loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 13 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Tứ như ý túc'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, như vậy dục và tác ý có giống nhau hay không? Muốn làm việc gì mình cũng phải có tác ý trước rồi mới làm, phải không Thầy? Không có tác ý thì mình không có hướng tâm đến mục đích mình muốn làm. Xin Thầy giảng nghĩa thêm cho con biết chỗ giống hay khác của 2 từ này. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-03-2014

Câu hỏi:

Thưa thầy, trong câu trả lời về diệt dục, thầy có nói: "Về mặt tốt, dục được sử dụng trong Tứ Như Ý Túc, tức là yếu tố tiên quyết để thành công như ý". Trong sách có nói dục trong Dục Như Ý Túc chỉ ước muốn, mong cầu một cách thiết tha, mong muốn đạt được những gì mình chưa có. Sách cũng nói Dục Như Ý Túc là một trong bốn yếu tố hỗ trợ cho việc đắc định và hướng đến các năng lực thần thông... <p>

Thầy có thể giải thích thêm cho con và các Phật tử được rõ dục trong Dục Như Ý Túc khác với dục vọng hữu vi hữu ngã như thế nào được không ạ? Con kính tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2009

Câu hỏi:

Kính bạch Ngài cho con hỏi về ý nghĩa của "Tứ Như Ý Túc" và làm thế nào đạt được Tứ thần túc ấy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »