loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 202 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'kinh điển & sách hay'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-10-2016

Câu hỏi:

Con xin chào Sư.
Con xin nhờ sư giải đáp giúp con một thắc mắc là quan điểm của Sư cũng như Phật giáo Nam Truyền về Địa Tạng kinh là như thế nào ạ? Vì hiện tại trong Bắc Tông phật giáo có 2 luồng ý kiến: có một số vị sư khuyến khích trì tụng Địa Tạng kinh và cho là trong Địa Tạng kinh có giáo lý rất nên học theo, nhưng có nhiều vị sư lại cho đó là ngụy kinh và phản bác kinh này. Do đó con cảm thấy phân vân và mong nhận được sự hướng dẫn của Sư. Mô phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2016

Câu hỏi:

Kính gởi Hoà thượng,
Kính xin thấy chỉ bảo cho con:
1) Kinh "Nhất Dạ Hiền Giả" là kinh của Phật giáo Bắc tông hay Nam tông?
2) Đề tựa "Nhất dạ hiền giả" có nghiã là gì?
Con thấy không có sự liên quan nào với nội dung của bài kinh: "quá khứ đã qua, tương lai chưa tới..."
Con chân thành cảm tạ thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2016

Câu hỏi:

Kính Sư Trưởng Lão.
Kinh Đại niệm xứ Pãli ghi:
Quán thân như thân
Quán thọ như thọ… vân vân
Kính xin thầy chỉ bảo:
1) Chữ “niệm” của đề tưạ “kinh Đại niệm…” có nghiã là gì?
2) Chữ “quán” trong câu kệ “quán thân, quán thọ…” có nghiã là gì?
Con chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của thầy.


Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-09-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có lời nhắn với các Phật Tử nước ngoài cần tìm mua kinh sách Nguyên Thủy, nhất là sách của Thầy. Ngoài liên hệ với phòng phát hành, các Phật tử cứ liên hệ với nhóm yenlang qua điện thoại của Pháp Thuận - 0905636668 hoặc lên trang zendely.com để xem các đầu sách. Tụi con sẽ giúp chuyển sách ra nước ngoài cho các Phật tử ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2016

Câu hỏi:

Kính chào Sư,
Chúng con hiện đang sống bên Mỹ, chúng con muốn thỉnh vài quyển sách của Sư như là cuốn Sống trong thực tại, Thực tại hiện tiền, Tuyển tập thư Thầy, Thư Thầy trò... Sư cho chúng con biết nên liên lạc ở đâu để chúng con thỉnh ạ?
Con cảm ơn Sư!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy! Cho con hỏi:
Trong Đại Kinh Phương Quảng có nhắc tới:
- Tâm giải thoát quả.
- Tâm giải thoát quả công đức.
- Tuệ giải thoát quả.
- Tuệ giải thoát quả công đức.
Nó có ý nghĩa sai khác gì ạ? Cảm ơn Thầy. Chúc thầy sức khỏe!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Con thành tâm đảnh lễ Thầy ạ.
Thầy cho con hỏi về bài Kinh Khu Rừng, xin Thầy chỉ dạy cho con ạ.
1- Như thế nào là niệm được an trú, niệm không được an trú.
2- Như thế nào là tâm tư được định tĩnh, không được định tĩnh
3- Như thế nào là các lậu hoặc được đoạn trừ, không được đoạn trừ
4- Như thế nào là vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt, không được chứng đạt.
Con chưa hiểu được các khái niệm này.
Con cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-08-2016

Câu hỏi:

Kinh thưa thầy giải thích dùm con đoạn kinh của kinh "Tất cả các lậu hoặc" như sau:
Vị ấy không như lý tác ý như sau: "Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?".
Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên: "Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chơn; "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. "Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: "Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau.
Con không hiểu tại sao vị ấy không như lý tác ý như trên mà lại phải mắc sáu tà kiến, còn như nếu có như lý tác ý thì không mắc các tà kiến hay sao? Con chưa hiểu đoạn kinh này. Kính xin thầy thầy giảng giải cho con được hiểu. Trân trọng cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-06-2016

Câu hỏi:

Kính Sư! Con thấy trong hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh điển Kinh Tương Ưng Nhân Duyên - Kinh Ẩn Sĩ Ngoại Đạo (susima paribbajaka sutta) nhưng Hòa Thượng Minh Châu không dịch Kinh này có nói một vị A La Hán giải thoát nhờ Tuệ Minh Sát thuần tuý mà không có đắc các tầng thiền và vị này cũng không chứng đắc thần thông. Mong Thầy giảng cho con về vấn đề này được không ạ? Tu Minh Sát có thể chứng đắc quả vị A La Hán mà không thông qua 4 Định hữu sắc sao Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy!
Xin Thầy giảng cho con hiểu rõ hơn câu kinh này: "Phật nói: Các pháp sanh ra duy tâm biến hiện. Tâm là cái thể của tất cả thế giới vi trần, của mọi nguyên nhân và kết quả…" (Lời Phật nói với Ngài A Nan trong đoạn đối thoại về tâm).
Con cám ơn Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »