loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 162 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tâm sân'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-04-2010

Câu hỏi:

Thưa thầy. Phi hữu ái (trong 3 ái của tập đế) được hoàn toàn đoạn diệt tại thời điểm nào thưa thầy? Xin thầy giải đáp.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2009

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Chu Tôn Đức Tăng Ni. Kinh thưa Sư khi gặp cảnh không vừa ý tâm sân nổi lên, thì ngay lúc đó mình cần phải thay đổi đối tượng liền hay phải làm sao? Kinh Su từ bi chỉ bảo cho con. Kinh tri an Su.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »