loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 422 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Hỏi & Đáp về Phật giáo'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-07-2018

Câu hỏi:

Con thưa thầy, thầy cho con hỏi:
1. một hành giả khi nào thì có thể gọi là có tâm giải thoát và khi nào thì có tuệ giải thoát?
2. một hành giả chứng được tứ thiền bát định thì người này có tâm giải thoát chưa và nếu giải thoát là giải thoát được những gì & hành giả này có tuệ giải thoát không?
Con thành kính đảnh lễ & cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-07-2018

Câu hỏi:

Con thưa sư, sư cho con hỏi: chánh định trong kinh đại niệm xứ là tứ thiền sắc giới. Vậy đây có phải là các tầng thiền đã không dẫn tới sự giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã từ bỏ hai ông thầy mà Đức Phật đã học.
Con thành kính đảnh lễ & cám ơn sư ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa sư,
Ở Việt Nam hiện nay, truyền thống "Tu Trong Rừng" có ở nơi đâu và cách tu như thế nào?
Con, Nguyễn Tiến Thành.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-06-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY,
Con xin THẦY giảng giải câu "Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả".
Con chân thành tri ân!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2018

Câu hỏi:

Mô Phật, con kính đảnh lễ ôn.
Ôn cho con hỏi câu "phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” và "Hành Bồ tát đạo" có ý nghĩa như thế nào?
Con kính đảnh lễ ôn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, thầy có thể cho con biết rõ về "Sắc mạng căn là gi?". Mong thầy hoan hỷ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2018

Câu hỏi:

Mô Phật. Bạch Sư. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 2 Phẩm Quang Minh Biến Chiếu có đoạn tả về 2 vị tỳ kheo. 1 trước là thợ giặt, 1 là thợ kim hoàn. Phật dạy thợ giặt nên hành bạch cốt quán, thợ kim hoàn sổ tức quán. Cúi xin Sư khai thị giúp con hai nghề ấy liên quan thế nào đến pháp môn hành trì. Tri ân Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, hiện tại với con mọi thứ đều tự nhiên tĩnh lặng nhờ có những bài giảng của thầy đấy ạ. Nhưng con chưa tìm hiểu nhiều về những khái niệm bát chánh đạo, tánh biết, tướng biết, thức, thọ... trong đạo, vì con thấy hơi khó hiểu. Vậy con cứ sống tự nhiên như thế hay tiếp tục nghe những bài giảng khác nữa ạ. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Sư,
Xin sư giảng vô thường hữu vi do duyên sanh do biết vậy do thấy vậy các lậu hoặc đoạn tận lập tức.
con cảm ơn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-05-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Xin Thầy giảng cho con về 4 A-tăng-kỳ và Đại Kiếp. Có phải là một đại kiếp bao gồm 4 A-tăng-kỳ Sinh-Trụ-Hoại-Diệt của thế giới/Trái đất.
Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »