lý (48) quy y Tam Bảo (48) người âm & cõi âm (47) cô đơn (45) pháp đối trị (44) Tứ Niệm Xứ (44) tông phái (40) nhân quả (38) giới luật (36) ngũ uẩn (36) chân đế và tục đế (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) bát chánh đạo (33) Niết-bàn (33) tử vi phong thủy (33) ái dục & tà dâm (31) thờ cúng (31) tâm từ (30) thiền tuệ (30) niệm hơi thở, sự thở (29) báo hiếu (28) dạy con (27) khổ đế (27) tương giao - mối quan hệ (26) chia sẻ (25) giới định tuệ (25) pháp (25) tái sinh (25) tâm (25) trong thấy chỉ có thấy (25) sám hối (24) Tội & phước (24) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (23) giấc mơ (23) niệm sự chết (23) Trà Đạo (23) từ thiện (23) gia đình (22) luân xa (22) Thiện ác đúng sai (22) vô sư trí & hậu đắc trí (22) bố thí (21) chúc mừng sinh nhật (21) lịch trình (21) Phật giáo nguyên thủy Therevada (21) vi diệu pháp (21) ăn chay & ăn mặn (20) luân hồi (19) sinh tử (19) mất ngủ (18) Như lý tác ý (18) trì chú (18) giải thoát (17) ngôn từ (17) vô ngã vị tha (17) Vọng tưởng (17) bất toàn & hoàn toàn (16) tang lễ (16) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (16) vô minh (16) nhẫn nại (15) quán tưởng (15) thấy tức là buông (15) tự nhiên & vô tâm (14) giáo dục (14) tánh không (14) từ bì hỷ xả (14) tứ đại (14) hạnh đầu đà (13) ma nhập (13) năng và sở (13) Tứ Diệu Đế (13) khoa học (12) Niệm tâm (12) tâm tham (12) tánh tướng thể dụng (12) 10 phiền não (11) Niệm thọ (11) Sống trong hiện tại (11) tâm si (11) thái độ - trạng thái (11) trí tuệ (11) cầu và nguyện (10) hữu thức hóa vô thức (10) Tịnh Độ Tông (10) chánh tư duy (9) lục đạo luân hồi (9) tham thoại đầu (9) tự sát (9) bùa chú (8) tâm hỷ & tâm xả (8) tôn giáo khác (8) y pháp bất y nhân (8) Dịch Lý (7) hôn trầm (7) mệt mỏi - chán nản (7) Niệm pháp (7) Pháp học (7) sanh hữu tác thành (7) tâm lý học (7) ảo tưởng (6) chánh kiến (6) Đại Thừa (6) hữu ngã (6) nhân & duyên (6) phân vân chọn lựa (6) phóng sinh (6) cảm xúc và cảm giác (5) cầu siêu (5) Danh & Sắc (5) Đạo Lão & Trang tử (5) hoang tưởng (5) tầm và tứ (5) tánh (5) tín ngưỡng (5) xuất hồn (5) 10 kiết sử (4) chánh định (4) đạo đức (4) không bước tới, không dừng lại (4) Niệm thân (4) Phật tánh (4) sát-na định (4) thời gian tâm lý (4) trầm không trệ tịch (4) tri kiến thanh tịnh (4) Tự lực và tha lực. (4) vô niệm (4) xá lợi (4) Bát Nhã Tâm Kinh (3) duy tác (3) định mệnh (3) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (3) luật hấp dẫn (3) năng lượng (3) Pháp danh (3) pháp hành (3) tham, sân & si (3) thập nhị nhân duyên (3) Thất giác chi (3) Trí nhớ (3) tứ chánh cần (3) Tứ như ý túc (3) cận tử nghiệp (2) danh khái niệm & tướng khái niệm (2) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Nhất tâm bất loạn (2) Pháp luân công (2) tánh đế & thánh đế (2) thần thông (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) Vô úy (2) Chánh ngữ (1) Chấp Ngã - Chấp Pháp (1) Dâng y kathina (1) hoài nghi (1) Linh cảm (1)