loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 434 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Hỏi & Đáp về Phật giáo'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-11-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông,
Ở đây, con muốn hỏi là chứng Sơ quả trong đời này có thể nỗ lực tu tập có thể chứng được quả vị cao hơn cũng trong đời này không? Con cũng xin được phép hỏi về mối liên hệ giữa Tứ Thánh quả và Tứ thiền ạ.
Con xin cảm niệm công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy con suy nghĩ nhiều về 2 chữ vô thần và tự hỏi có phải đạo Phật là vô thần?
Xin thầy chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Con có đọc một cuốn sách có nội dung như vầy
"Trong phép tu thiền định, từ: Tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, là từ con đường của nhân loại bước tới Niết Bàn.
Định là NIẾT BÀN. Tịnh là TỊNH ĐỘ. Lạc là CỰC LẠC hay cõi trời VÔ SẮC GIỚI. Hỷ là cõi trời SẮC GIỚI. Tầm sát là cõi trời DỤC GIỚI.
Đó là những nấc thang tấn hóa của nhân loại. Nghĩa là:
1.- BẬC SƠ THIỀN phải tu năm phép này: Lấy TẦM SÁT làm gốc vốn, để đến hỷ, lạc, tịnh, định. Có tầm sát là tầm tõi quán xét, dục muốn sự thiện, mới dứt qua khỏi ác nhơn tội lỗi, mà đến lần được, hỷ, lạc, tịnh, định, nên kêu gọi là Dục giới thiên, cái cảnh dục của lớp trên nhơn loại.
2.- BẬC NHỊ THIỀN còn tu bốn phép này: Lấy HỶ làm chỗ ở, để đến với lạc, tịnh, định. HỶ là sự mầng, mầng sống trong sự thiện lành tốt đẹp, đúng theo lẽ có có, nên kêu gọi là Sắc giới thiên, lớp trên cao hơn cảnh dục muốn. Trình độ của nguời đã qua khỏi sự tầm sát.
3.- BẬC TAM THIỀN còn tu ba phép này: Lấy LẠC làm chỗ ở, để đến với tịnh, định. Lạc là sự vui, vui sống trong cảnh không không tất cả, cũng không còn có thiện nữa, nên kêu gọi là Vô sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên là tên gọi nơi người cư sĩ, chớ nếu xuất gia, thì kêu là Cực Lạc. Lớp trên cao hơn cảnh sắc có có. Trình độ của người đã qua khỏi sự hỷ.
4.- BẬC TỨ THIỀN còn tu hai phép này: Lấy TỊNH làm chỗ ở, để đến với định. Tịnh là sạch, là sống trong sạch, trong sự giải thoát xuất gia, nên gọi là Tịnh độ, Tịnh độ là lục độ thanh tịnh, lớp cao trên hơn cảnh Vô sắc và Cực Lạc. Trình độ của người đã qua khỏi sự lạc.
5.- BẬC NGŨ THIỀN hay ĐẠI ĐỊNH là còn một phép này: Lấy ĐỊNH làm chỗ ở, không còn đi đâu nữa cả. ĐỊNH là yên lặng, sự sống yên lặng hoàn toàn nên gọi là Niết Bàn, Niết Bàn là đứng ngừng hưu trí, ngưng việc rốt ráo, không còn chỗ đến, đến đây là kết quả mục đích. Lớp trên cao hơn Tịnh độ, cao trên hơn hết. Trình độ của người đã qua khỏi sự tịnh sạch.
ĐÓ LÀ PHÉP TU TRÊN NHƠN LOẠI:
Sơ định là: Tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định.
Nhị định là: Hỷ, lạc, tịnh, định
Tam định là: Lạc, Tịnh, Định
Tứ định là: Tịnh, định
Ngũ định là: Định
1.- SƠ ĐỊNH, là cảnh trời Dục giới thiên, cảnh của người cư sĩ giữ 5 giới chay kỳ, ở tại nhà.
2.- NHỊ ĐỊNH, là cảnh trời Sắc giới thiên, cảnh của người cư sĩ giữ 8 giới, trường chay, ở am chùa.
3.- TAM ĐỊNH, là cảnh trời Vô sắc giới thiên, cảnh của người cư sĩ, giữ 10 giới, ngọ chay, không tiền, ở cốc, hang, động, hoặc là xứ Cực Lạc của người tu tập xuất gia khất sĩ ở trong Giáo hội.
4.- TỨ ĐỊNH, là cảnh Tịnh độ Tây phương của bậc tu xuất gia khất sĩ thanh tịnh, giữ 250 giới giải thoát.
5.- NGŨ ĐỊNH, là cảnh Niết bàn, của những bậc đắc thiền định hay đại định.
Đó nghĩa là từ cảnh trời Dục giới, đến Sắc giới, đến Vô sắc hay Cực Lạc sẽ đến Tịnh độ, và đến Niết Bàn, tức là danh từ tên gọi của pháp thiền định, chỗ ở của tâm, chớ không phải ở đâu hết. Như thế tức là sự chỉ rõ ra rồi, từ đây chắc không còn ai hiểu lầm nữa.
Thế thì chỉ có sự thật lo tu là đúng hơn hết."
Con muốn hỏi Sư Ông trạng thái ngũ định có phải là niết bàn không ạ. Vì con biết Đức Phật đã bỏ thiền định chuyển sang tu thiền tụê mới đắc đạo. Mong Sư Ông giãi nghi cho con. Con xin tri ân!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Cách đây mấy hôm con có nghe thầy giảng bài kinh con rắn. Bài kinh nói dùng thanh gươm đào tới lúc thấy con rắn thì đảnh lễ con rắn đó. Con thấy con rắn là nói đến tánh biết của tâm có thể "ứng ra" khi hữu sự, và "thu vào" khi vô sự, phải không ạ? Kính xin lời khai thị của Thầy. Con xin cảm ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi.
Thời đức PHẬT còn tại thế ngài có thuyết tạng VI DIỆU PHÁP không ạ và nếu đức PHẬT không thuyết thì tạng VI DIỆU PHÁP đang có hiện giờ tác giả là ai và xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-09-2019

Câu hỏi:

Kính lạy Thầy, con có 1 băn khoăn mong được giải đáp: liệu có trường hợp 1 người khi tu thấy được pháp đắc quả A la hán trở nên vô ngã, khi mất đi nếu tái sinh trở lại làm người thì từ khi còn là 1 cậu bé cô bé cho đến khi lớn lên có thể tu tập để giác ngộ trở lại thì họ vẫn sống có bản ngã và có vô minh ái dục không ạ?Nếu có thì tại sao 1 vị đã giác ngộ lại có thể quay trở lại trạng thái vô minh, còn nếu không thì vị đó sẽ có thể tái sinh vào đâu ạ? Mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2019

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ sư ông! Con Giác Nguyệt Đức. Con có câu hỏi muốn hỏi sư ông!
Con có duyên với Phật Bổn Sư và có niềm tin nhất định nơi Ngài. Nay con lãnh lương và phát tâm thỉnh tượng ngài về thờ. Con muốn hỏi sư ông. Con nghe người ta nói còn tuổi nhỏ không thờ Bổn Sư được và phải ăn chay trường mới thờ Bổn Sư được. Người ta còn nói chỉ được thờ Bổn Sư ở chùa thôi. Con thấy vô lý. Vì mình theo Phật mà không thờ Phật mình thì thờ ai. Xin sư ông chỉ dạy cho con. Tri ân sư ông

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2019

Câu hỏi:

Bạch thầy kính của con,
Thầy cho con hỏi là:
Trong câu chuyện Đức Phật cảm hóa cho dạ xoa Alavaka - khi con nghe đến đoạn cuối thì khi dạ xoa Alavaka đã được Đức Phật cảm hóa rồi và dạ xoa đã là đệ tử của ngài rồi thì Đức Phật có nói với người dân Alavi là từ trước đến nay là dạ xoa chuyên ăn thịt người để sống. Nhưng sau khi dạ xoa đã qui y rồi thì dạ xoa không còn ăn thịt người nữa và Đức Phật khuyên người dân Alavi nên cúng những loại thức ăn đã chế biến sẵn - không thấy, không nghe, không nghi - gọi là tam tịnh nhục.
Vậy thì vào thời bây giờ khi chúng con có cúng không? Và nếu cúng thì chúng con cúng như thế nào cho đúng với chánh pháp. Và khi cúng chúng con nói lên những gì? Vì theo như dạ xoa sau khi đã là đệ tử của Đức Phật và ông ấy còn hứa với Đức Phật ông ấy sẽ luôn luôn hộ trì giáo pháp cho được lớn mạnh. Và vào thời bây giờ thì các ngài ấy có còn hiện trong giáo pháp của Đức Phật nữa không.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Thưa Sư, nhờ Sư giải thích rõ ràng giùm con chữ "Kiến" trong Đạo Phật. Con thành tâm cảm ơn Sư. A Di Đà Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Hòa Thượng, con đọc trong sách thì thấy có năm loại ma vương là: ngũ uẩn, pháp hành, phiền não, tử thần và chư thiên ma vương. Con kính mong Hòa Thượng từ bi giải thích để con phân biệt được ạ.
Con kính tri ân Hòa Thượng và kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »