loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 9 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Bát Nhã Tâm Kinh'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-10-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Hằng ngày trong thời công phu con đều có đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Gần đây con hiểu khi mình tu nếu có chú tâm quan sát với tâm trong sáng tĩnh lặng và thấy biết rõ thực tại hiện tiền như nó đang là thì cũng giống như lời dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh mình sẽ vượt hết mọi khổ ách. Con cảm nhận như cũng giống nhau.
Bạch Thầy con xin sám hối nếu hiểu sai.
Kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con kính tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi ạ.
Tất cả là một, một là tất cả và sắc tức thị không, không tức thị sắc có tương đương nghĩa không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-05-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông!
Có cụm từ: "Phiền não tức bồ đề" con không hiểu kính xin Sư giải thích giúp con và cụm từ trên có liên quan gì đến Bát Nhã Tâm Kinh "sắc tức thị không, không tức thị sắc" không ạ?
Con cảm ơn Sư Ông ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-12-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Quý Thầy,

Con là Cư Sĩ tại gia, tự tìm hiểu về Phật Pháp nên không hiểu biết nhiều về con đường tu tập cho phù hợp. Do một vài nhân duyên con đã tụng niệm, trì chú Bát Nhã Tâm Kinh và đi học thiền Vipassana (Phương Pháp Thiền Sư GoenKa). Sau này con thấy Thiền Vipassana và việc Trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh đi theo hai trường phái khác biệt (dù đã được Thầy Thích Viên Minh chỉ rõ trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền là: một bên lý, một bên sự bổ khuyết cho nhau) nên con trở nên bối rối vì không biết nên tiếp tục hành trì như thế nào vì cả hai con đường con đều thấy tốt đẹp và hướng thiện. Con kính mong Quý Thầy Thiện Tri Thức từ bi chỉ dạy cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2018

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Ngũ uẩn giai không thì con hiểu rõ nhưng sắc tức thị không, không tức thị sắc thì con hoàn toàn không hiểu. Kính mong Thầy giúp con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-11-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con thường nghe Pháp thoại của Thầy, nhưng chưa có cơ duyên được trực tiếp nghe Thầy giảng. Con có thắc mắc sau mong được Thầy chỉ bảo:
Trong "Bát-nhã tâm kinh", bài kinh mà con thường tụng và chiêm nghiệm để mong hiểu được lẽ nhiệm mầu của Phật pháp mà răn mình, hoàn thiện mình. Nhưng chợt hôm qua con nhận ra một sự mâu thuẫn trong bài kinh. Phật vừa dạy "... vô trí diệc vô đắc" thì sau đó lại dạy tu theo bát-nhã sẽ "đắc a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề". Vậy cũng là một "hứa hẹn" về sở đắc! Phải chăng Đức Phật biết "lòng tham" của con người khó thoát (ngay cả tham đắc đạo) nên cũng phải dạy vậy để khuyến khích người tu học?
Con xin Thầy giảng giải giúp con. Con thành kính cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con thường xem mục hỏi đáp, nghe một số bài pháp thầy giảng và đọc một số sách thầy viết. Thời gian vừa qua con được dự trà đạo, được nghe thầy giảng pháp, giải thích và khai thị trong giờ trà đạo. Con không thuộc nhiều kinh điển, chỉ có thuộc bài Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh, rất tâm đắc và ngộ ra câu pháp thầy giảng là trở về trọn vẹn trong sáng, thận trọng chú tâm quan sát...! <p>
Con xin trình pháp cùng thầy. Con thật sự hạnh phúc và may mắn có được duyên lành gặp được bậc thầy thiện tri thức, thấy ra sự thật khi nghe giảng pháp! Con đã lột xác và phá đi bức tường vô minh bao lâu nay. Con có duyên lành được thầy chỉ dạy nên con đã thấy được sự thật của vạn pháp. Tất cả các pháp là tịch tịnh, chỉ có tâm chúng ta lăn tăn bị động mà thôi. Chỉ cần chúng ta trở về trọn vẹn trong sáng, thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân và tâm thì sẽ thấy thường trực an lạc ngay tại đây và bây giờ chứ không phải đâu khác. <p>
Mà cách để nhận và thấy ra sự thật nhất chính là hành thiền định tuệ, tịch tịnh, tịnh mà không tịnh. Thấy chỉ có thấy, biết chỉ có biết, nghe chỉ có nghe. Rồi tánh biết và thấy tự nó sẽ biết và thấy hết tất cả vạn pháp một cách chân thật! <p>
Con đã thấy và ngộ ra như vậy rồi mà con vẫn còn dính mắc, chưa chịu buông bỏ xả ly đến mức không còn gì để xả ly thầy ạ! Con vẫn còn dính mắc trong đường công danh, danh lợi, vậy thì làm thế nào thầy? <p>
Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy. Con thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-08-2015

Câu hỏi:

Mô Phật! Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy. <p>

1. Con đã đọc phần Thầy giảng bài kinh Bát Nhã trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Con hiểu được như sau: <p>
- Sau khi tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta thận trọng, chú tâm, quan sát thì lúc đó chiếu phá được ngũ uẩn, nghĩa là "sắc, thọ, tưởng, hành, thức" không tập khởi và tích trữ. <p>

- "Sắc bất dị không". "Sắc" là 6 căn, 6 trần đang tồn tại trong thế giới khách quan. Còn "Không" có hai nghĩa: <p>

Một, "Không" là do mắt không có ý đồ của bản ngã muốn tiếp xúc với trần thì không có nhãn xúc và nhãn thức tập khởi nên có sắc mà cũng như không. <p>

Hai, "Không" là dù căn trần có tiếp xúc nhưng do không hình thành khái niệm phân biệt chủ quan (không vô minh, tà kiến, tưởng tượng) nên trong thấy chỉ thấy sắc như thị mà không hình thành tướng sắc nào. Do vậy mà "sắc chẳng khác không". <p>

- "Không bất dị sắc". "Không" ở đây là "Thực tánh Vô tánh". "Sắc" là sắc pháp, chỉ là tánh duyên khởi nên cũng "không tự tánh". Do vậy, cả hai mặt thực thực tại của sắc đều có tánh không như nhau, nên "không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc". <p>

2. Con nhận ra rằng có những hình ảnh, cảm xúc trong quá khứ hiện về, khi đó con không cần đè nén, hay ủng hộ hòa vào ký ức mà tự chúng sẽ hiện lên rồi biến mất rất nhanh. Con nghĩ mình nên tỉnh giác để thấy rõ những điều này, không nên có ý định lấy vọng tưởng đè vọng tưởng. <p>

Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ giúp con về những điều trên con đã hiểu đúng chưa? <p>
Con thành tâm tri ân Thầy nhiều lắm vì Thầy đã giúp cho chúng con thêm ánh sáng trí tuệ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2009

Câu hỏi:

Kính bạch Sư. Trước đây ba con tu theo Đại thừa nên con hay tụng Bát-nhã Tâm kinh, nhưng thật sự con không hiểu gì về nghĩa lý trong kinh đó cả. Thưa Sư có phải trong đó nói về vô ngã, và như vậy có vô ngã phải không? Con kính xin Sư chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »