loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 250 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh biết & tướng biết'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-01-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con có câu hỏi này, mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ. Thưa Thầy có phải thực hiện tròn đủ 10 pháp Ba-la-mật thì mới có thể phát huy đến tận cùng của tánh biết được, phải không ạ?
Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-01-2017

Câu hỏi:

Kính chào thầy,

Con nghe có câu thế này: "Người học đạo mà không thấy tâm thì học đạo vô ích."
Con thấy thế này: Lúc đầu con học đạo bằng bản ngả, hay bằng ý thức, hay bằng lý trí của con là để mong muốn, để hy vọng biết sự thật là gì. Nhưng sau bao năm con vẫn không thấy sự thật là gì.

Và có một ngày con thấy ra sự thật là gì, là con thấy sự thật trực tiếp, như là tay con đang đánh những dòng chữ này. Ý con muốn nói là: Con thấy được sự vận hành của ngũ uẩn trong con, và con thấy con là thường thấy, từ lúc 6 tuổi đến giờ, thì cái thường thấy ấy vẫn là như vậy. Nói tóm lại, con thấy đâu là tánh biết, và đâu là ngũ uẩn của tâm thức.

Tánh biết là tánh, tâm thức (tướng biết) là thể dụng. Khi vô minh chấp ngã thì tánh biết bị chấp thành "tự ngã", còn tướng biết tạo tác ngũ uẩn và bị chấp thành "ta" và "của ta".
Con thấy ngũ uẩn là một sự trống rỗng, chẳng có gì là con, của con hết, mà là sự vận hành của pháp.
Như vậy thì con đã thấy được tâm chưa?
Xin thầy giúp con hết nghi chỗ này.
Con xin cảm ơn thầy!


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-01-2017

Câu hỏi:

Bạch Sư!
Con có thấy đạo huynh hỏi sư khi ngồi thiền thì thân tâm đều thư giãn, buông xả, sư dạy: "Khi thân thư giãn, tâm buông xả thì còn gì để làm nữa đâu con, lúc đó tánh biết tự soi chiếu mọi sự đến đi thôi. Con nỗ lực làm thêm gì đều sai hết". Con xin cám ơn lời dạy của sư nhưng con khi ngồi như sư dạy thì tâm con hay khởi lên các pháp thiện pháp cũng như bất thiện pháp, xin sư chỉ dạy cho con phải làm thế nào?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy trong pháp thoại con nghe thầy nhắc tới 2 loại tuệ: tuệ thấy danh sắc và tuệ thấy sự sinh diệt. Thầy cũng khuyên là đừng quan tâm.
Con xin trình bày tình trạng tâm con, như con thấy với tình trạng tâm con bây giờ giống với tuệ danh sắc mà thầy từng nhắc tới.
Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác được thầy ẩn dụ bằng ly nước để yên thì tự ổn định lại, con thấy ẩn dụ này hoàn hảo hơn tất cả ngôn ngữ tục đế mà thầy mượn để khai thị chúng con. Khi con vẫn cứ thường biết mình đến một lúc thì các ý niệm của cái ta không còn ảnh hưởng được nữa thì tánh biết như ly nước để yên, tự định và tự biết. Con nhận thấy nơi con chỉ còn 2 yếu tố chính đó là tánh biết và pháp. Cái ta tự sinh rồi tự diệt, tánh biết vẫn biết thuần túy vậy thôi. Quá khứ, tương lai, bên ngoài, bên trong, thân, thọ, tâm, pháp … đều không. Tánh biết chỉ trọn vẹn với thực tại, thực tại là gì thì tánh biết vẫn biết thuần túy với thực tại đó. Khi hữu sự tánh biết vẫn hoạt động như trước đây chỉ là không có cái ta chen vô sinh sự. Tánh biết vẫn cứ tiếp tục trải nghiệm đời sống theo đúng nguyên lý tu: là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Khám phá sự thật là việc của tánh biết tự trải nghiệm, không phải là việc của cái ta ảo tưởng nổ lực đạt đến.
Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của thầy. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2017

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy rất nhiều. Con mong một ngày sẽ thấy được chân lý bằng tánh biết tự chiếu đó.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2016

Câu hỏi:

Bạch sư.
Con xin tán thán công đức vô lượng của sư trong việc hoằng dương chánh pháp của đức Như Lai. Nhờ sư mà nhiều người trên thế giới tùy sự thâm nhập pháp được sống hạnh phúc bớt khổ đau.
Con nghe nhiều vị tôn đức nói về hậu đắc trí, con có kiến giải xin sư xem và dạy cho con
Hậu đắc trí là dụng của căn bản trí, tức là pháp hành không đi ra ngoài căn bản trí. Con cám ơn sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy. Nếu con xem tivi mà con chú ý rất nhiều vậy là con có trọn vẹn với thực tại không? Con không hiểu khi ngồi thiền mình ghi nhận đối tượng bên ngoài rồi có ghi nhận sự tác động của đối tượng đến tâm mình không? Xin thầy giải thích dùm con về sự ghi nhận, dạy con cách ghi nhận khi thiền. Con kính cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-12-2016

Câu hỏi:

Kính thầy,
1/ Theo lời Phật dạy "Vô Ngã diệc Vô sanh". Kính thầy, pháp hành như thế nào để đi đến vô ngã?
2/ Lục Tổ dạy "không nghĩ thiện không nghĩ ác chính ngay khi ấy đâu là bản lai diện mục..." ngay lúc vắng lặng mà hằng biết, không một mống niệm nào khởi đó chăng?
Kính thầy khai thị.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con vô cùng tri ân thầy. Khi con thấy đạo thì con cũng đồng thời thấy ra ân đức của thầy đối với chúng con.
Mỗi người ai cũng đang sống với một tánh biết, nếu không có tánh biết thì con người làm sao biết ăn, uống, học hành, làm việc. Khi chưa nhận ra tánh biết và pháp thì cuộc đời chỉ là một giấc mộng. Nhận ra tánh biết và từ tánh biết soi chiếu lại hoạt động đời sống là mức căn bản của tu tập. Nói là tu tập thì dễ hiểu lầm nói là bắt đầu tỉnh mộng thì đúng hơn.
Trước đây khi con dùng lý trí để tìm hiểu tánh biết là gì, trong khi đó con lại không nhận ra là mình vẫn đang biết. Tâm bình thường chính là tánh biết, tánh biết thì biết pháp như mắt thì thấy sắc vậy. Tu tập chính là phát huy tánh biết trong sự tương tác giữa thân tâm với trần cảnh. Nhờ sự tương tác này mà tánh biết tự phát huy (hậu đắc trí) nên gọi là tánh biết tu (vô ngã). Giác ngộ giải thoát không phải là kết quả cuối cùng của một quá trình rèn luyện. Mà tánh biết gỡ ra trói buộc nào thì giác ngộ giải thoát trên chính trói buộc đó.
Bây giờ con sống khá khỏe, trước đây con hay nói về niệm thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng sự thật niệm thân, thọ, tâm, pháp chỉ là ngọn, chỉ là sự mô tả hoạt động tự nhiên của tánh biết. Chứ tánh biết sẽ biết làm mọi thứ. Khi hữu sự thì tánh biết ứng ra các mức độ chú tâm, thận trọng, quan sát để xử lý công việc. Khi vô sự thì tánh biết tự an trên chính thân, thọ, tâm, pháp. Khi trạng thái tâm (tập khí) khác nhau sinh lên thì tánh biết thấy trạng thái ấy sinh diệt tự nhiên. Khi thái độ tâm (bản ngã lý trí) sinh lên thì buông xả trở về. Khi ứng tiếp với hoàn cảnh mà có bản ngã sinh khởi thì khi thấy ra bản chất của bản ngã sinh khởi thì cũng đồng thời thấy ra những sự thật từ chính hoàn cảnh ấy và tâm cũng tự mở rộng ra các sự thật về đời sống mà trước giờ con cứ ngộ nhận hoặc không biết.
Pháp thiền mà thầy đã dạy thật quá vi diệu, pháp thiền của sự thật.
Con xin cảm ơn thầy và mong thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-11-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con đang thưc tập theo lời Thầy dạy của Thầy là khi mọi việc đến đi thì mình chỉ cần thấy nó như nó đang là thôi mà không cho là, tưởng là, phải là, sẽ là gì cả. Và theo sự hiểu của con là nếu mình phản ứng lại tức là hành, mà hành là mình đã tạo nghiệp rồi.
Nhưng vừa rồi trong khi làm vịêc chung trong nhóm, do thiếu thận trọng, chú tâm, quan sát con đã làm cho bạn con buồn, bạn đã phản ứng lại bằng thái độ sân giận mà nhờ vậy con mới có cơ hội nhìn lại và nhận ra lỗi của mình. Con cảm thấy cám ơn bạn vì nếu bạn không phản ứng thì có thể con tiếp tục sai sót mà không biết. Con băn khoăn vậy cũng có những phản ứng là cần thiết và hữu ích đề giúp người khác chuyển hóa nhận thức và hành vi. Xin Thầy dạy thêm cho con trong suy nghĩ của con vừa qua. Con xin tri ân Thầy.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe trong chuyến hoằng pháp dài ngày tại Úc châu.

Xem Câu Trả Lời »